Berichten aan de recreatievaart 2020


Bass 144/2020

Vaarweg: van Kaloo km 2.4 tot Blokgrens Waarde / Saeftinge (Konijnenschor) km 33.7
Omschrijving: Westerschelde – Aanpassing diverse sectorlichten
Referte: 30/2019 / 23/2019 / 21/2019
Vaarweg: Westerschelde
Omschrijving: Aanpassing diverse sectorlichten
Ref.: Bass 21-2019, Bass 23-2019 en Bass 30-2019

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:
Diverse sectorrichtingen van de hieronder genoemde lichtopstanden zijn aangepast. Per sectorlicht is het totale patroon weergegeven.
Achter de sectorrichting is genoemd het vaarwegmarkeringsobject of walobject waarover de sectorrichting loopt of de ankerplaats of het wrak welke de sector dekt.

Vaarweg: Oostgat

HP2: 0058 ( B0176) – Molenhoofd – oeverlicht + sectorlicht

Sectoren

rood van 311°,5 (Sergeant) tot 330°,5 (over lichtboei OG 13)
wit van 330°,5 tot 348°,5 (over spar OG 11)
rood van 348°,5 tot 0°,5 (over spar DL 3)
groen van 0°,5 tot 034°,5
wit van 034°,5 tot 036°,5 (dekt lichtboei OG 9)
groen van 036°,5 tot 124°,0 (over lichtboei OG-GR)
wit van 124°,0 tot 167°,5 (over lichtboei OG-DR)
rood van 167°,5 tot 198°

Vaarweg: Honte

HP 2: 0082 (B0203) – Schone Waardin – oeverlicht + sectorlicht

Sectoren

duister van 90°,5 tot 235°
rood van 235° tot 271° (lichtboei 2)
wit van 271° tot 283° (lichtboei 5)
groen van 283° tot 335°
rood van 335° tot 341° (dekt wrak Stella)
groen van 341° tot 26° (lichtboei H-SS)
wit van 26° tot 79° (lichtboei RV 6)
rood van 79° tot 90°,5 (St. Jacobskerk Vlissingen)

Vaarweg: Middelgat

HP 2: 0168 (B0268) – Hoedekenskerke – oeverlicht + sectorlicht

Sectoren

duister van 30° tot 190°
rood van 190° tot 205°,5 (spar MG 6)
wit van 205°,5 tot 208°,5 (lichtboei MG 11)
groen van 208°,5 tot 230°,5 (verlichtte spar MG 7)
wit van 230°,5 tot 326° (spar MG 5)
groen van 326° tot 7° (spar MG 1)
wit van 7° tot 18°,5 (spar MG 2)
rood van 18°,5 tot 30°

Vaarweg: Overloop van Hansweert

HP 2: 0182 (B0286) – Oeverlicht Hansweert – oeverlicht + sectorlicht

Sectoren

duister van 127°,5 tot 288°
rood van 288° tot 302°,5 (lichtboei 42)
groen van 302°,5 tot 316° (lichtboei ZG-SvV)
wit van 316° tot 331°,5 (lichtboei 51)
groen van 331°,5 tot 346° (lichtboei 49)
wit van 346° tot 043° (lichtboei 41)
rood van 043° tot 066° (lichtboei 45A)
wit van 066° tot 080°,5 (lichtboei 40A)
groen van 080°,5 tot 102°,5 (lichtboei MG 19)
wit van 102°,5 tot 113° (lichtboei MG 14)
rood van 113° tot 127°,5

Vaarweg: Zuidergat

HP 2: 0196 (B0296) – Oude Hoofd Walsoorden – oeverlicht + sectorlicht

Sectoren

rood van 132° tot 177°,5 (lichtboei 53A)
wit van 177°,5 tot 270°,5 (lichtboei 48)
groen van 270°,5 tot 323°,5 (lichtboei 50)
wit van 323°,5 tot 336°,5 (lichtboei 59)
rood van 336°,5 tot 012°

Vlissingen, 21 december 2020


Bass 138/2020

Vaarweg: van Pas van Terneuzen km 59.4 tot Overloop van Hansweert km 53.1
Omschrijving: Betoningswijziging F30 Gat van Ossenisse
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:

Wegens verontdieping van het fietspad is de ton F-30 160 meter om de ZO verplaatst.
Nieuwe Positie :
Ton F30 : 51° 22,844’ N 003° 56,008’ E

Vlissingen, 16 december 2020


Bass 134/2020
Vaarweg: van Schaar van Waarde km 0.2 tot Blokgrens Waarde / Saeftinge (Konijnenschor) km 33.7
Omschrijving: Westerschelde – Schaar van Valkenisse – Betonningswijziging
Referte: 76/2020
Vaarweg: Westerschelde – Schaar van Valkenisse
Omschrijving: Betonningswijziging
Ref: Bass 076-2020
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:
Door het aanhoudende verloop van de banken en voor een verduidelijking van de vaargeul in de uitloop van de Schaar van Valkenisse de volgende betonningswijziging binnenkort wordt uitgevoerd.
Tevens wordt erop gewezen dat Bass 076-2020 onverkort van kracht blijft.

Opnemen:
Ton SVV-Z
Ton SVV-C
Ton F 60
Ton F 60A

Uitleggen:
Gele spitse boei SVV-Z (Fl. Y 5s) in positie: 51° 22,350’ N 004° 05,926’ E
Zuid-kardinale boei “Valkenisse” (Q (6) + LFL. W 15s) in positie: 51° 22,339’ N 004° 06,238’ E
Ton F58 in positie: 51° 22,336’ N 004° 06,508’ E
Ton F60 in positie: 51° 22,405’ N 004° 07,163’ E

Verleggen:
Ton SVV-Y naar positie : 51° 22,689’ N 004° 05,830’ E
Ton SVV-B naar positie: 51° 22,732’ N 004° 06,012’ E

Vlissingen, 11 december 2020


Kanaal door Walcheren; Kanaalpeil verlaging

6 februari tot en met 20 maart 2021
Ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden aan de kanaaloevers, e.d. wordt het kanaalpeil op het Kanaal door Walcheren met 0,60 m verlaagd naar N.A.P. + 0,30 m.
Deze kanaalpeilverlaging geldt voor de periode van zaterdag 6 februari 2021 tot en met zaterdag 20 maart 2021.

  • Het aflaten van het water naar N.A.P. + 0,50m. is gepland op: Zaterdag 6 februari 2021, vanaf ca. 01:00 uur tot ca. 04:00 uur;
  • Het aflaten van het water naar N.A.P. + 0,30m. is gepland op: Zaterdag 6 februari 2021, vanaf ca. 14:00 uur tot ca. 16:00 uur.
  • Het oplaten van het water naar N.A.P. + 0,90m. is gepland op; Zaterdag 20 maart 2021, vanaf ca. 04:00 uur.

Met deze kanaalpeilverlaging wordt de maximum toegelaten diepgang voor de scheepvaart als volgt:

  • voor de doorgaande scheepvaart tussen Vlissingen en Veere: blijft onveranderd, m.u.v. de schepen die ontheffing hebben tot 4,30 m; dit wordt nu ook 3,70 m;
  • voor de scheepvaart tussen Vlissingen en het Zijkanaal naar Arnemuiden met inbegrip van het verbreed deel van het Zijkanaal naar Arnemuiden: 4,30 m;
  • voor de scheepvaart op het verbreed kanaal en het binnenhavengebied van Vlissingen, direct voor de grote schutsluis: 7,30 m en vanaf de 1e binnenhaven tot de binnenkeersluis: 6,40 m; voor de scheepvaart naar Arnemuiden, vanaf de Arnebrug: 1,60 m;

Bass 130/2020

Vaarweg: van Everingen km 3.8 tot Everingen km 8.2
Omschrijving: Westerschelde – Everingen – verondieping E11a, E13, E8, E10
Vaarweg: Westerschelde – Everingen

Omschrijving: Verondieping in het gebied E 11a, E 13, E 8, E 10.

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat er in de vaargeul Everingen een verondieping is geconstateerd.

Locatie verondieping:In het gebied E 11a, E 13, E 8, E 10 (zie detailkaart).

Minst gepeilde diepte 31 dm t.o.v. LAT.

Vlissingen, 21 november 2020

Kaartje 1
Kaartje 2


Bass 128/2020

Vaarweg: van Aanloop West entry-punt km 0 tot Wintamsluis km 3.4
Omschrijving: GNB Beheersgebied – Nieuwe flyer marifoonblokindeling en werkprocedures
Referte: 5/2019
Vervangt: 5/2019
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat er een nieuwe flyer marifoonblokindeling en werkprocedures (versie 5.5) is gepubliceerd op de website www.vts-scheldt.net.

Bass 005-2019 komt te vervallen.

Deze bekendmaking wordt in de Nederlandse Staatscourant geplaatst.

Vlissingen, 12 november 2020

De Rijkshavenmeester Westerschelde,


Bass 125/2020

Vaarweg: van Passage Hansweert km 47.1 tot Blokgrens Hansweert / Waarde km 42.1
Omschrijving: Voormelding dwarsstroomwaarschuwingen 2021
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit publiceert hierbij de voormeldingen

dwarsstroomwaarschuwingen voor het jaar 2021.

Deze voormeldingen zijn met data, tijdvensters en inschaling van sterkte waarop de dwarsstroom astronomisch gezien kan optreden, weergegeven in de bijlage bij deze Bass.

In deze dwarsstroomprognose, welke gebaseerd is op het astronomisch getij, zijn effecten van meteorologische omstandigheden niet meegenomen. Deze kunnen nog aanvullende dwarsstroomwaarschuwingen opleveren gedurende het jaar (zie hieronder).

Het Hydro Meteo Centrum bewaakt 6 tot 12 uur van te voren de criteria betreffende het wel of niet uitbrengen van een dwarsstroomwaarschuwing.

Bij een aantal uren hardere wind uit westelijke richting wordt het water in de Westerschelde opgestuwd.
Hierdoor kan het voorkomen dat enkele malen per jaar de criteria overschreden worden.
Op het laatste moment wordt er dan een waarschuwing voor dwarsstroming uitgebracht.

Bij een aantal dagen oostenwind kan het voorkomen, dat (bij een datum op de lijst) de criteria net niet gehaald worden. De waarschuwing wordt dan ingetrokken.

Omdat de effecten van meteorologische omstandigheden een jaar van te voren nog niet bekend zijn, is de inschatting dat de jaarlijkse lijst voor ongeveer 95 % correct zal zijn.

Bijlage Bass 2020-125 WS – Zuidergat – Voormelding dwarsstroom.pdf

Vlissingen, 3 november 2020


Bass 123/2020

Vaarweg: Beneden Zeeschelde km 2.4
Omschrijving: Westerschelde – Pas van Rilland – Betonningswijziging
Vaarweg: Westerschelde – Pas van Rilland
Omschrijving: Betonningswijziging
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:

Voor een efficiëntere dekking van de steenbestortingen onder water wordt de volgende betonningswijziging onmiddellijk uitgevoerd:

Verleggen:
Ton ZS 1 naar positie: 51° 22’,574 N 004° 12’,780 E

Vlissingen, 30 oktober 2020


Bass 121/2020

Vaarweg: van Ankergebied Vlissingen Rede km 8.5 tot undefined
Omschrijving: GNB beheersgebied;
GB 05-2020 Begrenzingen parallelle routes langs de hoofdvaargeulen

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit publiceert hierbij de in bijlage gevoegde Gezamenlijke Bekendmaking:

GB 05-2020 Begrenzingen parallelle routes langs de hoofdvaargeulen

Deze bekendmaking wordt in de Nederlandse Staatscourant en het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

GB 05-2020 Begrenzingen parallelle routes langs de hoofdvaargeulen.pdf

Vlissingen, 27 oktober 2020

De Rijkshavenmeester Westerschelde,


Rijkswaterstaat.2020.08399.0
Zeelandbrug; informatieservice;
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:
Gele, spitse spar ‘PIJPLEIDING’, topteken geel liggend kruis, voor een Noord Cardinaal onverlichte spar ‘PIJPLEIDING’, zwart boven geel, topteken 2 zwarte kegels.
Van positie: 51°35.7850’ N 003°52.2670’ E Naar positie: 51°35.8172’ N 003°52.3057’ E

(Zee en Delta , District Noord , 2020/114 , 29-10-2020)


Bekendmaking aan de Scheepvaart
Nr. DZD–BAS–2020/ 115

Oosterscheldestroomgebied Tijdelijke markering
Verleggen
In het Oosterscheldestroomgebied, bij inloop Zandkreek, in het Lodijcksche Gat, de Pietermanskreek en het Brabantsche Vaarwater, zijn tijdelijk en tot nader bericht een 7-tal meetboeien uitgelegd:

Oosterschelde, nabij inloop Zandkreek:
Meetboei ZS 1 – geel – spits – Y Fl 4s in positie: 051°33’,5472 N 003°55’,4590 E
Meetboei ZS 2 – geel – spits – Y Fl 4s in positie: 051°33’,1044 N 003°54’,6677 E
Meetboei ZS 3 – geel – spits – Y Fl 4s in positie: 051°32’,8860 N 003°53’,4784 E

Lodijksche Gat:
Meetboei ZS 4 – geel – spits – Y Fl 4s in positie: 051°29’,1222 N 004°10’,0063 E

Pietermanskreek:
Meetboei ZS 5 – geel – spits – Y Fl 4s in positie: 051°28’,0368 N 004°8’,9032 E
Meetboei ZS 6 – geel – spits – Y Fl 4s in positie: 051°28’,8870 N 004°7’,7200 E

Brabantsche Vaarwater:
Meetboei ZS 7 – geel – spits – Y Fl 4s in positie: 051°34’,4910 N 003°57’,9199 E
(Posities in WGS 84 – Hydr. gr. krt. 1805.5/7)
Goes, 29 oktober 2020
HET DISTRICTSHOOFD ZEE & DELTA NOORD,


Bass 123/2020

Vaarweg: Beneden Zeeschelde km 2.4
Omschrijving: Westerschelde – Pas van Rilland – Betonningswijziging
Vaarweg: Westerschelde – Pas van Rilland
Omschrijving: Betonningswijziging
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:
Voor een efficiëntere dekking van de steenbestortingen onder water wordt de volgende betonningswijziging onmiddellijk uitgevoerd:

Verleggen:
Ton ZS 1 naar positie: 510 22’,574 N 0040 12’,780 E

Vlissingen, 30 oktober 2020


Rijkswaterstaat.2020.08278.0
Hammen; informatieservice;
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:

Uitgelegd: Hammen, nabij Burghsluis:
Meetboei BS_MP1 – geel – spits – rare In positie: 051°40’,324 N 003°45’,120 E
Meetboei BS_MP2 – geel – spits – rare In positie: 051°40’,270 N 003°45’,176 E

Hammen, nabij Schelphoek:
Meetboei SH_MP1 – geel – spits – rare In positie: 051°41’,204 N 003°48’,701 E
Meetboei SH_MP2 – geel – spits – rare In positie: 051°41’,162 N 003°48’,652 E

(Zee en Delta , District Noord , 111 , 26-10-2020)


Rijkswaterstaat.2020.08139.0
Oosterschelde; informatieservice;
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:
Opgenomen:
gele onverlichte spitse sparboei PIJPLEIDING, topteken liggend kruis positie: 51˚ 35.7850 N 003˚ 52.2670 E
Uitgelegd:
noord cardinale onverlichte sparboei PIJPLEIDING, topteken cardinaal noord positie: 51˚ 35.7850 N 003˚ 52.2670 E

(Zee en Delta , District Noord , 460/20 , 20-10-2020)


Rijkswaterstaat.2020.07659.0
Lodijksche Gat; informatieservice;
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:

Uitgelegd,
gele stompe onverlichte sparboei genaamd LG-A voorzien van een geel liggend kruis als topteken in positie: 51˚28.7720 N 004˚11.5390 E.

(Zee en Delta , District Noord , 434 , 02-10-2020)


Rijkswaterstaat.2020.07626.0
Oosterschelde; informatieservice;
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:
Uitgelegd bij Ouwerkerk, ter hoogte van het strandje bij Zuidbout, een 2-tal gele bijzondere markering:
– Spar “OU-A” geel – stomp + kitesurf pictogram, in positie: 51° 36’,9960 N 003° 57’,2760
– Spar “OU-B” geel – stomp + kitesurf pictogram, in positie: 51° 36’,8468 N 003° 57’,4837 E
(Zee en Delta , District Noord , 2020/95 , 01-10-2020)


Rijkswaterstaat.2020.07409.0
Oude Roompot; informatieservice;
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:

Verlegd: Gele onverlichte stompe ton genaamd R 11 AV naar positie: 51˚ 36,9480 N 003˚40,3938 E. Voorzien van radarreflector.
Informatie:

  • extra meldplicht marifoonkanaal 10
    (Zee en Delta , District Noord , 425/2020 , 24-09-2020)

Datum : 22-09-2020
Kenmerk :MD 418-20
Checklist: 0163-2020B Deel 1 en 2
Onderwerp : Aanpassen Vaarwater Roompot en Oude Roompot
Ter informatie en voor berichtgeving:

Verlegd :
De groene spitse spar genaamd R 3 naar positie: 51 35.9930 N 003 33.8960 E
De groene spitse spar genaamd R 5 naar positie: 51 35.9995 N 003 35.3640 E
De groene spitse spar genaamd R 7 naar positie: 51 36.0166 N 003 36.8358 E
De groene spitse spar genaamd R 9 is gewijzigd in een verlichte spar met karakter ISO 4
topteken: groene kegel, en verlegd naar naar positie: 51 36.0632 N 003 38.5695 E
De groene spitse spar genaamd R 11 is gewijzigd in een verlichte spar met karakter ISO 8
topteken: groene kegel, en verlegd naar naar positie: 51 36.4156 N 003 38.9423 E

Nieuw uitgelegd :
Groene spitse lichtboei genaamd R 11A met lichtkarakter Q en topteken : groene kegel in
positie: 51 36.7424 N 003 39.2939 E
Groene spitse lichtboei genaamd R 11B met lichtkarakter ISO 4 in positie: 51 37.0048 N 003 39.8224 E
Groene spitse sparboei genaamd R 11C met lichtkarakter ISO 4 en topteken : groene kegel in positie: 51 36.9018 N 003 41.8688 E
Groene spitse sparboei genaamd R 11D met lichtkarakter ISO 8 in positie: 51 36.6457 N 003 42.3747 E
Groene spitse sparboei genaamd R 11E met lichtkarakter ISO 2 in positie: 51 36.3878 N 003 42.8882 E
Groene spitse sparboei genaamd R 11F met lichtkarakter ISO 4 en topteken : groene kegel in positie: 51 36.1092 N 003 43.1084 E

Verlegd :
De rode stompe spar genaamd R 6 naar positie: 51 36.2625 N 003 33.8809 E
De rode stompe spar genaamd R 8 naar positie: 51 36.2662 N 003 35.3404 E
De rode stompe spar genaamd R 10 naar positie: 51 36.2751 N 003 36.8101 E
De rode stompe spar genaamd R 12 is vervangen door een verlichte sparboei. Lichtkarakter; ISO 4 Topteken; Rode cilinder En verlegd naar positie: 51 36.2818 N 003 38.3241 E

OUDE ROOMPOT
Verlegd :
De groene spitse spar genaamd OR 1 naar positie: 51 39.2133 N 003 33.5453 E
De groene spitse spar genaamd OR 7 naar positie: 51 38.0338 N 003 36.8175 E
De groene spitse spar genaamd OR 9 naar positie: 51 37.4598 N 003 37.7456 E
De groene spitse lichtboei genaamd OR 11 naar positie: 51 36.9336 N 003 38.6171 E
De rode stompe spar genaamd OR 2 naar positie: 51 39.4581 N 003 33.6742 E
De rode stompe spar genaamd OR 4 naar positie: 51 39.1126 N 003 34.9802 E
De rode stompe lichtboei genaamd OR 6 naar positie: 51 38.7798 N 003 36.2178 E
De rode stompe spar genaamd OR 8 naar positie: 51 38.2876 N 003 37.2670 E
De rode stompe spar genaamd OR 10 naar positie: 51 37.7751 N 003 38.2708 E
De rode stompe lichtboei genaamd OR 12 naar positie: 51 37.1924 N 003 39.3461 E

Verlegd en Opschrift gewijzigd
De oostcardinale lichtboei OR-R is gewijzigd naar OR 13 – R 14 Lichtkarakter; ongewijzigd Topteken; ongewijzigd naar positie; 51 36.5893 N 003 38.6891 E

Verlegd en object gewijzigd
De Oost cardinale sparboei CAISSON is vervangen door een Zuid cardinale sparboei. Naam; ongewijzigd Topteken; Cardinaal zuid Naar positie; 51 36.4797 N 003 38.3793 E

Met vriendelijke groet,
Gezagvoerder Vliestroom


Datum: 01-09-2020
Kenmerk: MD 393-20
Checklist: 0396-2019 en 0395-2019A
Onderwerp: terugleggen veliligheidslijnen Hammen en Roompot
Ter informatie en voor berichtgeving:
Teruggelegd de volgende boeien veiligheidslijn Hammen:
H 4V naar positie 51° 39,4367’ N 003° 44,2235’ E
H 6V naar positie 51° 39,5967’ N 003° 44,2117’ E
H 8V naar positie 51° 39,7518’ N 003° 44,1990’ E
DAM O 17 naar positie 51° 39,5613’ N 003° 44,3582’ E
DAM O 15 naar positie 51° 39,4068’ N 003° 44,2123’ E
Uitleggen spar R P in positie 51° 39,4013’ N 003° 43,9545’ E
Boeien H 2AV en H 2V in overleg met nautisch beheerder in huidige positie laten liggen.
Teruggelegd de volgende boeien veiligheidslijn Roompot:
R 8V naar positie 51° 36,5220’ N 003° 41,9022’ E
R 10 AV naar positie 51° 36,8457’ N 003° 41,8668’ E
R 10V naar positie 51° 36,6825’ N 003° 41,8850’ E
R 12AV naar positie 51° 36,6562’ N 003° 41,7048’

In de verwachting u bij deze voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Gezagvoerder ms Rotterdam


Nr. DZD–BAS–2020/ 59


Grevelingenmeer / Wijziging markering
Rede Brouwershaven Verleggen

Naar aanleiding van een geconstateerde ondiepte in het Grevelingenmeer , in de Rede
Brouwershaven, is de volgende markeringswijzing doorgevoerd:

Verleggen:
Rode ton “RB 10” – stomp – topteken rode cilinder, naar positie: 51°44.5725’ N 003°55.0542’ E
Rode ton “RB 12” – stomp – topteken rode cilinder, naar positie: 51°44.7264’ N 003°54.7066’ E
Groen/Rode scheidingston “GB 25-RB 14” – bolvormig – topteken groene kegel, naar positie:
51°44.6698’ N 003°53.9406’ E

Uitleggen:
Rode ton “RB 12A” – stomp – topteken rode cilinder, in positie: 51°44.7032’ N 003°54.3088’ E

Omnummeren en verleggen:
Rode ton “RB 16” – stomp, omnummeren naar “GB 26”, naar positie:
51°44.5589’ N 003°53.7793’ E

Omnummeren:
Rode ton “RB 18” – stomp – topteken rode cilinder, omnummeren naar “RB 16”, in positie:
51°44.6498’ N 003°53.4980’ E

(Posities in WGS 84 – Hydr. gr. krt. 1805.8)

Goes, 29 juni 2020
HET DISTRICTSHOOFD ZEE & DELTA NOORD,


Bass 98/2020

Vaarweg: van Pas van Rilland km 26.8 tot Ankergebied Schaar van Ouden Doel km 36.2
Omschrijving: Westerschelde – Pas van Rilland – Betonningswijziging
Referte: 8/2016
Vaarweg: Westerschelde – Pas van Rilland
Omschrijving: Betonningswijziging
Ref.: GB 01-2016 (gepubliceerd met Bass 008-2016)

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:
Gebleken is dat de parallelle route in de Pas van Rilland, in de richting van Schaar van Ouden Doel (zie art. 2, onder punt e van GB 01-2016), niet meer als zodanig bruikbaar is en derhalve niet langer geschikt wordt geacht voor veilige navigatie. Om die reden zal deze parallelle route worden opgeheven.
Ter markering van stenen onderwater zullen er een drietal tonnen worden uitgelegd.

De volgende betonningswijziging wordt binnenkort uitgevoerd (zie kaart bijlage).

Opnemen:
Ton F81
Ton F81a
Ton F83
Ton F83a
Ton F83b
Ton F85
Ton F85a

Uitleggen:
ZS1 (gele spar) in positie: 510 22,323’ N 0040 12,877’ E
ZS3 (gele spar) in positie: 510 21,610’ N 0040 13,331’ E
ZS5 (gele spar) in positie: 510 21,203’ N 0040 13,824’ E

Vlissingen, 19 augustus 2020


Bass 97/2020

Vaarweg: van Overloop van Valkenisse, Zuidergat km 36.2 tot Ankergebied Marlemon km 0
Omschrijving: Westerschelde – Overloop van Valkenisse – Betonningswijziging
Referte: 75/2020

Vaarweg: Westerschelde – Overloop van Valkenisse
Omschrijving: Betonningswijziging

Ref.: Bass 075-2020
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:
Voor een veiligere aanduiding van de vaargeul de volgende betonningswijziging wordt uitgevoerd

Verleggen:
Boei 56 naar positie: 510 22,285’ N 0040 05,355’ E
Boei 58 naar positie: 510 22,279’ N 0040 06,354’ E

De uitvoering van deze wijziging staat gepland voor vrijdag 21 augustus 2020.

Vlissingen, 19 augustus 2020


Bass 81/2020

Vaarweg: van Everingen km 8.2 tot Blokgrens Terneuzen / Hansweert (Middelgat) km 11.4
Omschrijving: Westerschelde – Everingen – Geul van Baarland; Betonningswerkzaamheden en stremming scheepvaart wegens instellen nieuwe geul.
Referte: 77/2019 / 138/2019 / 70/2020
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:
De betonning van de vaarwegen ‘Geul van Baarland’ en ‘Everingen’ ingrijpend gewijzigd wordt, vanwege natuurlijke verplaatsingen van zandbanken.

– Op donderdag 23 juli 2020 wordt de vaargeul ‘Geul van Baarland’ definitief opgeheven.
Opnemen de betonning:
– GVB 1, GVB 3, GVB 2, GVB 4, GVB 6, GVB 8 en GVB 10.
– Op Vrijdag 24 juli 2020 wordt de vaargeul ‘Everingen’aangepast.
De betonningswerkzaamheden worden met twee vaartuigen uitgevoerd en zullen de gehele dag duren, daarom zal de volgende maatregel worden ingesteld:
Als eerste zal de rode betonning van de Everingen opgenomen worden en uitgelegd worden naar de nieuwe posities (zie onder). Scheepvaart kan dan op- en afvaren aan de hand van de nog op oude positie uitliggende groene betonning.

Aansluitend zal de groene betonning van de Everingen opgenomen en uitgelegd worden naar de nieuwe posities (zie onder). Scheepvaart kan dan op- en afvaren aan de hand van de nieuw uitgelegde rode betonning.

Verkeerscentrale Terneuzen zal vanzelfsprekend in verkeersbegeleiding voorzien en aangeven via welke zijde op- en afgevaren dient te worden.

Opnemen de betonning:
– E 9, E 9a, E 11, E 13, E 15, E 17, E 19, E 6, E 8, E 10, E 12, E 12a, E 14, E 16, E 18, en E 20.

Uitleggen de betonning:
– E 9, groene spar in positie: 51°22,142’ N – 003°49,918’ E
– E 11, groene spitse boei met licht: Qfl. G. in positie: 51°21,980’ N – 003°51,143’ E
– E 11a, groene spar in positie: 51°22,084’ N – 003°51,474’ E
– E13, groene spitse boei met licht: Iso. G. 4s. in positie: 51°22,210’ N – 003°51,756’ E
– E15, groene spar met licht: Iso. G. 8s. in positie: 51°22,377’ N – 003°52,372’ E
– E 17, groene spitse boei met licht: Qfl. G. in positie: 51°22,578’ N – 003°53,032’ E
– E 19, groene spitse boei met licht: Iso. G. 4s. in positie: 51°22,926’ N – 003°54,010’ E
– E 6, rode spar met licht: Iso. R. 8s. in positie: 51°22,474’ N – 003°49,811’ E
– E 8, rode stompe boei met licht: Qfl. R. in positie: 51°22,191’ N – 003°50,887’ E
– E 10, rode stompe boei met licht: Iso. R. 4s. in positie: 51°22,344’ N – 003°51,421’ E
– E 12, rode stompe boei met licht: Iso. R 8s. in positie: 51°22,499’ N – 003°52,272’ E
– E 14, rode stompe boei met licht: Qfl. R. in positie: 51°22,715’ N – 003°52,884’ E
– E 16, rode stompe boei met licht: Iso. R. 4s. in positie: 51°23,048’ N – 003°53,533’ E
– E 18, rode spar met topteken (cilinder) in positie: 51°23,330’ N – 003°53,962’ E

De streefdiepte in deze nieuwe geul is: LAT -35dm.
Informatie m.b.t. de betonningswijziging kan opgevraagd worden via de verkeerscentrale(s) op uw route.
Nadere informatie wordt bekend gemaakt via de Schelde Scheepvaart berichten op marifoonkanaal 14.
Na uitvoering van de betonningswijzigingen komen Bass 138-2019 en Bass 070-2020 te vervallen.

Vlissingen, 17 juli 2020


Bass 76/2020

Vaarweg: van Schaar van Waarde km 0.2 tot Blokgrens Waarde / Saeftinge (Konijnenschor) km 33.7
Omschrijving: Westerschelde – Schaar van Valkenisse – Beperking vaargeul en maatregelen voor de scheepvaart
Referte: 84/2018
Vaarweg: Westerschelde – Schaar van Valkenisse
Omschrijving: Beperking vaargeul en maatregelen voor de scheepvaart
Ref.: Bass 084-2018
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:

Geconstateerd is dat de zuidoostelijke uitloop van de Schaar van Valkenisse aan het verondiepen is en zeer onstabiel is. Veranderingen van dieptes gaan dusdanig snel dat de Schaar van Valkenisse geen betrouwbare vaargeul is.

Om deze redenen zijn de volgende maatregelen met onmiddellijke ingang van kracht:

Opvaart:

Gezien de complexiteit van deze vaargeul, de beperkte mogelijkheid om terug te keren indien een schip zich eenmaal in deze vaargeul bevindt en de nautisch complexe kruising met de hoofdvaargeul wordt de doorvaart door de Schaar van Valkenisse afgeraden voor de opvarende scheepvaart.

Indien scheepvaart op eigen verantwoording toch opvarend van deze vaargeul gebruik wil maken geldt er een diepgangsrestrictie waarbij een minimale kielspeling van 6 dm gehanteerd dient te worden gedurende de gehele passage van de Schaar van Valkenisse. De waterstand en laatste minimaal gepeilde diepte kan opgevraagd worden bij de Verkeerscentrale Hansweert op marifoonkanaal 65.

Afvaart:

Er geldt een diepgangsrestrictie waarbij een minimale kielspeling van 6 dm gehanteerd dient te worden gedurende de gehele passage van de Schaar van Valkenisse. De waterstand en laatste minimaal gepeilde diepte kan opgevraagd worden bij de Verkeerscentrale Zandvliet op marifoonkanaal 12.

Bass 084-2018 is hierbij ingetrokken

Deze bekendmaking wordt gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant.

Vlissingen, 2 juli 2020


Bass 75/2020

Vaarweg: van Schaar van Waarde km 0.2 tot Blokgrens Waarde / Saeftinge (Konijnenschor) km 33.7
Omschrijving: Westerschelde – Schaar van Valkenisse Betonninsgwijziging
Vaarweg: Westerschelde – Schaar van Valkenisse
Omschrijving: Betonningswijziging
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:

Wegens natuurlijke verplaatsing van zandbanken de volgende betonningswijziging binnenkort wordt uitgevoerd.

Verleggen:
Ton SvV – Y naar positie: 510 22,746’ N 0040 05,765’ E
Ton SvV – B naar positie: 510 22,777’ N 0040 06,003’ E
Ton SvV – C naar positie: 510 22,346’ N 0040 06,187’ E
Boei 56 naar positie: 510 22,310’ N 0040 05,025;’ E
Boei 58 naar positie: 510 22,268’ N 0040 06,233’ E
Ton F60 naar positie: 510 22,336’ N 0040 06,508’ E
Ton F60A naar positie: 510 22,405’ N 0040 07,163’ E


Rijkswaterstaat.2020.04891.0
Rede Brouwershaven – Geul Van Bommenede; informatieservice;
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:
Verlegd: – stompe rode ton “RB 10” voorzien van topteken Cilinder rood naar positie 051º 44′ 5725 N 003º 55′ 0542 E; – stompe rode ton “RB 12” voorzien van topteken Cilinder rood naar positie 051º 44′ 7264 N 003º 54′ 7066 E; – bolvormige groen – rode scheidings ton “GB 25-RB 14” voorzien van topteken kegel groen naar positie 051º 44′ 6698 N 003º 53′ 9406 E.
(Zee en Delta , District Noord , 314-20 , 30-06-2020


Bass 70/2020

Vaarweg: van Everingen km 3.8 tot Blokgrens Terneuzen / Hansweert (Middelgat) km 11.4
Omschrijving: Westerschelde – Everingen; Betonningswijziging
Referte: 61/2020 / 138/2019

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:
Wegens natuurlijke verplaatsing van een zandbank er ondieptes zijn ontstaan in het vaarwater Everingen. Vanwege deze ontwikkeling wordt de betonning in het vaarwater aangepast.

Verleggen:
– Boei E12 VQ (R) naar positie: 51°- 21,648’N 003°- 52,186’E
– Boei E12A Iso (R) 2s naar positie: 51°- 21,798’N 003°- 52,465’E

De uitvoering van deze betonningswijziging staat gepland op 19-06-2020
Bass 061-2020 komt na de uitvoering van de betonningswijziging te vervallen.

Vlissingen, 18 juni 2020


Bass 59/2020

Vaarweg: van Scheur Wielingen (Wielingen) km 3.5 tot stil punt tbv predictie bijstelling km 93.1
Omschrijving: Westerschelde – Aanpassing gebieden waar gekitesufd mag worden
Referte: 80/2019

Vaarweg: Westerschelde
Omschrijving: Aanpassing gebieden waar gekitesurfd mag worden
Ref: Bass 080-2019

Gezien artikel 50 c van het Scheepvaartreglement Westerschelde 1990, maakt de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit bekend dat de gebieden op de Westerschelde waar gekitesurfd mag worden zoals genoemd in Bass 080-2019 per 3 juni 2020 als volgt aangepast worden:

Opheffen:

Gebied Nieuwvliet-Bad

Nieuw kitesurf gebied

Cadzand-Bad Vlamingpolder, begrensd door de lijn lopend over de hoogwaterlijn, van daar de lijn volgend loodrecht op de hoogwaterlijn naar het coördinaat:

51°23′,230 N 003°24′,235 E, van daar naar het coördinaat:

51°23′,411 N 003°24′,858 E, van daar de lijn volgend loodrecht op de hoogwaterlijn, tot de hoogwaterlijn.

De in Bass 080-2019 genoemde voorwaarden gelden onverkort ook dit nieuwe kitesurfgebied.

Tevens wordt erop gewezen dat de Westerschelde een druk bevaren gebied is met veel stroming. Er wordt dan ook aangeraden om slechts te kitesurfen bij voldoende ervaring en kunde.

De gebieden zijn gemarkeerd met gele betonning.

De volgende betonningswijziging zal hiervoor zodra dit mogelijk is worden uitgevoerd:

Opnemen:

Ton NB A (opheffen gebied Nieuwvliet-Bad)
Ton NB B (opheffen gebied Nieuwvliet-Bad)

Uitleggen:

Ton CV-A in positie: 51°23′,230 N 003°24′,235 E
Ton CV-B in positie: 51°23′,411 N 003°24′,858 E

Kaartje kan tevens worden gedownload op www.vts-scheldt.net

Deze bekendmaking wordt gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant.

Vlissingen, 20 mei 2020


Rijkswaterstaat.2020.03299.0
Witte-Tonnen Vlije; informatieservice;
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:
Verlegd: – Groene spitse spar WTV-3 met lichtkarakter Lfl.8s van positie 51 35.8470’ N 003 57.9490’ E naar positie 51 35.8476’ N 003 57.9671’ E; – Groene, spitse spar WTV-5 met lichtkarakter Lfl.5s van positie 51 35.6672’ N 003 57.8412’ E naar positie 51 35.6642’ N 003 57.8602’ E; – Groene spitse ton WTV-7 van positie 51 35.4790’ N 003 57.7210’ E naar positie 51 35.4756’ N 003 57.7398’ E.
(Zee en Delta , District Noord , 182-20 , 29-04-2020)


Rijkswaterstaat.2020.02845.0
Overloop van Hansweert; informatieservice;
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:
Verlegd Groene spitse lichtboei 29 karakter Q groen positie: 51°21.7010’ N 003°54.6080’ E
Informatie:
– informatiepunt internet www.vts-scheldt.net
(Zee en Delta , District Zuid , MD 155-20 , 07-04-2020)


Rijkswaterstaat.2020.01450.0
Schaar van Colijnsplaat; informatieservice;

Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:
Verlegd:
– Gele stompe spar SC-B topteken A1 positie 51˚37’2700N – 003˚50’2430E;
– Gele stompe spar SC-C topteken A1 positie 51˚37’0990N – 003˚50’2650E;
– Gele stompe spar SC-D topteken A1 positie 51˚37’0770N – 003˚49’7370E.
Definitief opgenomen:
– Gele spar SC-E topteken A1 positie 51˚37’0990N – 003˚50’2140E;
– Gele stompe spar SC-F topteken A1 positie 51˚37’0770N – 003˚49’7370E.

(Zee en Delta , District Noord , 057-20 , 21-02-2020)


Rijkswaterstaat.2020.00203.0
Geul van de Roggenplaat; informatieservice;
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:

Verlegd:
-Spitse groene spar GVR 3 Positie: 051º 38. 6550’ N 003º 48.1940’ E
-Spitse groene spar GVR 5 Positie: 051º 38. 7810’N 003º 47.9030’ E
-Spitse groene spar GVR 7 Positie : 051º 38.7710’ N 003º 47.3750‘ E

Definitief opgenomen
-Geel/zwart zuid cardinale verlichte spar GVR-ZUID lichtkarakter Q(6)+LFL.W 15s Topteken cardinaal Zuid positie: 51° 38.7336’ N 003° 47.7058’ E

(Zee en Delta , District Noord , 010 , 13-01-2020)


Rijkswaterstaat.2020.01450.0
Schaar van Colijnsplaat; informatieservice;
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:
Verlegd:
– Gele stompe spar SC-B topteken A1 positie 51˚37’2700N – 003˚50’2430E;
– Gele stompe spar SC-C topteken A1 positie 51˚37’0990N – 003˚50’2650E;
– Gele stompe spar SC-D topteken A1 positie 51˚37’0770N – 003˚49’7370E.
Definitief opgenomen:
– Gele spar SC-E topteken A1 positie 51˚37’0990N – 003˚50’2140E;
– Gele stompe spar SC-F topteken A1 positie 51˚37’0770N – 003˚49’7370E.
(Zee en Delta , District Noord , 057-20 , 21-02-2020)


Rijkswaterstaat.2020.00150.0
Oosterschelde; informatieservice;
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:
Uitleggen:
Gele, spitse ton BP_MP 1, in positie: 51º32.437’ N 003º55.985’ E
Gele, spitse ton BP_MP 2, in positie: 51º32.470’ N 003º56.079’ E
Gele, spitse ton WW_MP 1, in positie: 51º31.952’ N 003º57.051’ E
Gele, spitse ton WW_MP 2, in positie: 51º32.019’ N 003º57.053’ E

(Zee en Delta , District Noord , 2020/03 , 09-01-2020)


Datum : 08-01-2020
Kenmerk : MD 006-20
Checklist: 0246-2019
Onderwerp : Verlegging, Omwisseling en wijziging verlichting Veersemeer
Ter informatie en voor berichtgeving:

Verwisseld spitse groene ton VM1, naar spitse groene lichtboei VM1. ( iso.4s groen)
Positie:
051º 32′ 6130 N
003º 51′ 4680 E

Verlegd de groene spitse lichtboei VM5. ( iso4.s)
Naar positie:
051º 32′ 6210 N
003º 51′ 2410 E

Verwisseld rode stompe ton VM54, naar rode stompe lichtboei VM54. ( Lfl 8s rood)
Positie:
051º 31′ 9080 N
003º 43′ 0200 E

Verlegd groene spitse lichtboei VM57 (iso.6s groen).
Naar positie:
051º 31′ 9999 N
003º 42′ 8754 E

Verlegd groene spitse ton VM3.
Naar positie:
051º 32′ 6200 N
003º 51′ 3310 E

Verlegd spitse groene lichtboei VM27 (iso.8s groen)
Naar positie:
051º 32′ 7416 N
003º 48′ 0400 E

In de verwachting u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

Gezagvoerder Vliestroom


Bass 137/2019

Vaarweg: van Blokgrens Terneuzen / Hansweert (Libo 35/32) km 52.6 tot Valkenisse km 36.8

Omschrijving: Westerschelde – Zuidergat – Voormelding dwarsstroomwaarschuwingen 2020

Vaarweg: Westerschelde – Zuidergat

Omschrijving: Voormelding dwarsstroomwaarschuwingen 2020

Ref: Bass 087/2018, GB-02-2018

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit publiceert hierbij de voormeldingen

dwarsstroomwaarschuwingen voor het jaar 2020.

Deze voormeldingen zijn met data, tijdvensters en inschaling van sterkte waarop de dwarsstroom astronomisch gezien kan optreden, weergegeven in de bijlage bij deze Bass.

In deze dwarsstroomprognose, welke gebaseerd is op het astronomisch getij, zijn effecten van meteorologische omstandigheden niet meegenomen. Deze kunnen nog aanvullende dwarsstroomwaarschuwingen opleveren gedurende het jaar (zie hieronder).

Het Hydro Meteo Centrum bewaakt 6 tot 12 uur van te voren de criteria betreffende het wel of niet uitbrengen van een dwarsstroomwaarschuwing.

Bij een aantal uren wind (4-6 Bf) uit westelijke richting wordt het water in de Westerschelde opgestuwd.

Hierdoor kan het voorkomen dat enkele malen per jaar de criteria overschreden worden.

Op het laatste moment wordt er dan een waarschuwing voor dwarsstroming uitgebracht.

Bij een aantal dagen oostenwind kan het voorkomen, dat (bij een datum op de lijst) de criteria net niet gehaald worden. De waarschuwing wordt dan ingetrokken.

Omdat de effecten van meteorologische omstandigheden een jaar van te voren nog niet bekend zijn, is de inschatting dat de jaarlijkse lijst voor ongeveer 95 % correct zal zijn.

Dwarsstroomprognose Zuidergat 2020.pdf

Vlissingen, 12 december 2019