Berichten aan de recreatievaart 2021


Rijkswaterstaat.2021.08851.0
Hammen; informatieservice;
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:
Verlegging veiligheidlijn Oosterscheldekering Hammen Oost.
*Verlegd:
– De gele boei H 4V naar positie 51°39.4436’N 003°44.2801’E
– De gele boei H 6V naar positie 51°39.6001’N 003°44.2775’E
– De gele boei H 8V naar positie 51°39.7592’N 003°44.2415’E
– De gele spar DAM O 17 naar positie 51°39.5602’N 003°44.4282’E
*Tijdelijk opgenomen:
– De gele spar DAM O 15 uit positie 51°39.4068’N 003°44.2123’E

(Zee en Delta , District Noord , 710/21 , 29-12-2021)


Rijkswaterstaat.2021.08254.0
Toeloop naar Diensthaven; informatieservice;
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:
uitgelegd: groene spitse spar met opschrift KRK-1 en voorzien van groen spits topteken positie : 51 27.3430’ N 004 13.9600’ E groene spitse spar met opschrift KRK-3 en voorzien van groen spits topteken positie : 51 27.3020’ N 004 14.0060’ E rode stompe spar met opschrift KRK-2 en voorzien van rood stomp topteken positie : 51 27.3930’ N 004 13.9200’ E
(Zee en Delta , District Noord , 2021/ 156 , 30-11-2021


Rijkswaterstaat.2021.05889.1
Roompot; informatieservice;

Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:
Ivm een vraag c.q. melding wat de juiste positie is van de groene spar SH 3 in het vaarwater Roompot het volgende.
Uit het markeerarchief is gebleken dat in het vaarwater Roompot de SH 3 verlegd is in mei 2019. Volledigheidshalve nog een keer vermeldt dat de groene spitse spar verlegd is van 51˚.35.7027” N 003˚.43.2778” E naar positie 51˚.35.7208” N 003˚.43.2462” E.
Het vorige bericht Rijkswaterstaat.2021.05889.0 van 24-08-2021 is vervallen.
(Zee en Delta , District Noord , 486 , 22-11-2021)


Bass 141/2021
Vaarweg: van Blokgrens Oostgat / Vlissingen(Oostgat) km 9.4 tot Passage Vlissingen km 87.4
Omschrijving: Oostgat – Sardijngeul – Verleggen OG-20 en SG-3
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat, in verband met het optreden van verondiepingen nabij het Oostgat-Galgeput-Sardijngeul, op 21 december 2021 een tweetal boeien verlegd zijn. Na onderstaande verlegging liggen de geconstateerde verondiepingen buiten het gemarkeerde vaarwater.

Verleggen:
Stompe rode boei OG-20 VQ R naar positie: 51° 27,228’ N – 003° 31,668’ E
Spitse groene boei SG-3 Iso G 4s. naar positie: 51° 26,618′ N – 003° 33,458′ E

Zie bijgevoegd kaartje voor de verleggingen.

Vlissingen, 21 december 2021
Bass 2021-141 Oostgat – Sardijngeul – Verleggen OG-20 en SG-3_Bijlage.pdf


Bass 138/2021
Vaarweg: van Blokgrens Waarde / Saeftinge (Konijnenschor) km 33.7 tot Schaar van Waarde km 0.2
Omschrijving: WS – Schaar van Valkenisse – Maatregelen scheepvaart- opvaarverbod
Referte: 137/2021
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:
Er een smalle doorbraak is in de platen van Valkenisse en dat hier wederom de vaargeul Schaar van Valkenisse is gecreëerd.
Deze vaargeul is echter zeer onstabiel en dusdanig smal dat de volgende maatregelen hier van kracht zijn:

Opvaart:

 • Opvaarverbod voor alle scheepvaart.

Afvaart:

 • Er geldt een diepgangsrestrictie waarbij een minimale kielspeling van 6 dm gehanteerd dient te worden gedurende de gehele passage van de Schaar van Valkenisse. De waterstand en laatste minimaal gepeilde diepte kan opgevraagd worden bij de Verkeerscentrale Zandvliet op marifoonkanaal 12.

De Vlaams Nederlandse Scheldecommissie zal de Schaar van Valkenisse frequent blijven monitoren en zich nader hierover beraden.
Deze bekendmaking wordt gepubliceerd in de Nederlandse Staatcourant.

Vlissingen, 14 december 2021


Bass 137/2021
Vaarweg: van Blokgrens Waarde / Saeftinge (Konijnenschor) km 33.7 tot Schaar van Waarde km 0.2
Omschrijving: Westerschelde-Schaar van Valkenisse – Betonningswijziging
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat donderdag 16 december de volgende betonningswijziging wordt uitgevoerd.

Opnemen:
Zuid-cardinaal Valkenisse
SVV-B
SVV-C
SVV-O

Uitleggen:
Zuid-kardinaal Valkenisse (Q (6)+ LFL 15s) in positie 51⁰ 22′,335 004⁰ 06’055
Gele spar SVV-D (FL(3) 10s) in positie 51⁰ 22′,465 004⁰ 05′,639
Gele spar SVV-C (FL(3) 10s) in positie 51⁰ 22′,621 004⁰ 05′,526
Gele Spar SVV-B (FL(3) 10s) in positie 51⁰ 22′,838 004⁰ 05′,480
Gele Spar SVV-Z in positie 51⁰ 22′,465 004⁰ 05′,501
Oost-kardinaal SVV-O (Q(3) 10s) in positie 51⁰ 23′,029 004⁰ 05′,364

Als de betonningswijziging is uitgevoerd komt Bass 136-2021 te vervallen.

Vlissingen, 14 december 2021

(Correcte bijlage Bass 139)
Bass 2021-137 bijlage WS – Schaar van Valkenisse- betonningswijziging.pdf


Bass 134/2021
Vaarweg: van Deurloo km 13.2 tot Blokgrens Oostgat / Vlissingen(Walvisstaart) km 22.4
Omschrijving: Aanloopgebied Westerschelde – Geul van de Walvischstaart – Verontdieping in de vaargeul
Referte: 50/2021
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat er verontdiepingen zijn geconstateerd in de vaargeul Geul van de Walvischsstaart. De laatste lodinggegevens zijn van 15 november 2021. De minst geconstateerde diepte betrof toen 2,9m. LAT aan de oostzijde van de virtuele AIS-boei GvW 5 (MMSI 992446066).
Scheepvaart in zowel de op- als afvaart welke gebruik wenst te maken van deze vaargeul wordt geadviseerd in de hele Geul van de Walvischstaart voorzichtig te manoeuvreren en de rode boeienlijn te volgen.
Op korte termijn zal zowel de fysieke betonning aan de rode zijde als de virtuele AIS-betonning aan de groene zijde worden aangepast. De scheepvaart wordt hier middels een BASS nader over geïnformeerd.

Vlissingen, 10 december 2021


Bass 132/2021
Vaarweg: van Ankergebied Put v. Tern. Pos B km 62.3 tot Pas van Terneuzen km 59.4
Omschrijving: Westerschelde – Margarethapolder (Griete) – Betonning en markeringswijziging
Vaarweg: Westerschelde – Margarethapolder (Griete)
Omschrijving: Betonning- en markeringswijziging
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:
Het oever en sectorlicht Margarethapolder (Griete HP 2 nr. 0160 (BE0258)) gedoofd wordt.
Daarnaast wordt de volgende betonningswijziging in week 2 2022 uitgevoerd:

Opnemen:
Ton 27C

Verleggen:
Boei 27B naar positie: 51° 20,771′ N 003° 52,319′ E

Uitleggen:
Boei 27C met karakter Iso (groen) 2s in positie: 51° 20,988′ N 003° 53,109′ E
Boei 27D met karakter Iso(groen) 4s. in positie: 51° 21,117′ N 003° 53,419′ E

Vlissingen, 6 december 2022


Bass 130/2021
Vaarweg: van Passage Hansweert km 47.1 tot Nauw van Bath km 3.2
Omschrijving: Westerschelde – Zuidergat tot Overloop van Valkenisse – Verkeersbeperkende maatregelen voor de opvaart
Referte: 117/2021
Vervangt: 127/2021
Vaarweg: Westerschelde – Zuidergat tot Overloop van Valkenisse
Omschrijving: Verkeersbeperkende maatregelen voor de opvaart
Ref.: BASS 117-2021, BASS 127-2021
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat de verkeersbeperkende maatregelen (ref. Bass 127-2021) naar aanleiding van de stremming van het Schaar van Valkenisse voor de opvaart (ref. Bass 117-2021), zijn geëvalueerd en zijn herzien.
De onderstaande verkeersbeperkende maatregelen worden met onmiddellijke ingang van kracht.
Verkeersbeperkende maatregelen

 1. Het oplopen van beroepsvaart tussen de boeienparen 48A – 57 en 50 – 59 is alleen toegestaan na afstemming met betrokken verkeersdeelnemers. Hierbij dient zowel afstemming plaats te vinden met het op te lopen vaartuig als met eventuele tegenliggende vaart. De betreffende verkeerscentrale dient altijd geïnformeerd te worden. De verkeerscentrale kan vervolgens nog gevraagd en ongevraagd additionele informatie geven, zoals onderlinge passeerplaats, -tijd en –afstand.
 2. De verkeersmaatregel vermeld onder 1. geldt niet voor het oplopen van scheepvaart welke zich in de fietspaden bevindt.

BASS 127-2021 wordt hierbij ingetrokken.
Deze BASS zal ook gepubliceerd worden in de Nederlandse Staatcourant en het Belgische Staatsblad.

Vlissingen, 2 december 2021


Bass 129/2021
Vaarweg: van Steenbank Passage Vlissingen km 28.7 tot Deurloo km 1.5
Omschrijving: Aanloopgebied Westerschelde – Geul van de Rassen – Verontdieping en verleggen GR 2,3,4 en 5
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat in de boeienlijn GR3-GR5 een verontdieping is geconstateerd. De minst gepeilde diepte in week 45 2021 bedroeg 0,5m. LAT. Om die reden wordt in week 51 2021 de vaarwegmarkering aangepast.

Verleggen:
Groene onverlichte spar GR 3 naar positie: 51° 31,936′ N 003° 24,715′ E
Groene onverlichte spar GR 5 naar positie: 51° 31,464′ N 003° 24,569′ E
Rode onverlichte spar GR 2 naar positie: 51° 31,921′ N 003° 24,910′ E
Rode onverlichte spar GR 4 naar positie: 51° 31,462′ N 003° 24,738′ E

Zie bijgevoegd kaartje voor de nieuwe situatie, de grotere markeringen geven de nieuwe posities aan.

Vlissingen, 30 november 2021

Bijlage:
Bass 2021-129 Aanloopgebied Westerschelde – Geul van de Rassen – Verontdieping en verleggen GR 2,3,4 en 5_bijlage.pdf


Bass 126/2021
Vaarweg: van Vaarwater langs Hoofdplaat km 9.5 tot Springergeul km 3.2
Omschrijving: Westerschelde – Vaarwater langs Hoofdplaat – Betonningswijziging
Vaarweg: Westerschelde – Vaarwater langs Hoofdplaat
Omschrijving: Betonningswijziging
Ref.:
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat: na recente lodingen de betonning in Vaarwater langs Hoofplaat wordt aangepast.

Verleggen:
Sparboei VH 4 nieuwe positie: 51°23’870 N 003°34’813E

Deze betonningswijziging wordt 18 november 2021 uitgevoerd.

Vlissingen, 18 november 2021


Bass 124/2021
Vaarweg: van Bocht van Walsoorden, Zuidergat km 0.4 tot Nauw van Bath km 3.2
Omschrijving: Westerschelde – Bocht van Walsoorden – Betonningswijziging parallelle route
Referte: 121/2020
Vaarweg: Westerschelde – Bocht van Walsoorden
Omschrijving: Betonningswijziging – parallelle route
Ref.: GB 05-2020 (Bass 121-2020)
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:
In de bocht van Walsoorden de parallelle route op proef wordt uitgebreid.
Hiertoe wordt in week 49 de volgende betonningswijziging uitgevoerd:

Uitleggen:
Ton F 50 (spar geel) in positie: 51° 22,941′ N 004° 2,828′ E
Ton F 52 (spar geel) in positie: 51° 22,680′ N 004° 3,516′ E
Ton F 54 (spar geel) in positie: 51° 22,517′ N 004° 4,356′ E
Ton F 56 (spar geel) in positie: 51° 22,408′ N 004° 5,322′ E
Ton F48B (spar geel) in positie: 51° 23,075′ N 004° 2,633′ E

Na voldoende beoordeling van de uitbreiding van deze parallelle route zal deze samen met andere bekende wijzigingen worden verwerkt bij een actualisatie van GB 05-2020 door de Permanente Commissie. Zie hiervoor de toelichting bij GB 05-2020.

Vlissingen, 17 november 2021

Bijlage:
Bass 124-2021 kaart Fietspad Walsoorden.pdf


Bass 123/2021
Vaarweg: van Boei 116 km 18.2 tot Ankergebied Oosterweel km 0
Omschrijving: Beneden Zeeschelde – Oosterweel – Begrenzing en bijhorende markering ankergebied Oosterweel
Vaarweg: Beneden Zeeschelde – Oosterweel
Omschrijving: Begrenzing en bijhorende markering ankergebied Oosterweel
Ref.: Gez. Bek. 01- 2019 (Bass 042-2019)
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat de noordelijke grens van het ankergebied Oosterweel per 15 november 2021 om 12:00 gemarkeerd wordt met behulp van 2 virtuele AIS-markeringsobjecten, zogenaamde V-AtoNs.

De westelijke V-AtoN, AO-W wordt weergegeven in positie: 51° 14,299’ N 004° 22,144’ E
De oostelijke V-AtoN, AO-O wordt weergegeven in positie: 51° 14,292’ N 004° 22,847’ E

Het gedeelte van het ankergebied beoosten de pijpleiding komt 15 november 2021 te vervallen.

Vlissingen, 12 november 2021


Bass 120/2021
Vaarweg: van Oostgat km 15.3 tot Passage Hansweert km 47.1
Omschrijving: Westerschelde – Oostgat – Gat van Ossenisse – Overloop van Hansweert; Verwijderd sectoren van Lichtopstanden
Referte: 30/2019
Vervangt: 30/2019
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat: bij de volgende lichtopstanden de sectorenlichten definitief zijn verwijderd:

 • Vaarweg Oostgat:
 • HP2: 0056 (B0174.1) “Sergeant”
  wat blijft is een wit schijnend licht met karakter F
 • Vaarweg Gat van Ossenisse:
 • HP2: 0162 (B0262) “Eendrachtpolder” Laag Licht geleidelicht
  wat blijft is een rondom wit schijnend licht met karakter Oc. 5s
 • Vaarweg Overloop van Hansweert:
 • HP2: 0176 (B0282) “Schore” Laag Licht geleidelicht
  wat blijft is een wit schijnend licht met karakter Oc. 4s
  Bass 030-2019 komt te vervallen.

  Vlissingen, 8 november 2021

Bass 119/2021
Vaarweg: van Schaar van Waarde km 2.7 tot Blokgrens Waarde / Saeftinge (Konijnenschor) km 33.7
Omschrijving: Westerschelde – Schaar van Valkenisse ; Intrekken van diverse Bassen m.b.t. Schaar van Valkenisse.
Referte: 118/2021
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt het volgende bekend,
De volgende zin in Bass 118-2021,
“BASS 094-2021, 106-2021, 115-2021 en 116-2021”
Dient men te vervangen door:
“BASS 094-2021, 106-2021, 115-2021 en 116-2021 komen bij uitgifte van deze Bass te vervallen.”

Vlissingen, 8 november 2021


Bass 118/2021
Vaarweg: van Schaar van Waarde km 0.2 tot Blokgrens Waarde / Saeftinge (Konijnenschor) km 33.7
Omschrijving: Westerschelde – Schaar van Valkenisse – Betonningswijziging
Referte: 117/2021
Vervangt: 94/2021 / 106/2021 / 115/2021 / 116/2021
Vaarweg: Westerschelde – Schaar van Valkenisse
Omschrijving: Betonningswijziging
Ref.: BASS 094-2021, 106-2021, 115-2021, 116-2021 en 117-2021
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt naar aanleiding van de maatregelen afgekondigd in BASS 117-2021 bekend dat de onderstaande betonningswijzingen zo spoedig mogelijk zullen worden uitgevoerd in de Schaar van Valkenisse.

Opnemen:
Sparboei SVV 1
Sparboei SVV 3
Sparboei SVV 5
Sparboei SVV 7
Spitse lichtboei SVV-W
Spitse lichtboei SVV-X
Spar lichtboei SVV-Y
Spits lichtboei SVV-Z
Kardinale pilaarboei ZG-SVV

Uitleggen:
42 A stomp rood met lichtkarakter R Q in positie : 51°25,328′ N 004°02,206′ E
56 A stomp rood in positie : 51°22,299′ N 004°05,949′ E
SvV-O spar zwart, geel, zwart met lichtkarakter W Q(3)10s in positie : 51°22,422′ N 004°06,113′ E

In de bijlage zijn de kaarten van de nieuwe situatie toegevoegd.
BASS 094-2021, 106-2021, 115-2021 en 116-2021

Vlissingen, 5 november 2021

Bijlage:
Bass 2021-118 Bijlage SVV zuid.pdf
Bass 2021-118 Bijlage SVV overzicht.pdf
Bass 2021-118 Bijlage SVV overzicht.pdf


Rijkswaterstaat.2021.07525.0
Keeten; informatieservice;
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:

De gele bolvormige meetboei KEET, karakter F(5)Y.20s, van positie: 051°36,4170’ N 003°57,9168’ E, naar positie: 051°36,3408’ N 003°58,1982’ E De meetboei komt hiermee 70 mtr. ten westen te liggen van de veiligvaarwaterboei KEETEN-B.

(Zee en Delta , District Noord , 2021/143 , 28-10-2021)


Bass 114/2021

Vaarweg: van Ankerpositie Everingen Echo km 9.4 tot Blokgrens Terneuzen / Hansweert (Middelgat) km 11.4
Omschrijving: Westerschelde – Everingen – Betonningswijziging
Vervangt: 102/2021
Vaarweg: Westerschelde – Everingen
Omschrijving: Betonningswijziging

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:

Naar aanleiding van de veranderende dieptes en natuurlijke verschuivingen van banken de betonning in de Everingen in de komende weken als volgt wordt aangepast:

Verleggen:

Boei E 7 naar positie: 51°22’,259 N 003 49’,348 E

Boei E 11 naar positie: 51°21’,907 N 003°51’,064 E

Boei E 13 naar positie: 51°22’,145 N 003°51’,795 E

Boei E 15 naar positie: 51°22’,314 N 003°52’,423 E

Boei E 17 naar positie: 51°22’,527 N 003°53’,068 E

Boei E 8 naar positie: 51°22’,172 N 003°51’,067 E

Boei E 10 naar positie: 51° 22’,325 N 003°51’,645 E

Ton ZE 1 naar positie: 51°22,313 N 003°48’,014 E

Ton ZE 2 naar positie: 51°22’,393 N 003°48’,335 E

Opnemen:

Ton E 9

Ton E 6

Ton E 11A

Ton E-ZE

Uitleggen:

Boei E 9 Iso.8s in positie: 51°21’,980 N 003°50’,228 E

Boei E 6 Iso.8s in positie: 51°22’,370 N 003°50’,515 E

Boei E 4A Iso.4s in positie: 51°22’,682 N 003°49’,656 E

Boei E-ZE Q in positie: 51°22’,551 N 003°48’,438 E

Bass 102-2021 is hierbij ingetrokken.

Vlissingen, 24 oktober 2021

Deze bekendmaking en eventuele bijlagen zijn gepubliceerd op www.vts-scheldt.net

Bijlagen:

Bass 2021-114 WS – Everingen – Betonningswijzigig.pdf Bass 114-2021 124 kb
Bass 2021-114 kaart.pdf kaart bij Bass 114-2021 974 kb


Bass 112/2021

Vaarweg: van Vaarwater langs Hoofdplaat km 9.5 tot Vaarwater langs Hoofdplaat km 9.5
Omschrijving: Westerschelde – Vaarwater langs Hoofdplaat – Uitleggen noord-kardinale sparboei
Vaarweg: Westerschelde – Vaarwater langs Hoofdplaat
Omschrijving: Uitleggen noord-kardinale sparboei

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat ter afdekking van de strekdam / paalhoofden nabij “Nummer Één” er een noord-kardinale sparboei wordt uitgelegd.

Uitleggen:

DAM onverlichte noord-kardinale sparboei in positie: 51°23’,289 N – 003°35’,972 E

In bijlage een overzicht en een detailkaart van de nieuwe situatie.

Het uitleggen van de sparboei zal in week 43 worden uitgevoerd.

Vlissingen, 20 oktober 2021

Deze bekendmaking en eventuele bijlagen zijn gepubliceerd op www.vts-scheldt.net

Bijlagen:

Bass 2021-112 WS – Vaarwater langs Hoofdplaat – Uitleggen noord-kardinale sparboei.pdf BASS 2021-112 294 kb
Bass 2021-112 WS – Vaarwater langs Hoofdplaat [Bijlage_Overzicht].pdf BASS 2021-112 [Bijlage_Overzicht] 293 kb
Bass 2021-112 WS – Vaarwater langs Hoofdplaat [Bijlage_Detail].pdf BASS 2021-112 [Bijlage_Detail] 499 kb


Bass 111/2021

Vaarweg: van Beneden Zeeschelde km 2.4 tot Beneden Zeeschelde km 22.5
Omschrijving: Pas van Rilland- Betonningswijziging
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat boei 83 A wordt verlicht.

De boei wordt voorzien van een groen licht, karakter ISO 8 s.

Deze wijziging zal in de loop van week 43 worden uitgevoerd.

Vlissingen, 20 oktober 2021

Bijlagen:
Bass 2021-111- WS -Pas van Rilland- Betonningswijziging.pdf BASS 111-2021 267 kb


Rijkswaterstaat.2021.07239.0
Keeten; informatieservice; geen beperking
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:

Geen beperking thv het strandje bij Zuidbout
Bij Ouwerkerk, ter hoogte van het strandje bij Zuidbout, een 2-tal gele bijzondere markering: Spar “OU-A” geel – stomp + kitesurf pictogram, in positie: 51° 36’,9960 N 003° 57’,2760 E Spar “OU-B” geel – stomp + kitesurf pictogram, in positie: 51° 36’,8468 N 003° 57’,4837 E

(Zee en Delta , District Noord , 2021/140 , 18-10-2021)


Rijkswaterstaat.2021.07239.0
Keeten; informatieservice; geen beperking
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:

Geen beperking thv het strandje bij Zuidbout
Bij Ouwerkerk, ter hoogte van het strandje bij Zuidbout, een 2-tal gele bijzondere markering: Spar “OU-A” geel – stomp + kitesurf pictogram, in positie: 51° 36’,9960 N 003° 57’,2760 E Spar “OU-B” geel – stomp + kitesurf pictogram, in positie: 51° 36’,8468 N 003° 57’,4837 E

(Zee en Delta , District Noord , 2021/140 , 18-10-2021)


Bass 106/2021

Vaarweg: van Ankergebied Marlemon km 0 tot Blokgrens Waarde / Saeftinge (Konijnenschor) km 33.7
Omschrijving: Westerschelde -Schaar van Valkenisse- betonningswijziging
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat na recente lodingen de betonning in de Schaar van Valkenisse wordt aangepast.

Boei SVV-Z wordt vandaag verlegd naar positie: 51°22′,347 N 004°06′,126 E

Van de website VTS-Scheldt.net is een kaart te downloaden met de gewijzigde betonningssituatie.

Vlissingen, 7 oktober 2021

Bijlagen:

Kaartje Bass 104-2021 boei 6.pdf kaartje bass 106-2021 539 kb
Kaartje Bass 106-2021.pdf bass 106-2021 531 kb


Bass 104/2021

Vaarweg: van Pas van Terneuzen km 74.6 tot Pas van Terneuzen km 71.9
Omschrijving: Westerschelde – Pas van Borssele – Betonningswijziging
Vaarweg: Westerschelde – Pas van Borssele
Omschrijving: Betonningswijziging
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:

De volgende betonningswijziging in week 42 wordt uitgevoerd:

Verleggen:

Boei 6 naar positie: 51° 23,453′ N 003° 42,935′ E

Vlissingen, 4 oktober 2021

Deze bekendmaking en eventuele bijlagen zijn gepubliceerd op www.vts-scheldt.net

Bijlagen:

Bass 2021-104 WS – Pas van Borssele – Betonningswijziging.pdf Bass 104-2021 56 kb
Kaartje Bass 104-2021 boei 6.pdf Kaartje boei 6 539 kb


Rijkswaterstaat.2021.06857.0
Keeten; informatieservice;
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:

Verlegd: Rode stompe spar genaamd KT 38 met lichtkarakter LFL 8 s . In Positie: 051 39.0823 N / 004 06.0392 E
Verlegd: Groene spitse spar genaamd KT 33 met lichtkarakter LFL 5 s . In Positie: 051 38.5562 N / 004 05.7921 E
Verlegd: Groene spitse spar genaamd KT 13 met lichtkarakter LFL 8 s . In Positie: 051 35.8781 N / 004 00.2991E

(Zee en Delta , District Noord , 555 , 04-10-2021)


Rijkswaterstaat.2021.06858.0
Krabbenkreek; mededeling;
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:

Uitgelegd: Groene spitse spar genaamd KR 37A .In Positie: 051 36.9246 N / 004 10.3586 E Verlegd: Groene spitse spar genaamd KR 39. In Positie: 051 36.9095 N / 004 10.4387 E Verlegd: Rode stompe spar genaamd KR 38. In Positie: 051 36.9720 N / 004 10.4310 E

(Zee en Delta , District Noord , 556-21 , 04-10-2021)


Rijkswaterstaat.2021.06695.0
Deltageul, Haringvliet – Aardappelengat; informatieservice;
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:
Een bekendmaking betreffende Aanpassen Markering Deltageul/Aardappelengat is te downloaden via https://www.vaarweginformatie.nl/fdd/main/download?fileId=3046068625
Informatie:

 • informatiepunt internet www.vts-scheldt.net
  (Zee en Delta , District Zuid , 2021/542 , 27-09-2021)

Rijkswaterstaat.2021.05077.1
Hammen; informatieservice;
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:
In het Oosterscheldstroomgebied is de volgende markering opgenomen achter de veiligheidslijn Oosterscheldekering Hammen Oost: – de gele stompe sparboei genaamd RP, positie: 51° 39,4013’ N 003° 43,9545’ E Het vorige bericht Rijkswaterstaat.2021.05077.0 van 22-07-2021 is vervallen.
(Zee en Delta , District Noord , 97 , 22-09-2021)


Rijkswaterstaat.2021.06405.1
Keeten – Krammer; informatieservice;
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:
Een bekendmaking betreffende een Aanvullende markeerwijziging Keeten ,Krammer is te downloaden via https://www.vaarweginformatie.nl/fdd/main/download?fileId=3042966728 Het vorige bericht Rijkswaterstaat.2021.06405.0 van 15-09-2021 is vervallen.
(Zee en Delta , District Noord , 2021/527 , 22-09-2021)


Rijkswaterstaat.2021.05807.1
Oosterschelde – Keeten – Krammer; informatieservice;
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:
Een bekendmaking betreffende markeringswijzigingen Oosterschelde gebied is te downloaden via: https://www.vaarweginformatie.nl/fdd/main/download?fileId=3013464284 Aanvullende bekendmaking: https://www.vaarweginformatie.nl/fdd/main/download?fileId=3025331207
(Zee en Delta , District Noord , 2021/113 , 06-09-2021)


Bass 94/2021

Vaarweg: van Schaar van Waarde km 2.7 tot Blokgrens Waarde / Saeftinge (Konijnenschor) km 33.7

Omschrijving: Westerschelde – Overloop van Valkenisse – Schaar van Valkenisse; Betonningswijzigingen

Referte: 80/2021 / 81/2021

Vervangt: 93/2021

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat na recente lodingen, de betonning in de Overloop van Valkenisse en de Schaar van Valkenisse wordt aangepast op 17 september 2021.

I- Betonning Overloop van Valkenisse:

Verleggen:

VALKENISSE, naar positie: 51°22′,337 N 004°06′,270 E

F58, naar positie: 51°22′,332 N 004°06′,573 E

F60, naar positie: 51°22′,386 N 004°07′,133 E

II- Betonning Schaar van Valkenisse:

Uitleggen:

SVV-C, Onverlichte gele sparboei in positie: 51°22′,443 N 004°06′,198 E

Verleggen:

SVV-X, naar positie: 51°22′,689 N 004°05′,851 E

SVV-Y, naar positie: 51°22′,433 N 004°06′,070 E

SVV-Z, naar positie: 51°22′,349 N 004°06′,070 E

III- Bass 081-2021 vervallen zinsnede:

De volgende zin in Bass 081-2021 kan geschrapt worden:

“Tijdens de meest recentelijke loding is de minste gemeten diepte 13 dm LAT (zie bijlage)”

Van de website VTS-Scheldt.net is een kaart te downloaden met de gewijzigde betonningssituatie.

Bass 093-2021 is bij uitgifte van deze Bass vervallen

Vlissingen, 16 september 2021


Bass 92/2021

Vaarweg: van Honte km 88.5 tot Blokgrens Vlissingen / Borssele km 7.2

Omschrijving: Westerschelde – Vaarwater langs Hoofdplaat – Betonningswijziging

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat in verband met veranderingen in het verloop van het Vaarwater langs Hoofdplaat vanaf maandag 27 september 2021 de volgende betonningswijziging wordt uitgevoerd:

Verleggen:
Rode verlichte spar VH2 met karakter Iso(R) 2s. naar positie: 51° 24,414’ N – 003° 33,721’ E
Rode blinde spar VH8 naar positie: 51° 23,301’ N – 003° 36,483’ E
Rode blinde spar VH10 naar positie: 51° 23,315’ N – 003° 36,942’ E

Vlissingen, 16 september 2021


Bass 91/2021

Vaarweg: van Steenbank km 0 tot Blokgrens Steenbank / Oostgat km 12.3

Omschrijving: Permanent uitleggen meetframes en bijhorende markering

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat vanaf maandag 27 september 2021 op verschillende locaties in het aanloopgebied van de Westerschelde nabij de Steenbank voor onbepaalde tijd meetframes op de zeebodem geplaatst zullen worden. De meetframes worden geplaatst nabij bestaande vaarwegmarkering. Om de meetframes te markeren worden er maandag 27 september tevens permanent extra sparboeien uitgelegd.

Uitleggen:
Nabij SNW2: gele spar MT3 topteken kruis Fl(5)Y 20s. in positie: 51° 46,263’ N – 003° 09,653’ E
Nabij SBZ: gele spar MT4 topteken kruis Fl(5)Y 20s. in positie: 51° 42,379’ N – 003° 16,751’ E
Nabij WP5: gele spar MT5 topteken kruis Fl(5)Y 20s. in positie: 51° 39,059’ N – 003° 12,731’ E

Maatregelen naar de scheepvaart:
Het is voor alle scheepvaart verboden te ankeren, vissen of op enige andere wijze bodemberoerende activiteiten te verrichten in de gebieden tussen de hieronder genoemde boeien:
Tussen boei SNW2 en MT3
Tussen boei SBZ en MT4
Tussen boei WP5 en MT5

Vlissingen, 16 september 2021


Bekendmaking aan de Scheepvaart
Nr. DZD–BAS–2021/ 119

Oosterscheldestroomgebied Vooraankondiging
Keeten Markeringswijziging
AANVULLING m.b.t. iECS’s
Aanvullend op de Bekendmaking aan de Scheepvaart DZD-BAS-2021/104, d.d. 20 augustus 2021,
DZD-BAS-113, d.d. 6 september 2021, DZD-BAS-116, d.d. 13 september, DZD-BAS-117, d.d. 14 september en DZD-BAS-118, d.d. 15 september, wordt extra bekendgemaakt:
De onderstaande markeerwijziging is donderdag 16 september 2021 in de Oosterschelde op het vaarwegdeel Keeten, Mastgat, Zijpe , nieuw uitgelegd aanvullende markering t.b.v. recreatievaart:

nieuw uitgelegd,
de rood-wit repeterende stompe spar KTR-2,voorzien van rood cilindervormig topteken,
in positie: 51° 36,6330’ N 003° 58,1212’ E

nieuw uitgelegd,
de rood-wit repeterende stompe spar KTR-4,
in positie: 51° 36,4887’ N 003° 58,6526’ E

nieuw uitgelegd,
de rood-wit repeterende stompe spar KTR-6,
in positie: 51° 36,3005’ N 003° 59,2134’ E

nieuw uitgelegd,
de rood-wit repeterende stompe spar KTR-8,
in positie: 51° 36,2205’ N 003° 59,9158’ E

nieuw uitgelegd,
de rood-wit repeterende stompe spar KTR-10,
in positie: 51° 36,2299’ N 004° 00,5691’ E

nieuw uitgelegd,
de rood-wit repeterende stompe spar KTR-12,
in positie: 51° 36,3635’ N 004° 01,1755’ E

nieuw uitgelegd,
de rood-wit repeterende stompe spar KTR-14,
in positie: 51° 36,6188’ N 004° 01,7838’ E

nieuw uitgelegd,
de rood-wit repeterende stompe spar KTR-16,
in positie: 51° 36,9920’ N 004° 02,3850’ E

nieuw uitgelegd,
de rood-wit repeterende stompe spar KTR-18,
in positie: 51° 37,2010’ N 004° 02,8280’ E

nieuw uitgelegd,
de rood-wit repeterende stompe spar KTR-20,
in positie: 51° 37,5060’ N 004° 03,4650’ E

nieuw uitgelegd,
de rood-wit repeterende stompe spar KTR-22,
in positie: 51° 37,7462’ N 004° 04,0349’ E

nieuw uitgelegd,
de rood-wit repeterende stompe spar KTR-24,
in positie: 51° 37,9903’ N 004° 04,5226’ E

nieuw uitgelegd,
de rood-wit repeterende stompe spar KTR-26,voorzien van rood cilindervormig topteken,
in positie: 51° 38,2023’ N 004° 04,8363’ E

de volgende sectorlichten worden langs de route Keeten, Mastgat, Zijpe, Krammer voor een proef van een jaar gedoofd:

gedoofd:
sectorlicht Stavenisse oostzijde havenkanaal, karakter OC 5s, lichtenlijst nummer 0488,
positie: 51° 35,6807’ N 004° 00,2691’ E

gedoofd:
sectorlicht Zijpse Bout Bruinissepolder, karakter OC 10s, lichtenlijst nummer 0496,
positie: 51° 38,7879’ N 004° 05,6852’ E

gedoofd:
sectorlicht stelberg Anna Jacobapolder, karakter OC 4s, lichtenlijst nummer 0512,
positie: 51° 39,1120’ N 004° 07,0772’ E

gedoofd:
sectorlicht Bruinisse Stoofpolder, karakter OC 4s, lichtenlijst nummer 0512,
positie: 51° 39,4835’ N 004° 06,2959’ E

Ten tijde van de markeerwijziging op het Keeten/Krammer, vanaf maandag 13 september t/m donderdag 17 september 2021, wordt dagelijks de iENC’s bijgewerkt conform de nieuw
uitgelegde situatie. Deze zijn te downloaden via onderstaande link:

https://vaarweginformatie.nl/frp/main/#/page/infra_enc

Noot:
Onder verwijzing naar dit bericht zal op gelijke wijze nadere berichtgeving omtrent voortgang etc. volgen.

Overige informatie:

Verkeerspost Wemeldinge, VHF-kanaal 68, tel. 088 797 48 01
(Posities in WGS 84 – Hydr. gr. krt. 1805.5 en 1805.6)
Goes, 16 september 2021
HET DISTRICTSHOOFD ZEE & DELTA NOORD,


Rijkswaterstaat.2021.06458.0
Keeten – Mastgat – Zijpe; informatieservice;
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:
Een bekendmaking betreffende het doven van 4 stuks sectorlichten (Proef van 1 jaar) op vaarwater KEETEN-MASTGAT-ZIJPE is te downloaden via https://www.vaarweginformatie.nl/fdd/main/download?fileId=3038375466
(Zee en Delta , District Noord , 2021/526 , 16-09-2021)


Bekendmaking aan de Scheepvaart
Nr. DZD–BAS–2021/ 118

Oosterscheldestroomgebied Vooraankondiging
Keeten / Krabbenkreek Markeringswijziging
AANVULLING m.b.t. iECS’s
Aanvullend op de Bekendmaking aan de Scheepvaart DZD-BAS-2021/104, d.d. 20 augustus 2021,
DZD-BAS-113, d.d. 6 september 2021, DZD-BAS-116, d.d. 13 september en DZD-BAS-117, d.d. 14 september, wordt extra bekendgemaakt:
De onderstaande markeerwijziging is dinsdag 15 september 2021 in de Oosterschelde op het vaarwegdeel Keeten/Krabbenkreek gewijzigd:

KEETEN:
nieuw uitleggen:
de groene verlichte spitse sparboei KT 9, karakter LFL 8s groen, in positie: 51° 35,9746’ N 003° 58,6727’ E

definitief opnemen:
de groene sparboei KT 11, uit positie: 51° 35,9746’ N 003° 58,6727’ E

nieuw uitleggen:
de groene verlichte spitse sparboei KT 11, karakter LFL 5s groen, in positie: 51° 35,8884’ N 003° 59,5440’ E

verlegd, verlichting aangepast:
de groene verlichte sparboei KT 13, karakter LFL 8s groen, naar positie: 51° 35,8425’ N 004° 00,3165’ E

verlegd, verlichting aangepast:
de groene verlichte sparboei KT 15, karakter LFL 5s groen, naar positie: 51° 35,9993’ N 004° 01,0442’ E

verlegd, verlichting aangepast:
de groene verlichte sparboei KT 17, karakter LFL 8s groen, naar positie: 51° 36,1837’ N 004° 01,8182’ E

verlegd:
de rode sparboei KT 8, naar positie: 51° 36,6688’ N 003° 57,8566’

verlegd, verlichting aangepast:
de rode verlichte sparboei KT 10, karakter ISO 2s rood, naar positie: 51° 36,4983’ N 003° 58,3317’ E

verlegd, verlichting aangepast:
de rode verlichte sparboei KT 12, karakter LFL 8s rood, naar positie: 51° 36,3239’ N 003° 58,8604’ E

definitief opnemen:
de rode sparboei KT 14, uit positie: 51° 36,2762’ N 004° 00,5092’ E

nieuw uitleggen:
de rode verlichte sparboei KT 14, karakter LFL 5s rood, in positie: 51° 36,1765’ N 003° 59,5802’ E

verlegd:
de rode verlichte sparboei KT 16, karakter LFL 8s rood, naar positie: 51° 36,1254’ N 004° 00,2308’ E

definitief opnemen:
de rode sparboei KR 18, uit positie: 51° 36,5586’ N 004° 01,5742’ E

nieuw uitleggen:
de rode verlichte sparboei KT 18, karakter LFL 5s rood, in positie: 51° 36,2156’ N 004° 00,8828’ E

verlegd, verlichting aangepast:
de rode verlichte sparboei KT 20, karakter ISO 8s rood, naar positie: 51° 36,4109’ N 004° 01,5191’ E

definitief opnemen:
de rode sparboei KR 22, uit positie: 51° 37,0582’ N 004° 02,5233’ E

nieuw uitleggen:
de rode verlichte sparboei KT 22, karakter LFL 5s rood, in positie: 51° 36,7405’ N 004° 02,1480’ E

verlegd:
de rode verlichte sparboei KT 24, karakter LFL 8s rood, naar positie: 51° 36,9784’ N 004° 02,6826’ E

definitief opnemen:
de rode sparboei KR 26, uit positie: 51° 37,5108’ N 004° 03,4768’ E

nieuw uitleggen:
de rode verlichte sparboei KT 26, karakter LFL 5s rood, in positie: 51° 37,2247’ N 004° 03,2167’ E

verlegd, verlichting aangepast:
de rode verlichte sparboei KT 28, karakter LFL 8s rood, naar positie: 51° 37,5146’ N 004° 03,9086’ E

definitief opnemen:
de rode sparboei KR 30, uit positie: 51° 37,9892’ N 004° 04,5203’ E

nieuw uitleggen:
de rode verlichte sparboei KT 30, karakter ISO 2s rood, in positie: 51° 37,7435’ N 004° 04,2847’ E

verlegd, verlichting aangepast:
de rode verlichte sparboei KT 32, karakter ISO 5s rood, naar positie: 51° 38,0211’ N 004° 04,6809’ E

nieuw uitleggen:
de rode verlichte sparboei KT 34, karakter LFL 8s rood, in positie: 51° 38,3739’ N 004° 05,0964’ E

nieuw uitleggen:
de rode verlichte sparboei KT 36, karakter LFL 5s rood, in positie: 51° 38,7421’ N 004° 05,7348’ E

nieuw uitleggen:
de rode verlichte sparboei KT 38, karakter LFL 8s rood, in positie: 51° 39,0572’ N 004° 06,0939’ E

KRABBENKREEK:
verlegd:
de groene sparboei KR 1, uit positie: 51° 37,3921’ N 004° 04,6833’ E

verlegd:
de groene sparboei KR 3, uit positie: 51° 37,3636’ N 004° 04,9702’ E

verlegd:
de rode sparboei KR 4, uit positie: 51° 37,4247’ N 004° 05,0539’ E

Ten tijde van de markeerwijziging op het Keeten/Krammer, vanaf maandag 13 september t/m donderdag 17 september 2021, wordt dagelijks de iENC’s bijgewerkt conform de nieuw
uitgelegde situatie. Deze zijn te downloaden via onderstaande link:

https://vaarweginformatie.nl/frp/main/#/page/infra_enc

Noot:
Onder verwijzing naar dit bericht zal op gelijke wijze nadere berichtgeving omtrent voortgang etc. volgen.

Overige informatie:

Verkeerspost Wemeldinge, VHF-kanaal 68, tel. 088 797 48 01
(Posities in WGS 84 – Hydr. gr. krt. 1805.5 en 1805.6)
Goes, 15 september 2021
HET DISTRICTSHOOFD ZEE & DELTA NOORD


Bekendmaking aan de Scheepvaart
Nr. DZD–BAS–2021/ 117

Oosterscheldestroomgebied Vooraankondiging
Keeten / Krammer Markeringswijziging
AANVULLING m.b.t. iECS’s
Aanvullend op de Bekendmaking aan de Scheepvaart DZD-BAS-2021/104, d.d. 20 augustus 2021,
DZD-BAS-113, d.d. 6 september 2021 en DZD-BAS-116, d.d. 13 september, wordt extra
bekendgemaakt:
De onderstaande markeerwijziging is dinsdag 14 september 2021 in de Oosterschelde op het vaarwegdeel Keeten/Krammer gewijzigd:

KEETEN:
definitief opnemen:
de groene lichtboei KT 19, uit positie: 51° 36,1837’ N 004° 01,8182’ E

nieuw uitleggen:
de groene verlichte spitse sparboei KT 19, karakter LFL 5s groen, in positie: 51° 36,4737’ N 004° 02,3942’ E

verlegd:
de groene verlichte sparboei KT 21, karakter LFL 8s groen, naar positie: 51° 36,7604’ N 004° 03,1088’ E

verlegd:
de groene verlichte sparboei KT 23, karakter LFL 5s groen, naar positie: 51° 37,0406’ N 004° 03,7041’ E

definitief opnemen:
de groene sparboei KT 25, uit positie: 51° 37,0997’ N 004° 04,0868’ E

nieuw uitleggen:
de groene verlichte spitse sparboei KT 25, karakter LFL 8s groen, in positie: 51° 37,3099’ N 004° 04,3443’ E

verlegd:
de groen/rode verlichte scheidingsparboei KT 27-KR 2, karakter Q groen, naar positie: 51° 37,6214’ N 004° 04,7938’ E

definitief opnemen:
de groene spitse sparboei KT 29, uit positie: 51° 37,7842’ N 004° 04,9985’ E

nieuw uitleggen:
de groene verlichte spitse sparboei KT 29, karakter LFL 5s groen, in positie: 51° 37,8872’ N 004° 05,0813’ E

definitief opnemen:
de groene lichtboei KT 31, uit positie: 51° 38,0871’ N 004° 05,0929’ E

nieuw uitleggen:
de groene verlichte spitse sparboei KT 31, karakter LFL 8s groen, in positie: 51° 38,2326’ N 004° 05,4035’ E

verlegd, verlichting aangepast:
de groene verlichte sparboei KT 33, karakter ISO 5s groen, naar positie: 51° 38,5750’ N 004° 05,7852’ E

nieuw uitleggen:
de groene verlichte spitse sparboei KT 35, karakter LFL 8s groen, in positie: 51° 38,9495’ N 004° 06,2963’ E

KRAMMER:
vernummerd, verlichting aangepast:
de groene verlichte spitse sparboei K 1, vernummerd naar KT 37, karakter LFL 5s groen, naar positie: 51° 39,3568’ N 004° 06,7363’ E

vernummerd, verlichting aangepast:
de groene verlichte spitse sparboei K 3, vernummerd naar KT 39, karakter LFL 8s groen, naar positie: 51° 39,5058’ N 004° 07,2005’ E

vernummerd, verlichting aangepast:
de groene verlichte spitse sparboei K 5, vernummerd naar KT 41, karakter LFL 5s groen, naar positie: 51° 39,5803’ N 004° 07,7015’ E

definitief opnemen:
de rode sparboei KT 34, uit positie: 51° 39,5138’ N 004° 06,3700’ E

nieuw uitleggen:
de rode verlichte stompe sparboei KT 40, karakter LFL 5s rood, in positie: 51° 39,5121’ N 004° 06,4241’ E

verlegd, vernummerd:
de rood/groene scheidingssparboei K2-ZG 1, vernummerd naar KT 42-ZG 1, karakter Q rood, naar positie: 51° 39,6918’ N 004° 06,5728’ E

definitief opnemen:
de rode sparboei K 4, uit positie: 51° 39,8427’ N 004° 07,2950’ E

nieuw uitleggen:
de rode verlichte stompe sparboei KT 44, karakter LFL 8s groen, in positie: 51° 39,7920’ N 004° 2700’ E

nieuw uitleggen:
de groen/rode verlichte scheidingssparboei KT 46-K 1, karakter Q rood, in positie: 51° 39,7531’ N 004° 07,9827’ E

Ten tijde van de markeerwijziging op het Keeten/Krammer, vanaf maandag 13 september t/m donderdag 17 september 2021, wordt dagelijks de iENC’s bijgewerkt conform de nieuw
uitgelegde situatie. Deze zijn te downloaden via onderstaande link:

https://vaarweginformatie.nl/frp/main/#/page/infra_enc

Noot:
Onder verwijzing naar dit bericht zal op gelijke wijze nadere berichtgeving omtrent voortgang etc. volgen.

Overige informatie:

Verkeerspost Wemeldinge, VHF-kanaal 68, tel. 088 797 48 01
(Posities in WGS 84 – Hydr. gr. krt. 1805.5 en 1805.6)
Goes, 14 september 2021
HET DISTRICTSHOOFD ZEE & DELTA NOORD,


Bekendmaking aan de Scheepvaart
Nr. DZD–BAS–2021/ 116
Oosterscheldestroomgebied Vooraankondiging
Keeten / Krammer Markeringswijziging
AANVULLING m.b.t. iECS’s
Aanvullend op de Bekendmaking aan de Scheepvaart DZD-BAS-2021/104, d.d. 20 augustus 2021 en DZD-BAS-113, d.d. 6 september 2021, wordt extra bekendgemaakt:
De onderstaande markeerwijziging is maandag 13 september 2021 in de Oosterschelde op het vaarwegdeel Keeten/Krammer gewijzigd:

KEETEN:
verlegd:
de groen/rode verlichte scheidingssparboei KT 3-BV 2, karakter Q groen, naar positie: 51°36,4551’ N 003° 56,7250’ E

verlegd, verlichting aangepast:
de groene verlichte spitse sparboei KT 5, karakter LFL5s groen, naar positie: 51° 36,2977’ N 003° 57,3101’ E

definitief opnemen:
de groene spitse sparboei KT 7, uit positie: 51° 36,2430’ N 003° 57,4520’ E

verlegd, vernummerd:
de rood/groen/rood/groene verlichte scheidingssparboei KT 9-WTV 2, vernummerd naar KT 7-WTV 2, karakter ISO 2s wit, naar positie: 51° 36,0055’ N 003° 58,2099’ E

verlegd:
de rood/wit horizontaal gestreepte veiligvaarwaterboei KEETEN-B, Karakter MO(A)8s wit, naar positie: 51° 36,3254’ N 003° 58,2522’ E

KRAMMER:
definitief opnemen:
de rood/groene scheidingsspar K 8-K sport 1, uit positie: 51° 39,7683’ N 004° 08,1717’ E

nieuw uitgelegd:
de groene spitse sparboei K 3, in positie: 51° 39,8410’ N 004° 08,3879’ E

verlegd, vernummerd:
de groene spitse sparboei K sport 3, vernummerd naar K5, naar positie: 51° 39,9397’ N 004° 08,7972’ E

verlegd, vernummerd:
de groene spitse sparboei K sport 5, vernummerd naar K7, naar positie: 51° 40,0440’ N 004° 09,1930’ E

verlegd, vernummerd, verlichting aangepast:
de rode verlichte stompe sparboei K 6, vernummerd naar K2, karakter LFL5s rood, naar positie: 51° 39,9047’ N 004° 08,0393’ E

verlegd, vernummerd:
de rode stompe sparboei K sport 2, vernummerd naar K4, naar positie: 51° 40,0250’ N 004° 08,5316’ E

verlegd, vernummerd:
de rode stompe sparboei K sport 4, vernummerd naar K6, naar positie: 51° 40,1471’ N 004° 09,0409’ E

verlegd, vernummerd:
de rode verlichte stompe sparboei K sport 6, vernummerd naar K8, karakter LFL8s rood, naar positie: 51° 40,0823’ N 004° 09,2547’ E

Ten tijde van de markeerwijziging op het Keeten/Krammer, vanaf maandag 13 september t/m donderdag 17 september 2021, wordt dagelijks de iENC’s bijgewerkt conform de nieuw
uitgelegde situatie. Deze zijn te downloaden via onderstaande link:

https://vaarweginformatie.nl/frp/main/#/page/infra_enc

Noot:
Onder verwijzing naar dit bericht zal op gelijke wijze nadere berichtgeving omtrent voortgang etc.volgen.

Overige informatie:

Verkeerspost Wemeldinge, VHF-kanaal 68, tel. 088 797 48 01
(Posities in WGS 84 – Hydr. gr. krt. 1805.5 en 1805.6)
Goes, 13 september 2021
HET DISTRICTSHOOFD ZEE & DELTA NOORD,


Rijkswaterstaat.2021.06004.0
Veerse Meer; informatieservice;
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:
Definitief opgenomen:
– De Gele stompe blinde spar met opschrift KRIB J-R uit positie 51° 32.6927’ N 003° 40.5946’ E;
– De bolvormige Rood/groene scheidingston KRIB-LR voorzien van een rode cilinder als topteken. uit positie 51° 33.5008 ’ N 003° 39.2670 ’ E.

(Zee en Delta , District Noord , 496 , 30-08-2021)


Rijkswaterstaat.2021.04699.1

Slijkgat (NCP); bericht ingetrokken; beschikbare waterdiepte
Ivm verondieping geldt het volgende:

 • Beschikbare waterdiepte Slijkgat (NCP) rode boei
  · vrijdag 9 juli 2021 15:00 tot 17:00
  Verondieping op de rode boeienlijn tussen de SG6 en SG8. Het vorige bericht Rijkswaterstaat.2021.04699.0 van 12-07-2021 is vervallen.
  Informatie:
 • informatiepunt telefoon 088-7970956
 • informatiepunt marifoonkanaal 25
  (West Nederland Zuid , District Zuid , RVC Dordrecht , 26-08-2021)

Bass 84/2021
Vaarweg: van Vaarwater langs Hoofdplaat km 9.6 tot Vaarwater langs Hoofdplaat km 9.6
Omschrijving: Westerschelde – Vaarwater langs Hoofdplaat – Betonningswijziging t.b.v. zinkeropslag
Vaarweg: Westerschelde – Vaarwater langs Hoofdplaat
Omschrijving: Betonningswijziging t.b.v. zinkeropslag
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat de onderstaande betonningswijziging is uitgevoerd:

Verlegd de oost kardinale spar “ZINKER OOST” naar positie: 51?22.6258’ N, 003?38.8373’ E.
Verlegd de west kardinale spar “ZINKER WEST” naar positie: 51?22.7994’ N, 003?37.9307’ E.

Vlissingen, 26 augustus 2021


Rijkswaterstaat.2021.05889.0
Roompot; informatieservice;

Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:
Ivm een vraag c.q. melding wat de juiste positie is van de groene spar SH 3 in het vaarwater Roompot het volgende. Uit het markeerarchief is gebleken dat in het vaarwater Roompot de SH 3 verlegd is in mei 2019. Volledigheidshalve nog een keer vermeldt dat de groene spitse spar verlegd is van 51˚.35.7027” N 003˚.43.2778” E naar positie 51˚.35.7208” N 003˚.43.2462” E.

(Zee en Delta , District Noord , 486 , 24-08-2021)


Bass 83/2021
Vaarweg: van Oostgat km 15.3 tot Sardijngeul km 4.1
Omschrijving: Westerschelde – Oostgat – Sardijngeul – Strandsuppleties Walcherse kust – fase 1 Dishoek
Vervangt: 55/2021
Vaarweg: Westerschelde – Oostgat – Sardijngeul
Omschrijving: Strandsuppleties Walcherse kust – Fase 1 Dishoek
Ref.: BASS 055-2021
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat er in de periode vanaf 30 augustus 2021 tot en met uiterlijk 1 maart 2022 op drie locaties langs de vaarwaters Oostgat en Sardijngeul strandsuppletiewerkzaamheden plaats zullen vinden.
De werkzaamheden zullen plaats vinden in drie fases, te weten: fase 1 nabij Dishoek, fase 2 nabij het Nollestrand en fase 3 nabij het Badstrand Vlissingen ter hoogte van Boulevard Evertsen.
In deze BASS wordt informatie verstrekt over de werken in fase 1 nabij de locatie Dishoek. Voor de fases 2 en 3 volgen te zijner tijd de respectievelijke BASS’en.

Fase 1 – Dishoek:
De werkzaamheden bij Dishoek worden uitgevoerd met het schip de Charlock. De werkzaamheden vinden 24/7 plaats en bevinden zich buiten het vaarwater.
Maatregelen naar de scheepvaart:
Hinderlijke golfslag dient voorkomen te worden.
Vaarwegmarkering:
Ter markering van de uit te leggen persleiding zal de Zuid Kardinale boei Zink-S met karakter Q(6)+LFL15s genoemd in BASS 055-2021 verlegd worden naar positie: 51° 28,003’ N – 003° 31, 081’ E

Als bijlage aan deze BASS is een kaart van de nieuwe situatie toegevoegd.
BASS 055-2021 komt na de betonningsverlegging te vervallen.

https://www.vts-scheldt.net/download/5edddd03-28c9-40f9-bfc1-dba634a0c9d7?dl=1

https://www.vts-scheldt.net/download/441c0956-d014-43b3-962a-e666c52e11af?dl=1

Vlissingen, 23 Augustus 2021


Bekendmaking aan de Scheepvaart
Nr. DZD–BAS–2021/ 104

Oosterscheldestroomgebied Vooraankondiging
Keeten / Krammer Markeringswijziging
In het vaarwater Keeten en Krammer worden in week 37, vanaf maandag 13 september t/m donderdag 23 september 2021 de volgende markeringswijzigingen doorgevoerd:

Vanaf de scheidingsboei KT 3-BV 2 en de ton KT 8 nabij hoek van Ouwerkerk tot de invaart van de Krammersluizen, wordt de blinde markering vervangen door verlichte sparboeien en de bestaande verlichte sparboeien aangepast. De hoofdmarkering wordt in verlichte poortjes neergelegd met een onderlinge afstand van ongeveer 900 meter. De loop van het vaarwater blijft ongewijzigd en is door de aanpassing van de markering beter zichtbaar en herkenbaar.
De veiligvaarwaterboei Keeten-B wordt 220 meter oostelijker verlegd in de witte sector van het sectorlicht hoek van Ouwerkerk die de loop van de Witte Tonnen Vlije weergeeft.
De scheidingsboei KT 7-WTV 2 wordt 100 meter zuidelijker verlegd, zodat de hoek van de invaart Witte Tonnen Vlije en het Keeten minder is. Schepen die deze hoek binnen de tonnen afsteken moeten rekening houden met minder water onder de kiel.
Vanaf vluchthaven Zijpe tot de invaart Krammersluizen wordt de markering vernoemd van K naar KT, zodat de nummering van het vaarwater doorloopt vanaf de Zeelandbrug tot de Krammersluizen. De nieuwe benaming/nummering aan de rechteroever van KT 2 t/m KT 46 en aan de linkeroever KT 1 t/m 41.
Nabij de Krammer jachtensluis westzijde wordt de markering vernoemd van K-sport naar K. De blinde scheidingston K 8-K-sport 1, wordt ongeveer 200 meter westelijker gelegd, verlicht en vernummerd.
Aan de rechteroever vanaf de KT 8 t/m KT 32 wordt naast de hoofdvaarweg aanvullende markering uitgelegd ten behoeve van de recreatievaart. Deze worden uitgevoerd als onverlichte sparboeien en worden verscherfd ten opzichte van de hoofdmarkering uitgelegd met een onderlinge afstand van ongeveer 900 meter en een padbreedte van ongeveer 150 meter. De nieuwe benaming/nummering van deze aanvullende markering is KTR 2 t/m KTR 26.

De volgende sectorlichten worden tijdelijk gedoofd en na een evaluatie periode definitief verwijderd:

Sectorlicht Stavenisse

Sectorlicht Stelberg Anna Jacobapolder

Sectorlicht Stoofpolder Bruinisse

Sectorlicht Zijpse Bout Bruinissepolder

De reden voor het doven van deze sectorlichten is dat na hermarkering nautisch gezien geen noodzaak meer is voor deze lichten. Mocht na evaluatieperiode toch blijken dat deze niet kunnen worden gemist, dan worden ze weer in gebruik genomen.
De bovengenoemde markeerwijziging wordt uitgevoerd door twee markeerschepen en de scheepvaart dient de eventuele aanwijzing ervan in acht te nemen.

Overige informatie:

Verkeerspost Wemeldinge, VHF-kanaal 68, tel. 088 797 48 01
(Posities in WGS 84 – Hydr. gr. krt. 1805.5 en 1805.6)
Goes, 20 augustus 2021
HET DISTRICTSHOOFD ZEE & DELTA NOORD,


Bass 81/2021
Vaarweg: van Schaar van Waarde km 2.7 tot Nauw van Bath km 3.2
Omschrijving: Westerschelde – Schaar van Valkenisse; Maatregelen voor de scheepvaart
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat er is geconstateerd dat de zuidoostelijke uitloop van de Schaar van Valkenisse aan het verondiepen is en zeer onstabiel is. Veranderingen van dieptes gaan dusdanig snel dat de Schaar van Valkenisse geen betrouwbare vaargeul is. Tijdens de meest recentelijke loding is de minst gemeten diepte 13 dm LAT (zie bijlage).
Om deze redenen zijn de volgende maatregelen met onmiddellijke ingang van kracht:

Opvaart:

 • Gezien de complexiteit van deze vaargeul, de beperkte mogelijkheid om terug te keren indien een schip zich eenmaal in deze vaargeul bevindt en de nautisch complexe kruising met de hoofdvaargeul wordt de doorvaart door de Schaar van Valkenisse afgeraden voor de opvarende scheepvaart.
 • Indien scheepvaart op eigen verantwoording toch opvarend van deze vaargeul gebruik wil maken geldt er een diepgangsrestrictie waarbij een minimale kielspeling van 6 dm gehanteerd dient te worden gedurende de gehele passage van de Schaar van Valkenisse. De waterstand en laatste minimaal gepeilde diepte kan opgevraagd worden bij de Verkeerscentrale Hansweert op marifoonkanaal 65.

  Afvaart:
 • De doorvaart door de Schaar van Valkenisse wordt om deze reden tot nader order ontraden voor de afvarende scheepvaart van 2 uur voor laagwater Bath tot 2 uur na laagwater Bath.
 • Er geldt een diepgangsrestrictie waarbij een minimale kielspeling van 6 dm gehanteerd dient te worden gedurende de gehele passage van de Schaar van Valkenisse. De waterstand en laatste minimaal gepeilde diepte kan opgevraagd worden bij de Verkeerscentrale Zandvliet op marifoonkanaal 12.

  De Vlaams Nederlandse Scheldecommissie zal de Schaar van Valkenisse frequent blijven monitoren en zich nader hierover beraden.
  Deze bekendmaking wordt gepubliceerd in de Nederlandse Staatcourant.
  Vlissingen, 19 augustus 2021

Bass 79/2021
Vaarweg: van Schaar van Waarde km 0.2 tot Schaar van Waarde km 2.7
Omschrijving: Westerschelde – Schaar van Valkenisse – Stremming
Referte: 65/2021
Vervangt: 65/2021
Vaarweg: Westerschelde – Schaar van Valkenisse
Omschrijving: Stremming Schaar van Valkenisse voor alle scheepvaart
Ref.: BASS 065-2021
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat met onmiddellijke ingang de Schaar van Valkenisse tot nader order is gestremd voor alle scheepvaart in verband met ontbrekende vaarwegmarkering.
BASS 065-2021 wordt hierbij ingetrokken.
Vlissingen, 18 augustus 2021


Rijkswaterstaat.2021.05854.0
Veerse Meer; informatieservice;
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:
Geplaatst, nieuw scheidingsbaken Krib L-R in Positie 51° 33.5025ˈN 003° 39.2418ˈE, 2.5 m hoog, wit met topteken Rode en groene kegel met de punten naar elkaar toe (Diabolo).
(Zee en Delta , District Noord , 480/21 , 23-08-2021)


Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bekendmaking aan de Scheepvaart
Nr. DZD–BAS–2021/ 104

Oosterscheldestroomgebied Vooraankondiging
Keeten / Krammer Markeringswijziging

In het vaarwater Keeten en Krammer worden in week 37, vanaf maandag 13 september t/m donderdag 23 september 2021 de volgende markeringswijzigingen doorgevoerd:
Vanaf de scheidingsboei KT 3-BV 2 en de ton KT 8 nabij hoek van Ouwerkerk tot de invaart van de Krammersluizen, wordt de blinde markering vervangen door verlichte sparboeien en de bestaande verlichte sparboeien aangepast. De hoofdmarkering wordt in verlichte poortjes neergelegd met een onderlinge afstand van ongeveer 900 meter. De loop van het vaarwater blijft ongewijzigd en is door de aanpassing van de markering beter zichtbaar en herkenbaar.
De veiligvaarwaterboei Keeten-B wordt 220 meter oostelijker verlegd in de witte sector van het sectorlicht hoek van Ouwerkerk die de loop van de Witte Tonnen Vlije weergeeft.
De scheidingsboei KT 7-WTV 2 wordt 100 meter zuidelijker verlegd, zodat de hoek van de invaart Witte Tonnen Vlije en het Keeten minder is. Schepen die deze hoek binnen de tonnen afsteken moeten rekening houden met minder water onder de kiel.
Vanaf vluchthaven Zijpe tot de invaart Krammersluizen wordt de markering vernoemd van K naar KT, zodat de nummering van het vaarwater doorloopt vanaf de Zeelandbrug tot de Krammersluizen. De nieuwe benaming/nummering aan de rechteroever van KT 2 t/m KT 46 en aan de linkeroever KT 1 t/m 41.
Nabij de Krammer jachtensluis westzijde wordt de markering vernoemd van K-sport naar K. De blinde scheidingston K 8-K-sport 1, wordt ongeveer 200 meter westelijker gelegd, verlicht en vernummerd.
Aan de rechteroever vanaf de KT 8 t/m KT 32 wordt naast de hoofdvaarweg aanvullende markering uitgelegd ten behoeve van de recreatievaart. Deze worden uitgevoerd als onverlichte sparboeien en worden verscherfd ten opzichte van de hoofdmarkering uitgelegd met een onderlinge afstand van ongeveer 900 meter en een padbreedte van ongeveer 150 meter. De nieuwe benaming/nummering van deze aanvullende markering is KTR 2 t/m KTR 26.
De volgende sectorlichten worden tijdelijk gedoofd en na een evaluatie periode definitief verwijderd:

 • Sectorlicht Stavenisse
 • Sectorlicht Stelberg Anna Jacobapolder
 • Sectorlicht Stoofpolder Bruinisse
 • Sectorlicht Zijpse Bout Bruinissepolder
  De reden voor het doven van deze sectorlichten is dat na hermarkering nautisch gezien geen noodzaak meer is voor deze lichten. Mocht na evaluatieperiode toch blijken dat deze niet kunnen worden gemist, dan worden ze weer in gebruik genomen.
  De bovengenoemde markeerwijziging wordt uitgevoerd door twee markeerschepen en de scheepvaart dient de eventuele aanwijzing ervan in acht te nemen.

  Overige informatie:
 • Verkeerspost Wemeldinge, VHF-kanaal 68, tel. 088 797 48 01
  (Posities in WGS 84 – Hydr. gr. krt. 1805.5 en 1805.6)

  Goes, 20 augustus 2021
  HET DISTRICTSHOOFD ZEE & DELTA NOORD,

Rijkswaterstaat.2021.05043.0
Oliegeul; informatieservice;

Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:
Definitief opgenomen in de Hammen op de Oosterschelde, de gele stompe sparboei genaamd R P uit positie 51º 39′ 4013 N 003º 43′ 9545 E.

(Zee en Delta , District Noord , 447 , 21-07-2021)


Bass 67/2021

Vaarweg: van Pas van Terneuzen km 6.4 tot Pas van Terneuzen km 6.4
Omschrijving: Nieuw uitgelegde betonning Griete
Vaarweg: Westerschelde – Pas van Terneuzen
Omschrijving: Nieuw uitgelegde betonning Griete

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:

Een West Kardinaal spar genaamd GRT-W met topteken Kardinaal West is uitgelegd in positie:
51°20.98’N 003°53.23’E

(zie bijlage)

Vlissingen, 15 juli 2021


Rijkswaterstaat.2021.04440.1
Hammen; informatieservice;
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:
Verleggen de gele stompe ton genaamd H 2V. Van: 51 39.3830N 003 43.8610E Naar: 51 39.3533N 003 44.0624E
Verleggen de gele stompe ton genaamd H 2AV. Van: 51 39.5270N 003 43.8690E Naar: 51 39.5158N 003 44.1027E
De tussenliggen vlotten zijn hierbij ook verlegd.
H2 Z naar positie: 51 39.3196N 003 43.9916E H2 N naar postie: 51 39.4737N 003 44.0961E
H2 AZ naar positie: 51 39.4075N 003 44.0748E

Het vorige bericht Rijkswaterstaat.2021.04440.0 van 02-07-2021 is vervallen.
(Zee en Delta , District Noord , 396-2021 , 05-07-2021)


Nr. DZD–BAS–2021/ 83

Oosterscheldestroomgebied / verleggen veiligheidslijn
Oosterschelde stormvloedkering Hammen Oost

In het Oosterscheldstroomgebied zijn de volgende markeringswijzigingen doorgevoerd aan de veiligheidslijn Oosterscheldekering Hammen Oost:

Verlegd de gele stompe ton genaamd H 2V, van positie: 51° 39,3830’ N 003° 43,8610’ E Naar positie: 51° 39,3533’ N 003° 44,0624’ E

Verlegd de gele stompe ton genaamd H 2AV, van positie: 51° 39,5270’ N 003° 43,8690’ E Naar positie: 51° 39,5158’ N 003° 44,1027’ E

De tussenliggen vlotten zijn hierbij ook verlegd:
De H2 Z naar positie: 51° 39,3196’ N 003° 43,9916’ E
De H2 N naar postie: 51° 39,5160’ N 003° 44,1017’ E
De H2 AZ naar positie: 51° 39,4075’ N 003° 44,0748’ E

Hydr. gr. kaart 1801.5

Goes, 1 juli 2021

HET DISTRICTSHOOFD ZEE & DELTA NOORD,


Bass 65/2021

Vaarweg: van Schaar van Waarde km 2.7 tot Blokgrens Waarde / Saeftinge (Konijnenschor) km 33.7
Omschrijving: Schaar van Valkenisse – Betonningswijziging, aanvullende beperkingen vaargeul en maatregelen scheepvaart
Vervangt: 76/2020

Vaarweg:Westerschelde – Schaar van Valkenisse
Omschrijving:Wijziging betonning, aanvullende beperkingen vaargeul en maatregelen voor de scheepvaart

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat er is geconstateerd dat de zuidoostelijke uitloop van de Schaar van Valkenisse aan het verondiepen is en zeer onstabiel is. Veranderingen van dieptes gaan dusdanig snel dat de Schaar van Valkenisse geen betrouwbare vaargeul is. Tijdens de meest recentelijke loding is de minst gemeten diepte 13 dm LAT (zie bijlage).

Om deze redenen zijn de volgende maatregelen met onmiddellijke ingang van kracht:

Opvaart:

Gezien de complexiteit van deze vaargeul, de beperkte mogelijkheid om terug te keren indien een schip zich eenmaal in deze vaargeul bevindt en de nautisch complexe kruising met de hoofdvaargeul wordt de doorvaart door de Schaar van Valkenisse afgeraden voor de opvarende scheepvaart.

Indien scheepvaart op eigen verantwoording toch opvarend van deze vaargeul gebruik wil maken geldt er een diepgangsrestrictie waarbij een minimale kielspeling van 6 dm gehanteerd dient te worden gedurende de gehele passage van de Schaar van Valkenisse. De waterstand en laatste minimaal gepeilde diepte kan opgevraagd worden bij de Verkeerscentrale Hansweert op marifoonkanaal 65.

Afvaart:

De doorvaart door de Schaar van Valkenisse wordt om deze reden tot nader order ontraden voor de afvarende scheepvaart van 2 uur voor laagwater Bath tot 2 uur na laagwater Bath.

Er geldt een diepgangsrestrictie waarbij een minimale kielspeling van 6 dm gehanteerd dient te worden gedurende de gehele passage van de Schaar van Valkenisse. De waterstand en laatste minimaal gepeilde diepte kan opgevraagd worden bij de Verkeerscentrale Zandvliet op marifoonkanaal 12.

Wijziging betonning:

In verband met de verondieping in de Schaar van Valkenisse worden de volgende wijzigingen in de betonning doorgevoerd per heden 9 juli 2021:

Object Soort Kleur Karakter Wijziging Positie

SVV W bijzondere betekenis geel FL Y 5s omnummeren huidige SVV X ongewijzigd
SVV X bijzondere betekenis geel FL Y 5s omnummeren huidige SVV Y ongewijzigd
SVV Y bijzondere betekenis geel FL Y 5s nieuw uitleggen 51°22′,442 N 004°06′,046 O
SVV Z bijzondere betekenis geel FL Y 5s verleggen 51°22′,350 N 004°06′,032 O

Als bijlage aan deze BASS is een kaart van de nieuwe situatie toegevoegd.

De Vlaams Nederlandse Scheldecommissie zal de Schaar van Valkenisse frequent blijven monitoren en zich nader hierover beraden.

BASS 076-2020 is hierbij ingetrokken.

Deze bekendmaking wordt gepubliceerd in de Nederlandse Staatcourant.

Vlissingen,  9 juli 2021


Van : Betonningsvaartuig “Cygnus”

Datum : 21-6-2021
Kenmerk : 0211-2021

Onderwerp : Aanpassing betonning Oosterschelde/Zandkreek (Vernieuwde bekendmaking)
Ter informatie en voor berichtgeving:
Op de Oosterschelde in de Zandkreek is de volgende betonning verlegd/uitgelegd/gewisseld

Verlegd:
De groen/rode sparboei ‘’Hoofdvaarwater rechts’’O-11/Z-2 met lichtkarakter Q gr. en
voorzien topteken kegel boven bol
van positie :
051° 32.8390’ N
003° 55.6105’ E
Naar positie :
051° 32.9084’ N
003° 55.4648’ E

Nieuw uitgelegd:
Een spitse groene sparboei O-9a met lichtkarakter Iso 4s. gr
in positie :
051° 33.2632’ N
003° 54.5449’ E

Opgenomen,de rode stompe blinde spar Z-10
In positie :
051° 33.0042’ N
003° 54.1535’ E

Uitgelegd,de rode stompe lichtboei Z-10 met lichtkarakter Lfl 5s
In positie :
051° 33.0042’ N
003° 54.1535’ E

Opgenomen,de rode stompe blinde spar Z-12
Uit positie :
051° 32.9769’ N
003° 53.7910’ E

Uitgelegd,de rode stompe lichtboei Z-12 met lichtkarakter Lfl 8s
In positie :
051° 32.9769’ N
003° 53.7910’ E

Gewisseld,de groene spitse sparboei Z-5 met lichtkarakter Lfl 5s
Voor de groene spitse lichtboei Z-5 met lichtkarakter Lfl 5s
In positie :
051° 33.0225’ N
003° 53.8093’ E

Gezagvoerder
Betonningsvaartuig Cygnus


VERVALLEN
Van : Betonningsvaartuig “Cygnus”


Datum : 21-6-2021
Kenmerk : 0211-2021
Onderwerp : Aanpassing betonning Oosterschelde/Zandkreek
Ter informatie en voor berichtgeving:

Op de Oosterschelde in de Zandkreek is de volgende betonning verlegd/uitgelegd/gewisseld

Verlegd:
De groen/rode sparboei ‘’Hoofdvaarwater rechts’’O-11/Z-2 met lichtkarakter Q gr. en
voorzien topteken kegel boven bol
van positie : 051° 32.8390’ N 003° 55.6105’ E
Naar positie : 051° 31.9084’ N 003° 55.4648’ E

Nieuw uitgelegd:
Een spitse groene sparboei O-9a met lichtkarakter Iso 4s. gr
in positie : 051° 33.2632’ N 003° 54.5449’ E

Opgenomen,de rode stompe blinde spar Z-10
In positie : 051° 33.0042’ N 003° 54.1535’ E

Uitgelegd,de rode stompe lichtboei Z-10 met lichtkarakter Lfl 5s
In positie : 051° 33.0042’ N 003° 54.1535’ E

Opgenomen,de rode stompe blinde spar Z-12
Uit positie : 051° 32.9769’ N 003° 53.7910’ E

Uitgelegd,de rode stompe lichtboei Z-12 met lichtkarakter Lfl 8s
In positie : 051° 32.9769’ N 003° 53.7910’ E

Gewisseld,de groene spitse sparboei Z-5 met lichtkarakter Lfl 5s
Voor de groene spitse lichtboei Z-5 met lichtkarakter Lfl 5s
In positie : 051° 33.0225’ N 003° 53.8093’ E

In de verwachting u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd

Gezagvoerder
Betonningsvaartuig Cygnus


Bass 50/2021

Vaarweg: van Deurloo km 13.2 tot Vlissingen zonder detaillering km 0.5
Omschrijving: Aanpassing permanente virtuele vaarwegmarkering Geul van de Walvischstaart
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat de MMSI-nummers van de virtuele vaarwegmarkering in de Geul van de Walvischstaart gewijzigd zijn. De karakters van de bedoelde virtuele vaarwegmarkering zijn per ingangsdatum van deze BASS als volgt:

· GvW 1 (MMSI 992446064) in positie: 51° 30,000’N – 003° 21,500’E
· GvW 3 (MMSI 992446065) in positie: 51° 29,833’N – 003° 22,633’E
· GvW 5 (MMSI 992446066) in positie: 51° 29,300’N – 003° 23,716’E

BASS 029-2021 komt bij uitgifte van deze BASS te vervallen.

Vlissingen, 7 juni 2021


Bass 37/2021

Vaarweg: van Blokgrens Hansweert / Waarde km 42.1 tot Coordinatiepunt (blokgrens SA/ZV) km 23.2
Omschrijving: Aanpassing blokgrenzen Radar Waarde en Radar Saeftinge
Referte: 128/2020
Vaarweg: Westerschelde – Overloop van Valkenisse en Schaar van Valkenisse
Omschrijving: Aanpassing blokgrenzen Radar Waarde en Radar Saeftinge
Ref.: BASS 128/2020

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat de grenzen van de radarblokken Waarde en Saeftinge worden aangepast.

Het werkgebied van Radar Waarde:
Boeien 55 / 46 naar boeien SvV3 / SvV4, tot boeien SvV-Y / SvV-B naar boeien 56 / 61A.

Het werkgebied van Radar Saeftinge:
Boeien 61A / 56 naar boeien SvV-Y / SvV-B naar het Baken Zuid-Saeftinge / Boei 76.

Vlissingen,


Van : Betonningsvaartuig Scheldestroom
Datum : 12-04-2021
Kenmerk : MD 243-21
Onderwerp : Wisselen markering in het Brabants vaarwater

Ter informatie en voor berichtgeving:

Verwisseld:

Rode stompe ton BV 22, vervangen door een rode stompe sparboei BV 22 Positie: 51º 32,8450’ N 003º 59,0470’ E

Rode stompe ton BV 18, vervangen door een rode stompe sparboei BV 18 Positie: 51º 33,5383’ N 003º 58,4521’ E

Rode stompe ton BV 14, vervangen door een rode stompe sparboei BV 14 Positie: 51º 34,1702’ N 003º 58,0190’ E

Rode stompe ton BV 10, vervangen door een rode stompe sparboei BV 10 Positie: 51º 34,9070’ N 003º 57,8580’ E

Rode stompe ton BV 6, vervangen door een rode stompe sparboei BV 6 Positie: 51º 35,6717’ N 003º 57,3302’ E

Rode stompe ton BV 4, vervangen door een sparboei BV 4 Positie: 51º 36,0450’ N 003º 56,9807’ E

Groen/rode ton KT3/BV2 , vervangen door een groen/rode sparboei KT3/BV2 met
lichtkarakter Q(G), Topteken: Groene kegel, positie: 51º 36,4288’ N 003º 56,6133’ E

Stuurman Scheldestroom


Van : Betonningsvaartuig Merwestroom
Datum : 09-04-2021
Kenmerk : MD 239-21
Onderwerp : Aanpassen Brabants Vaarwater en Witte Tonnen Vlije

Ter informatie en voor berichtgeving:

De groene spitse ton genaamd BV 1 is vervangen voor een groene spitse spar en verlegd naar positie: 51° 36.3737’ N 003° 56.4099’ E

De groene spitse ton genaamd BV 3 is vervangen voor een groene spitse spar en verlegd naar positie: 51° 36.0073’ N 003° 56.7821’ E

De groene spitse ton genaamd BV 5 is vervangen voor een groene spitse spar en verlegd naar positie: 51° 35.6394’ N 003° 57.1426’ E

De groene spitse ton genaamd BV 7 is vervangen voor een groene spitse spar, voorzien van een topteken en verlegd naar positie: 51° 35.2366’ N 003° 57.4563’ E

De groene spitse ton genaamd BV 9 is vervangen voor een groene spitse spar en verlegd naar positie: 51° 34.8598’ N 003° 57.4949’ E

De groene spitse spar genaamd BV 11 is verlegd naar positie: 51° 34.4765’ N 003° 57.5800’ E

De rode stompe spar genaamd BV 12 is verlegd naar positie: 51° 34.5151’ N 003° 57.8373’ E

De rode stompe ton genaamd BV 14 is verlegd naar positie: 51° 34.1702’ N 003° 58.0190’ E

De groene spitse ton genaamd BV 13 is vervangen voor een groene spitse spar

De groene spitse ton genaamd BV 15 is vervangen voor een groene spitse spar

De groene spitse ton genaamd BV 17 is vervangen voor een groene spitse spar

De groene spitse ton genaamd BV 21 is vervangen voor een groene spitse spar

De rode stompe ton genaamd WTV 4 is vervangen voor een rode stompe spar met lichtkarakter LFL8S en verlegd naar positie: 51° 35.8211’ N 003° 58.1014’ E

De rode stompe spar genaamd WTV 6 is verlegd naar positie: 51° 35.6341’ N 003° 58.0161’ E

De rode stompe spar genaamd WTV 8 is vervangen voor een rode stompe spar.

De groene spitse ton genaamd WTV 7 is vervangen voor een groene spitse spar

Gezagvoerder Merwestroom.


Rijkswaterstaat.2021.02237.0
Schelde-Rijnverbinding; informatieservice;
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:
De volgende markering is aangepast.

-Groene spitse lichtspar verlegd met opschrift SRK-43, lichtkarakter Iso 4s. Verlegd naar positie : 051° 30.3220’ N 004° 13.2180’ E.
-Rode stompe lichtspar uitgelegd met opschrift SRK-82 en lichtkarakter Iso 4s. Uitgelegd in positie : 051° 37.3682’ N 004° 12.1385’ E.

(Zee en Delta , District Noord , 220/21 , 31-03-2021)


Bass 30/2021

Vaarweg: van Overloop van Hansweert km 53.1 tot Blokgrens Terneuzen / Hansweert (Libo 35/32) km 52.6

Omschrijving: Westerschelde – Gat van Ossenisse – Vervanging onverlichte sparboei 31 door een groene lichtboei 31

Vaarweg: Westerschelde – Gat van Ossenisse

Omschrijving: Vervanging onverlichte sparboei 31 door een groene lichtboei 31

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:

Op 30 maart 2021 de onverlichte sparboei 31 vervangen wordt door een groene lichtboei 31.

Lichtkarakter: Iso.4s

Positie blijft ongewijzigd.

Vlissingen, 29 maart 2021


Bass 29/2021

Vaarweg: van Blokgrens Oostgat / Vlissingen(Walvisstaart) km 7.7 tot Blokgrens Oostgat / Vlissingen(Walvisstaart) km 22.4

Omschrijving: Westerschelde – Vlakte van de Raan – Geul van de Walvischstaart; Permanente virtuele vaarwegmarkering Geul van de Walvischstaart

Referte: 73/2014

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat de virtuele vaarwegmarkering (v-AtoNs) in de Geul van de Walvischstaart (cf. BASS 073-2014) permanent van aard wordt en dat de status van proef voor deze vaarweg met onmiddellijke ingang beëindigd is.

Het betreft de volgende virtuele vaarwegmarkeringen:

· GvW 1 (MMSI 992442132) in positie: 51° 30’,000N – 003° 23’,500E

· GvW 3 (MMSI 992442131) in positie: 51° 29’,840N – 003° 22’,640E

· GvW 5 (MMSI 992442130) in positie: 51° 29’,300N – 003° 23’,730E

De proef is geëvalueerd. Uit deze evaluatie is gebleken dat de vaargeul Geul van de Walvischstaart regelmatig gebruikt wordt door beroeps- en recreatievaart en dat de bedoelde virtuele vaarwegmarkering helpt bij het markeren van het vaarwater en de navigatie in dit vaarwater. Daarom is besloten de genoemde markering permanent virtueel uit te laten liggen.

Bass 073-2014 komt bij uitgifte van deze Bass te vervallen

Vlissingen, 25 maart 2021


Bass 25/2021

Vaarweg: van Terneuzen DOW-Scheldesteiger(rivier) km 67.4 tot Blokgrens Terneuzen / Ned. ged. KGT km 3.8

Omschrijving: Plaatsing noord-kardinale boei en tijdelijk groen havenvuur i.v.m. werkzaamheden Westbuitenhaven Terneuzen, doven bermlichten, aanvullende voorschriften en instellen verboden vaargebied.

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat in verband met de werkzaamheden in en nabij de Westbuitenhaven Terneuzen met ingang van 19 maart 2021 het groene havenvuur van de Westbuitenhaven Terneuzen gedoofd en tijdelijk verplaatst wordt. Daarnaast wordt er ook een noord-kardinale boei uitgelegd.

Uitleggen:

 • Vast brandend groen licht op metalen paal in positie: 51° 20’,641 N – 003° 48’,597 E
 • Noord-kardinale boei (lichtkarakter VQ Fl. W) in positie: 51° 20’,701 N – 003° 48’,449 E

De noord-kardinale boei en het tijdelijke groene havenvuur zullen tot 1 oktober 2021 in de genoemde posities liggen, of zoveel korter of langer dan mogelijk of nodig is.

Tevens maakt de GNA bekend dat de meest noordelijke vier (4) bermcontourlichten aan de westzijde in de Westbuitenhaven Terneuzen met ingang van 19 maart 2021 gedoofd zullen worden.

Als aanvullend voorschrift geldt dat, wanneer de Verkeerscentrale Terneuzen dit noodzakelijk acht, schepen betrokken bij de werkzaamheden hun werkzaamheden dienen te staken en ruimte moeten maken wanneer schepen vanaf 180m LOA en/of 91dm diepgang de Westbuitenhaven Terneuzen op gaan draaien.

In het kader van deze werkzaamheden wordt van 19 maart 2021 tot 1 oktober 2021 een verboden vaargebied ingesteld voor alle schepen (m.u.v. schepen betrokken bij de werkzaamheden). Dit is aangegeven met het rood gearceerde gebied op het kaartje in de bijlage. Verkeerscentrale Terneuzen zal hier handhavend op toezien.

Deze BASS wordt in de Nederlandse Staatscourant gepubliceerd.

Vlissingen, 17 maart 2021


Rijkswaterstaat.2021.01662.0
Slijkgat; informatieservice;
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:
Verlegd:
Spitse groene verlichte boei SG 7 met karakter ISO 2 naar positie: 51º 50.6794‘N 003º 55.7030‘ E;
Stompe rode verlichte boei SG 8 met karakter ISO 4 naar positie: 51º 50.7922‘ N 003º 55.9252‘ E.

(West Nederland Zuid , 135 , 05-03-2021)


Rijkswaterstaat.2021.01628.0
Veerse Meer; informatieservice;
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:
Definitief verwijderd:
kribbaken A-R met een rode kegel als topteken uit positie 051°32,9918 N 004°49,2075E; – kribbaken B-R met een rode kegel als topteken uit positie 051°32,9340 N 004°48,9918E.

(Zee en Delta , District Noord , 2021/128 , 04-03-2021)


Rijkswaterstaat.2021.01627.0
Zoommeer, Schelde-Rijnverbinding; informatieservice;
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:
Definitief verwijderd,
lichtopstand SRK 43 met het lichtkarakter ISO 4 Sec. uit positie 051°30,3220 N 004°13,2180E.

(Zee en Delta , District Noord , 2021/127 , 04-03-2021)


Rijkswaterstaat.2021.01626.0
Eendracht, Schelde-Rijnverbinding; informatieservice;
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:
Definitief verwijderd,
lichtopstand SRK 82 met lichtkarakter ISO 4 Sec. uit positie 051°37,3682 N 004°12,1385 E.

(Zee en Delta , District Noord , 2021/126 , 04-03-2021)


Bass 19/2021
Vaarweg: van Overloop van Hansweert km 53.1 tot Overloop van Valkenisse, Zuidergat km 36.2
Omschrijving: GNB beheersgebied – publicatie GB 01-2021 Dwarsstromen nabij Hansweert
Vaarweg: GNB beheersgebied
Omschrijving: Dwarsstroom Hansweert
Ref.: GB 02-2018 (Bass 087-2018)

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit publiceert hierbij de in bijlage gevoegde Gezamenlijke Bekendmaking:
GB 01-2021 Dwarsstromen Westerschelde nabij Hansweert

Deze bekendmaking wordt in de Nederlandse Staatscourant en het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Bijlage Bass 019-2021 GB 01-2021 dwarsstromen Hansweert.pdf

Vlissingen, 5 maart 2021


Bass 15/2021
Vaarweg: van Ankergebied Vlissingen Rede km 8.5 tot Pas van Terneuzen km 74.6
Omschrijving: Betonningsverlegging
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:
i.v.m. het uitlopen van de Hooge Platen in noordelijke richting, wordt de vaarwegmarkering als volgt aangepast:
Verleggen:
Boei SS 7, naar positie: 51° 25’,125 N – 003° 38’,610 E in 76 dm. t.o.v. LAT
Boei SS 9, naar positie: 51° 25’,095 N – 003° 39’,806 E in 115 dm. t.o.v. LAT
Boei SS 11, naar positie: 51° 24’,691 N – 003° 40’,580 E in 94 dm. t.o.v. LAT

Vlissingen, 19 februari 2021


Rijkswaterstaat.2021.01316.0
Oosterschelde; informatieservice;
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:
Verlegd:
Gele stompe spar NJ-E, topteken A1, positie: 051º 36,9070’ N 003º 44,3747’ E
Gele stompe spar NJ-F, topteken A1, positie: 051º 36,8437’ N 003º 43,2593’ E

(Zee en Delta , District Noord , 2021/100 , 18-02-2021)


Rijkswaterstaat.2021.01315.0
Schaar van Colijnsplaat; informatieservice;
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:
Verlegd:
Gele stompe spar SC-B, topteken A1, positie: 051º 37,2760’ N 003º 50,4803’ E
Gele stompe spar SC-C, topteken A1, positie: 051º 37,1044’ N 003º 50,4734’ E

(Zee en Delta , District Noord , 2021/099 , 18-02-2021)


Rijkswaterstaat.2020.03975.1
Wielingen; informatieservice;
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:
Een rectificatie Kitegebied Cadzand Ter hoogte van het strand van Cadzand is het Kite gebied verplaatst ongeveer 1000 meter in zuid westelijke richting en heeft een andere benaming gekregen.
De gele stompe spar NB-A vernaamd in CV-A en verlegd naar:
positie 51° 23.2300 N, 003° 24.2350 E
De gele stompe spar NB-B vernaamd in CV-B en verlegd naar:
positie 51° 23.4110 N, 003° 24.8580 E

Informatie:
informatiepunt internet www.vts-scheldt.net
(Zee en Delta , District Zuid , 256-20-2021 , 10-02-2021)


Bass 11/2021
Vaarweg: van Sardijngeul km 4.1 tot Oostgat km 15.3
Omschrijving: Westerschelde – Oostgat – Lichtenlijn Kaapduinen – aanpassing openingshoeken (witte sector)
Vaarweg: Westerschelde – Oostgat
Omschrijving: Lichtenlijn Kaapduinen – aanpassing openingshoeken (witte sector)
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat de openingshoeken (witte sector) van het Hoge en Lage Licht van de lichtenlijn Kaapduinen als volgt zijn aangepast.

Lage Licht
Lichtenlijst: 0060
Openingshoek (witte sector): 15°, zichtbaar van 122°,5 tot 137°,5

Hoge Licht
Lichtenlijst: 0062
Openingshoek (witte sector): 15°, zichtbaar van 122°,5 tot 137°,5

Vlissingen, 4 februari 2021


Bass 11/2021

Vaarweg: van Sardijngeul km 4.1 tot Oostgat km 15.3

Omschrijving: Westerschelde – Oostgat – Lichtenlijn Kaapduinen – aanpassing openingshoeken (witte sector)

Vaarweg: Westerschelde – Oostgat

Omschrijving: Lichtenlijn Kaapduinen – aanpassing openingshoeken (witte sector)

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat de openingshoeken (witte sector)

van het Hoge en Lage Licht van de lichtenlijn Kaapduinen als volgt zijn aangepast.

Lage Licht

Lichtenlijst: 0060

Openingshoek (witte sector): 15°, zichtbaar van 122°,5 tot 137°,5

Hoge Licht

Lichtenlijst: 0062

Openingshoek (witte sector): 15°, zichtbaar van 122°,5 tot 137°,5

Vlissingen, 4 februari 2021


Rijkswaterstaat.2021.00674.0
Aanloop Wemeldinge; informatieservice;
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:
t.h.v. de haven Wemeldinge is de volgende testbetonning opgenomen:

Gele spitse blinde sparren;
TW-A positie : 51° 31.3409’ N 004° 00.4629’ E
TW-B positie : 51° 31.3162’ N 004° 00.5871’ E
TW-C positie : 51° 31.2765’ N 004° 00.5652’ E
TW-D positie : 51° 31.2998’ N 004° 00.4429’ E

Groen-wit repeterende spitse blinde spar
TW-1. positie : 51° 31.3211’ N 004° 00.4919’ E

Rood-wit repeterende stompe blinde spar
TW-2.positie : 51° 31.3103’ N 004° 00.5389’ E

(Zee en Delta , District Noord , 062 , 01-02-2021)


 

Bass 125/2020

Vaarweg: van Passage Hansweert km 47.1 tot Blokgrens Hansweert / Waarde km 42.1
Omschrijving: Voormelding dwarsstroomwaarschuwingen 2021
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit publiceert hierbij de voormeldingen

dwarsstroomwaarschuwingen voor het jaar 2021.

Deze voormeldingen zijn met data, tijdvensters en inschaling van sterkte waarop de dwarsstroom astronomisch gezien kan optreden, weergegeven in de bijlage bij deze Bass.

In deze dwarsstroomprognose, welke gebaseerd is op het astronomisch getij, zijn effecten van meteorologische omstandigheden niet meegenomen. Deze kunnen nog aanvullende dwarsstroomwaarschuwingen opleveren gedurende het jaar (zie hieronder).

Het Hydro Meteo Centrum bewaakt 6 tot 12 uur van te voren de criteria betreffende het wel of niet uitbrengen van een dwarsstroomwaarschuwing.

Bij een aantal uren hardere wind uit westelijke richting wordt het water in de Westerschelde opgestuwd.
Hierdoor kan het voorkomen dat enkele malen per jaar de criteria overschreden worden.
Op het laatste moment wordt er dan een waarschuwing voor dwarsstroming uitgebracht.

Bij een aantal dagen oostenwind kan het voorkomen, dat (bij een datum op de lijst) de criteria net niet gehaald worden. De waarschuwing wordt dan ingetrokken.

Omdat de effecten van meteorologische omstandigheden een jaar van te voren nog niet bekend zijn, is de inschatting dat de jaarlijkse lijst voor ongeveer 95 % correct zal zijn.

Bijlage Bass 2020-125 WS – Zuidergat – Voormelding dwarsstroom.pdf

Vlissingen, 3 november 2020