Berichten aan de recreatievaart 2022

Deze pagina is bijgewerkt op 7 januari 2023


Rijkswaterstaat.2022.04976.1
Roompot; informatieservice; verboden ligplaats te nemen

 • Verboden ligplaats te nemen Roompot
  Het ligplaats nemen (ankeren en meren) en het laten slepen van ankers, kabels, kettingen, vistuig e.d. verboden binnen het gedeelte wat wordt begrensd door onderstaande
  ingestelde coördinaten:
 • 51° 38,1783’ N 003° 52,7334’ E (NO hoekpunt)
 • 51° 37,4811’ N 003° 53,8909’ E (ZO hoekpunt)
 • 51° 37,1372’ N 003° 53,3200’ E (ZW hoekpunt)
 • 51° 37,9972’ N 003° 51,8327’ E (NW hoekpunt)

(Zee en Delta , District Noord , 2022/070 , 06-01-2023)


Bass 185/2022
Vaarweg: van Blokgrens Waarde / Saeftinge (Konijnenschor) km 33.7 tot Valkenisse km 36.8
Omschrijving: WS – Overloop van Valkenisse – Aanpassen vaarwegmarkering
Vaarweg: Westerschelde – Overloop van Valkenisse
Omschrijving: Aanpassen vaarwegmarkering
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat in verband met wijzigingen in het bodemverloop aan de zuidzijde van de Schaar van Valkenisse de vaarwegmarkering aangepast zal worden.
Onderstaande verlegging vindt plaats op dinsdag 20 december 2022.

Verleggen:
Rode stompe spar 56A naar positie: 51° 22,283′ N – 004° 6,008′ E
Gele stompe spar F56A, topteken liggend kruis naar positie: 51° 22,324′ N – 004° 6,008′ E
Gele stompe verlichte spar SVV-D, Fl(3) Y 10s. naar positie: 51° 22,430′ N – 004° 5,598′ E

In de bijlage treft u een kaart van de nieuwe situatie.

Vlissingen, 19 december 2022


Bass 181/2022
Vaarweg: van Aanloop West entry-punt km 0 tot Boven-Zeeschelde km 64.1
Omschrijving: Toelichting flyer marifoonblokindeling versie 6.2
Referte: 172/2022

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:

Een nadere toelichting op de op 1 december 2022 van kracht geworden nieuwe flyer marifoonblokindeling, versie 6.2, noodzakelijk is.
Onder de aandacht wordt gebracht dat in het werkingsgebied van verkeerscentrale Zandvliet het enkel voor zeevaart gebruikte haveninformatiekanaal Antwerpen, SID Antwerpen, is gewijzigd naar marifoonkanaal 19.

De gepubliceerde flyer is te vinden op de website www.vts-scheldt.net.

Vlissingen, 5 december 2022


Rijkswaterstaat.2022.08318.0
Schelde-Rijnverbinding; informatieservice; geen beperking
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:

 • Geen beperking Schelde-Rijnverbinding
  · woensdag 14 december 2022 tot nader bericht
  -Uitgelegd:
  Een rode stompe verlichte spar SRK-84 met lichtkarakter Iso 4s Rood
  in positie : 51° 37.7029’ N 004° 12.8758 E
  -Gedoofd:
  Het rode lichtopstand SRK-84 met lichtkarakter iso 4s Rood
  in positie : 51° 37.7040’ N 004° 12.8610’ E

(Zee en Delta , District Noord , 652/22 , 14-12-2022)


Rijkswaterstaat.2022.08043.0
Keeten – Mastgat – Zijpe; informatieservice; geen beperking
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:

Geen beperking Keeten
· donderdag 1 december 2022 tot nader bericht

Geen beperking Mastgat
· donderdag 1 december 2022 tot nader bericht

Geen beperking Zijpe
· donderdag 1 december 2022 tot nader bericht

Een bekendmaking betreffende Het definitief doven van 4 stuks sectorlichten op vaarwater KEETEN-MASTGAT-ZIJPE is te downloaden via https://www.vaarweginformatie.nl/fdd/main/download?fileId=3359242634

(Zee en Delta , District Noord , 202/643 , 01-12-2022)


Bass 179/2022

Vaarweg: van Everingen km 3.8 tot Blokgrens Terneuzen / Hansweert (Middelgat) km 11.4
Omschrijving: Betonningswijziging
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:
In de Everingen t.h.v. Baarland de volgende betonningswijziging is uitgevoerd:

Verleggen:
Boei E 16 naar positie: 51° 23,034′ N 003° 53,514′ E

Vlissingen, 2 december 2022


Bass 177/2022

Vaarweg: van Passage Zuid Everingen km 2.7 tot Passage Zuid Everingen km 2.7
Omschrijving: Westerschelde – Zuid Everingen – Betonningswijziging
Vaarweg: Westerschelde – Zuid Everingen
Omschrijving: Betonningswijziging

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:
In de Zuid Everingen de volgende betonningswijziging in week 49 wordt uitgevoerd:

Verleggen:
Boei ZE 2 naar positie: 51° 22,390′ N 003° 48,290′ E
Boei ZE 4 naar positie: 51° 21,683′ N 003° 49,321′ E
Boei ZE 6 naar positie: 51° 21,397′ N 003° 49,930′ E
Boei ZE 8 naar positie: 51° 21,261′ N 003° 50,554′ E
Boei ZE 10 naar positie: 51° 21,204′ N 003° 51,204′ E
Boei ZE 1A naar positie: 51° 21,925′ N 003° 48,523′ E
Boei ZE 2A naar positie: 51° 22,033′ N 003° 48,772′ E

Vlissingen, 29 november 2022


Bass 176/2022

Vaarweg: van Everingen km 8.2 tot Blokgrens Terneuzen / Hansweert (Middelgat) km 11.4
Omschrijving: Westerschelde – Everingen (Baarland) – Betonningswijziging
Vaarweg: Westerschelde – Everingen (Baarland)
Omschrijving: Betonningswijziging
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:
In de Everingen t.h.v. Baarland de volgende betonningswijziging binnenkort wordt uitgevoerd:

Opnemen:
Boei E 8
Boei E 10
Boei E 12
Boei E 14
Boei E 11
Boei E15

Uitleggen:
Boei E 11 Iso.4s in positie: 51° 22,070′ N 003° 51,062′ E
Boei E 15 Iso.4s in positie: 51° 22,200′ N 003° 52,497′ E
Boei E 8 Iso.4s in positie: 51° 22,319′ N 003° 51,062′ E
Boei E 10 Q in positie: 51° 22,237′ N 003° 51,758′ E
Boei E 12 Iso.4s in positie: 51° 22,346′ N 003° 52,399′ E
Boei E 14 Iso.8s in positie: 51° 22,610′ N 003° 53,0052′ E

Verleggen:
Boei E 9 Iso. 8s naar positie: 51° 22,102′ N 003° 50,292′ E
Boei E 13 Q naar positie: 51° 22,079′ N 003° 51,808′ E
Boei E 17 Q naar positie: 51° 22,395′ N 003° 53,198′ E
Boei E 6 Iso.8s naar positie: 51° 22,473′ N 003° 50,459′ E

De scheepvaart wordt er tevens op gewezen dat dit gedeelte van de vaargeul Everingen smal is en dat er sterke vloed en ebstromen voorkomen.

Vlissingen, 28 november 2022


Bass 175/2022

Vaarweg: van dwars van de 45 km 49.1 tot Bocht van Walsoorden, Zuidergat km 0.4
Omschrijving: Westerschelde – Zuidergat – Voormelding dwarsstroom waarschuwingen 2023
Referte: 19/2021
Vaarweg: Westerschelde – Zuidergat
Omschrijving: Voormelding dwarsstroomwaarschuwingen 2023
Ref.: GB 01-2021 (Bass 019-2021).

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit publiceert hierbij de voormeldingen
dwarsstroomwaarschuwingen voor het jaar 2023.

Deze voormeldingen zijn met data, tijdvensters en inschaling van sterkte waarop de dwarsstroom astronomisch gezien kan optreden, weergegeven in tabel “Dwarsstroomprognoses 2023” verderop in deze Bass.
In deze dwarsstroomprognose, welke gebaseerd is op het astronomisch getij, zijn effecten van meteorologische omstandigheden niet meegenomen. Deze kunnen nog aanvullende dwarsstroomwaarschuwingen opleveren gedurende het jaar.

Het Hydro Meteo Centrum bewaakt van te voren de criteria betreffende het wel of niet uitbrengen van een dwarsstroomwaarschuwing.
Bij een harde wind uit westelijke richting wordt het water in de Westerschelde opgestuwd.
Hierdoor kan het voorkomen dat de criteria overschreden worden. Op het laatste moment wordt er dan een waarschuwing voor dwarsstroming uitgebracht.

Bij een aantal dagen oostenwind kan het voorkomen, dat de criteria niet gehaald worden. Een gepubliceerde waarschuwing wordt dan ingetrokken.
Omdat de effecten van meteorologische omstandigheden een jaar van te voren nog niet bekend zijn, is de inschatting dat de jaarlijkse lijst voor ongeveer 95 % correct zal zijn.

Vlissingen, 28 november 2022

Bijlage Bass 175-2022 dwarsstroomwaarschuwingen 2023.pdf


Rijkswaterstaat.2022.07928.0
Schelde-Rijnverbinding; informatieservice; geen beperking
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:
Geen beperking Schelde-Rijnverbinding
zondag 27 november 2022 tot nader bericht
Definitief verwijderd:

Lichtopstand SRK 74 met lichtkarakter Iso 4 Sec uit positie 51°35.8515’N 004°11.3718’E

(Zee en Delta , District Noord , 2022/622 , 27-11-2022)


Rijkswaterstaat.2022.07927.0
Schelde-Rijnverbinding; informatieservice; geen beperking
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:
Geen beperking Schelde-Rijnverbinding
zondag 27 november 2022 tot nader bericht
Definitief verwijderd:

Lichtopstand SRK 93 met lichtkarakter Iso 4 Sec uit positie 52°50.1338’N 005°42.2085’E

(Zee en Delta , District Noord , 2022/621 , 27-11-2022)


Rijkswaterstaat.2022.07922.0
Schelde-Rijnverbinding; informatieservice; geen beperking
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:
Geen beperking Schelde-Rijnverbinding
vrijdag 25 november 2022 tot nader bericht
Definitief verwijderd:

Lichtopstand SRK 47 met lichtkarakter Iso 4 Sec uit positie 51°30.8063’N 004°13.2650’E

(Zee en Delta , District Noord , 2022-620 , 25-11-2022)


Bass 172/2022

Vaarweg: van Aanloop West entry-punt km 0 tot Beneden-Zeeschelde km 12.1
Omschrijving: GNB beheersgebied – Nieuwe flyer marifoonblokindeling en werkprocedures
Vervangt: 158/2022
Vaarweg: GNB beheersgebied
Omschrijving: Nieuwe flyer marifoonblokindeling en werkprocedures
Ref.: GB 02-2022 (Bass nr. 041-2022) en Bass nr. 158-2022

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat er een nieuwe flyer marifoonblokindeling en werkprocedures (versie 6.2) is gepubliceerd op de website www.vts-scheldt.net.

Bass 158-2022 is hierbij vervallen.

https://www.vts-scheldt.net/nautisch/marifoon

VHF-SECTOREN
versie 6.2 01 dec 2022 12:00 LT


Vlissingen, 25 november 2022


Rijkswaterstaat.2022.07905.0
Schelde-Rijnverbinding; informatieservice; geen beperking
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:

 • Geen beperking Schelde-Rijnverbinding
  · vrijdag 25 november 2022 tot nader bericht
  Definitief verwijderd:
  Lichtopstand SRK 49 met lichtkarakter Iso 4 Sec uit positie 51°31.3140’N 004°13.5250’E
  (Zee en Delta , District Noord , 2022/615 , 25-11-2022)

Bass 163/2022

Vaarweg: van Beneden Zeeschelde km 22.5 tot Pas van Rilland km 27.3
Omschrijving: Westerschelde – Pas van Rilland; Betonningswijziging – parallelle routes
Referte: 121/2020
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:

In de Pas van Rilland de parallelle route wordt uitgebreid.

In week 48 wordt de volgende betonningswijziging uitgevoerd (zie bijgevoegde kaart):

Uitleggen:
Ton F 68 spar geel liggend kruis in positie: 51° 23,807′ N 004° 12,781′ E
Ton F 70 spar geel in positie: 51° 23,400′ N 004° 13,168′ E
Ton F 72 spar geel liggend kruis in positie: 51° 22,891′ N 004° 13,250′ E

De uitbreiding van deze parallelle route zal samen met andere bekende wijzigingen worden verwerkt bij een actualisatie van GB 05-2020 door de Permanente Commissie. Zie hiervoor de toelichting bij GB 05-2020.

Vlissingen, 8 november 2022


Bass 159/2022
Vaarweg: van Schaar van Waarde km 2.7 tot Nauw van Bath km 3.2
Omschrijving: Westerschelde – Schaar van Valkenisse – Betonningswijziging
Referte: 85/2022
Vaarweg: Westerschelde – Schaar van Valkenisse
Omschrijving: Betonningswijziging
Ref.: Bass 085-2022
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:
Door veranderde dieptes de volgende betonningswijziging zo spoedig mogelijk (uiterlijk zaterdag 29 oktober 2022) uitgevoerd gaat worden:

Verleggen:
Gele spar SVV-C Fl(3) Y 10s naar positie: 51° 22,570′ N 004° 5,528′ E
Gele spar SVV-D Fl(3) Y 10s naar positie: 51° 22,438′ N 004° 5,609′ E

Opnemen:
Gele spar F56
Zuid kardinale spar Valkenisse

Uitleggen:
Zuid kardinale spar F56-SVV Q(6) + LFL 15s in positie: 51° 22,438′ N 004° 5,466′ E

Uitdrukkelijk wordt erop gewezen dat Bass 085-2022, handelend over het toelatingsbeleid, onverminderd van kracht blijft.
Tevens dient de vaarweggebruiker ermee rekening te houden dat de Schaar van Valkenisse een zeer onstabiele en smalle vaargeul is.


Vlissingen, 27 oktober 2022


Bass 158/2022

Vaarweg: van Aanloop West entry-punt km 0 tot Beneden-Zeeschelde km 12.1
Omschrijving: GNB beheersgebied – Nieuwe flyer marifoonblokindeling en werkprocedures
Vervangt: 96/2022
Vaarweg: GNB beheersgebied

Omschrijving: Nieuwe flyer marifoonblokindeling en werkprocedures
Ref.: GB 02-2022 (Bass nr. 041-2022) en Bass nr. 096-2022

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat er een nieuwe flyer marifoonblokindeling en werkprocedures (versie 6.1) is gepubliceerd op de website www.vts-scheldt.net.
Bass 096-2022 is hierbij vervallen.

Vlissingen, 27 oktober 2022

Opgelet onderstaande folder is geldig vanaf 2/11/2022 12:00 LT (download hier)


Bass 157/2022

Vaarweg: van Passage Vlissingen km 87.4 tot Schaar Spijkerplaat km 4.3
Omschrijving: Westerschelde – Schaar van Spijkerplaat – Betonningswijziging
Vaarweg: Westerschelde – Schaar van Spijkerplaat
Omschrijving: Betonningswijziging
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat in week 44 2022 de vaarwegmarkering van de vaargeul Schaar van Spijkerplaat aangepast zal worden.

Aanpassing vaarwegmarkering

Verleggen:
SS 3 groene spits e lichtboei Q G 51° 25,178′ N 003° 38,510′ E
SS 5 groene spitse lichtboei Iso. G 8s 51° 25,226′ N 003° 39,253′ E
SS 7 groene spitse verlichte spar Iso. G 4s 51° 25,079′ N 003° 39,956′ E
SS 2 rode stomp lichtboei Q R 51° 25,467′ N 003° 37,879′ E
SS 4 rode stompe spar 51° 25,568′ N 003° 39,208′ E
SS 6 rode stompe verlichte spar Iso. R 4s 51° 25,369′ N 003° 40,148′ E

Zie ook bijgevoegd kaartje.

Vlissingen, 26 oktober 2022


Rijkswaterstaat.2022.07288.2
Hammen; informatieservice; geen beperking
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:
Geen beperking Hammen west
woensdag 26 oktober 2022 tot nader bericht

Definitief opgenomen:
De gele stompe boei H 12AV uit positie 51°40.0250’N 003°43.8970’E

Nieuw uitgelegd:
Het gele reddingsvlot H 12AN1 in positie 51°40.0250’N 003°43.8970’E

(Zee en Delta , District Noord , 2022/518 , 26-10-2022)


Bass 155/2022

Vaarweg: Passage Hansweert km 47.1
Omschrijving: Westerschelde – Zuidergat; Betonningswijziging
Referte: 145/2022
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat: uit recente peilingen is gebleken dat de boei 47A verlegd moet worden.

Verleggen:
Groene spitse lichtboei 47A Iso G 4s. naar positie: 51° 26,0927′ N 004° 00,0048′ E

Zie bijlage voor een kaartje.

De betonningswijziging wordt uitgevoerd in week 42 van 2022.

Vlissingen, 17 oktober 2022


Bass 152/2022

Vaarweg: van Blokgrens Hansweert / Waarde km 42.1 tot Valkenisse km 36.8
Omschrijving: Westerschelde – Bocht van Walsoorden – verondieping bass 069-2022 terug op diepte
Vervangt: 69/2022
Vaarweg: Westerschelde – Bocht van Walsoorden
Omschrijving: Verondieping Bass 069-2022 terug op diepte
Ref.: Bass 069-2022

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:
Dat de verondieping genoemd in Bass 069-2022 terug op diepte is gebracht.
Bass 069-2022 is hierbij dan ook vervallen.
Deze Bass vervalt op 21 oktober 2022

Vlissingen, 14 oktober 2022


Bass 151/2022

Vaarweg: Blokgrens Terneuzen / Ned. ged. KGT km 3.8
Omschrijving: Wijzigingen lichtkarakters vaste lichtopstellingen

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat in verband met allerlei werkzaamheden op en rond het sluizencomplex Terneuzen en de aanleg van de Nieuwe Sluizen Terneuzen een aantal vaste markerings- en afmeerobjecten van een ander lichtkarakter zijn voorzien.

Westbuitenhaven Terneuzen
Paal 6 Rondomschijnend F W, bereik 1Nmi
Beide werkpalen ten oosten van paal 6 Rondomschijnend F W, bereik 1Nmi

Toeleidingskanaal Oostsluis kanaalzijde
Kopbaken 101
Door het buiten gebruik stellen van de verlichting en het dagmerk van kopbaken 101 wordt de nummering van de kopbakens 102, 103 en 104 niet aangepast.

Zie bijlage voor een overzichtskaartje van de wijzigingen

Vlissingen, 13 oktober 2022


Bass 145/2022

Vaarweg: van Overloop van Hansweert km 0.6 tot Passage Hansweert km 47.1
Omschrijving: WS – Overloop van Hansweert – Definitie opnemen en verleggen vaarwegmarkering
Vaarweg: Westerschelde – Overloop van Hansweert
Omschrijving: Definitief opnemen en verleggen vaarwegmarkering
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat in verband met het verschuiven van de Plaat van Ossenisse in week 42 2022 onderstaande wijzigingen in de vaarwegmarkering uitgevoerd worden.

Definitief opnemen:
Gele spitse spar F47A opgenomen
Gele spitse spar F49 opgenomen

Verleggen:
Groene spitse lichtboei 49 Iso G 8s. naar positie: 51° 25,813′ N – 004° 00,800′ E

Zie bijlage voor een kaartje

Vlissingen, 4 oktober 2022


Bass 134/2022

Vaarweg: van Passage Hansweert km 47.1 tot Bocht van Walsoorden, Zuidergat km 0.4
Omschrijving: Westerschelde – Zuidergat – ondiepte parallelle route (fietspad)
Vaarweg: Westerschelde – Zuidergat
Omschrijving: ondiepte parallelle route (fietspad)
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:
Er in de recente lodingen een ondiepte is geconstateerd in de parallelle route (fietspad) tussen de tonnen F49 en F51. De minste diepte is hier 11 dm.
Binnenkort zal de betonning van deze parallelle route aangepast worden.

Vlissingen, 29 september 2022


Bass 115/2022

Vaarweg: van Honte km 88.5 tot Blokgrens Vlissingen / Borssele km 7.2
Omschrijving: Westerschelde – Vaarwater langs Hoofdplaat – Verontdieping t.h.v. VH6
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat er bij lodingen een verontdieping is geconstateerd in het Vaarwater langs Hoofdplaat, ter hoogte van de VH6. De minst gelode diepte op 11 augustus 2022 bedroeg 2,9m t.o.v. LAT en bevindt zich 250m ten zuiden van de VH6.
Zie bijlage voor een kaartje.

Vlissingen, 24 augustus 2022


Rijkswaterstaat.2022.06702.0
Geul van Bommenede – Grevelingen; informatieservice; geen beperking
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:

Geen beperking Geul van Bommenede
· donderdag 29 september 2022 tot nader bericht

Uitgelegd:
Stompe rode blinde ton met opschrift GB-4A in positie : 051º 44.1431’ N 003º 57.7011’ E
Stompe rode blinde ton met opschrift GB-6A in positie : 051º 44.1199’ N 003º 56.9959’ E
Stompe rode blinde ton met opschrift GB-6B in positie : 051º 44.1122’ N 003º 56.5641’ E
Stompe rode blinde ton met opschrift GB-10A in positie : 051º 43.9954’ N 003º 55.6119’ E
Stompe rode blinde ton met opschrift GB-12-A in positie : 051º 43.9705’ N 003º 55.0577’ E

(Zee en Delta , District Noord , 2022/470 , 29-09-2022)


Rijkswaterstaat.2022.06635.0
Roompot; informatieservice; geen beperking
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:

Geen beperking Roompot
· dinsdag 27 september 2022 tot nader bericht

Verleggen:
De groene spitse sparboei genaamd SH 3.
Naar positie: 51º 35.7004´ N 003º 43.2052´ E
De rode stompe sparboei genaamd SH 6.
Naar positie: 51º 35.6871´ N 003º 43.2230´ E
(Zee en Delta , District Noord , 2022/466 , 27-09-2022)


Rijkswaterstaat.2022.06548.0
Geul van de Roggenplaat – Roompot, Geul van de Roggenplaat; informatieservice; geen beperking
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:

Geen beperking Geul van de Roggenplaat
· vrijdag 23 september 2022 tot nader bericht
Een bekendmaking betreffende uitgelegde meetboei in het Oosterscheldestroomgebied Geul van Roggenplaat is te downloaden via https://www.vaarweginformatie.nl/fdd/main/download?fileId=3301302658
(Zee en Delta , District Noord , 2022/001 , 23-09-2022)


Rijkswaterstaat.2022.06358.0
Roompot; informatieservice; geen beperking
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:

Geen beperking Roompot
· woensdag 14 september 2022 tot nader bericht

Verlegd:
De rode stompe verlichte spar R 32 met karakter LFL8s naar positie
51-38.5858’N 003-49.6999’E

(Zee en Delta , District Noord , 2022/452 , 14-09-2022)


Rijkswaterstaat.2022.06321.0
Westgat (NCP) – Oude Roompot (NCP); informatieservice; geen beperking
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:

Geen beperking Westgat
· dinsdag 13 september 2022 tot nader bericht

Verlegd:

Groene spitse spar WG 3
Naar positie: 51°38.4700’N 003°30.1805’E

Noord cardinale spar (zwart boven geel) , WG-R, topteken Noord cardinaal. .
Naar positie: 51°38.0872’N 003°29.0706’E

Nieuw uitgelegd:

Rode stompe Lichtboei WG 4, lichtkarakter ISO8, topteken cilinder rood.
In positie: 51°38.4888’N 003°28.9999’E

Licht gedoofd:

Rode meetpaal WG4.
In positie: 51°38.6225’N 003°28.8885’E

Informatie:

informatiepunt internet www.vts-scheldt.net
(Zee en Delta , District Zuid , 2022/448 , 13-09-2022)


Van : Betonningsvaartuig Scheldestroom
e-mail : ska-Scheldestroom@rws.nl
Aan : belanghebbenden
Datum : 09-09-2022
Navigatiebericht : MD 446-22
Areaalwijziging : 0289-2022 deel 1&2

Onderwerp : Aangepaste markering Oosterschelde West

Ter informatie en voor berichtgeving:

Zandkreek:

 • Het lichtkarakter van de groene spitse spar Z 1 is gewijzigd naar ISO 4s

Oosterschelde:

 • Het lichtkarakter van de groene spitse spar O 9A is gewijzigd naar LFL 8s
 • Het lichtkarakter van de groene spitse spar O 9 is gewijzigd in LFL 5s
 • Het lichtkarakter van de groene spitse spar O 5 is gewijzigd in LFL 8s
 • De rode stompe verlichte spar O 12 met karakter LFL8s is voorzien van een rode cilinder als topteken
 • De rode stompe verlichte spar O 8 met karakter LFL5s is verlegd naar positie
  51-34.5546’N 003-55.0516’E
 • De groene spitse spar O 3 is verlegd naar positie 51-35.0506’N 003-53.7796’E

Roompot:

 • De rode stompe spar R 40 is vervangen voor een verlichte spar met karakter
  ISO 4s
 • De rode stompe verlichte spar R 34 met karakter LFL5s is voorzien van een rode cilinder als topteken
 • De rode stompe verlichte spar R 32 met karakter LFL8s is verlegd naar positie
  51-38.6296’N 003-49.6994’E
 • De rood/groene bolle spar R 30A-GVR 1 met topteken cilinder boven bol is verlegd naar positie 51-38.5882’N 003-49.1885’E
 • De rode stompe spar R 30 is verlegd naar positie 51-38.3145’N 003-48.6138’E
 • Het lichtkarakter van de groene spitse spar R 23 is gewijzigd naar LFL 5s en is voorzien van een topteken kegel groen
 • De groene spitse spar R 25 is vervangen voor een verlichte spar met karakter
  LFL 8s
 • De rode stompe verlichte spar R 18 met karakter LFL8s is verlegd naar positie
  51-36.7644’N 003-42.4577’E
 • De rode stompe verlichte spar R 22 met karakter LFL5s is verlegd naar positie
  51-36.7892’N 003-44.3631’E
 • De rode stompe spar R 20 is vervangen voor een verlichte spar met karakter
  ISO 4s
 • De groene spitse spar R 19 is vervangen voor een verlichte spar met karakter
  LFL 8s

Geul van de Rassen:

 • De rode stompe spar GVR 2 is verlegd naar positie 51-38.5810’N 003-48.0865’E
 • De rode stompe spar GVR 4 is verlegd naar positie 51-38.5283’N 003-47.1132’E
 • De rode stompe spar GVR 6 is voorzien van een rode cilinder als topteken
 • De groene spitse spar GVR 3 is verlegd naar positie 51-38.6624’N 003-48.1272’E
 • De groene spitse spar GVR 5 is verlegd naar positie 51-38.7456’N 003-46.9715’E
 • De groene spitse spar GVR 7 is verlegd naar positie 51-38.7526’N 003-45.6248’E en voorzien van een topteken kegel groen
 • De groene spitse spar GVR 9 is definitief opgenomen uit positie
  51-38.7550’N 003-46.8550’E
 • De groene spitse spar GVR 11 is definitief opgenomen uit positie
  51-38.7420’N 003-46.2920’E

Schaar van Colijn:

 • De groene spitse spar SVC 1 is verlegd naar positie 51-39.9376’N 003-44.2086’E
 • Nieuw uitgelegd, de groene spitse spar SVC 1A in positie
 • 51-36.0680’N 003-45.4189’E
 • Nieuw uitgelegd, de groene spitse spar SVC 1B in positie
  51-36.2199’N 003-46.6316’E

Brabants Vaarwater:

 • De rode stompe verlichte spar BV 24 met karakter LFL5s en topteken cilinder rood is verlegd naar positie 51-32.5070’N 003-59.3666’E

Rijkswaterstaat.2022.05164.1

Schenge; informatieservice; geen beperking
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:
Geen beperking Schenge
· maandag 8 t/m maandag 15 augustus 2022

Definitief opgenomen, het rood/groen repeterende bolle scheidingsbaken A1 met topteken bol rood groen uit positie 5132.1570’N 00343.4610’E

Uitgelegd, het rood/wit repeterende stompe recreatiebaken 32A met topteken cilinder rood in positie 51°32.1570’N 003°43.4610’E

Definitief opgenomen, het groen/wit repeterende spitse recreatiebaken 23 met topteken kegel groen uit positie 51°32.1010’N 003°43.4760’E

Uitgelegd, de groene spitse ton S 1A in positie 51°32.1704’N 003°43.5787’E

(Zee en Delta , District Noord , 2022/393 , 08-08-2022)


Rijkswaterstaat.2022.04605.0

Eendracht, Schelde-Rijnverbinding – Schelde-Rijnverbinding; informatieservice;
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:

Op het Schelde-Rijnkanaal is de volgende lichtspar SRK-93 uitgelegd ter dekking van de LOPS SRK-93.

Tevens is de verlichting van de LOP SRK-93 gedoofd.

Uitgelegd:
De groene spitse lichtspar met opschrift SRK-93 en lichtkarakter
Iso 4s. In positie : 051° 36.6221’ N 004° 11.5697’ E

(Zee en Delta , District Noord , 22/360 , 30-06-2022)


Bass 114/2022

Vaarweg: van Overloop van Valkenisse, Zuidergat km 36.2 tot Nauw van Bath km 3.2
Omschrijving: Westerschelde – Overloop van Valkenisse – Verleggen vaarwegmarkering i.v.m. verontdieping
Referte: 113/2022
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat in verband met de middels BASS 113-2022 bekend gestelde verontdieping aan de zuidzijde van de Platen van Valkenisse onderstaande wijziging in de vaarwegmarkering uitgevoerd zal worden.

Verleggen:

Gele stompe spar F56A topteken liggend kruis naar positie: 51° 22,354’ N – 004° 5,864’ E
Gele stompe spar F58 naar positie: 51° 22,310’ N – 004° 6,385’ E

Bovenstaande verlegging zal uitgevoerd worden in het resterende deel van week 34 2022 of in week 35 2022.

Zie bijlage voor een kaartje van de nieuwe situatie.

Vlissingen, 24 augustus 2022


Bass 113/2022

Vaarweg: van Overloop van Valkenisse, Zuidergat km 36.2 tot Overloop van Valkenisse, Zuidergat km 36.2
Omschrijving: Overloop van Valkenisse – Verontdieping
Vaarweg: Westerschelde – Overloop van Valkenisse
Omschrijving: Verontdieping

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat er een verontdieping in het fietspad, tussen boei F 56A en F 58. De verontdieping heeft een uitloper tot ca. 25m uit de boeienlijn, waarbij de minste diepte in het fietspad LAT-1m bedraagt.

Als bijlage is een detailkaart toegevoegd.

Vlissingen, 22 augustus 2022


Bass 108/2022

Vaarweg: van Passage Vlissingen km 87.4 tot Honte km 77.3
Omschrijving: Havens Vlissingen-Oost en Vlissingen Buitenhaven – Wijziging informatieverstrekking havengebied Vlissingen

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt namens de havenmeester North Sea Port bekend dat:
Met ingang van 8 augustus 2022 de dienstverlening in de havens van Vlissingen-Oost en Vlissingen Buitenhaven zal wijzigen. Vanaf dat moment wordt er informatie verstrekt op basis van in bijlage beschrijvend document met betrekking tot Local Port Services regime op basis van IALA richtlijn G1142.
Er wordt geen verkeersbegeleiding verzorgd.

Geldigheid
Deze wijziging in dienstverlening treedt in werking vanaf 8 augustus 2022 om 12.00 uur. De maatregel geldt voor onbepaalde tijd en is van toepassing in de havens die aangeduid zijn op kaart in bijlage.

Vlissingen, 1 augustus 2022


Bass 106/2022

Vaarweg: van Blokgrens Waarde / Saeftinge (Konijnenschor) km 33.7 tot Schaar van Waarde km 2.7
Omschrijving: Westerschelde – Schaar van Valkenisse; Aanpassing Betonning
Referte: 85/2022 / 27/2022 / 14/2022 / 130/2021

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat: na peilwerkzaamheden de vaarwegmarkering zal worden aangepast.

Verleggen:

Gele stompe lichtboei SVV-B Fl(3) Y 10s. naar positie: 51° 22,872′ N – 004° 05,450′ E
Gele spitse spar SVV-Y naar positie: 51° 22,872′ N – 004° 05,327′ E

Voor bijzonderheden verlegging zie kaart in bijlage.

De betonning wordt op 27 juli 2022 aangepast door betonningsvaartuig Scheldestroom

Vlissingen, 27 juli 2022


Bass 96/2022

Vaarweg: van Ankergebied Schouwenbank West km 75.5 tot Beneden-Zeeschelde km 12.1
Omschrijving: GNB Beheersgebied – Nieuwe flyer marifoonblokindeling en werkprocedures
Referte: 128/2020 / 41/2022
Vaarweg: GNB Beheersgebied
Omschrijving: Nieuwe flyer marifoonblokindeling en werkprocedures
Ref.: GB 02-2022 (Bass nr. 041-2022) en Bass nr. 128-2020

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat er een nieuwe flyer marifoonblokindeling en werkprocedures (versie 6.0) is gepubliceerd op de website www.vts-scheldt.net.

Bass nr. 128-2020 komt te vervallen.

Vlissingen, 29 juni 2022


Bass 94/2022

Vaarweg: van Passage Terneuzen km 65.4 tot Blokgrens Terneuzen / Ned. ged. KGT km 3.8
Omschrijving: Westbuitenhaven Terneuzen – Dienstenhaven – Uitleggen noord kardinale boei
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat in week 28 2022 een noord kardinale boei uitgelegd zal worden in de Dienstenhaven in de Westbuitenhaven te Terneuzen.

Uitleggen:
Noord kardinale verlichte spar DH-N Q in positie: 51° 20,285′ N – 003° 48,995′ E

Zie bijlage voor een kaartje van de positie van de kardinaal.

Vlissingen, 25 juni 2022


Bass 91/2022

Vaarweg: van Blokgrens Terneuzen / Hansweert (Middelgat) km 11.4 tot Middelgat km 4.8
Omschrijving: Westerschelde – Middelgat – Verleggen MG11 i.v.m. verondieping

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat in verband met een verondieping in het Middelgat de onderstaande wijziging in de vaarwegmarkering in week 26 2022 uitgevoerd zal worden.

Verleggen:
Groene spitse lichtboei MG 11 VQ G naar positie: 51° 26,441′ N – 003° 56,099′ E

Zie bijlage voor een kaartje van de nieuwe situatie.

Vlissingen, 17 juni 2022


Bass 85/2022

Vaarweg: van Schaar van Waarde km 0.2 tot Nauw van Bath km 3.2
Omschrijving: Westerschelde – Schaar van Valkenisse – Aanpassing toelatingsbeleid – Op- en afvaart recreatievaart toegestaan
Referte: 31/2022
Vervangt: 31/2022

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat met ingang van 9 juni 2022 het volgende toelatingsbeleid van kracht is voor de scheepvaart in de Schaar van Valkenisse:

Zeevaart:

 • Op- en afvaart verboden.
  Binnenvaart:
 • Opvaart verboden.
 • Afvaart toegestaan onder de volgende voorwaarde: Er geldt een diepgangsrestrictie waarbij een minimale kielspeling van 6 dm gehanteerd dient te worden gedurende de gehele passage van de Schaar van Valkenisse. De waterstand en laatste minimaal gepeilde diepte kan opgevraagd worden bij de Verkeerscentrale Zandvliet op marifoonkanaal 12.

  Recreatievaart:
 • Op- en afvaart toegestaan.

  Overheids- en reddingvaartuigen:
 • Op- en afvaart toegestaan.

  De scheepvaart in het algemeen en de recreatievaart in het bijzonder worden er op gewezen dat de zeebodem in de Schaar van Valkenisse veranderlijk is. De vaarwegmarkering ter plaatse wordt daarom regelmatig aangepast. Scheepvaart welke gebruik wenst te maken van de Schaar van Valkenisse dient zich er daarom van te verzekeren over de juiste en meest recente kaart- en dieptegegevens te beschikken en op de hoogte te zijn van de actuele waterstand en het verloop van de waterstand gedurende de passage. De waterstand en laatste minimaal gepeilde diepte kan opgevraagd worden bij de Verkeerscentrale Zandvliet op marifoonkanaal 12.

  BASS 031-2022 wordt bij publicatie van deze BASS ingetrokken.

  Deze bekendmaking wordt in de Nederlandse Staatscourant gepubliceerd.

  Vlissingen, 9 juni 2022

Bass 78/2022

Vaarweg: van Everingen km 8.2 tot Blokgrens Terneuzen / Hansweert (Middelgat) km 11.4
Omschrijving: Westerschelde – Everingen – Betonningswijziging
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat in verband met een verondieping in de Everingen binnenkort de volgende betonningswijziging wordt uitgevoerd:

Verleggen:
E 13 naar positie: 51° 22,096′ N 003° 51,801′ E
E 15 naar positie: 51° 22,263′ N 003° 52,461′ E
E 17 naar positie: 51° 22,488′ N 003° 53,126′ E
E 8 naar positie: 51° 22,201′ N 003° 51,037′ E
E 10 naar positie: 51° 22,302′ N 003° 51,660′ E
E 12 naar positie: 51° 22,424′ N 003° 52,335′ E
E 14 naar positie: 51° 22,663′ N 003° 52,953′ E

Vlissingen,30 juni 2022


Bass 77/2022

Vaarweg: van Pas van Terneuzen km 6.9 tot Terneuzen DOW-Scheldesteiger(rivier) km 67.4
Omschrijving: betonningswijziging
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat de volgende betonning gewijzigd is.

Boei 25 is verlegd naar positie: 51° 21,131′N – 003° 46,297′E en voorzien van verlichting, groen ISO 8s.

Boei 25A is voorzien van verlichting, groen ISO 4s.

Boei 25B is voorzien van verlichting, groen ISO 8s.

Vlissingen, 24 mei 2022


Rijkswaterstaat.2022.05190.0
Slijkgat – Pampusgeul; informatieservice;
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:
Verlegde markering Slijkgat, een bekendmaking is te downloaden via https://www.vaarweginformatie.nl/fdd/main/download?fileId=3250199135
(West Nederland Zuid , District Zuid , 395/22 , 20-07-2022)


Rijkswaterstaat.2022.05164.0
Schenge; informatieservice;
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:
Een bekendmaking betreffende opgenomen en uitgelegde markering Veerse Meer (Schenge) is te downloaden via https://www.vaarweginformatie.nl/fdd/main/download?fileId=3250176826
(Zee en Delta , District Noord , 2022/393 , 20-07-2022)


Rijkswaterstaat.2022.04976.0
Roompot; informatieservice; verboden ligplaats te nemen
– Verboden ligplaats te nemen Roompot
Het ligplaats nemen (ankeren en meren) en het laten slepen van ankers, kabels, kettingen, vistuig e.d. verboden binnen het gedeelte wat wordt begrensd door onderstaande
ingestelde coördinaten:
– 51° 38,1783’ N 003° 52,7334’ E (NO hoekpunt)
– 51° 37,4811’ N 003° 53,8909’ E (ZO hoekpunt)
– 51° 37,1372’ N 003° 53,3200’ E (ZW hoekpunt)
– 51° 37,9972’ N 003° 51,8327’ E (NW hoekpunt)
(Zee en Delta , District Noord , 2022/070 , 15-07-2022)


Rijkswaterstaat.2022.04754.0
Eendracht, Schelde-Rijnverbinding – Schelde-Rijnverbinding; informatieservice;
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:
Verlegd, de groene spitse verlichte spar SRK 93 met lichtkarakter Iso 4s. naar positie
5136.6189’N 00411.5883’E
(Zee en Delta , District Noord , 2022/371 , 06-07-2022)


Rijkswaterstaat.2022.04047.0
Roompot; informatieservice;
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:
Verlegd:
Groene spitse sparboei SH 3
Naar positie
51°35.7004’N 003°43.2096’E
(Zee en Delta , District Noord , 2022/333 , 08-06-2022)


Bass 75/2022

Vaarweg: van Passage Vlissingen km 87.4 tot Honte km 77.3
Omschrijving: Westerschelde – Honte – Verleggen boei 3
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat in week 24 2022 boei 3 permanent verlegd zal worden om ruimte te maken voor regulier baggeronderhoud van de vaargeul.

Verleggen:

Groene spitse lichtboei 3 Iso G 4s. naar positie: 51° 26,264′ N 003° 38,809′ E

Zie bijlage voor een kaartje van de nieuwe situatie.

Vlissingen, 24 mei 2022


Rijkswaterstaat.2022.03634.0

Roompot; informatieservice;
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:
Definitief opgenomen, de noordcardinale sparboei BR-N met het karakter Q uit positie 51o36.0320’N 003o36.4880‘E
(Zee en Delta , District Noord , 296/22 , 19-05-2022)


Bass 71/2022

Vaarweg: van Blokgrens Hansweert / Waarde km 42.1 tot Bocht van Walsoorden, Zuidergat km 0.4
Omschrijving: WS – Bocht van Walsoorden – Wijziging vaarwegmarkering
Vaarweg: Westerschelde – Bocht van Walsoorden
Omschrijving: Wijziging vaarwegmarkering

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat in verband met het verschuiven van de Plaat van Walsoorden naar het westen op 19 mei 2022 de volgende verlegging zal plaatsvinden.

Verleggen:
Gele spar F 48A naar positie 51° 23,176′ N – 004° 2,542′ E
Gele spar F 48B naar positie 51° 23,075′ N – 004° 2,614′ E

In de bijlage treft u een kaartje van de nieuwe situatie.

Vlissingen, 13 mei 2022


Bass nr. 059-2022

Bekendmaking Aan de Scheepvaart Scheldegebied
Vaarweg: Westerschelde – Rede Vlissingen – Schaar van Spijkerplaat
Omschrijving: Aanpassen vaarwegmarkering en begrenzing ankergebied
Ref.: Bass 042-2019
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat in week 19 2022 de vaarwegmarkering van het Ankergebied Rede Vlissingen en de vaarwegmarkering van de vaargeul Schaar van Spijkerplaat aangepast zullen worden. De diepte in de nieuwe aangeboden vaargeul bedraagt na onderstaande aanpassing, ten tijde van verlegging, tenminste 65dm LAT. Na aanpassing treedt er ook een wijziging op in de begrenzing van ankergebied Vlissingen Rede (ref. BASS 042-2019).

Westerschelde – Rede Vlissingen – Schaar van Spijkerplaat – Aanpassen vaarwegmarkering en begrenzing ankergebied

Westerschelde – Rede Vlissingen – Schaar van Spijkerplaat – Aanpassen vaarwegmarkering en begrenzing ankergebied

Vlissingen, 22 april 2022


Rijkswaterstaat.2022.02654.0
Roompot; informatieservice;
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:

Markering voorzien van geel liggend kruis:

-De gele spitse sparboei ZB 1 in positie 51°37.3280’N 003°54.1330’E is voorzien van een geel liggend kruis

-De gele stompe sparboei ZB 2 in positie 51°37.3663’N 003°54.1797’E is voorzien van een geel liggend kruis

(Zee en Delta , District Noord , 2022/231 , 11-04-2022)


Bass 43/2022

Vaarweg: van Everingen km 3.8 tot Middelgat km 4.8
Omschrijving: Westerschelde – Everingen – Middelgat – Aanpassingen vaarwegmarkering
Vaarweg: Westerschelde – Everingen – Middelgat
Omschrijving: Aanpassingen vaarwegmarkering
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat op 31 maart 2022 de volgende aanpassingen gedaan zullen worden aan de vaarwegmarkering ter hoogte van de Everingen en het Middelgat:

Opnemen:
Rode stompe lichtboei E16 Iso R 4s.
Rode stompe spar E18
Groene spitse lichtboei E19 Iso G 4s.
Groene spitse spar E21

Uitleggen:
Rode stompe spar E16 in positie: 51° 23,059′ N – 003° 53,466′ E
Rode stompe lichtboei E18 Iso R 4s. topteken cilinder in positie: 51° 23,330′ N – 003° 53,962′ E
Groene spitse spar E19 in positie: 51° 22,872′ N – 003° 53,836′ E
Groene spitse lichtboei E21 Iso G 4s. topteken kegel in positie: 51° 23,269′ N – 003° 54,349′ E

Verleggen:
Rode stompe spar MG2 topteken cilinder naar positie: 51° 23,845′ N – 003° 54,254′ E

In de bijlage treft u een kaart van de nieuwe situatie.

Vlissingen, 31 maart 2022


Bass 41/2022

Vaarweg: van Aanloop West entry-punt km 0 tot Beneden-Zeeschelde km 12.1
Omschrijving: GNB beheersgebied – Publicatie GB 02-2022 Marifoonblokindeling en marifoonprocedures
Vaarweg: GNB beheersgebied
Omschrijving: GB 02-2022 – Marifoonblokindeling en marifoonprocedures

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit publiceert hierbij de in bijlage gevoegde Gezamenlijke Bekendmaking:

GB 02-2022 Marifoonblokindeling VTS-Scheldegebied en bijbehorende
Marifoon (werk) procedures

Deze bekendmaking wordt in de Nederlandse Staatscourant en het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Vlissingen, 24 maart 2022


Bass 40/2022

Vaarweg: van Aanloop West entry-punt km 0 tot Beneden-Zeeschelde km 12.1
Omschrijving: GNB beheersgebied – Publicatie GB 01-2022 Vaargeulen, Hoofdvaargeulen en Nevenvaargeulen
Vervangt: 30/2022
Vaarweg: GNB beheersgebied
Omschrijving: GB 01-2022 – Vaargeulen, Hoofdvaargeulen en Nevenvaargeulen

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:
In Bass 030-2022 de verkeerde versie van GB 01-2022 is gepubliceerd.

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit publiceert hierbij de juiste versie van de in bijlage gevoegde Gezamenlijke Bekendmaking:

GB 01-2022 Vaargeulen, Hoofdvaargeulen en Nevenvaargeulen in het beheersgebied van de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit.

Bass 030-2022 is met onmiddellijke ingang ingetrokken.

Deze bekendmaking wordt in de Nederlandse Staatscourant en het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Vlissingen, 24 maart 2022


Bass 27/2022
Vaarweg: van Schaar van Waarde km 2.7 tot Nauw van Bath km 3.2
Omschrijving: Westerschelde – Schaar van Valkenisse – Wijziging vaarwegmarkering

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat bij peilwerkzaamheden verondiepingen zijn geconstateerd in de boeienlijn tussen de verlichte sparboeien SVV-C en SVV-D. De minst gelode diepte bedraagt 10dm LAT. De verondiepingen lopen tot 25m uit de boeienlijn SVV-C en SVV-D.

De vaarwegmarkering in het Schaar van Valkenisse wordt daarom in de eerste helft van week 11 2022 aangepast. Na onderstaande verlegging bevinden de verondiepingen zich buiten het gemarkeerde vaarwater.

Verleggen:
Gele stompe verlichte spar SVV-C Fl(3) Y 10s. naar positie: 51° 22,571′ N – 004° 5,543′ E
Gele stompe verlichte spar SVV-D Fl(3) Y 10s. naar positie: 51° 22,442′ N – 004° 5,649′ E
Gele spitse spar SVV-Z naar positie: 51° 22,574′ N – 004° 5,474′ E

In de bijlage treft u een kaartje van de nieuwe situatie.

Vlissingen, 10 maart 2022


Bass 23/2022
Vaarweg: van Blokgrens Waarde / Saeftinge (Konijnenschor) km 33.7 tot Schaar van de Noord km 2.8
Omschrijving: Uitleggen fietspad groene zijde – aanpassing GB 01-2019
Referte: 42/2019
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat er t.b.v. de binnen- en recreatievaart een fietspad gecreëerd zal worden aan de groene zijde van het hoofdvaarwater tussen boei 65 en de westelijke invaart van de Schaar van de Noord.
Hiertoe worden op donderdag 3 maart 2022 en vrijdag 4 maart 2022 de volgende aanpassingen aan de vaarwegmarkering gedaan:

Verleggen:
Gele spitse verlichte spar MA1 Fl(2) W 10s. naar positie: 51° 22,561′ N – 004° 9,511′ E
Gele spitse spar MA3 naar positie: 51° 22,705′ N – 004° 9,852′ E

Uitleggen:
Groene spitse verlichte spar 69A Iso G 4s. in positie: 51° 22,618′ N – 004° 9,423′ E
Gele spitse spar F65 toptek. liggend kruis in positie: 51° 22,026′ N – 004° 7,071′ E
Gele spitse spar F65A in positie: 51° 22,123′ N – 004° 8,193′ E
Gele spitse spar F67 in positie: 51° 22,243′ N – 004° 8,678′ E
Gele spitse spar F69 in positie: 51° 22,392’ N – 004° 9,115′ E

Met bovenstaande aanpassing aan de vaarwegmarkering verandert ook de begrenzing van het ankergebied Marlemon (ref. Bass 042-2019). Na uitvoering van de bovengenoemde werkzaamheden luidt art. 2.1.10. van de GB 01-2019 daarom als volgt:

“2.1.10. Ankergebied Marlemon
Dit gebied wordt begrensd door de lijnen:

 • over de boeien/tonnen: 69A – NvB-MA
 • over de boeien/tonnen: NvB-MA – MA5
 • over de boeien/tonnen: MA5 – MA3 – MA1
 • over de boeien/tonnen: MA1 – 69A”

Zie ook het kaartje in de bijlage.
Deze BASS zal ook in de Nederlandse Staatscourant en het Belgische Staatsblad gepubliceerd worden.

Vlissingen, 26 februari 2022


Bass 22/2022
Vaarweg: Pas van Terneuzen km 6.4
Omschrijving: Westerschelde – Pas van Terneuzen; Betonningswijziging
Referte: 67/2021
Vervangt: 67/2021
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:

De West Kardinaal spar genaamd GRT-W met topteken Kardinaal West is verlegd naar positie:
51°20.984’N 003°53.230’E

Bass 067-2021 komt bij uitgifte van deze Bass te vervallen.

Vlissingen, 23 februari 2022


Bass 14/2022
Vaarweg: van Schaar van Waarde km 2.7 tot Nauw van Bath km 3.1
Omschrijving: Westerschelde – Schaar van Valkenisse – Betonningswijziging
Referte: 118/2021
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat naar aanleiding van veranderingen in het bodemverloop, de vaarwegmarkering in en nabij het Schaar van Valkenisse aangepast zal worden.
Onderstaande wijzigingen zullen 15 en 16 februari 2022 uitgevoerd gaan worden.

Verleggen:
Rode stompe spar 56A naar positie: 51° 22,291′ N – 004° 5,866′ E
Rode stompe spar 62 naar positie: 51° 22,500′ N – 004° 8,112′ E
Zuid kardinale verlichte spar Valkenisse Q(6) W 15s. naar positie: 51° 22,442′ N – 004° 5,507′ E

Gele stompe spar F56 naar positie: 51° 22,440′ N – 004° 5,354′ E
Gele stompe spar F58 naar positie: 51° 22,322′ N – 004° 6,386′ E
Gele stompe spar F60 naar positie: 51° 22,447′ N – 004° 7,496′ E
Gele stompe lichtboei SVV-A Fl(3) Y 10s. naar positie: 51° 23,130′ N – 004° 5,668′ E
Gele stompe lichtboei SVV-B Fl(3) Y 10s. naar positie: 51° 22,838′ N – 004° 5,471′ E
Gele stompe verlichte spar SVV-C Fl(3) Y 10s. naar positie: 51° 22,580′ N – 004° 5,556′ E
Gele stompe verlichte spar SVV-D Fl(3) Y 10s. naar positie: 51° 22,441′ N – 004° 5,686′ E
Gele spitse spar SVV-Z naar positie: 51° 22,574′ N – 004° 5,474′ E

Uitleggen:
Gele stompe spar F56A, toptek. liggend kruis in positie: 51° 22,376′ N – 004° 5,861′ E
Gele stompe spar F58A in positie: 51° 22,355′ N – 004° 6,917′ E
Gele spitse spar SVV-Y in positie: 51° 22,839′ N – 004° 5,355′ E

Definitief opnemen:
Gele stompe spar F62 uit positie: 51° 22,523′ N – 004° 7,720′ E

Zie bijlage voor twee kaarten van de nieuwe situatie

Als de werkzaamheden voltooid zijn, komen de BASS’en 137-2021 en 139-2021 te vervallen.

Vlissingen, 5 februari 2022


Bekendmaking aan de Scheepvaart
Nr. DZD–BAS–2022/ 016

Oosterscheldestroomgebied / Wijziging markering
Diverse MZI gebieden

Hierbij wordt bekendgemaakt dat de volgende MZI markering in het Oosterschelde stroomgebied is
gewijzigd:
Verleggen en uitleggen MZI markering Oosterschelde (Schaar van Colijnsplaat)
Verlegd:

 • De gele spar SC-A met topteken A1 naar positie 51°37.2602’N 003°49.7150’E
 • De gele spar SC-B met topteken A1 naar positie 51°37.2838’N 003°50.1997’E
 • De gele spar SC-C met topteken A1 naar positie 51°37.2323’N 003°50.7615’E
 • De gele spar SC-D met topteken A1 naar positie 51°37.0647’N 003°50.7329’E
  Uitgelegd:
 • De gele spar SC-E met topteken A1 in positie 51°37.0762’N 003°50.2194’E
 • De gele spar SC-F met topteken A1 in positie 51°37.0515’N 003°49.7389’E
  Verlegde MZI markering Oosterschelde (Vuilbaard)
  Verlegd:
 • De gele spar VB-A met topteken A1 naar positie 51°37.4584’N 003°52.2978’E
 • De gele spar VB-B met topteken A1 naar positie 51°37.3062’N 003°52.6729’E
 • De gele spar VB-C met topteken A1 naar positie 51°37.0882’N 003°53.0096’E
 • De gele spar VB-D met topteken A1 naar positie 51°36.9416’N 003°52.7620’E
 • De gele spar VB-E met topteken A1 naar positie 51°37.1614’N 003°52.4642’E
 • De gele spar VB-F met topteken A1 naar positie 51°37.3819’N 003°52.1657’E
  Verlegde MZI markering Oosterschelde (Vondelinge Noord)
  Verlegd:
 • De gele spar VN-A met topteken A1 naar positie 51°36.3604’N 003°55.0367’E
 • De gele spar VN-B met topteken A1 naar positie 51°36.5888’N 003°55.6629’E
 • De gele spar VN-C met topteken A1 naar positie 51°36.3404’N 003°55.9228’E
 • De gele spar VN-D met topteken A1 naar positie 51°36.1098’N 003°55.3001’E

  Hydr. gr. kaart 1805.5 en 1805.10
  Goes, 8 februari 2022

Rijkswaterstaat.2022.00873.0
Overloop van Zierikzee – Roompot, Overloop van Zierikzee; informatieservice;
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:
Verlegde MZI markering Oosterschelde (Vuilbaard)
Verlegd:

 • gele spar VB-A topteken A1 naar positie 51°37.4584’N 003°52.2978’E
 • gele spar VB-B topteken A1 naar positie 51°37.3062’N 003°52.6729’E
 • gele spar VB-C topteken A1 naar positie 51°37.0882’N 003°53.0096’E
 • gele spar VB-D topteken A1 naar positie 51°36.9416’N 003°52.7620’E
 • gele spar VB-E topteken A1 naar positie 51°37.1614’N 003°52.4642’E
 • gele spar VB-F topteken A1 naar positie 51°37.3819’N 003°52.1657E
  (Zee en Delta , District Noord , 060/22 , 07-02-2022)

Rijkswaterstaat.2022.00872.0
Brabantsche Vaarwater; informatieservice; geen beperking
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:

 • Geen beperking Vondelinge Noord
  Verlegde MZI markering Oosterschelde (Vondelinge Noord)
  Verlegd:
 • De gele spar VN-A met topteken A1 naar positie 51°36.3604’N 003°55.0367’E
 • De gele spar VN-B met topteken A1 naar positie 51°36.5888’N 003°55.6629’E
 • De gele spar VN-C met topteken A1 naar positie 51°36.3404’N 003°55.9228’E
 • De gele spar VN-D met topteken A1 naar positie 51°36.1098’N 003°55.3001’E
  (Zee en Delta , District Noord , 061/22 , 07-02-2022)

Rijkswaterstaat.2022.00868.0
Schaar van Colijnsplaat; informatieservice;
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:
MZI markering Oosterschelde
(Schaar van Colijnsplaat)
Verlegd
-Gele spar SC-A topteken A1 naar positie 51°37.2602’N 003°49.7150’E
-Gele spar SC-B topteken A1 naar positie 51°37.2838’N 003°50.1997’E
-Gele spar SC-C met topteken A1 naar positie 51°37.2323’N 003°50.7615’E
-Gele spar SC-D topteken A1 naar positie 51°37.0647’N 003°50.7329’E
Uitgelegd:

 • Gele spar SC-E topteken A1 positie 51°37.0762’N 003°50.2194’E
 • Gele spar SC-F topteken A1, positie
  51°37.0515’N 003°49.7389E
  (Zee en Delta , District Noord , 059/2022 , 07-02-2022)

Brabantsche Vaarwater; informatieservice; geen beperking
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:

 • Geen beperking Vondelinge Noord
  Verlegde MZI markering Oosterschelde (Vondelinge Noord)
  Verlegd:
 • De gele spar VN-A met topteken A1 naar positie 51°36.3604’N 003°55.0367’E
 • De gele spar VN-B met topteken A1 naar positie 51°36.5888’N 003°55.6629’E
 • De gele spar VN-C met topteken A1 naar positie 51°36.3404’N 003°55.9228’E
 • De gele spar VN-D met topteken A1 naar positie 51°36.1098’N 003°55.3001’E
  (Zee en Delta , District Noord , 061/22 , 07-02-2022)

Rijkswaterstaat.2022.00813.0
Roompot; informatieservice;
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:
Verlegd,
de gele sparren met topteken A1:

 • NJ-B naar positie 51°37.1238’N 003°44.1694’E
 • NJ-C naar positie 51°37.2384’N 003°45.0744’E
 • NJ-D naar positie 51°37.0759’N 003°45.1503’E
 • NJ-E naar positie 51°36.8754’N 003°44.2107’E
  (Zee en Delta , District Noord , 2022/ 015 , 04-02-2022)

Rijkswaterstaat.2022.00792.0
Hammen – Roompot, Hammen; informatieservice; geen beperking
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:

 • Geen beperking Hammen
  Verlegde MZI markering Hammen (Neeltje jans)
  Verlegd, de gele sparren met topteken A1:
 • NJ-B naar positie 51°37.1238’N 003°44.1694’E
 • NJ-C naar positie 51°37.2384’N 003°45.0744’E
 • NJ-D naar positie 51°37.0759’N 003°45.1503’E
 • NJ-E naar positie 51°36.8754’N 003°44.2107’E
  (Zee en Delta , District Noord , 054/22 , 04-02-2022)

Aan : belanghebbenden
Datum : 03-01-2022
Kenmerk : MD 014-22 CORRECTIE
Checklist : AW 0001-2022 (deel 1)
Onderwerp : Verlegging veiligheidslijn Oosterscheldekering Schaar Oost
Ter informatie en voor berichtgeving:

Verlegd, de gele stompe boeien tbv veiligheidslijn Oosterscheldekering:

 • S 10V naar positie 51 38.8852 N 003 43.8591 E
 • S 8V naar positie 51 38.7332 N 003 43.8971 E
 • S 6V naar positie 51 38.5806 N 003 43.9666 E
 • S 4V naar positie 51 38.4484 N 003 43.8533 E
 • S 2V naar positie 51 38.6074 N 003 43.4461 E
 • S 2AV naar positie 51 38.5031 N 003 43.4091 E

Door het verleggen van bovengenoemde boeien zijn de volgende tussenliggende gele reddingsvlotten automatisch mee verplaatst:

 • S 10NN naar positie 51 39.0105 N 003 43.9121 E
 • S 10N naar positie 51 38.9478 N 003 43.8855 E
 • S 10Z naar positie 51 38.8346 N 003 43.8720 E
 • S 8N naar positie 51 38.7835 N 003 43.8842 E
 • S 8Z naar positie 51 38.6821 N 003 43.9200 E
 • S 6N naar positie 51 38.6312 N 003 43.9436 E
 • S 6Z naar positie 51 38.5360 N 003 43.9288 E
 • S 4N naar positie 51 38.4924 N 003 43.8906 E
 • S 4Z naar positie 51 38.5727 N 003 43.4333 E
 • S 2N naar positie 51 38.5375 N 003 43.4216 E
 • S 2AZ naar positie 51 38.4690 N 003 43.3877 E
 • S 2BZZ naar positie 51 38.4358 N 003 43.3673 E

Aan : belanghebbenden
Datum : 04-01-2022
Kenmerk : MD 010-22 CORRECTIE
Checklist : AW 0001-2022 (deel 1)
Onderwerp : Verlegd boeien t.b.v veiligheidslijn (Oostzijde)
Ter informatie en voor berichtgeving:
Verlegd, de gele stompe boeien tbv veiligheidslijn Oosterscheldekering:

 • R 12V naar positie 51 36.8140 N 003 41.5713 E
 • R 12AV naar positie 51 36.6605 N 003 41.5204 E
 • R 10V naar positie 51 36.6545 N 003 41.7058 E
 • R 10AV naar positie 51 36.8064 N 003 41.7525 E
 • R 8V naar positie 51 36.5006 N 003 41.6987 E
 • R 6V naar positie 51 36.3469 N 003 41.7242 E
 • R 4V naar positie 51 36.2023 N 003 41.8210 E

Door het verleggen van bovengenoemde boeien zijn de volgende tussenliggende gele reddingsvlotten automatisch mee verplaatst:

 • R 12NN naar positie 51 36.9186 N 003 41.5671 E
 • R 12N naar positie 51 36.8663 N 003 41.5692 E
 • R 12Z naar positie 51 36.7630 N 003 41.5538 E
 • R 12ZZ naar positie 51 36.7115 N 003 41.5375 E
 • R 10AZ naar positie 51 36.7559 N 003 41.7369 E
 • R 10N naar positie 51 36.7050 N 003 41.7214 E
 • R 10Z naar positie 51 36.6033 N 003 41.7036 E
 • R 8N naar positie 51 36.5515 N 003 41.7012 E
 • R 8Z naar positie 51 36.4491 N 003 41.7076 E
 • R 6N naar positie 51 36.3980 N 003 41.7156 E
 • R 6Z naar positie 51 36.2988 N 003 41.7565 E
 • R 4N naar positie 51 36.2502 N 003 41.7886 E
 • R 4Z naar positie 51 36.1499 N 003 41.8340 E
 • R 2N naar positie 51 36.0978 N 003 41.8480 E

Aan : belanghebbenden
Kenmerk : MD 710-21 CORRECTIE
Datum           : 28-12-2021
Onderwerp : Verlegging veiligheidslijn Oosterscheldekering Hammen Oost

Tijdelijk opgenomen:
De gele spar DAM O 15 uit positie 51°39.4068’N 003°44.2123’E

Door het verleggen van bovengenoemde boeien zijn de volgende tussenliggende gele reddingsvlotten automatisch mee verplaatst:

 • H 4N naar positie 51°39.4957’N 003°44.2788’E
 • H 6Z naar positie 51°39.5475’N 003°44.2787’E
 • H 6N naar positie 51°39.6531’N 003°44.2653’E
 • H 8Z naar positie 51°39.7058’N 003°44.2538’E
 • H 8N naar positie 51°39.8116’N 003°44.2257’E
 • H 10Z naar positie 51°39.8643’N 003°44.2099’E

Rijkswaterstaat.2022.00133.0
Oliegeul; informatieservice; geen beperking
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:
Geen beperking Oosterscheldekering Schaar Oost
Verlegd,
de gele stompe boeien tbv veiligheidslijn Oosterscheldekering:
-S 10V naar positie 51 38.8852 N 003 43.8591 E
-S 8V naar positie 51 38.7332N 003 43.8971 E
-S 6V naar positie 51 38.5806 N 003 43.9666 E
-S 4V naar positie 51 38.4484 N 003 43.8533 E
-S 2V naar positie 51 38.6074 N 003 43.4461 E
-S 2AV naar positie 51 38.5031 N 003 43.4091 E

(Zee en Delta , District Noord , 0001/2022 , 07-01-2022)


Rijkswaterstaat.2022.00121.0
Roompot; informatieservice;
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:
De gele boei H 4V, naar positie 51°39.4436’N 003°44.2801’E
De gele boei H 6V, naar positie 51°39.6001’N 003°44.2775’E
De gele boei H 8V, naar positie 51°39.7592’N 003°44.2415’E
De gele spar DAM-O 17, naar positie 51°39.5602’N 003°44.4282’E

Tijdelijk opgenomen:
De gele spar DAM-O 15, uit positie 51°39.4068’N 003°44.2123’E

(Zee en Delta , District Noord , 2022/003 , 06-01-2022)


e-mail : zd-fb-opdrachtmarkeren@rws.nl
Van : Betonningsvaartuig Frans Naerebout
e-mail : ska-fransnaerebout@rws.nl
Aan : belanghebbenden
Datum : 04-01-2022
Kenmerk : AW 0001-2022 V1 (deel1)
Onderwerp : Verlegd boeien t.b.v veiligheidslijn (Oostzijde)

Ter informatie en voor berichtgeving:

Verlegd:
Stompe boei t.b.v veiligheidslijn genaamd ” R 12V”
Naar positie:
51 36.8140 N, 003 41.5713 E.

Verlegd:
Stompe boei t.b.v veiligheidslijn genaamd ” R 12AV”
Naar positie:
51 36.6605 N, 003 41.5204 E.

Verlegd:
Stompe boei t.b.v veiligheidslijn genaamd ” R 10V”
Naar positie:
51 36.6545 N, 003 41.7058 E.

Verlegd:
Stompe boei t.b.v veiligheidslijn genaamd ” R 10AV”
Naar positie:
51 36.8064 N, 003 41.7525 E.

Verlegd:
Stompe boei t.b.v veiligheidslijn genaamd ” R 8V”
Naar positie:
51 36.5006 N, 003 41.6987 E.

Verlegd:
Stompe boei t.b.v veiligheidslijn genaamd ” R 6V”
Naar positie:
51 36.3469 N, 003 41.7242 E.

Verlegd:
Stompe boei t.b.v veiligheidslijn genaamd ” R 4V”
Naar positie:
51 36.2023 N, 003 41.8210 E.

In de verwachting u bij deze voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Stuurman ms Frans Naerebout.


Bass 9/2022

Vaarweg: van Blokgrens Ribzand / Oostgat km 1.5 tot Ankergebied Wielingen Noord km 94.2
Omschrijving: Westerschelde – Vlakte van de Raan – Geul van de Walvischstaart – Betonningswijziging en aanpassing virtuele vaarwegmarkering
Referte: 134/2021 / 50/2021

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat n.a.v. de verondiepingen zoals deze bekend gesteld zijn in BASS 134-2021 de volgende betonningswijzigingen en aanpassingen aan virtuele vaarwegmarkering zijn uitgevoerd:

Betonningswijzigingen:

Verleggen:
Rode onverlichte spar GVW 4 naar positie: 51° 30,549’ N – 003° 21,822’ E
Rode onverlichte spar GVW 6 naar positie: 51° 30,154’ N – 003° 23,352’ E
Rode onverlichte spar GVW 8 naar positie: 51° 28,820’ N – 003° 25,440’ E
Rode onverlichte spar GVW 10 naar positie: 51° 27,388’ N – 003° 26,559’ E

Aanpassingen virtuele vaarwegmarkering:

Verleggen:
GvW 3 (MMSI 992446065) naar positie: 51° 29,894’ N – 003° 23,020’ E
GvW 5 (MMSI 992446066) naar positie: 51° 29,500’ N – 003° 23,772’ E

In de bijlage zijn deze betonningswijzingen in kaartjes weergegeven.
BASS 134-2021 wordt ingetrokken.

Vlissingen, 13 januari 2022

Bijlage:
Bass 2022-009 WS – Vlakte van de Raan – Geul van de Walvischstaart – Betonningswijziging+aanpassing vAtoNs_BIJLAGE.pdf


Bass 8/2022

Vaarweg: van Sardijngeul km 4.1 tot Passage Vlissingen km 87.4
Omschrijving: Westerschelde – Sardijngeul en Rede van Vlissingen – Wijzigingen vaste lichtopstellingen

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat de volgende wijzigingen aan vaste objecten van de vaarwegmarkering zijn uitgevoerd:

Sardijngeul

Aan het strekdam dekkende oeverlicht van De Nolle zijn sectoren verwijderd, nieuw karakter:
Occ.(W) 9s.

Aan het hoge licht van lichtenlijn Sardijngeul 117° zijn sectoren verwijderd, nieuw karakter:
Occ.(W) 5s.

Rede van Vlissingen

Aan het kustlicht Boulevard de Ruyter zijn sectoren verwijderd, nieuw karakter:
Iso(R) 3s.

Vlissingen, 11 januari 2022


Bass 5/2022

Vaarweg: van Passage Hansweert km 47.1 tot Blokgrens Hansweert / Waarde km 42.1
Omschrijving: Westerschelde – Zuidergat; Voormelding dwarsstroomwaarschuwingen 2022
Referte: 4/2022 / 19/2021
Vervangt: 4/2022

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit publiceert hierbij de voormeldingen
dwarsstroomwaarschuwingen voor het jaar 2022.

Deze voormeldingen zijn met data, tijdvensters en inschaling van sterkte waarop de dwarsstroom astronomisch gezien kan optreden, weergegeven in tabel “Dwarsstroomprognoses 2022” verderop in deze Bass.

In deze dwarsstroomprognose, welke gebaseerd is op het astronomisch getij, zijn effecten van meteorologische omstandigheden niet meegenomen. Deze kunnen nog aanvullende dwarsstroomwaarschuwingen opleveren gedurende het jaar.

Het Hydro Meteo Centrum bewaakt van te voren de criteria betreffende het wel of niet uitbrengen van een dwarsstroomwaarschuwing.

Bij een harde wind uit westelijke richting wordt het water in de Westerschelde opgestuwd.
Hierdoor kan het voorkomen dat de criteria overschreden worden. Op het laatste moment wordt er dan een waarschuwing voor dwarsstroming uitgebracht.

Bij een aantal dagen oostenwind kan het voorkomen, dat de criteria niet gehaald worden. Een gepubliceerde waarschuwing wordt dan ingetrokken

Omdat de effecten van meteorologische omstandigheden een jaar van te voren nog niet bekend zijn, is de inschatting dat de jaarlijkse lijst voor ongeveer 95 % correct zal zijn.

Bass 004-2022 komt bij uitgifte van deze Bass te vervallen.

Tabel Dwarsstroomprognoses 2022:

.

DatumDwarsstroomperiode:HW_THW_H
donderdag 3 februari 2022mogelijke melding dwarsstroom te Hansweert van ca. 16:09 tot 17:29 !!
donderdag 3 maart 2022mogelijke melding dwarsstroom te Hansweert van ca. 15:10 tot 16:30 !!
vrijdag 4 maart 2022mogelijke melding dwarsstroom te Hansweert van ca. 15:50 tot 17:10 !!
maandag 18 april 2022mogelijke melding dwarsstroom te Hansweert van ca. 16:41 tot 18:01 !!
zondag 17 juli 2022mogelijke melding dwarsstroom te Hansweert van ca. 05:51 tot 07:11 !!
zondag 14 augustus 2022matige dwarsstroom te Hansweert van 04:54 tot 06:14 !! (bron HMCZ)5:14583
maandag 15 augustus 2022matige dwarsstroom te Hansweert van 05:40 tot 07:00 !! (bron HMCZ)6:00580
maandag 12 september 2022matige dwarsstroom te Hansweert van 04:36 tot 05:56 !! (bron HMCZ)4:56583
dinsdag 13 september 2022matige dwarsstroom te Hansweert van 05:15 tot 06:35 !! (bron HMCZ)5:30578

Vlissingen, 5 januari 2022