Contact

Inloggen is noodzakelijk om ons te volgen op onze reizen met ons zeiljacht genaamd “Prana”. Een Contest 31HT uit 1978 en gerefit. Account is aan te vragen voor vrienden en bekenden via onderstaand e-mail adres.

Logging in is necessary to follow us on our voyages with our sailing yacht called “Prana”. A Contest 31HT from 1978 and refitted. Account can be requested by friends and acquaintances via the e-mail address below.

~~~/)~~~