Berichten aan de recreatievaart 2015


Bass 155/2015

Vaarweg: van Zuidergat km 38.5 tot Overloop van Valkenisse, Zuidergat km 36.2
Omschrijving: ADCP stroommetingen
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat er stroommetingen uitgevoerd gaan worden.
ADCP – stroommetingen:
Ten behoeve van deze stroommetingen worden 5 ADCP- stroommeters uitgelegd in positie:
ADCP 1   51°22′,3570 N   4°03′,1889 O   (Net W van boei 59A)
ADCP 2   51°22′,1758 N   4°04′,2360 O   (Net OZO van boei 61)
ADCP 3   51°22′,0765 N   4°04′,9558 O   (Net W van boei 61A)
ADCP 4   51°22′,6134 N   4°03′,3529 O   (Net NW van boei 52)
ADCP 5   51°22′,3773 N   4°05′,0351 O   (Net N van boei 56)

Alle ADCP’s bevinden zich net buiten de vaargeul.
De stroommeters worden geplaatst op de bodem in week 2 (2016) en worden gedekt door een gele ton (spits voor ADCP 1, 2 en 3; stomp voor ADCP 4 en 5) met radarreflector.

Deze bekendmaking is tevens te downloaden op  www.vts-scheldt.net

Vlissingen, 29 december 2015


Bass 154/2015
Vaarweg: van Blokgrens Waarde / Saeftinge (Konijnenschor) km 33.7 tot Nauw van Bath km 1.3
Omschrijving: ADCP stroom- en debietmetingen
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat er stroommetingen uitgevoerd gaan worden.
ADCP – stroommetingen:
Ten behoeve van deze stroommetingen worden 2 ADCP- stroommeters uitgelegd in positie:
ADCP 1    51°23′,3880 N    4°10′,4762 O  (tussen boei 71 en boei 73)
ADCP 2    51°23′,6681 N    4°10′,4343 O  (tussen boei 66 a en boei 66 b)
De stroommeters worden geplaatst op de bodem in week 2 (2016) en worden gedekt door een gele boei met radarreflector.
ADCP – debietmetingen:
De debietmetingen worden uitgevoerd door meetvaartuig Kaloo. Ten behoeve van deze meting vaart de Kaloo 12 Januari 2016 van 07:00 tot 20:00 heen en weer tussen boei 73 en 66 A.

Deze bekendmaking is tevens te downloaden op  www.vts-scheldt.net

Vlissingen, 29 december 2015


Bass 152/2015
Vaarweg: Blokgrens Vlissingen / Borssele km 6.3
Omschrijving: Westerschelde – Schaar van Spijkerplaat – Betonningswijziging en waarschuwing
Ref. Bass 132-2010
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat de betonning van de Schaar van Spijkerplaat binnenkort als volgt wordt aangepast:
Verleggen de boeien:
SS 7    naar positie:       51° 24’,847 N   003° 38’,716 E
SS 9    naar positie:       51° 24’,860 N   003° 39’,595 E
SS 11  naar positie:       51° 24’,602 N   003° 40’,407 E
SS 13  naar positie:       51° 24’,205 N   003° 41’,142 E
Waarschuwing:
Het gebied in de lijn van de AVR 3 tot de SS 11 is zich verder aan het verondiepen en aan verandering onderhevig. De scheepvaart dient er rekening mee te houden dat de dieptes in dit gebied minder kunnen zijn dan uit de recentste peilgegevens is gebleken.
Bass 132-2010 komt na de in deze Bass genoemde betonningswijzigingen te vervallen.
Deze bekendmaking is tevens te downloaden op  www.vts-scheldt.net

Vlissingen, 21 december 2015


Bass 151/2015
Vaarweg:
Omschrijving: Betonningswijziging en waarschuwing
Vaarweg: Westerschelde – Schaar van de Noord
Omschrijving: Betonningswijziging en waarschuwing
Ref. Bass 122-2015 en Bass 139-2015
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:
De betonning van de Schaar van de Noord binnenkort als volgt wordt aangepast:
Opnemen:
De boeien SN 2, SN 4, SN 6, SN 1, SN 3, SN 5, SN 7, SN 9.
Uitleggen gele tonnen met topteken kruis (zie kaart):
Spar     SN 2                      in positie:      51° 23’,530 N   004° 11’,162 E
Stomp  SN 4 karakter VQY in positie:      51° 23’,536 N   004° 11’,744 E
Spar     SN 6                      in positie:      51° 23’,398 N   004° 12’,233 E
Spar     SN 1                      in positie:      51° 23’,074 N   004° 10’,567 E
Spar     SN 3                      in positie:      51° 23’,282 N   004° 10’,923 E
Spits    SN 5 karakter QY    in positie:      51° 23’,396 N   004° 11’,261 E
Spits    SN 7                      in positie:      51° 23’,414 N   004° 11’,713 E
Spar     SN 9                      in positie:      51° 23’,294 N   004° 12’,065 E

Minste diepte in de Schaar van de Noord:
De minste diepte bedraagt binnen de nieuwe posities 20 dm t.o.v. LAT,
Positie 1: 130 meter bewesten de boei SN4 net binnen de boeienlijn SN 2 – SN 4.
Positie 2: net bewesten SN 7 in de boeienlijn SN 5 – SN 7

Waarschuwing:
De scheepvaart dient goed rekening te houden met de dynamische onstabiliteit van de Schaar van de Noord.
De Vlaams Nederlandse Scheldecommissie zal de Schaar van de Noord frequent blijven monitoren en hierover nader berichten.
De Bassen 122-2015 en 139-2015 komen nadat de in deze Bass genoemde betonningswijzigingen zijn uitgevoerd te vervallen.
De vaargeul Schaar van de Noord blijft tot nader order ontraden voor alle scheepvaart van 1 uur voor laagwater Bath tot 1 uur na laagwater Bath.

Deze bekendmaking is tevens te downloaden op  www.vts-scheldt.net

Vlissingen, 16 december 2015


Bass 149/2015
Vaarweg:
Omschrijving: gewijzigde markering
Vaarweg: Westerschelde – Nauw van Bath
Omschrijving: Betonningswijziging
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat op korte termijn de volgende betonningswijziging wordt uitgevoerd;
De markeerobjecten 66C, 66D, 66E en 66F worden vervangen door lichtsparren Iso 2s.
Deze bekendmaking is tevens te downloaden op  www.vts-scheldt.net
Vlissingen, 15 december 2015


Bass 143/2015
Vaarweg:
Omschrijving: Stroommetingen
Vaarweg: Westerschelde
Omschrijving: ADCP-stroommetingen
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat in week 50 zeven meetframes uitgelegd zullen worden ten behoeve van stroommetingen. Deze frames zullen ongeveer vier weken blijven liggen. De frames worden op de bodem met een steen verankerd. Frames MP2, MP4 en MP5 worden blind gelegd. De andere vier frames worden gemarkeerd met een gele waakboei voorzien van een RARE.
De frames worden in de volgende posities uitgelegd;
Locatie
Coördinaten
MP1 (boei W7) 51° 24’,60 N 003° 27’,16 E
MP2 (Nabij Westhavendam Sloehaven) 51° 26’,78 N 003° 39’,79 E
MP3 (boei 13) 51° 24’,51 N 003° 42’,38 E
MP4 Monding Westbuitenhaven Terneuzen) 51° 20’,67 N 003° 48’,73 E
MP5 (Monding Buitenhaven Hansweert) 51° 26’,27 N 004° 00’,62 E
MP6 (boei 85A) 51° 21’,07 N 004° 14’,61 E
MP7 (boei 23) 51° 21’,36 N 003° 45’,52 E

Vlissingen,26 november 2015


Bass 142/2015
Vaarweg: van Passage Vlissingen km 87.4 tot Honte km 85.7
Omschrijving: Westerschelde – Rede van Vlissingen; Storm Waarschuwingsdienst Mast (SWD-mast)
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:
De Storm Waarschuwingsdienst Mast (SWD-mast) te Vlissingen vanaf heden buiten werking is en t.z.t. zal worden ontmanteld.
De SWD-mast staat gekarteerd op de inzet VLISSINGEN op kaart 1803.2 met als vermelding SS (Storm).

Vlissingen, 20 november 2015


Bass 141/2015
Vaarweg: van Schaar van Waarde km 2.7 tot Nauw van Bath km 1.3
Omschrijving: Westerschelde – Schaar van Valkenisse; Betonningswijziging
Referte: 135/2015
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat de volgende betonningswijzigingen in de Schaar van Valkenisse binnenkort worden uitgevoerd:
Verleggen:
Boei SvV 11         naar positie:       51° 22’,681 N   004° 05’,669 E
Boei SvV 13         naar positie:       51° 22’,362 N   004° 06’,091 E
Ton  SvV 12         naar positie:       51° 22’,671 N   004° 05’,936 E
Ton  SvV 14         naar positie:       51° 22’,506 N   004° 06’,204 E
Boei SvV 16         naar positie:       51° 22’,401 N   004° 06’,435 E
Boei SvV 18         naar positie:       51° 22’,416 N   004° 06’,796 E
Bass  135-2015 komt te vervallen nadat de betonningverlegging van deze Bass is uitgevoerd.

Vlissingen, 20 november 2015


Bass 140/2015
Vaarweg: van Honte km 77.3 tot Blokgrens Borssele / Terneuzen (hoofdvw) km 72.8
Omschrijving: Westerschelde – Drempel van Borssele; Betonningswijziging
Referte: 126/2015
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat, onderstaande betonningswijzigingen  worden uitgevoerd.
In verband met het beeïndigen van de in Bass 126-2015 genoemde baggerwerkzaamheden worden verlegd:
Terugleggen:
Boei 4 naar oorspronkelijke positie:   51° 23’,830 N  003° 42’,813 E
Boei 6 naar oorspronkelijke positie:   51° 23’,478 N  003° 42’,872 E
In verband met een geconstateerde verondieping in het Fietspad Borssele worden verlegd (zie bijgevoegd kaartje):
Verleggen:
Ton FB7 naar positie:   51° 24’,697 N  003° 42’,178 E
Ton FB9 naar positie:   51° 24’,451 N  003° 42’,271 E
Ton FB11 naar positie: 51° 24’,128 N  003° 42’,313 E
Bass 126-2015 komt na uitvoering van de betonningswijziging te vervallen.

Vlissingen, 18 november 2015


Bass 139/2015
Vaarweg: van Nauw van Bath km 3.3 tot Pas van Rilland km 0
Omschrijving: Westerschelde – Schaar van de Noord – Verdere verondieping
Referte: 122/2015
Vaarweg: Westerschelde – Schaar van de Noord
Omschrijving: Verdere verondieping
Ref: Bass 122-2015
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:
De Schaar van de Noord verder is verondiept.
De minste diepte bedraagt 15 dm t.o.v. LAT midvaarwater tussen de SN 7 en de SN 9.
De beperking genoemd in Bass 122-2015 blijft onverkort van kracht.
Deze bekendmaking is tevens te downloaden op
www.vts-scheldt.net
Vlissingen, 12 november 2015


Bass 135/2015
Vaarweg: van Bocht van Walsoorden, Zuidergat km 0.4 tot Valkenisse km 36.8
Omschrijving: Westerschelde – Schaar van Valkenisse – Verondieping
Vaarweg: Westerschelde – Schaar van Valkenisse
Omschrijving: Verondieping
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:
De minst gelode diepte in de boeienlijn SvV 14 – SvV 16 bedraagt 10 dm.
De minst gelode diepte in de boeienlijn SvV 16 – SvV 18 bedraagt 10 dm.
Deze bekendmaking is tevens te downloaden op
www.vts-scheldt.net
Vlissingen, 5 november 2015


2015.12506.0
Schelde-Rijnverbinding; gewijzigde markering
Op de Schelde-Rijnverbinding is de lichtopstand SRK 48, t.h.v. de invaart vluchthaven Tholen, km. raai 1029, beschadigd en gedoofd. Ter dekking is uitgelegd een rode lichtboei SRK 2B, lichtkarakter ISO.R.2s, in de positie 51° 31’,194 N 004° 13’,330 E (Posities in WGS 84 – Hydr. gr. krt. 1807.2
(E-mail Zee en Delta , District Noord , 2015-100 , 09-11-2015)


2015.12383.0
Oosterschelde; gewijzigde markering
De ten behoeve van de recreatievaart uitgelegde afmeerboeien in de Schelphoek, het Tholensche Gat, het Marollegat, de Krabbenkreek en nabij Yerseke, zijn weer opgenomen.
(E-mail Zee en Delta , District Noord , 2015-99 , 05-11-2015)


Bass 133/2015
Vaarweg: van Blokgrens Wandelaar / Ribzand (Wielingen) km 4.4 tot Zeebrugge A1 km 6.1
Omschrijving: Monding Westerschelde – Scheur
Vaarweg: Monding Westerschelde – Scheur
Omschrijving: wrak Flinterstar
Ref Bass 125 – 2015
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat er tussen de boeien S3 en S5, buiten de vaargeul, het wrak van de Flinterstar ligt.
Met onmiddellijke ingang is de Noord Kardinale boei S3bis opgenomen.
Er zijn twee nieuwe boeien uitgelegd:
Noord Kardinale boei Flinterstar-N, Q + Racon Mo(D)  in  positie:       51° 24’,12 N   003° 03’,70 E
Zuid Kardinale boei Flinterstar-S, Q(6) + LFL 15s  in positie:                  51° 23’,94 N   003° 03’,70 E
Rondom het wrak is een zone met een radius van 1,5 kabel verboden vaargebied voor de scheepvaart. Een wachtschip is ter plaatse en kan worden opgeroepen als “guard vessel” op VHF 16, 67 of 69.
Bass 125-2015 is hierbij ingetrokken.
Deze bekendmaking is tevens te downloaden op
www.vts-scheldt.net
Vlissingen, 4 november 2015


Bass 126/2015
Vaarweg: van Honte km 77.3 tot dwars van de 15 km 74.1
Omschrijving: Drempel van Borssele Betonningswijziging
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat, in verband met baggerwerkzaamheden, op  23 oktober 2015 de volgende betonningswijzigingen zullen worden uitgevoerd.
Verleggen
Boei 4 naar positie   51° 23’,661 N   003° 42’,826 E
Boei 6 naar positie   51° 23’,427 N   003° 43’,059 E
Deze bekendmaking is tevens te downloaden op
www.vts-scheldt.net
Vlissingen, 23 oktober 2015


Bass 124/2015
Vaarweg: van Pas van Terneuzen km 6.9 tot Terneuzen DOW-Scheldesteiger(rivier) km 67.4
Omschrijving: Westerschelde – Pas van Terneuzen – Verlichting Dow Scheldesteiger
Vaarweg: Westerschelde – Pas van Terneuzen
Omschrijving: Verlichting Dow Scheldesteige
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:
De verlichting op DOW Scheldesteiger afwijkt van wat conform het IALA Maritieme Betonningssysteem wordt toegepast en wat op de Hydrografische kaarten 1803.3 en Zeekaart 120 gekarteerd staat.
Huidige steigerverlichting:
westzijde:  1 x Fl. (wit) en  1 x Fl.3s (wit)
midden:     2 x Fl. (rood) en 1 x Fl.3s (geel)
oostzijde:   1 x Fl. (wit)  en 1 x Fl.3s (wit)
Aanpassing en modernisering van de verlichting is in voorbereiding en zal conform de huidige planning medio 2017 gerealiseerd worden.
Deze bekendmaking is tevens te downloaden op
www.vts-scheldt.net
Vlissingen, 21 oktober 2015


Bass 122/2015
Vaarweg: van Pas van Rilland km 0 tot Nauw van Bath km 3.3
Omschrijving: Westerschelde – Schaar van de Noord – beperking vaargeul
Referte: 117/2015
Vervangt: 117/2015
Vaarweg: Westerschelde – Schaar van de Noord
Omschrijving: Beperking vaargeul
Re: Bass 117-2015
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:
De Schaar van de Noord verondiept en onstabiel is. De minste diepte bedraagt 17 dm t.o.v. LAT midvaarwater tussen de SN 7 en SN 9.
De vaargeul Schaar van de Noord wordt om deze reden tot nader order ontraden voor alle scheepvaart van 1 uur voor laagwater Bath tot 1 uur na laagwater Bath.
De Vlaams Nederlandse Scheldecommissie zal de Schaar van de Noord frequent blijven monitoren en zich nader hierover beraden.
Bass 117-2015 is hierbij ingetrokken.
Deze bekendmaking zal in de Nederlandse Staatscourant en het Belgisch Staatsblad worden geplaatst.
Deze bekendmaking is tevens te downloaden op
www.vts-scheldt.net
Vlissingen, 21 oktober 2015


Bass 105/2015
Vaarweg: van SAS VAN GENT km 16.6 tot Kanaal Gent-Terneuzen km 28.1
Omschrijving: nautische gegevens vast laterale verlichting
Referte: 133/2014
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat op het traject Nederlands-Belgische grens tot de Zevenaarhaven van het kanaal van Gent naar Terneuzen de oude vaste laterale verlichting is verwijderd en is vervangen door nieuwe vaste laterale verlichting conform onderstaande tabel.
Nr. Karakter Nominale dracht (NM) Hoogte (m) t.o.v. K.P. Geografische Coördinaten
001 Iso R 4s 1,6 6,7 51° 12‘,796 N 03° 48‘,266 E
025 Iso R 8s 1,6 6,7 51° 13‘,433 N 03° 48‘.444 E
047 Iso R 4s 1,6 6,7 51° 14‘,103 N 03° 48‘,635 E
061 Iso R 8s 1,6 6,7 51° 14‘,456 N 03° 48‘,848 E
097 Iso R 4s 1,6 6,7 51° 15‘,282 N 03° 49‘,662 E
111 Iso R 8s 1,6 6,7 51° 15‘,603 N 03° 49‘,982 E
123 Iso R 4s 1,6 6,7 51° 15‘,954 N 03° 50‘,296 E
135 Iso R 8s 1,6 6,7 51° 16‘,197 N 03° 50‘,424 E
147 Iso R 4s 1,6 6,7 51° 16‘,473 N 03° 50‘,496 E
153 Iso R 8s 1,6 6,7 51° 16‘,967 N 03° 50‘,464 E
167 Iso R 4s 1,6 6,7 51° 17‘,332 N 03° 50‘,316 E
189 Iso R 8s 1,6 6,7 51° 17‘,945 N 03° 50‘,098 E
201 Iso R 4s 1,6 6,7 51° 18‘,272 N 03° 49‘,985 E
030 Iso G 4s 1,6 6,7 51° 12‘,830 N 03° 48‘,126 E
036 Iso G 8s 1,6 6,7 51° 13‘,470 N 03° 48‘,259 E
064 Iso G 4s 1,6 6,7 51° 14‘,102 N 03° 48‘,480 E
066 Iso G 8s 1,6 6,7 51° 14‘,510 N 03° 48‘,725 E
102 Iso G 4s 1,6 6,7 51° 15‘,331 N 03° 49‘,531 E
104 Iso G 8s 1,6 6,7 51° 15‘,631 N 03° 49‘,836 E
120 Iso G 4s 1,6 6,7 51° 15‘,979 N 03° 50‘,149 E
130 Iso G 8s 1,6 6,7 51° 16‘,223 N 03° 50‘,280 E
150 Iso G 8s 1,6 6,7 51° 16‘,943 N 03° 50‘,298 E
164 Iso G 4s 1,6 6,7 51° 17‘,312 N 03° 50‘,169 E
190 Iso G 8s 1,6 6,7 51° 17‘,930 N 03° 49‘,957 E
202 Iso G 4s 1,6 6,7 51° 18‘,245 N 03° 49‘,846 E
Deze bekendmaking is tevens te downloaden op www.vts-scheldt.net
Vlissingen, 17-09-2015


Bass 104/2015
Vaarweg:
Omschrijving: Betonningswijziging Fietspad Zuidergat
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat de volgende betonningswijzigingen in het fietspad Zuidergat zijn uitgevoerd;
Verleggen:
Ton FZ 1 naar positie     51° 25’,912 N    004° 00’,287 E
Ton FZ 3 naar positie     51° 25’,745 N    004° 00’,702 E
Ton FZ 5 naar positie     51° 25’,409 N    004° 01’,316 E
Deze bekendmaking is tevens te downloaden op
www.vts-scheldt.net
Vlissingen, 17 september 2015


Bass 101/2015
Vaarweg: van Deurloo km 5.9 tot Steenbank Passage Vlissingen km 23.1
Omschrijving: Westerschelde – Geul van de Rassen; Betonningswijziging
Referte: 98/2015
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:
De volgende betonningswijzigingen in de Geul van de Rassen binnenkort worden uitgevoerd:
Verleggen:
Ton GR 5 naar positie:       51° 31’,875 N      003° 24’,585 E
Ton GR 7 naar positie:       51° 31’,342 N      003° 24’,523 E
Uitleggen:
Ton GR 9 in positie:            51° 30’,925 N      003° 24’,472 E
Na uitvoering van de in deze Bass genoemde betonningswijziging komt Bass 098-2015 te vervallen.
Vlissingen, 11 september 2015


Bass 98/2015
Vaarweg: van Westkapelle km 15.9 tot Westkapelle km 15.9
Omschrijving: Geul van de Rassen -betonningswijziging
Referte: 93/2015
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat vanwege de geconstateerde verondieping  in de Geul van de Rassen de boei GR5 verlegd zal worden naar de positie:
51°31′,875 N   003°24′,585 E

Vlissingen, 31 augustus 2015


Bass 93/2015
Vaarweg: van Westkapelle km 15.9 tot Westkapelle km 15.9
Omschrijving: Verondieping – Geul van de Rassen
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat er in de Geul van de Rassen tussen de boeien GR3 en GR5 een verondieping is geconstateerd.
De minst gepeilde diepte in de groene boeienlijn tussen de boeien GR3 en GR5 is 15 dm.

Vlissingen, 19 augustus 2015


Bass 77/2015
Vaarweg: van Pas van Rilland km 28.3 tot Pas van Rilland km 0
Omschrijving: Westerschelde – Nauw van Bath : Betonningswijziging en Baggerwerkzaamheden
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:
de volgende betonningswijziging, ten behoeve van de baggerwerkzaamheden, als volgt wordt uitgevoerd:

Verleggen:
Boei 75     naar positie: 51°23′,703 N 004°10′,985 E
Boei 75A   naar positie: 51°23′,828 N 004°11′,309 E
Boei 77     naar positie: 51°23′,747 N 004°12′,131 E
Boei 79     naar positie: 51°23′,620 N 004°12′,336 E
Boei 81     naar positie: 51°23′,336 N 004°12′,546 E

Uitleggen:
Boei 75B met karakter QG in positie: 51°23′,828 N 004°11′,844 E

De betonning wordt in week 30 aangepast.
De baggerwerkzaamheden zullen ca 1 tot 2 weken duren.
De werkzaamheden zullen zoveel korter als mogelijk of zoveel langer als noodzakelijk duren.

Vlissingen, 17 juli 2015


Bass 76/2015
Vaarweg: Schaar van de Noord
Omschrijving: verondieping
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:
Er in de Schaar van de Noord een verondieping is geconstateerd tussen de boeien SN 7 en SN 9 , midvaarwaters. De geconstateerde minimale diepte is 16 dm.

Vlissingen 16 juli 2015


Bass 73/2015
Vaarweg: van Blokgrens Oostgat / Vlissingen(Oostgat) km 9.4 tot Oostgat km 15.3
Omschrijving: Oostgat , Sergeant – wijziging sectorrichtingen + kleur
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:
De sectorrichtingen en de kleur van Sectorlicht Sergeant (HP 2, No. 0056) op dinsdag 14 juli a.s. als volgt worden aangepast:
kleur  :         wit
Zichtbaar :   322° – 327°,5   ( 5,5° ) Dit tussen de lijnen over respectievelijk de OG17a  en de OG10.

Vlissingen, 09-07-2015


Bass 71/2015
Vaarweg: van Sardijngeul km 4.1 tot Blokgrens Oostgat / Vlissingen(Oostgat) km 9.4
Omschrijving: Westerschelde – Oostgat – Betonningswijziging
Vaarweg: Westerschelde – Oostgat
Omschrijving: Betonningswijzing
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:
De ton OG 10A in week 28 vervangen wordt door een lichtboei OG 10A met karakter Iso 2s.

Vlissingen, 6 juli 2015


Bass 63/2015
Vaarweg: Blokgrens Vlissingen / Borssele km 7.2
Omschrijving: Westerschelde – Vaarwater langs Hoofdplaat;
Betonningswijziging – Zinker WestReferte: 7/2015
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat: de volgende betonningswijziging is uitgevoerd.
De ton Zinker West is verlegd naar positie: 51°-22’,798 N 003°-38’,054 E

Vlissingen, 15 juni 2015


Bass 53/2015
Vaarweg:
Omschrijving: Betonningswijziging Everingen/Zuid Everingen
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat de volgende betonningswijziging is uitgevoerd:
Noord-Cardinale ton E/ZE naar positie:    51°22.554 N   003°48.142 E

Vlissingen, 21 mei 2015


Bass 52/2015
Vaarweg:
Omschrijving: overdracht en ontsteken vuurtoren “Nieuwe Sluis”
Vaarweg: Westerschelde – Wielingen
Omschrijving: Overdracht en ontsteken vuurtoren “Nieuwe Sluis”
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat op 29 mei de Vuurtoren “Nieuwe Sluis”door de Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart wordt overgedragen aan de Stichting Vuurtoren Breskens.
Het licht van de vuurtoren “Nieuwe Sluis”zal in de toekomst wederom branden, als een facultatief wit licht met karakter: Oc.W.10s (occas).
Deze bekendmaking is tevens te downloaden op
www.vts-scheldt.net

Vlissingen, 20 mei 2015


Bass 51/2015
Vaarweg:
Omschrijving: Sectorlicht Buitenhaven Vlissingen – Kop W havenhoofd (HP 2, No. 0078)
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat het Sectorlicht Buitenhaven Vlissingen is voorzien van ledverlichting met een bereik van RWG 6 Nm.
Tevens zijn de volgende sectorrichtingen aangepast:
·         voorheen 017° is aangepast naar 017°,5  (ARV 1)
·         voorheen 042° is aangepast naar 042°,5  (groene havenlicht Veerhaven Breskens)
.         voorheen 056° is aangepast naar 056°,5  (vuurtoren Nieuwe Sluis)
·         voorheen 324° is aangepast naar 323°,5  (SS 5)
Vlissingen, 19 mei 2015


Bass 50/2015
Vaarweg:
Omschrijving: wijziging sectoren Oeverlicht Hoedekenskerke (HP 2 – N0. 0168)
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat het Oeverlicht Hoedkenskerke is voorzien van ledverlichting met een bereik van RWG 6 Nm.
Tevens zijn de volgende sectorrichtingen aangepast:
·         voorheen 006°      is aangepast naar 007°     (MG 1)
·         voorheen 231°      is aangepast naar 230°,5  (MG 7)
Vlissingen, 19 mei 2015


Bass 49/2015
Vaarweg:
Omschrijving: Sectorlicht Molenhoofd (HP 2, No. 0058)
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat het Sectorlicht Molenhoofd is voorzien van ledverlichting met een bereik van RWG 6 Nm.
Tevens zijn de volgende sectorrichtingen aangepast:
·         voorheen 008°      is aangepast naar 008°,5  (DL 3)
·         voorheen 144°      is aangepast naar 147°,5  (OG-GR)
·         voorheen 169°      is aangepast naar 168°,5  (OG-DR)
·         voorheen 306°      is aangepast naar 311°,5  (De Sergeant)
·         voorheen 329°      is aangepast naar 330°,5  (OG-13)
·         voorheen 349°      is aangepast naar 348°,5  (OG-11)
Vlissingen, 19 mei 2015


Bass 45/2015
Vaarweg: van Everingen km 3.8 tot Everingen km 3.8
Omschrijving: betonningswijziging Ev13
Referte: 35/2015
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:
De volgende betonningswijziging in de Everingen is uitgevoerd:
Boei E13 naar positie: 51° 21,841 N  03° 51,777 E

Vlissingen, 13 mei 2015


2015.04012.0
Veerse Meer; gewijzigde markering
Ivm het beëindigen van een project oesterkweekinstallaties, is zuidwestelijk van de Haringvreter nabij de VM 75, de volgende bijzondere markering definitief opgenomen: Ton “HV-A” geel – spits + liggend kruis in positie: 051° 32’,357 N – 003° 41’,126 E Ton “HV-B” geel – spits + liggend kruis in positie: 051° 32’,460 N – 003° 41’,099 E
(E-mail RWS Zee en Delta , District Noord , 2015/47 , 23-04-2015)


Bass 35/2015
Vaarweg: van Everingen km 8.2 tot Blokgrens Terneuzen / Hansweert (Middelgat) km 11.4
Omschrijving: Westerschelde – Everingen; betonningswijziging
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:
binnenkort de volgende betonningswijzigingen in de Everingen worden uitgevoerd:

Verleggen:

Ton E7 naar positie:    51° 22,314 N  03° 49,176 E
Ton E9 naar positie:    51° 22,103 N  03° 49,967 E
Boei E13 naar positie:  51° 21,841 N  03° 51,177 E
Boei E17 naar positie:  51° 22,440 N  03° 53,222 E
Ton E19 naar positie:   51° 22,852 N  03° 53,786 E
Boei E21 naar positie:  51° 23,173 N  03° 54,206 E

Boei E6 naar positie:     51° 22,621 N  03° 49,561 E
Ton E8 naar positie:      51° 22,345 N  03° 50,269 E
Boei E10 naar positie:    51° 22,020 N  03° 50,978 E
Boei E12 naar positie:    51° 22,029 N  03° 51,650 E
Boei E14 naar positie:    51° 22,243 N  03° 52,375 E
Boei E16 naar positie:    51° 22,646 N  03° 53,069 E
Ton E18 naar positie:     51° 22,958 N  03° 53,463 E
Boei E20 naar positie:    51° 23,276 N  03° 53,871 E

Opnemen:

Ton E11
Boei E15

Uitleggen:

Boei E11 naar positie:   51° 21,884 N  03° 50,905 E
Ton E15 naar positie:    51° 22,094 N  03° 52,501 E

Vlissingen, 23 april 2015


Bass 34/2015
Vaarweg: van Sardijngeul km 4.1 tot Passage Vlissingen km 87.4
Omschrijving: Westerschelde – Oostgat – Sardijngeul – Baggerwerkzaamheden, betonningswijzigingen, regulering scheepvaart
Vaarweg: Westerschelde – Oostgat – Sardijngeul
Omschrijving: Baggerwerkzaamheden , tijdelijke betonningswijziging en regulering scheepvaart
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat er baggerwerkzaamheden in de Sardijngeul en het Oostgat zullen worden uitgevoerd.
De start van de werkzaamheden worden verwacht op 18 mei 2015, en zullen naar verwachting 2 weken duren of zoveel korter als mogelijk of langer als noodzakelijk.
De werkzaamheden vinden plaats op twee locaties:
Groene kant Sardijngeul
Omgeving boei OG 14
Hiertoe zullen de volgende tijdelijke betonningswijzigingen uitgevoerd worden:

Verleggen:
Boei SG-W naar positie:                              51°-26’,295 N   003°-33’,952 E
Boei SG3 naar positie:                                 51°-26’,720 N   003°-33’,210 E
Boei OG 12 naar positie:                             51°-27’,430 N   003°-31’,377 E
Boei OG 14 naar positie:                             51°-27’,226 N   003°-31’,739 E

Uitleggen:
Boei OG 10a in positie:                                51°-27’,806 N   003°-31’,266 E

Opnemen:
Ton westduin

Tijdens de werkzaamheden gelden de volgende voorschriften voor de scheepvaart:
Het is verboden om loods te wisselen in de Sardijngeul.
Oplopen en ontmoetingen met tegenliggende vaart dienen in de Sardijngeul zoveel als mogelijk voorkomen te worden aanvullend aan Gezamenlijke Bekendmaking 06-2011. Indien nodig kan de verkeerscentrale Vlissingen hiervoor verkeersregulerend optreden.


Bass 30/2015
Vaarweg: Terneuzen Oostsluis km 0.1
Omschrijving: Kanaal van Gent naar Terneuzen – Sluizencomplex Terneuzen; Stremming Oostsluis
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:
In verband met groot onderhoud de Oostsluis te Terneuzen gestremd zal zijn op:
woensdag 22 april 2015 00:00 tot maandag 27 april 2015 24:00
De werkzaamheden zullen zoveel korter als mogelijk of zoveel langer als noodzakelijk duren.
Nadere informatie kan worden verkregen bij de verkeerscentrale Terneuzen op marifoonkanaal 3 of 11 of telefonisch 0115-682405

Vlissingen, 8 april 2015


Bass 29/2015
Vaarweg: van Zuidergat km 43.7 tot Blokgrens Hansweert / Waarde km 42.1
Omschrijving: voormelding dwarsstroomwaarschuwingen 2015
Referte: 1/2015
Vervangt: 1/2015
Onder intrekking van BASS001/2015 publiceert de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit  hierbij de voormeldingen dwarsstroomwaarschuwingen voor het jaar 2015.
Deze correctie op BASS 001/2015 is ontstaan doordat er tot nu toe een tijvenster werd gehanteerd van 10 minuten voor tot 40 minuten na HW Hansweert. Over de maanden januari 2015 t/m maart 2015 zien we dat de dwarsstroom eerder begint en langer doorloopt. Het tijdvenster voor de rest van 2015 wordt aangepast en gesteld op 20 minuten voor tot 60 minuten na HW Hansweert(zie nieuwe bijlage).
Deze voormeldingen zijn met data, tijdvensters en inschaling van sterkte waarop de dwarsstroom astronomisch gezien kan optreden, weergegeven in de bijlage bij deze Bass.
In deze dwarsstroomprognose, welke gebaseerd is op het astronomisch getij, zijn effecten van meteorologische omstandigheden niet meegenomen. Deze kunnen nog aanvullende dwarsstroomwaarschuwingen opleveren gedurende het jaar (zie hieronder).
Het Hydro Meteo Centrum bewaakt 6 tot 12 uur van te voren de criteria betreffende het wel of niet uitbrengen van een dwarsstroomwaarschuwing.
Bij een aantal uren wind (4-6 Bf) uit westelijke richting wordt het water in de Westerschelde opgestuwd.
Hierdoor kan het voorkomen dat enkele malen per jaar de criteria overschreden worden.
Op het laatste moment wordt er dan een waarschuwing voor dwarsstroming uitgebracht.
Bij een aantal dagen oostenwind kan het voorkomen, dat (bij een datum op de lijst) de criteria net niet gehaald worden. De waarschuwing wordt