Berichten aan de recreatievaart 2018


Rijkswaterstaat.2018.10941.0
Zuid-Vlije; informatieservice;
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:

Definitief opgenomen,
de rode lichtopstand ZV 2 met het lichtkarakter Lfl 5S uit positie 51º 39′ 7683 N – 004º 11′ 6050 E.

Nieuw uitgelegd,
een rode stompe sparboei, genaamd ZV 2, lichtkarakter Lfl5 s in positie 51º 39′ 7683 N – 004º 11′ 6050 E.

(Zee en Delta , District Noord , 450/18 , 30-10-2018)


Rijkswaterstaat.2018.10642.0

Roompot; informatieservice;

Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:
Definitief opgenomen Zwart/geel Noord cardinale spar ZINK-N topteken cardinaal Noord Positie: 51° 35,8886 N 003° 39,4541 E
(Zee en Delta , District Noord , 426-18 , 18-10-2018)


Rijkswaterstaat.2018.09944.0

Roompot; informatieservice;

Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:
Uitgelegd een Noord cardinale spar genaamd ZINK-N, voorzien van een noord cardinaal topteken, in de positie: 51-35.8886 N 003-39.4541E. Deze spar dekt een zinker leiding af.
(Zee en Delta , District Noord , 387 , 25-09-2018)


Bass 84/2018

Vaarweg: van Schaar van Waarde km 2.7 tot Blokgrens Waarde / Saeftinge (Konijnenschor) km 33.7

Omschrijving: Westerschelde – Schaar van Valkenisse – Betonningswijziging en afraden opvaart

Vaarweg: Westerschelde – Schaar van Valkenisse
Omschrijving: Betonningswijziging en afraden opvaart

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:

Geconstateerd is dat Zuidoostelijke de uitloop van de Schaar van Valkenisse aan het verondiepen en onstabiel aan het worden is.

Het is daarom niet meer mogelijk om deze uitloop van de Schaar van Valkenisse lateraal te betonnen en in de uitloop zal slechts bijzonder markering in de vorm van gele boeien geplaatst worden.

Gezien de toenemende complexiteit van de uitloop van deze vaargeul, met een voor de opvaart nautisch moeilijke kruising van de hoofdvaargeul, is de GNA genoodzaakt om de doorvaart door de Schaar van Valkenisse af te raden voor opvarende scheepvaart.

De volgende betonningswijziging wordt in de periode tussen 1 en 5 oktober 2018 uitgevoerd.

Opnemen:
SvV 9
SvV 11
SvV 13
SvV 10
SvV 12
SvV 14
SvV 16

Uitleggen:
Gele boei SvV X (Fl Y 5s) in positie:               51° 23’,139 N      004° 05’,363 E
Gele boei SvV Y (Fl Y 5s) in positie:               51° 22’,705 N      004° 05’,612 E
Gele boei SvV Z (Q Y) in positie:                     51° 22’,354 N      004° 05’,872 E
Gele boei SvV A (Fl (3) Y 10s) in positie:      51° 23’,209 N      004° 05’,593 E
Gele boei SvV B (Fl (3) Y 10s) in positie:       51° 22’,778 N      004° 05’,881 E
Gele boei SvV C (VQ Y) in positie:                  51° 22’,345 N      004° 06’,251 E

Vlissingen,  24 september 2018


Bass 75/2018
Vaarweg: van Blokgrens Oostgat / Vlissingen(Deurlo) km 3.8 tot Deurloo km 5.9
Omschrijving: Westerschelde – Deurloo – Betonningswijziging
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat in verband met de aanleg van energiekabels voor het windmolenpark Borssele de volgende betonningswijziging wordt uitgevoerd.

Verleggen:
Vaarwater Deurloo, boei  DL9  naar positie:   51°27′,947 N        003°29′,488E

Uitvoering betonningswijziging week 37.

Vlissingen, 12-09-2018


Bass 74/2018
Vaarweg: van Everingen km 8.2 tot Middelgat km 4.8
Omschrijving: Westerschelde – Everingen – Betonningswijziging
Vaarweg: Westerschelde – Everingen
Omschrijving: Betonningswijziging
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat als gevolg van de natuurlijk ontwikkeling van de vaargeul de volgende betonningswijziging onmiddellijk wordt uitgevoerd:

Uitleggen:
E12a (Iso R 2s)        51°21’,849 N   003°52’,113 E

Verleggen:
E8a (Iso R 4s)          51°21’,929 N    003°50’,606 E
E9                             51°22’,088 N    003°49’,757 E
E9a                           51°21’,773 N    003°50’,430 E
E10 (Q.R)                 51°21’,746 N    003°51’,298 E
E11 (Q.G)                 51°21’,608 N    003°51’,225 E
E12 (VQ.R)               51°21’,750 N   003°51’,763 E
E12a (Iso R 2s)         51°21’,849 N   003°52’,113 E
E13 (VQ.G)               51°21’,621 N   003°52’,030 E
E14 (Iso R 4s)           51°22’,050 N   003°52’,459 E
E15 (Iso G 4s)           51°21’,955 N   003°52’,605 E

Vlissingen,  11 september 2018


Bass 63/2018
Vaarweg: van Passage Hansweert km 47.1 tot Blokgrens Hansweert / Waarde km 42.1
Omschrijving: Westerschelde – Zuidergat; Betonningswijziging
Referte: 8/2016
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:

Als gevolg van de natuurlijk ontwikkeling van de vaargeul en de dwarsstroming in het Zuidergat wordt in week 36 de volgende betonningswijziging uitgevoerd:

Opnemen:
Boei 42A
Ton F42A

Uitleggen:
Boei ZG-SvV (VQ 9 W 10s) in positie:          51°25’,289 N   004°02’,135 E
Ton F ZG in positie                                            51°25’,304 N   004°02’,662 E

Verleggen:
Ton F42 naar positie:                                       51°25’,701 N  004°02’,069 E

Vlissingen,  15 augustus


Bass 73/2018
Vaarweg: van Everingen km 15.5 tot Schaar Spijkerplaat km 4.3
Omschrijving: Betonningswijziging Everingen
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat in verband met de aanleg van de eerste energiekabels voor het windmolenpark Borssele de volgende betonningswijziging wordt uitgevoerd.

Verleggen:
Vaarwater Honte, boei 2C naar positie:                                      51°25′,002 N   003°43′,071 E
Vaarwater Schaar van Spijkerplaat, boei SS 8 naar positie:   51°25′, 319 N  003°39′,828 E

Uitvoering betonningswijziging week 37.

Vlissingen,  6 september 2018


Bass 68/2018

Vaarweg: van Blokgrens Vlissingen / Borssele km 82.7 tot Pas van Borssele km 76.1

Omschrijving: Westerschelde – Honte; Betonningswijziging

Referte: 52/2018
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat in verband met baggerwerkzaamheden en het leggen van kabels de volgende betonningswijziging wordt uitgevoerd.

Verleggen:

Boei 9 naar positie:                                                51°25’,371 N                003°41’,571 E

Uitvoering betonningswijziging: week 35.

Vlissingen,  24 augustus 2018


Bass 65/2018

Vaarweg: van Honte km 88.5 tot Overloop van Hansweert km 0.6

Omschrijving: Westerschelde – Rede van Vlissingen en kabelgebied Baarland – Uitleggen meetboeien

Vaarweg: Westerschelde – Rede van Vlissingen en kabelgebied Baarland

Omschrijving: Uitleggen meetboeien

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:
Er 4 ADCP meetframes uitgelegd worden welke gemarkeerd worden door een gele waakton met Rare in positie:

Rede van Vlissigen:

ADCP 1 in positie:     51°23’,630 N    003°35’,410 E (nabij ton VH6))

ADCP 3 in positie      51°25’,270 N    003°36’,850 E (nabij boei SS1)

Kabelgebied Baarland:

ADCP 1 in positie:     51°23’,951 N    003°56’,894 E (tussen ton 34 en boei 36)

ADCP 2 in positie:     51°24’,479 N    003°55’,127 E (tussen boei MG3 en ton MG5)

De meetframes met waaktonnen worden op 30 augustus 2018 uitgelegd en in week 39 weer opgenomen.

Vlissingen,  16 augustus 2018


Bass 64/2018

Vaarweg: van Vaarwater langs Hoofdplaat km 9.5 tot Blokgrens Vlissingen / Borssele km 7.2

Omschrijving: Westerschelde – Vaarwater langs Hoofdplaat – Betonningswijziging Vaarweg: Westerschelde –  Vaarwater langs Hoofdplaat

Omschrijving: Betonningswijziging

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:
Door plaatval er een verondieping is in het Vaarwater langs Hoofdplaat.

Om deze reden wordt op maandag 20 augustus 2018 de volgende betonningswijziging uitgevoerd:

Verleggen:

Ton VH6a naar positie:     51°23’,446 N    003°35’,997 E

Ton VH 8  naar positie:      51°23’,284 N    003°36’,523 E

Vlissingen,  15 augustus 2018


Rijkswaterstaat.2018.07146.0

Kanaal door Walcheren; mededeling; stremming

Ivm werkzaamheden geldt het volgende:
– Stremming Stationsbrug, Middelburg
· maandag 24 september 07:00 tot maandag 1 oktober 2018 07:00
– Gewijzigde bedieningstijden Stationsbrug, Middelburg
· maandag 1 oktober 2018 07:07 tot maandag 4 februari 2019 19:37
Aantal brugopeningen is maximaal 4 per werkdag; de eerste is om 7:07 uur en de drie daarop volgende zijn op aanvraag van de scheepvaart om: 13:07 uur, 13:37 uur, 14:07 uur, 14:37 uur, 15:07 uur, 15:37 uur, 16:07 uur, 16:37 uur, 17:07 uur, 17:37 uur, 18:07 uur, 18:37 uur, 19:07 uur of 19:37 uur. De brugopening van 7:07 uur moet men de dag ervoor aanvragen bij de Nautische Centrale Vlissingen voor 22:00 uur. Op zaterdagen, zondagen en feestdagen wordt de tijdelijke noodbrug niet bediend.
Informatie:
– informatiepunt telefoon 0118-412372, NC Vlissingen
– informatiepunt marifoonkanaal 22 NC Vlissingen
(Zeeland , 18/9 , 27-06-2018) 


Bass 52/2018

Vaarweg: van Steenbank km 0 tot Honte km 77.3

Omschrijving: Westerschelde en haar monding – Aanleg energiekabel windmolenpark Borssele

Vaarweg: Westerschelde en haar monding
Omschrijving: Aanleg energiekabel windmolenpark Borssele

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:
Er vanaf het windmolenpark Borssele, gesitueerd in de monding van de Westerschelde, naar de Nol van Borssele energiekabels aangelegd worden.
Deze werkzaamheden zullen tot medio 2020 duren.
De werkzaamheden bestaan uit:

  • Diverse onderzoeken die momenteel gaande zijn en zich in een afrondende fase bevinden.
  • Graven van geulen
  • Uitrollen van kabels
  • Bestortingen

Het traject van de kabel loopt zoveel als mogelijk buiten de scheepvaartroutes, maar op Vlissingen Rede, in de Honte en op de westrond route zal de kabel in de vaargeul komen te liggen.
Een kaartje van het tracé is te downloaden op  www.vts-scheldt.net
Hinder voor de scheepvaart zal niet altijd te voorkomen zijn.
Diverse malen zullen er aanvullende maatregelen en zelfs stremmingen noodzakelijk zijn.
Hierover zal de scheepvaart door middel van aanvullende Bass’en worden geïnformeerd zodra daar meer duidelijkheid over is.

Deze bekendmaking zal worden gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant en het Belgisch Staatsblad.

Vlissingen,  27 juni 2018


Nr. DZD–BAS–2018/ 53

Grevelingenmeer Markeringswijziging Grevelingen / Hals / Stremming Geul van Herkingen

Op het Grevelingenmeer zijn de volgende markeringswijzingen doorgevoerd:

· In de Grevelingen:

Opgenomen:
Ton “G-9 / H-2” groen-rood–bolvormig–spits topteken positie: 51° 41’,866 N 004° 02’,313 E
Ton “G-7” groen–spits positie: 51° 41’,627 N 004° 02’,871 E

Uitgelegd:
Ton “G-7 / H-2” groen-rood–bolvormig–spits topteken positie: 51° 41’,740 N 004° 02’,590 E
Ton “G-9” groen–spits positie: 51° 41’,866 N 004° 02’,313 E

· In de Hals:

Verlegd:
Ton “H-1” groen–spits-spits topteken van positie: 51° 41’,895 N 004° 02’,655 E naar positie: 51° 41’,912 N 004° 02’,732 E
Ton “H-3” groen–spits van positie: 51° 42’,167 N 004° 02’,464 E naar positie: 51° 42’,098 N 004° 02’,510 E
Ton “H-10” rood-stomp van positie: 51° 43’,213 N 004° 01’,947 E naar positie: 51° 43’,215 N 004° 01’,985 E
Ton “H-14” rood-stomp van positie: 51° 43’,940 N 004° 01’,834 E naar positie: 51° 43’,942 N 004° 01’,857 E

Uitgelegd:
Ton “H-2a” rood–stomp–stomp topteken positie: 51° 41’,848 N 004° 02’,578 E

· In de Geul van Herkingen:

Uitgelegd:
Ton “GH-11” groen–spits-spits topteken positie: 51° 41’,676 N 004° 02’,891 E

Voorts is in het gebied Hals / Geul van Herkingen de aanvullende markering herschikt en is op volgende posities extra aanvullende markering uitgelegd:
51° 41’,896 N 004° 02’,785 E spar, groen boven rood
51° 41’,846 N 004° 03’,116 E spar, rood-wit repeterend
51° 41’,780 N 004° 03’,474 E spar, rood-wit repeterend
51° 41’,709 N 004° 03’,880 E spar, groen boven rood

(Hydr. gr. krt. 1805.9)

Goes, 21 juni 2018


Witte-Tonnen Vlije; informatieservice;
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:

Ter informatie en voor berichtgeving: De volgende betonning nabij de Hoek van Ouwerkerk is tijdelijk opgenomen. Een gele stompe spar OU-A , In positie : 51°36.9960’ N – 003°57.2760’ E Een gele stompe spar OU-B, In positie: 51°36.8468‘ N – 003°57.4837’ E
Informatie:
– informatiepunt internet www.vts-scheldt.net
(Zee en Delta , District Zuid , 0184/2018 , 19-06-2018)


Rijkswaterstaat.2018.06888.0

Keeten; mededeling; 

Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:
In het Oosterscheldestroomgebied is de seizoensmarkering van een gebied waarbinnen kitesurfen is toegestaan in de periode 1 oktober t/m 30 april, opgenomen. Opgenomen: Bij Ouwerkerk, buiten de vaargeul, ter hoogte van het strandje bij Zuidbout, gemeente Schouwen-Duiveland, een 2-tal gele bijzondere markering: Spar “OU-A” geel – stomp + kitesurf pictogram, in positie: 51° 36’,996 N 003° 57’,276 E Spar “OU-B” geel – stomp + kitesurf pictogram, in positie: 51° 36’,847 N 003° 57’,484
(Zee en Delta , District Noord , 2018/52 , 19-06-2018)


Bass 46/2018

Vaarweg: van Pas van Terneuzen km 6.4 tot Blokgrens Terneuzen / Hansweert (Libo 35/32) km 52.6
Omschrijving: Westerschelde – Gat van Ossenisse – Betonningswijziging

 Vaarweg: Westerschelde – Gat van Ossenisse
Omschrijving: Betonningswijziging

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:
Vanwege natuurlijke ontwikkelingen de volgende betonningswijzigingen in week 24 2018 uitgevoerd worden:

Verleggen:
Ton F28a naar positie:           5122’,126 N   003o 54’,572 E
Ton F28b naar positie:           5122’,472 N   003o 55’,259 E
Ton F30 naar positie:             5122’,911 N   003o 55’,909 E

Vlissingen,  31 mei 2018

Bass 46/2018

Vaarweg: van Pas van Terneuzen km 6.4 tot Blokgrens Terneuzen / Hansweert (Libo 35/32) km 52.6

Omschrijving: Westerschelde – Gat van Ossenisse – Betonningswijziging

Vaarweg: Westerschelde – Gat van Ossenisse
Omschrijving: Betonningswijziging

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:
Vanwege natuurlijke ontwikkelingen de volgende betonningswijzigingen in week 24 2018 uitgevoerd worden:

Verleggen:

Ton F28a naar positie:           51° 22’,126 N   003° 54’,572 E
Ton F28b naar positie:           51° 22’,472 N   003° 55’,259 E
Ton F30 naar positie:             51° 22’,911 N   003° 55’,909 E

Vlissingen,  31 mei 2018


Rijkswaterstaat.2018.05621.0
Schelde-Rijnverbinding; informatieservice;
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:
Een bekendmaking betreffende omnummering markering is te downloaden via  https://www.vaarweginformatie.nl/fdd/main/download?fileId=916358876
(Zee en Delta , District Noord , 215-18 , 08-05-2018)


Rijkswaterstaat.2018.05465.0
Eendracht, Schelde-Rijnverbinding; mededeling;
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:
Een bekendmaking betreffende Vernummeren Schelde-Rijnkanaal is te downloaden via  https://www.vaarweginformatie.nl/fdd/main/download?fileId=882054049
(Zee en Delta , District Noord , 205 , 02-05-2018)


Rijkswaterstaat.2018.05464.0
Oosterschelde Rak, Schelde-Rijnverbinding; mededeling;
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:
Een bekendmaking betreffende Schelde-Rijnkanaal omnummering is te downloaden via  https://www.vaarweginformatie.nl/fdd/main/download?fileId=881949170
Informatie:
– informatiepunt internet www.vts-scheldt.net
(Zee en Delta , District Zuid , 204 , 02-05-2018)


Rijkswaterstaat.2018.04823.0
Schelde-Rijnverbinding; informatieservice; bijzondere voorzichtigheid
Ivm veranderingen in de vaarweg geldt het volgende:
– Bijzondere voorzichtigheid Schelde-Rijnverbinding
· dinsdag 1 mei 08:00 tot woensdag 9 mei 2018 18:00
Meer informatie betreffende de omnummering van de vaarwegmarkering downloaden.
(Zee en Delta , District Noord , 2018/ 39 , 18-04-2018)


Datum : 04-05-2018

Onderwerp :Omnummering objecten Schelde-Rijnkanaal

De volgende objecten aan de rechter oever/rode zijde van het ScheldeRijnkanaal zijn omgenummerd.
(Nederlands-Belgische grens tot Kreekraksluis)
LOPS 118 SRK word SRK 2 LOPS 116 SRK word SRK 4
LOPS 114 SRK word SRK 6 LOPS 112 SRK word SRK 8
LOPS 110 SRK word SRK 10 LOPS 108 SRK word SRK 12
LOPS 106 SRK word SRK 14 LOPS 104 SRK word SRK 16
LOPS 102 SRK word SRK 18 LOPS 100 SRK word SRK 20
LOPS 98 SRK word SRK 22 LOPS 96 SRK word SRK 24
LOPS 94 SRK word SRK 26 LOPS 92 SRK word SRK 28
LOPS 90 SRK word SRK 30


Datum : 03-05-2018

Onderwerp :Omnummering objecten Schelde-Rijnkanaal

De volgende objecten aan de linkeroever/groene zijde van het Schelde-Rijnkanaal zijn omgenummerd.
Nederlands-Belgische grens tot Kreekraksluis)

LOPS 123 SRK vernummeren in SRK 1 positie: 51-22,6350 N 004-15,9230 E
LOPS 121 SRK vernummeren in SRK 3 positie: 51-22,7610 N 004-15,5800 E
LOPS 119 SRK vernummeren in SRK 5 positie: 51-22,9200 N 004-15,2720 E
LOPS 117 SRK vernummeren in SRK 7 positie: 51-23,1050 N 004-15,0100 E
LOPS 115 SRK vernummeren in SRK 9 positie: 51-23,3150 N 004-14,7980 E
LOPS 113 SRK vernummeren in SRK 11 positie: 51-23,5430 N 004-14,6410 E
LOPS 111 SRK vernummeren in SRK 13 positie: 51-23,7840 N 004-14,5400 E
LOPS 109 SRK vernummeren in SRK 15 positie: 51-24,0300 N 004-14,4830 E
LOPS 107 SRK vernummeren in SRK 17 positie: 51-24,2860 N 004-14,4310 E
LOPS 105 SRK vernummeren in SRK 19 positie: 51-24,5440 N 004-14,3780 E
LOPS 103 SRK vernummeren in SRK 21 positie: 51-24,8030 N 004-14,3260 E
LOPS 101 SRK vernummeren in SRK 23 positie: 51-25,0590 N 004-14,2740 E
LOPS 99 SRK vernummeren in SRK 25 positie: 51-25,3170 N 004-14,2210 E
LOPS 97 SRK vernummeren in SRK 27 positie: 51-25,5740 N 004-14,1710 E
LOPS 95 SRK vernummeren in SRK 29 positie: 51-25,8320 N 004-14,1260 E


Bass 25/2018

Vaarweg: van Blokgrens Steenbank / Rabsbank (op WR2) km 8.2 tot Blokgrens Steenbank / Oostgat km 18.1

Omschrijving: Gebied Steenbank – Betonningswijziging

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:

De minst gelode diepte op het wrak “Magne” 13.3 m bedraagt.

De boei “magne” in Positie  51°39’,106 N 003°19’,919 E  zal definitief worden opgenomen.

De boei WP 4 wordt 180m om de Zuid verlegd naar positie 51°34’,380 N 003°08’,680 E.

Vlissingen,  13 april 2018


Bass 22/2018

Vaarweg: van Vlissingen Breskens km 0.8 tot Blokgrens Vlissingen / Borssele km 7.2

Omschrijving: Westerschelde – Vaarwater langs Hoofdplaat – Betonningswijziging

Vaarweg: Westerschelde – Vaarwater langs Hoofdplaat
Omschrijving: Betonningswijziging
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat de volgende betonningswijziging in het vaarwater langs Hoofdplaat binnenkort wordt uitgevoerd:

Opnemen:

Ton VH2

Uitleggen:

Boei VH2   IsoR 2s   in positie: 51°24’,336 N  003°33’,901 E

Verleggen:

Ton VH8 naar positie: 51°23’,303 N  003°36’,582 E
Ton VH10 naar positie: 51°23’,280 N  003°36’,943 E

Vlissingen,  30 maart 2018


 

Bass 14/2018

Vaarweg: Overloop van Valkenisse, Zuidergat km 36.2

Omschrijving: Westerschelde – Overloop van Valkenisse

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat de volgende betonningswijziging binnenkort wordt uitgevoerd:

Uitleggen:

Boei MA1 FL(2) Y.10s in positie 51°22’,595 N 004°09’,437 E

Opnemen:

Boei 69a
Ton MA1

Vlissingen,  6 maart 2018


Rijkswaterstaat.2018.02361.0

Schaar van Colijnsplaat; informatieservice;

Verlegd gebied tbv mosselzaadvanginstallaties:
– Spar “SC-A” geel – stomp + verbodsteken A.1 naar positie 51° 37’,247 N – 003° 49’,722 E;
– Spar “SC-B” geel – stomp + verbodsteken A.1 naar positie 51° 37’,269 N – 003° 50’,200 E;
– Spar “SC-E” geel – stomp + verbodsteken A.1 naar positie 51° 37’,099 N – 003° 50’,214 E;
– Spar “SC-F” geel – stomp + verbodsteken A.1 naar positie 51° 37’,077 N – 003° 49’,737 E.

(Zee en Delta , District Noord , 2018/19 , 27-02-2018)


Bass 10/2018

Vaarweg: van Passage Terneuzen Everingen km 6.2 tot Blokgrens Terneuzen / Hansweert (Middelgat) km 11.4

Omschrijving: Westerschelde – Geul van Baarland – Betonningswijziging

Vaarweg: Westerschelde – Geul van Baarland

Omschrijving: Betonningswijziging

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat als gevolg van de natuurlijke ontwikkeling van de vaargeul de volgende betonningswijziging binnenkort wordt uitgevoerd:

Verleggen:

E9       naar positie        51°22’,089 N 003°49’,705 E

E9a     naar positie        51°21’,848 N 003°50’,247 E

E11     naar positie        51°21’,643 N 003°51’,051 E

E13     naar positie        51°21’,638 N 003°51’,913 E

E15     naar positie        51°21’,971 N 003°52’,591 E

E10     naar positie        51°21’,783 N 003°51’,046 E

E12     naar positie        51°21’,794 N 003°51’,852 E

E14     naar positie        51°22’,085 N 003°52’,415 E

E16     naar positie        51°22’,498 N 003°53’,091 E

Vlissingen,  16 februari 2018

Deze bekendmaking is tevens te downloaden op www.vts-scheldt.net

Bijlagen:

A0-5000-GeulvanBaarland – werktekening.pdf Kaartje


Bass 5/2018

Vaarweg: van Schaar Spijkerplaat km 4.3 tot dwars van de 15 km 74.1

Omschrijving: Westerschelde – Schaar van Spijkerplaat; Betonningswijziging

Referte: 120/2017

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:

Boei SS 11      Iso G.8s          is gelegd in positie              51°24,640 N        003°40,436 E

Vlissingen,  24 januari 2018


Bass 1/2018

Vaarweg: van Passage Hansweert km 47.1 tot Bocht van Walsoorden, Zuidergat km 0.4

Omschrijving: Westerschelde – Zuidergat; Voormelding dwarsstroomwaarschuwingen 2018

Referte: 71/2008
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit publiceert hierbij de voormeldingen

dwarsstroomwaarschuwingen voor het jaar 2018.

Deze voormeldingen zijn met data, tijdvensters en inschaling van sterkte waarop de dwarsstroom astronomisch gezien kan optreden, weergegeven in de bijlage bij deze Bass.

In deze dwarsstroomprognose, welke gebaseerd is op het astronomisch getij, zijn effecten van meteorologische omstandigheden niet meegenomen. Deze kunnen nog aanvullende dwarsstroomwaarschuwingen opleveren gedurende het jaar (zie hieronder).

Het Hydro Meteo Centrum bewaakt 6 tot 12 uur van te voren de criteria betreffende het wel of niet uitbrengen van een dwarsstroomwaarschuwing.

Bij een aantal uren wind (4-6 Bf) uit westelijke richting wordt het water in de Westerschelde opgestuwd.

Hierdoor kan het voorkomen dat enkele malen per jaar de criteria overschreden worden.

Op het laatste moment wordt er dan een waarschuwing voor dwarsstroming uitgebracht.

Bij een aantal dagen oostenwind kan het voorkomen, dat (bij een datum op de lijst) de criteria net niet gehaald worden. De waarschuwing wordt dan ingetrokken.

Omdat de effecten van meteorologische omstandigheden een jaar van te voren nog niet bekend zijn, is de inschatting dat de jaarlijkse lijst voor ongeveer 95 % correct zal zijn.

Bijlage:  Dwarsstroomprognose 2018.pdf

Vlissingen,  1 januari 2018