Elektronische navigatie

De tijd dat we met een papieren kaart, kompas, log, sextant en tafelboeken onze weg vonden is ver achter ons. Waren we eerder afhankelijk van het weer, zijn we nu afhankelijk van de satellieten die een heel belangrijke rol hebben in het bepalen van onze posities op een beeldscherm.

Deze pagina wordt verder ingevuld. Voor nu zijn er 2 bestanden te downloaden. 1 is de presentatie gegeven op 28 november 2023 bij de VVW Schelde in Vlissingen. 2 is schrijven van www.alphacadet.in met uitleg over ENC’s.

Pagina in ontwikkeling

Onderwerpen

Koop een kaartplotter

als je geen of beperkte computervaardigheden hebt.

Het is zeer frustrerend als je niet op je zelf geknutselde systeem kan vertrouwen en dan alsnog een kaartplotter gaat kopen.
Ook met een kant en klaar navigatie systeem kom je de nodige technische uitdagingen tegen.

 • Waarom?
  • Geen papieren kaarten meer
  • Kaartplotter is duur
  • Beperkingen met updates
  • 2de navigatie systeem naast de kaartplotter
  • Backup
 • tegens:
  • Systeem (mogelijk) minder betrouwbaar dan een merk kaartplotter
  • Kwetsbaar
  • Niet bestand tegen vochtige en zoute omgeving
  • Touchscreen response slecht bij kou en/of vocht
  • Stroomvoorziening
  • Beelscherm vaak slecht leesbaar met (veel) zonlicht
  • Data van boordinstrumenten niet of met een omweg toonbaar
 • voors:
  • Goedkoper dan kaartplotter
  • Update kaarten beschikbaar via internet of met USB-stick
  • Mobiel of tablet: onder- of bovendeks, mee van boord
  • Keuze aan software en kaarten (ENC’s)
  • Update ECDIS (navigatie-software updates)
  • Software en kaarten op meerdere apparaten mogelijk
  • Mogelijkheid diverse boordinstrumenten uit te lezen
  • Dit is niet eenvoudig, maar onbegrensde mogelijkheden.

ECDIS vraagt veel van de CPU van een computer. Een snellere (duurdere) processor verwerkt sneller de kaartbestanden.

Rugged tablets of laptops zijn duur.

Bouw je eigen navigatie computer

Je bent niet onhandig en je kan begrijpend lezen, dan behoort een boordcomputer bouwen tot de mogelijkheden.
Veel geduld is gewenst.

Voeding

Om schade te voorkomen is het verstandig om de stroomvoorziening voor alle elektronica galvanisch te scheiden van het boordnet.

Deze DC/DC omvormers maken van 8-17 Volt een stabiele 12 Volt.

Wifi verbindingen zijn sowieso galvanisch gescheiden.

Stroomverbruik

Welke computer

Windows Laptop

 • Voeding 19 Volt
 • Harde schijf ongeschikt
 • SSD

MacBook

 • Voeding 20 Volt
 • SSD

Laptops zijn door hun hoog stroomverbruik niet echt geschikt als kaartplotter.

Mini Pc – 12 Volt voeding

Windows Mini Pc 12 Volt

 • Laag vermogen
 • Grafische kaart
 • Windows 11

De op Intel Atom gebaseerde minicomputers hebben een laag vermogen en geen ventilatoren.
Gebruiken ongeveer 3 tot 5 Watt.

Om een mini PC te gebruiken heb je in ieder geval het volgende nodig:

 • Voeding
 • Monitor
 • Toetsenbord en muis
 • GPS

Raspberry Pi – 5,1 Volt ≥ 3 Amp voeding

 • Geen grafische kaart (op monitor helderheid instellen)
 • Zeer laag vermogen
 • Diverse Operating Systems mogelijk (Linux gebaseerd).
 • Sinds kort op een RPi 4 en nieuwer ook Windows 11 mogelijk.
 • Installatie Openplotter
 • Veel doe-het-zelf werk, maar werkt uiteindelijk zeer snel

Om een Raspberry Pi te gebruiken heb je in ieder geval het volgende nodig:

 • Raspberry Pi board
 • MicroSD-kaart. OS na installatie overzetten naar SSD of USB-stick
 • SSD of USB-stick
 • Voeding
 • Monitor
 • Toetsenbord en muis
 • GPS

Monitor

 • Helderheid ≥ 600 nits
 • Resolutie ≥ 1280 x 800
 • 12 Volt voeding
 • Inbouw of vrijstaand

Koppelen

 • Alle apperatuur met een data in- uitgang is uiteindelijk aan elkaar te koppelen.
 • Echter, bijvoorbeeld Raymarine of B&G nemen geen of nauwelijks data op. Wat niet specifiek in de beschrijving staat kan ook echt niet.
 • Verder bouwen op het bestaande data-systeem aan boord.
 • Bijvoorbeeld bij Smartmarine zijn spullen te vinden om het zooitje aan elkaar te koppelen.
 • AIS
 • GPS
 • Kompas
 • Boordinstrumenten via:
 • NMEA en Seatalk
 • Seriële kabels
 • USB naar NMEA 2000
 • USB naar Autopilot
 • Wifi Multiplexers
 • Geschikte Radar scanner (Garmin, Navico, Raymarine

Het simpelste is alles van de zelfde fabrikant

Radar overlay OpenCPN (image)

Voor tablet

Voor tablet, iMac, Windows en Linux OS

SEAiq

SEAiq for Recreational Mariners

Recreatieve watersporters kunnen veel van de functies van SEAiq Pilot tegen een veel lagere prijs gebruiken door een van onze recreatieve apps te gebruiken. De SEAiq-apps geven zeekaarten weer op uw iPad en bieden de meest voorkomende kaartplotterfuncties en maken gebruik van de hoogwaardige displays en geïntegreerde GPS die u op de meeste iPads aantreft.

qtVLM

qtVlm is navigatiesoftware ontworpen voor zeilboten. Het is ook een gratis weergrib-viewer die allerlei soorten gribs accepteert. Het kan kaarten in verschillende formaten lezen en weergeven: vectorkaarten (S57 en S63), rasterkaarten (kaps, geotiff, enz.), Visit My Harbor-kaarten en mbtiles-kaarten.

qtVLM werkt op Windows, Mac OS, Linux

Ook te downloaden in Google Play en de App Store

OpenCPN

Chartplotter and GPS Navigation Software

Kaartplotter en navigatiesoftwareprogramma voor gebruik onderweg of als planningsinstrument.
Ontwikkeld door een team van actieve zeilers die gebruik maken van reële omstandigheden voor het testen en verfijnen van het programma.

OpenCPN is niet mogelijk op een iPad of iPhone

Deze lijst is niet volledig

(Zeeuwse-)ENC en SENC + RNC

Papieren kaarten verdwijnen over een aantal jaar.

 • ECDIS – Electronic Chart Display and Information System.
  • Dit zijn niet de instrumenten of software te koop voor recreatievaart.
 • ENC – Electronic Navigational Chart.
  • Een gestandaardiseerde database voor gebruik met een ECDIS uitgegeven door hydrografische diensten.
  • Bevat alle kaartinformatie die nodig is voor de veilige navigatie + aanvullende informatie die noodzakelijk wordt geacht voor een veilige navigatie.
 • SENC – System Electronic Navigational Chart.
  • Een database in het eigen ECDIS-formaat van de fabrikant of maker van de software met behoud van de ENC-inhoud. SENC kan ook toegevoegde informatie bevatten. Ook van andere bronnen.
 • RNC – Raster Navigational Chart.
  • Dit is een simpele kopie van een papieren kaart. Dit formaat wordt nog ondersteunt, omdat nog niet alle gebieden op de wereld digitaal zijn. visitMyHarbour.com heeft prachtige RNC kaarten van de Brits- Ierse Eilanden.

Cellen (eenvoudige uitleg)

 • ENC’s zijn opgebouwd uit cellen.
 • Een cel bevat de informatie van een bepaald gebied
 • De cellen samen vormen een bestand dat een groter gebied omvat.
 • De bestanden samen maken weer een groter gebied.

image

Om al die bestanden te lezen kan het soms lang duren voordat de kaart is opgebouwd op het beeldscherm.

Zeeuwse ENC’s

 • Om de veiligheid te bevorderen zijn de Zeeuwse (Inland) ENC’s met actuele diepte-informatie beschikbaar gesteld.
 • Scheiding zeevaart en binnenvaart/recreatievaart.

Elke week een update van de Zeeuwse ENC’s

 • Op de Westerschelde wordt de bodem van het baggertracé in de hoofdvaargeul tweewekelijks gepeild, de nevenvaargeulen (afhankelijk van de dynamiek) één tot vier keer per jaar.
 • Het overige vaarwater wordt slechts eenmaal per jaar gepeild om morfologische redenen.
 • Daar de dynamiek op de overige Zeeuwse wateren stabiel is, worden ook deze één maal per jaar gepeild.
 • Vaarwegmarkering wordt zo snel mogelijk doorgevoerd

Elektronische navigatie kaarten

 • Antares Charts
  • is a source of ‘unofficial’ very large scale electronic charts and related pilotage information created by yachtsmen for yachtsmen.
 • ChartWorld
  • ChartWorld’s product portfolio includes the full range of navigational data and publications, Pro+ and SeaPilot charts is S-63 format, our own range of ChartWorld digital charts in both SENC and S-63, and Inland ENCs for a number of key regions around the world.
 • Elektronische vaarkaarten (ENC’s)
  • On this page you will find the Electronic Navigational Charts (ENCs) for the main waterways in the Netherlands managed by Rijkswaterstaat. These electronic navigational charts provide information about the fairway, marking, signposting, bridge headroom and lock dimensions.
 • Imray
  • Imray is the leading publisher of nautical information for leisure sailors.
 • OpenSeaMap
  • The free nautical chart (niet aanbevolen)
 • O-chart
  • o-charts was created as part of OpenCPN with the goal to provide the OpenCPN user community with up-to-date quality charts at a reasonable price point
 • VisitMyHarbour.com
  • Free UK Harbour information with tides, charts and…For Nav products

Elektronische vaarkaarten Rijkswaterstaat

https://www.vaarweginformatie.nl/frp/main/#/page/infra_enc

Op deze pagina staan de officiële Inland ENC’s (IENC) van de Nederlandse vaarwegen. Hierin vindt u onder andere gegevens over de vaargeul met nautisch gegarandeerde dieptes, vaarwegmarkering, bebording, sluisafmetingen, kades, ligplaatsen, bunkerstations, aquaducten, autolosplaatsen, trailerhellingen en permanent afgemeerde schepen, enz. De IENC’s hebben usage 7, welke aangeeft dat deze voor gebruik op rivieren is, en een compilationscale (productieschaal) van 1:2000.