Berichten aan de recreatievaart

Verzameling van actuele meldingen die van belang zijn voor de recreatievaart in de Deltawateren:

Voor schade en/of ongemak van onjuistheid of onvolledigheid in deze berichtgeving kan door Escaut.nl geen verantwoordelijkheid worden aanvaard.

1800 kaarten: 1801 / 1803 / 1805 / 1807

Aan boord van elk schip, met uitzondering van een open klein schip, waarop het Scheepvaartreglement Westerschelde van toepassing is, moeten een volledig bijgewerkt exemplaar van dit reglement en de meest recente uitgave van, of een volledig bijgewerkte zeekaart op de Westerschelde met haar mondingen aanwezig zijn.

Actuele stremmingen zijn te raadplegen op NOS Teletekst:

Oudere berichten aan de recreatievaart