Berichten aan de recreatievaart 2017


New shipping routes along the Belgium - Dutch North sea coast

 


 

 

Zie onderstaande Bass-en  37/2017,  38/2017,  39/2017,  40/2017  41/2017  42/2017   43/2017   52/2017

 

 

1801.1 (April 2017)
Hierboven een foto van de nieuwe kaart 1801.1 van de Dienst der Hydrografie. Klik er op en een grotere weergave verschijnt. Zie wijzigingen van de routes voor de kust van België en Zeeland.

Bass 122/2017

 

Vaarweg: van Pas van Borssele km 76.1 tot dwars van de 15 km 74.1

Omschrijving: Westerschelde – Betonningswijziging Pas van Borssele

Vaarweg: Westerschelde – Drempel van Borssele
Omschrijving: Betonningswijziging

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat als gevolg van de natuurlijke ontwikkeling van de vaargeul de volgende betonningswijziging binnenkort wordt uitgevoerd:

Verleggen:

Boei 13          Iso G 8s        naar positie: 51°24’,302 N  003°42’,428 E
Boei PvT-SS  VQ(3) W 5s  naar positie: 51°23’,917 N  003°42’,472 E
Ton 13a                              naar positie: 51°23’,568 N  003°41’,847 E
Boei PvT-E    VQ(9) W 5s  naar positie: 51°24’,417 N  003°42’,730 E
Ton WAAK                          naar positie: 51°24’,383 N  003°42’,765 E

Vlissingen,  29 december 2017


Bass 120/2017

Vaarweg: van Schaar Spijkerplaat km 4.3 tot Pas van Terneuzen km 74.6

Omschrijving: Westerschelde – Schaar van Spijkerplaat; Betonningswijziging

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat als gevolg van de natuurlijke ontwikkeling van de vaargeul de volgende betonningswijziging wordt uitgevoerd:

Verleggen:

Ton SS 2  naar positie  51°25’,639 N 003°37’,628 E
Ton SS 4  naar positie  51°25’,235 N 003°37’,816 E
Ton SS 6  naar positie  51°25’,302 N 003°38’,849 E
Ton SS 10 naar positie  51°24’,891 N 003°40’,840 E
Ton SS 7  naar positie  51°24’,901 N 003°38’,735 E
Ton SS 13 naar positie  51°24’,175 N 003°41’,078 E

Opnemen:

Ton SS 8
Ton SS 12
Ton SS 9
Ton SS 11

Uitleggen:

Boei SS 8   Iso R 4s  in positie  51°25’,262 N 003°39’,830 E
Boei SS 12  QR        in positie  51°24’,361 N 003°41’,425 E
Boei SS 9   Iso G.4s  in positie  51°24’,950 N 003°39’,656 E
Boei SS 11  Iso G.8s  in positie  51°24’,604 N 003°40’,515 E

Vlissingen,  22 december 2017


Bass 116/2017

Vaarweg: van Blokgrens Terneuzen / Hansweert (Middelgat) km 11.4 tot Overloop van Hansweert km 0

Omschrijving: Westerschelde – Middelgat – Betonningswijziging

Vaarweg: Westerschelde – Middelgat
Omschrijving: Betonningswijziging

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat als gevolg van de natuurlijke ontwikkeling van de vaargeul de volgende betonningswijziging binnenkort wordt uitgevoerd:

Opnemen:

Boei Middelgat

Verleggen / uitleggen / verlichten:

Ton MG 8a    naar positie:            51°26′,592 N   003°55′,847 E
Ton MG 12    naar positie:            51°26′,882 N   003°57′,521 E
Boei MG 14   naar positie:            51°26′,871 N   003°58′,817 E     wordt verlicht Oc R (2) 10s
Boei MG 11   naar positie:            51°26′,379 N   003°56′,070 E     VQ (G)
Boei MG 13   naar positie:            51°26′,653 N   003°56′,407 E     ISO G 4s
Boei MG 15   in positie:                51°26′,744 N   003°56′,818 E     ISO G 8S
Ton MG 17    in positie:                51°26′,725 N   003°57′,474 E
Boei MG 19   naar positie:            51°26′,725 N   003°58′,303 E     wordt verlicht Oc G (2) 10s

Vlissingen,  15 december 2017


Bass 115/2017

Vaarweg: van Blokgrens Oostgat / Vlissingen(Deurlo) km 3.8 tot Blokgrens Oostgat / Vlissingen(Deurlo) km 3.8

Omschrijving: Westerschelde – Deurloo / Oostgat Betonningswijziging

Vaarweg: Westerschelde – Deurloo / Oostgat

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat als gevolg van de natuurlijke ontwikkeling van de vaargeul de volgende betonningswijziging wordt uitgevoerd:

Verleggen:

Ton DL12  naar positie              51°27’,895 N   003°30’,434 E

Vlissingen,  15 december 2017


Bass 114/2017

Vaarweg: van Blokgrens Waarde / Saeftinge (Konijnenschor) km 33.7 tot Nauw van Bath km 1.3
Omschrijving: Westerschelde – Schaar van Valkenisse – Aanpassing vaarwegmarkering
Vaarweg: Westerschelde – Schaar van Valkenisse
Omschrijving: Aanpassing vaarwegmarkering

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat als gevolg van de natuurlijke ontwikkeling van de vaargeul de volgende betonningswijziging wordt uitgevoerd:

Verleggen:

SvV 13  51°22’,358 N 004°05’,936 E
SvV 16  51°22’,356 N 004°06’,225 E

Uitleggen:

F 60    51°22’,372 N 004°06’,755 E Gele ton met een een topteken “kruis”

Omnummeren:

Huidige F 60 wordt F 60A topteken wordt verwijderd

Vlissingen,  15 december 2017


Rijkswaterstaat.2017.14297.0

Kanaal door Walcheren; informatieservice;

Ivm aanpassingen in de dienstregeling van NS per 10 dec. 2017 is er een aanpassing van de bloktijdenregeling.
Informatie:
– informatiepunt internet  https://www.zeeland.nl/sluizen-en-bruggen
(Zeeland , 17/19 , 06-12-2017


Bass 110/2017

Vaarweg:

Omschrijving: Westerschelde – Pas van Borssele

Referte: 8/2016

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat als gevolg van de natuurlijke ontwikkeling van de vaargeul het Fietspad “Pas van Borssele” is opgenomen.

Het betreft de tonnen F9, F11, F13 en F-PVT.

Vlissingen,  22 november 2017


Rijkswaterstaat.2017.08008.1
Schaar van de Noord; bericht ingetrokken; minst gepeilde diepten
– Minst gepeilde diepten 160 cm 200 m ten zuidwesten van boei SN4
· woensdag 15 februari t/m donderdag 9 november 2017
Genoemde diepte is tov LAT. Een bekendmaking betreffende deze diepte met kaartje is te downloaden via  https://www.vaarweginformatie.nl/fdd/main/download?fileId=195732191 Het vorige bericht Rijkswaterstaat.2017.08008.0 van 07-07-2017 is vervallen.
(Zee en Delta , District Zuid , 13-11-2017)


Rijkswaterstaat.2017.09775.1

Krammer – Oosterschelde; bericht ingetrokken;

Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:
Dit definitieve bericht wordt verwijderd. Krammer: Groene, spitse lichtboei K 1 omwisselen voor een groene, spitse verlichte sparboei K 1 Groene, spitse lichtboei K 3 omwisselen voor een groene, spitse verlichte sparboei K 3 Groene, spitse lichtboei K 5 omwisselen voor een groene, spitse verlichte sparboei K 5 Rode, stompe lichtboei K 6 omwisselen voor een rode, stompe verlichte sparboei K 6 Oosterschelde: Gele bolvormige spar “STORT YERSEKE” is voorzien van topteken geel liggend kruis
(Zee en Delta , District Noord , Bas 94 , 29-09-2017)


Rijkswaterstaat.2017.11387.1

Veerse Meer; informatieservice;

Verleggen: “VM 33” groen – spits – lichtkarakter Iso 6s.G, naar positie 51° 32’,999 N 003° 47’,097 E “VM 39” groen – spits – topteken groene kegel, naar positie 51° 33’,239 N 003° 46’,078 E
(Zee en Delta , District Noord , 2017-105-1 , 22-09-2017)


 

Rijkswaterstaat.2017.09775.0

Krammer – Oosterschelde; mededeling; geen beperking
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:

Krammer: Groene, spitse lichtboei K 1 omwisselen voor een groene, spitse verlichte sparboei K 1 Groene, spitse lichtboei K 3 omwisselen voor een groene, spitse verlichte sparboei K 3 Groene, spitse lichtboei K 5 omwisselen voor een groene, spitse verlichte sparboei K 5 Rode, stompe lichtboei K 6 omwisselen voor een rode, stompe verlichte sparboei K 6 Oosterschelde: Gele bolvormige spar “STORT YERSEKE” is voorzien van topteken geel liggend kruis
(Zee en Delta , District Noord , Bas 94 , 17-08-2017)


Bass 74/2017

Vaarweg: van Everingen km 8.2 tot Terneuzen DOW-Scheldesteiger(rivier) km 67.4

Omschrijving: Westerschelde – Everingen – Pas van Terneuzen – stroommetingen

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat er ADCP-stroommetingen zullen plaatsvinden tussen de Everingen en de Pas van Terneuzen.

ADCP-stroommeters, stationaire meetframes:

In week 34 worden twee ADCP-stroommeters uitgelegd, deze worden weer opgenomen in week 38/39.

De ADCP-stroommeters worden gedekt door een gele waakboei met ‘rare’ in de posities:

ADCP 1:         51° 21’,455 N            003° 47’,577 E
ADCP 2:         51° 22’,564 N            003° 48’,322 E

Tevens vinden op 22 en 23 augustus 2017 tussen 06:00 en 21:00 uur, 13-uurs stroommetingen plaats door het peilvaartuig Potvis. Gedurende deze metingen zal het vaartuig continu raaien varen tussen de volgende punten:

Beginpunt meetraai:  51° 23’,145 N   003° 48’,802 E
Eindpunt meetraai:    51° 20’,962 N   003° 47’,344 E

Vlissingen,  14 augustus 2017


Bass 73/2017

Vaarweg: van Passage Terneuzen Everingen km 6.2 tot Blokgrens Terneuzen / Hansweert (Middelgat) km 11.4
Omschrijving: Betonningswijziging Geul van Baarland
Referte: 21/2017

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat wegens een natuurlijke verplaatsing van de vaargeul is er een betonningswijziging noodzakelijk in de Geul van Baarland. De markering zal gewijzigd worden conform het onderstaande schema:

Verplaatsen:
E11     51°21′,676 N      003°51′,050   E
E13     51°21′,663 N      003°51′,740   E
E15     51°22′,020 N      003°52′,633   E
E8       51°22′,331 N      003°50′,067   E
E10     51°21′,808 N      003°51′,076   E
E12     51°21′,808  N     003°51′,666   E
E14     51°22′,148 N      003°52′,486   E
E16     51°22′,588 N      003°53′,200   E

Plaatsen:
E8a     51°22′,041 N      003°50′,521   E                      Karakter: Iso R 4s

De kaart is als  bijlage te downloaden

Vlissingen,  7 augustus 2017


Bass 66/2017

Vaarweg: van Wielingen km 13.2 tot Blokgrens Ribzand / Vlissingen (oude CA/VL) km 99.8

Omschrijving: Westerschelde – aanloop jachthaven Cadzand-Bad – Betonningswijziging

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:

de aanloop naar de haven van Cadzand-Bad wordt aangepast.

De volgende betonningswijziging wordt naar verwachting op 18 juli 2017 uitgevoerd:

Uitleggen:
Veilig vaarwater sparboei “CZ” in positie 51°23′,085 N   003°23′,071 O.
Het licht van de boei heeft karakter: morse code “A”.

Bijbehorend kaartje:   https://www.vts-scheldt.net/Alsic.Web.FileStorage.ashx?fileID=fee38433-dc9c-45cf-a330-e717711aeab2

Vlissingen, 14 juli 2017


Rijkswaterstaat.2017.07747.0Nr. DZD –BAS- 2017/ 74

Oosterschelde stroomgebied

Wijziging markering Witte Tonnen Vlije / Keeten

In het Oosterschelde stroomgebied is de volgende markering omgewisseld voor sparboeien:

Witte Tonnen Vlije:

 • Groene, spitse lichtboei WTV 1 omwisselen voor een groene, spitse verlichte sparboei WTV 1
 • Groene, spitse lichtboei WTV 3 omwisselen voor een groene, spitse verlichte sparboei WTV 3
 • Groene, spitse lichtboei WTV 5 omwisselen voor een groene, spitse verlichte sparboei WTV 5
 • Rode, stompe WTV 6 omwisselen voor een rode, stompe verlichte sparboei WTV 6
 • Rode, stompe WTV 10 omwisselen voor een rode, stompe verlichte sparboei WTV 10

Keeten:

 • Groene, spitse lichtboei KT 5 omwisselen voor een groene, spitse verlichte sparboei KT 5
 • Groene, spitse lichtboei KT 13 omwisselen voor een groene, spitse verlichte sparboei KT 13
 • Groene, spitse lichtboei KT 15 omwisselen voor een groene, spitse verlichte sparboei KT 15
 • Groene, spitse lichtboei KT 17 omwisselen voor een groene, spitse verlichte sparboei KT 17
 • Groene, spitse lichtboei KT 21 omwisselen voor een groene, spitse verlichte sparboei KT 21
 • Groene, spitse lichtboei KT 23 omwisselen voor een groene, spitse verlichte sparboei KT 23
 • Groene, spitse lichtboei KT 31 omwisselen voor een groene, spitse verlichte sparboei KT 31
 • Groene, spitse lichtboei KT 33 omwisselen voor een groene, spitse verlichte sparboei KT 33
 • Rode, stompe lichtboei KT 2 omwisselen voor een rode, stompe verlichte sparboei KT 2
 • Rode, stompe lichtboei KT 10 omwisselen voor een rode, stompe verlichte sparboei KT 10
 • Rode, stompe lichtboei KT 12 omwisselen voor een rode, stompe verlichte sparboei KT 12
 • Rode, stompe lichtboei KT 16 omwisselen voor een rode, stompe verlichte sparboei KT 16
 • Rode, stompe lichtboei KT 20 omwisselen voor een rode, stompe verlichte sparboei KT 20
 • Rode, stompe lichtboei KT 24 omwisselen voor een rode, stompe verlichte sparboei KT 24
 • Rode, stompe lichtboei KT 28 omwisselen voor een rode, stompe verlichte sparboei KT 28
 • Rode, stompe lichtboei KT 32 omwisselen voor een rode, stompe verlichte sparboei KT 32
 • Groen-rode, bolvormige lichtboei KT 1-EV 2 omwisselen voor een groen-rode, bolvormige verlichte sparboei KT 1-EV 2
 • Rood-groen-rode, bolvormige lichtboei KT 9-WTV 2 omwisselen voor een rood-groen-rode, bolvormige verlichte sparboei KT 9-WTV 2
 • Groen-rode, bolvormige lichtboei KT 27-KR 2 omwisselen voor een groen-rode, bolvormige verlichte sparboei KT 27-KR 2
 • Rood-witte, bolvormige lichtboei KEETEN A omwisselen voor een rood-witte, bolvormige verlichte sparboei KEETEN A

De posities zijn, evenals het lichtkarakter, ongewijzigd.

(Hydr. gr. krt. 1805.5 en 1805.6)

Goes, 6 juni 2017


Rijkswaterstaat.2017.06699.0

Schelde-Rijnverbinding; informatieservice;

Bij de noordelijke inloop van de Schelde-Rijnverbinding is de Racon “K” van de scheidingsboei SRK 6-ZV 11 definitief gedoofd. De positie is, evenals het lichtkarakter, ongewijzigd. (Hydr. gr. krt. 1807.4)
(Zee en Delta , District Noord , 2017/73 , 14-06-2017)


Varen in het Oliegeulgebied – seizoen 2017


Rijkswaterstaat.2017.06246.0

Oosterschelde; informatieservice; Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:

Krammer: Rood/groene bolvormige lichtboei “K2-ZG 1”, topteken cilinder, omwisselen voor een rood/groene bolvormige verlichte sparboei “K2-ZG 1”, topteken cilinder boven bol Oosterschelde: Gele bolvormige ton “STORT YERSEKE” omwisselen voor een gele bolvormige spar “STORT YERSEKE
(Zee en Delta , District Noord , 2017-068 , 06-06-2017)


Bass 52/2017

Vaarweg: van Steenbank Passage km 82.4 tot Oostgat km 19.2

Omschrijving: Vaarwegmarkering posities nieuwe routering

Referte: 38/2017
Vaarweg: Aanloopgebieden binnen het GNB beheersgebied
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt de volgende aanpassingen op BASS 038-2017 bekend.

Aanpassing nummering
Oost Cardinaal boei MW 1–SNW 2 wordt MW 1 – SNW 4
Laterale bakboord boei SNW 4 wordt SNW 2.

Aanpassing lichtkarakter
Laterale stuurboord boei WP 5                    Iso G 4s                51°39′,060 N          003°12′,560 E

Aanpassing positie
Laterale bakboord boei WP 4                       Iso R 8s                 51°34′,480 N          003°08′,680 E

Vlissingen, 1 juni 2017


Bass 49/2017

Vaarweg: van Nauw van Bath km 1.3 tot Schaar van Waarde km 2.7

Omschrijving: Betonningswijziging Schaar van Valkenisse

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat volgende betonningswijziging wordt uitgevoerd:

De volgende betonning in de Schaar van Valkenisse wordt naar verwachting op 17 mei 2017 verlegd naar de volgende posities;

SvV 12      naar       51°22’,718 N          004°05’,840 E
SvV 14      naar       51°22’,547 N          004°05’,983 E
SvV 16      naar       51°22’,366 N          004°06’,233 E

Vlissingen, 10 mei 2017


Nr. DZD–BAS–2017/ 64

Oosterscheldestroomgebied Markering / Kitesurfgebieden

Bij verkeersbesluit RWS-2017/16257, Staatscrt. 25317, d.d. 8 mei 2017, zijn in het Oosterscheldestroomgebied
een vijftal gebieden aangewezen waarbinnen kitesurfen is toegestaan:

1. Een gebied buiten de vaargeul, ter hoogte van de Roompot, oostelijk van de Sophiahaven,
gemeente Noord-Beveland.
Ter markering hiervan zijn een 5-tal gele bijzondere markering op onderstaande posities
omgenummerd en verlegd naar positie:
Spar “RP-A” geel – stomp + kitesurf pictogram, naar positie: 51° 35’,658 N 003° 43’,446 E
Spar “RP-B” geel – stomp + kitesurf pictogram, naar positie: 51° 35’,713 N 003° 43’,420 E
Spar “RP-C” geel – stomp + kitesurf pictogram, naar positie: 51° 35’,785 N 003° 43’,733 E
Spar “RP-D” geel – stomp + kitesurf pictogram, naar positie: 51° 35’,857 N 003° 44’,046 E
Spar “RP-E” geel – stomp + kitesurf pictogram, naar positie: 51° 35’,747 N 003° 44’,140 E

2. Een gebied buiten de vaargeul, ter hoogte van Strijenham, oostelijk van het haventje bij
Strijenham, gemeente Tholen.
Ter markering hiervan is een 2-tal gele bijzondere markering op onderstaande posities
uitgelegd:
Spar “ST-A” geel – stomp + kitesurf pictogram, in positie: 51° 31’,331 N 004° 09’,311 E
Spar “ST-B” geel – stomp + kitesurf pictogram, in positie: 51° 31’,303 N 004° 09’,713 E

3. Een gebied buiten de vaargeul, ter hoogte van de Oesterdam, westzijde Oesterdam, gemeente
Reimerswaal.
Ter markering hiervan is een 2-tal gele bijzondere markering op onderstaande posities
uitgelegd:
Spar “OE-A” geel – stomp + kitesurf pictogram, in positie: 51° 28’,459 N 004° 12’,383 E
Spar “OE-B” geel – stomp + kitesurf pictogram, in positie: 51° 27’,790 N 004° 12’,508 E

4. Een gebied buiten de vaargeul, bij Ouwerkerk, ter hoogte van het strandje bij Zuidbout,
gemeente Schouwen-Duiveland.
Ter markering hiervan is een 2-tal gele bijzondere markering op onderstaande posities
uitgelegd:
Spar “OU-A” geel – stomp + kitesurf pictogram, in positie: 51° 36’,996 N 003° 57’,276 E
Spar “OU-B” geel – stomp + kitesurf pictogram, in positie: 51° 36’,847 N 003° 57’,484 E

5. Een gebied buiten de vaargeul, ter hoogte van de Grevelingendam, westelijk van de werkhaven
Oostkop, gemeente Schouwen-Duiveland.
Ter markering hiervan is een 2-tal gele bijzondere markering op onderstaande posities
uitgelegd:
Spar “GD-E” geel – stomp + kitesurf pictogram, in positie: 51° 40’,348 N 004° 08’,374 E
Spar “GD-F” geel – stomp + kitesurf pictogram, in positie: 51° 40’,414 N 004° 08’,675 E

(Posities in WGS 84 – Hydr. gr. krt. 1805.5/7/9/10)

Goes, 18 mei 2017


Bekendmaking aan de Scheepvaart
Nr. DZD–BAS–2017/ 62
Grevelingenmeer / Wijziging markering /

Grevelingendam Kitesurfgebied

Bij verkeersbesluit RWS-2017/16269, Staatscrt. 25313, d.d. 8 mei 2017, is in het Grevelingenmeer een
gebied aangewezen waarbinnen kitesurfen gedurende de periode van 15 maart tot 1 november is
toegestaan:

 • Het gebied buiten de vaargeul, ter hoogte van de Grevelingendam, westelijk van de Flakkeese spuisluis, gemeente Schouwen-Duiveland.
  Ter markering hiervan is een 4-tal gele bijzondere markering op onderstaande posities uitgelegd:
  Spar “GD-A” geel – spits + kitesurf pictogram, in positie: 51° 40’,907 N 004° 08’,142 E
  Spar “GD-B” geel – spits + kitesurf pictogram, in positie: 51° 41’,038 N 004° 08’,135 E
  Spar “GD-C” geel – spits + kitesurf pictogram, in positie: 51° 41’,045 N 004° 08’,620 E
  Spar “GD-D” geel – spits + kitesurf pictogram, in positie: 51° 40’,898 N 004° 08’,602 E

In verband hiermede is de groen-witte aanvullende markering ter hoogte van voornoemde locatie als
volgt aangepast:

Groen-wit drijfbaken “4” naar positie: 51° 40’,952 N 004° 07’,611 E
Groen-wit drijfbaken “5” naar positie: 51° 41’,025 N 004° 07’,870 E
Groen-wit drijfbaken “6” naar positie: 51° 41’,035 N 004° 08’,841 E
Groen-wit drijfbaken “7” naar positie: 51° 41’,038 N 004° 09’,084 E

(Posities in WGS 84 – Hydr. gr. krt. 1805.9)
Overige informatie:
Hoofdoperator Roompotsluis, tel. 0111 65 97 10, VHF-kanaal 18

Goes, 15 mei 2017


Vaarweg: van Nauw van Bath km 1.3 tot Schaar van Waarde km 2.7

Omschrijving: Betonningswijziging Schaar van Valkenisse

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat volgende betonningswijziging wordt uitgevoerd:

De volgende betonning in de Schaar van Valkenisse wordt naar verwachting op 17 mei 2017 verlegd naar de volgende posities;

SvV 12      naar       51°22’,718 N          004°05’,840 E
SvV 14      naar       51°22’,547 N          004°05’,983 E
SvV 16      naar       51°22’,366 N          004°06’,233 E

Vlissingen,    10 mei 2017

Deze bekendmaking is tevens te downloaden op www.vts-scheldt.net

Bijlagen:

Naam                              Omschrijving                                   Grootte
kaartje van SvW.docx  Kaartje Schaar van Valkenisse    208 kb


Bekendmaking aan de Scheepvaart
Nr. DZD –BAS- 2017/ 57

Oosterschelde stroomgebied / Wijziging markering

Oosterschelde/ Engelsche Vaarwater
In het Oosterschelde stroomgebied is de volgende markering omgewisseld voor sparboeien:
Oosterschelde:
 • Groene, spitse lichtboei O 5 omwisselen voor een groene, spitse verlichte sparboei O 5
 • Groene, spitse lichtboei O 9 omwisselen voor een groene, spitse verlichte sparboei O 9
 • Groene, spitse lichtboei O 19 omwisselen voor een groene, spitse verlichte sparboei O 19
 • Rode, stompe O 8 omwisselen voor een rode, stompe verlichte sparboei O 8
 • Rode, stompe O 12 omwisselen voor een rode, stompe verlichte sparboei O 12
 • Rode, stompe O 14 omwisselen voor een rode, stompe verlichte sparboei O 14
 • Rode, stompe O 18 omwisselen voor een rode, stompe verlichte sparboei O 18
 • Groen-rode, bolvormige lichtboei O 11-Z 2 omwisselen voor een groen-rode, bolvormige verlichte sparboei O 11-Z 2
 • Groen-rode, bolvormige lichtboei O 15-Sas 2 omwisselen voor een groen-rode, bolvormige verlichte sparboei O 15-Sas 2
 • Groen-rode, bolvormige lichtboei O 25-SvY 2 omwisselen voor een groen-rode, bolvormige verlichte sparboei O 25-SvY 2

Engelsche Vaarwater:

 • Groene, spitse lichtboei EV 3 omwisselen voor een groene, spitse verlichte sparboei EV 3
 • Rode, stompe EV 6 omwisselen voor een rode, stompe verlichte sparboei EV 6
 • Rode, stompe EV 10 omwisselen voor een rode, stompe verlichte sparboei EV 10
 • Groen-rode, bolvormige lichtboei EV 7-O 4 omwisselen voor een groen-rode, bolvormige verlichte sparboei EV 7-O 4
De posities zijn, evenals het lichtkarakter, ongewijzigd.
(Hydr. gr. krt. 1805.5)
 
Goes, 1 mei 2017

 


Bass 43/2017
Vaarweg: van Steenbank Passage km 82.4 tot Wandelaar Passage km 56.4
Omschrijving: aanloopgebieden binnen het GNB beheersgbied – aanpassing vaarwegmarkering in de Gezamenlijke Bekendmaking 02-2016 Stormbeloodsing.
Referte: 25/2016 / 37/2017 / 38/2017

Vaarweg: aanloopgebieden binnen het GNB beheersgbied

Omschrijving: aanpassing vaarwegmarkering in de Gezamenlijke Bekendmaking 02-2016 Stormbeloodsing.

Ref GB-02-2016 en Bass’en 037-2017 en 038-2017

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:
Er door aanpassing van de vaarwegmarkering in de nieuwe scheepvaartroutes langs de Belgische en Nederlandse kust (zie Bass’en 037-2017 en 038-2017) de boeien genoemd in de Gezamenlijke Bekendmaking 02-2016 Stormbeloodsing aangepast dienen te worden.
Deze aanpassing zal definitief verwerkt worden bij de evaluatie conform artikel 14 van deze Gezamenlijke Bekendmaking.
Naar verwachting zal dit nog enige tijd in beslag nemen.
Tot dan dient er in deze Gezamenlijke Bekendmaking de volgende wijzigingen in vaarwegmarkeringen gehanteerd te worden:
Daar waar de Westpit boei genoemd wordt, dient gelezen te worden WP4-WP5
Daar waar de boei Schouwenbank genoemd wordt, dient gelezen te worden Schouwenbank Junction.

Vlissingen, 28 april 2017


Bass 42/2017

Vaarweg: van Sardijngeul km 4.9 tot Honte km 77.3

Omschrijving: Westerschelde – Voorzorgsgebied – Aanpassing begrenzing Redegebied en Voorzorgsgebied

Referte: 37/2017 / 39/2017 / 119/2016
Vervangt: 119/2016

Vaarweg: Westerschelde – Voorzorgsgebied
Omschrijving: Aanpassing begrenzing Redegebied en Voorzorgsgebied
Ref:  Bass 119-2016,  Bass 037-2017 en Bass 039-2017

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:
Door de uitvoering van Bass 039-2017  het nodig is om de punten ter begrenzing van het redegebied en voorzorgsgebied zoals genoemd in artikel 43, lid 1, onderdeel b en artikel 43, lid 2 ondedeel a van het Scheepvaartreglement Westerschelde 1990 aan te passen.

Voor artikel 43, lid 1, onderdeel b van het Scheepvaartreglement Westerschelde 1990 dient gelezen te worden:
aan de westzijde door de lijn gaande over het gedoofde oeverlicht «Kruishoofd» op de wal van Zeeuws-Vlaanderen tot de boei «Trawl» en vervolgens door de lijn in ongeveer noordoostelijke richting over de boei OG 18 naar de wal van Walcheren;

Voor artikel 43, lid 2, onderdeel a van het Scheepvaartreglement Westerschelde 1990 dient gelezen te worden:

aan de noordzijde door de lijn gaande over de boeien W 6, W 8, W 10, SG-W, SG 3, SG 1, OG 23, OG 21 tot aan het snijpunt met de lijn gaande over de boeien «Trawl» en OG 20, vervolgens in ongeveer noordoostelijke richting gaande tot aan de boei OG 20, vervolgens gaande over de boeien OG 22, OG 24, SG 2, SG 4 en over het worteleinde van het Leugenaarshoofd, vervolgens gaande langs de wal van Walcheren, over de koppen van de havendammen van de Koopmanshaven, vervolgens gaande over de boeien RV 2, RV 4, RV 6, de koppen van de havendammen van de buitenvoorhaven van het kanaal door Walcheren, vervolgens gaande over de boei 2 en de koppen van de havendammen van de Sloehaven;

Deze bekendmaking zal worden gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant en het Belgisch Staatsblad.
BASS 119_2016 komt hierbij te vervallen

Vlissingen,  21 april 2017


Bass 41/2017

Vaarweg: van Blokgrens Steenbank / Oostgat km 18.1 tot Westkapelle km 15.9

Omschrijving: Aanloopgebieden binnen het GNB gebied – verleggen meetboeien

Referte: 37/2017

Vaarweg: Aanloopgebieden binnen het GNB gebied
Omschrijving: verleggen meetboeien.
Ref: Bass 037-2017

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:
dat vanwege de nieuwe scheepvaartroutes langs de Belgische en Nederlandse kust het noodzakelijk is om  aan aantal meetboeien te verleggen naar de volgende posities:

SCB 2  Fl (5) Y 20s         51°45’,1818 N       003°19’,4568 E
SCHB:  Fl (5) Y 20s        51°45’,2088 N       003°19’,4142 E
Circa 75m zuidoost van bijzondere betekenis boei SB Anchor South (ref Bass040-2017)

DORA  Fl (5) Y 20s        51°37′,1337 N        003°23′,6248  E
Circa 170m oost van de laterale bakboord boei OG 2 (ref Bass 039-2017)

Vlissingen,  21 april 2017


Bass 40/2017

Vaarweg: van Ankergebied Schouwenbank West km 75.5 tot Ankergebied Schouwenbank West km 75.5

Omschrijving: Aanloopgebieden binnen het GNB beheersgebied – ankergebied Schouwenbank – aanpassing vaarwegmarkering

Referte: 37/2017

Vaarweg: Aanloopgebieden binnen het GNB beheersgebied – ankergebied Schouwenbank
Omschrijving: aanpassing vaarwegmarkering
Ref: Bass 037/2017

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend, dat vanwege de nieuwe scheepvaartroutes langs de Belgische en Nederlandse kust het noodzakelijk is om  het ankergebied Schouwenbank als volgt te wijzigen.

Het nieuwe ankergebeid wordt begrensd door de lijnen
Vanaf de positie:          51°47′,580 N          003°18′,250 E
Naar:                              51°50’,384 N          003°20’,842 E
Naar:                              51°50’,199 N          003°24’,581 E
Naar:                              51°48,419 N           003°25,091 E
Naar:                              51°45,236 N           003°19,370 E

De volgende markeringen met bijzondere betekenis zullen worden aangepast:
SB Anchor East                                                 LFl 5s                    51°48’,419 N          003°25’,091 E
SB Anchor South                                              LFl 5s                    51°45’,236 N          003°19’,370 E

Vlissingen,  21 april 2017

Bijlagen:

Naam    Omschrijving    Grootte
plaatje bij Bass ankergebied Schouwenbank.docx    Plaatje ankergebied    112 kb


Bass 39/2017

Vaarweg: van Blokgrens Steenbank / Oostgat km 18.1 tot Sardijngeul km 4.1

Omschrijving: Westerschelde – Oostgat – Betonningswijziging

Referte: 37/2017

Vaarweg: Westerschelde – Oostgat
Omschrijving: Betonningswijziging
Ref: Bass 037/2017

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:
de volgende betonningswijziging in het Oostgat wordt uitgevoerd:

Groene zijde vaargeul:
Verleggen:
Laterale boei OG 1  Q G                   51°36′,3700 N      003°20′,7300 E
Laterale boei OG 3  Iso G 4s            51°35′,2436 N      003°22′,4046 E
Laterale boei OG 5  Iso G 8s            51°34′,1037 N      003°23′,8834 E

Veranderen opschrift:
Laterale boei OG 17A      wordt        OG 19
Laterale boei OG 19        wordt        OG 21
Laterale boei OG 21        wordt        OG 23

Rode zijde vaargeul
Uitleggen
Laterale boei OG 2  Q R                   51°37′,1100 N      003°23′,4900 E
Laterale boei OG 4  Iso R 4s           51°35′,9107 N      003°24′,1940 E

Verleggen:
Cardinaleboei   OG-DR     Q W (9) 15s   51°34′,5113 N      003°25′,0170 E

Uitleggen
Laterale boei      OG 6  Q R       51°33′,7891 N      003°25′,6975 E

Veranderen opschrift:
Laterale boei OG 2 wordt        OG 8
Laterale boei OG 4 wordt        OG 10
Laterale boei OG 6 wordt        OG 12
Laterale boei OG 8 wordt        OG 14
Laterale boei OG 10 wordt      OG 16
Laterale boei OG 12 wordt      OG 18
Laterale boei OG 14 wordt      OG 20
Laterale boei OG 14A wordt    OG 22
Laterale boei OG 16 wordt      OG 24

Overige aanpassingen:
Opnemen
Veilig vaarwater boei Oostgat  Iso W 4s                    51º 33′,5632 N       003º 25′,1068 E
Cardinale boei OG-WG             VQ W (9) 10s           51°37′,1843 N        003°23′,8207 E
Cardinale boei Bollen               VQ W (9) 10s           51º 49′,7000 N       003º 32′,6500 E

Kaarten zijn te downloaden op

www.vts-scheldt.net

Vlissingen,  21 april 2017

Bijlagen:

Naam                     Omschrijving                                        Grootte
Bijlage Bass 039 Kaart 1 Oostgat.pdf Kaart 1 Oostgat 686 kb
Bijlage Bass 039 Kaart 2 Oostgat.pdf Kaart 2 Oostgat 721 kb


Bass 38/2017
Vaarweg: van Aanloop West entry-punt km 0 tot Ankergebied Schouwenbank West km 75.5

Omschrijving: aanloopgebieden binnen het GNB beheersgebied – Vaarwegmarkering posities nieuwe routering

Referte: 37/2017 / 114/2012

Vaarweg: aanloopgebieden binnen het GNB beheersgebied
Omschrijving: Vaarwegmarkering posities nieuwe routering
Ref Bass 037/2017 en Gezamenlijke Bekendmaking 06-2012

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:
Gezien de ontwikkeling en bouw van windmolenparken op zee;
Gezien de ontwikkelingen in grootte en intensiteit van de scheepvaart;

Ter verbetering van de vlotte en veilige vaart, beperking van het risico op milieuvervuiling en schade aan de werken na overleg in de IMO besloten is om
in de gebieden tussen verkeersscheidingsstelsels West Hinder, Noord Hinder en Maas West nieuwe en aangepaste, door de IMO erkende, routeringsmaatregelen in te stellen welke van kracht worden op 1 juni 2017 0000 UTC.

De invoering van de nieuwe routering gaat gepaard met markeringswijzigingen. Deze worden uitgevoerd in de periode van 29 mei tot en met 7 juni. Of zoveel eerder of later als noodzakelijk is.
Voorafgaand en tijdens het uitvoeren van de wijzigingen in de vaarwegmarkering wordt de scheepvaartverkeer geïnformeerd middels Scheepvaartberichten op de vigerende marifoonkanalen conform de marifoonblokindeling, Nederlandse en Vlaamse Berichten aan Zeevarenden en de navigatie berichten van het Nederlandse Kustwacht en MRCC Oostende.

Onderstaande markeerwijzigingen worden doorgevoerd.

Engels Continentaal Plat

Verkeersscheidingsstelsel “Off North Hinder”

Verleggen:
Bijzondere Betekenis boei NHR-S              Fl Y 10s                51º 49’,530 N         002º 25’,950 E

Nadere informatie is te vinden op:
https://www.trinityhouse.co.uk/notice-to-mariners/7/2017-nhr-s-lb

Belgisch Continaal Plat

Verkeersscheidingsstelsel “Off North Hinder”

Opnemen:
Laterale stuurboord boei NHR-SE     51°45′,419 N          002°39′,914 E

Uitleggen:
Bijzonder markeringsboei NHR-SE        Fl Y 5s           51°43′,440 N    002°37′,210 E
West cardinale boei OHR7                       VQ (9) 10s    51°44′,110 N    002°42′,450 E
West cardinale boei OHR1                       VQ (9) 10s    51°38′,020 N    002°47′,150 E

Uitzenden virtuele boei ATON
Virtuele boei OHR5    51°42′,250 N    002°41′,400 E
Virtuele boei OHR3    51°39′,070 N    002°44′,340 E

Thornton Route

Opnemen:
Veilig vaarwaterboei Thorton SW    51°30′,951 N          002°50′,921 E

tweerichtings-verkeersbaan “Westpit”

Uitleggen:
Laterale stuurboord boei  WP 1    Iso G 2s    51º 29’,240 N    003º 04’,320 E
Laterale bakboord boei  WP 2      Iso R 2s    51º 30’,510 N    003º 02’,680 E

Nederlands Continaal Plat

tweerichtings-verkeersbaan “Westpit”

Uitleggen:
Laterale stuurboord boei WP 3    Iso G 2s    51°33′,590 N    003°11′,030 E
Laterale stuurboord boei WP 5    Iso R 2s    51°39′,060 N    003°12′,560 E

Laterale bakboord boei WP 4    Iso R 8s    51°34′,380 N    003°08′,680 E
Laterale bakboord boei WP 6    Iso R 4s    51°38′,260 N    003°09′,990 E

Opnemen:
Veilig vaarwaterboei Rabsbank        51°38′,251 N    003°09′,920 E
Bijzondere betekenis ton RB 1          51°38′,253 N    003°09′,752 E
Bijzondere betekenis ton RB 2          51°38′,183 N    003°09′,842 E
Veilig vaarwater boei Westpit            51°33′,651 N    003°09′,921 E

Verkeersscheidingsstelsel “Maas West Outer”

Opnemen:
Laterale stuurboord boei MW 1    51°50′,720 N    003°06′,780 E
Laterale stuurboord boei MW 3    51°54′,100 N    003°24′,290 E
Laterale stuurboord boei MW 5    51°56′,260 N    003°35′,660 E

Uitleggen:
Laterale stuurboord boei MW 7    Fl  G 5s    51°56′,260 N    003°35′,660 E

tweerichtings-verkeersbaan “Schouwenbank NW”

Uitleggen:
Oost Cardinaal boei MW 1–SNW 2        VQ (3) W 5s    51°50′,100 N    003°03′,460 E
Laterale stuurboord boei MW 3               LFl G 5s          51°51′,220 N    003°09′,290 E
Laterale stuurboord boei SNW 1             LfL G 8s          51°47′,540 N    003°12′,780 E
Laterale bakboord  boei SNW 4              LfL R 8s          51°46′,320 N    003°09′,800 E

tweerichtings-verkeersbaan “Schouwenbank NE”

Uitleggen:
Laterale stuurboord boei MW 5        LFl G 8s          51°54′,100 N    003°24′,290 E
Laterale stuurboord boei SNE 1       LFl G 8s          51°47′,580 N    003°18′,250 E
Oost Cardinale boei SNE                  VQ (3) W 5s    51°48′,600 N    003°15′,380 E
De Oost Cardinale SNE wordt voorzien van een Racon met morsecode “O”.

voorzorgsgebied “Schouwenbank Junction”

Opnemen:
Veilige Vaarwater Schouwenbank        51°44′,951 N    003°14′,320 E

Nieuwe kaarten:
Nieuwe (gedrukte) zeekaarten en ENC’s worden vanaf medio april 2017 gepubliceerd en zijn via de gebruikelijke kanalen aan te schaffen.

Voor aanloop Westerschelde
Voor doorgaand verkeer en routeplanning
NL/BA 110 (INT 1473)
NL/BA 116 (INT 1477)
NL/BA 120 (INT 1479)
NL/BA 1630 (INT 1416)
BE 102 (INT 1480)
BE 101 (INT 1474)
BE D11
NL 1970
NL 1035 (INT 1046)

Deep Draught Planning Guide
Voor kust- en binnenwateren
HP8
NL 1801

Vlissingen,  21 april 2017


Bass 37/2017
Vaarweg: van Ankergebied Schouwenbank West km 75.5 tot Aanloop West entry-punt km 0

Omschrijving: Nieuwe scheepvaartroutes langs de Belgische en Nederlandse kust

Vaarweg: Aanloopgebieden binnen het GNB gebied
Omschrijving: Nieuwe scheepvaartroutes langs de Belgische en Nederlandse kust

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:

 • Gezien de ontwikkeling en bouw van windmolenparken op zee;
 • Gezien de ontwikkelingen in grootte en intensiteit van de scheepvaart;

Ter verbetering van de vlotte en veilige vaart, beperking van het risico op milieuvervuiling en schade aan de werken na overleg in de IMO besloten is om
in de gebieden tussen verkeersscheidingsstelsels West Hinder, Noord Hinder en Maas West nieuwe en aangepaste, door de IMO erkende, routeringsmaatregelen in te stellen welke van kracht worden op 1 juni 2017 0000 UTC.

Nieuwe en aangepaste scheidingsstelsels zoals te zien op bijgevoegde illustratie “Off the
Netherlands and Belgian coasts between West Hinder, North Hinder and Maas West traffic separation schemes” worden als volgt ingesteld:
a. De noordoostzijde van VSS “North Hinder South” zal worden ingekort en het voorzorgsgebied “North Hinder Junction” zal worden uitgebreid om aan te sluiten op het VSS.
b. Een nieuw verkeersscheidingsstelsel “Off North Hinder” ten oosten van VSS “North Hinder South” en grenzend aan voorzorgsgebied “North Hinder Junction” zal worden ingesteld.
c. De oostgaande verkeersbaan van VSS “Maas West Outer” zal worden gewijzigd.
d. Een nieuw voorzorgsgebied “At Gootebank” zal worden ingesteld ten noorden van de diepwaterroute “In the Approaches to the River Scheldt”.
e. Het VSS “At West Hinder” zal worden ingekort en voorzorgsgebied “At West Hinder” zal worden uitgebreid om aan te sluiten op dit VSS.
f. Ten noordoosten van het bestaande voorzorgsgebied “In the vicinity of Thornton and Bligh Banks” zal een nieuw voorzorgsgebied “Windfarm Borssele” worden ingesteld.
g. Door het voorzorgsgebied “Windfarm Borssele” zal een nieuw Te Vermijden Gebied “Windfarm Borssele Pass” worden ingesteld ten behoeve van schepen korter dan 45m.

Om noord- en zuidgaand verkeer ten oosten van voorzorgsgebied “Windfarm Borssele” te regelen
zijn de volgende nieuwe routeringsmaartregelen vastgesteld:
a. Een nieuw voorzorgsgebied “Schouwenbank Junction” zal worden ingesteld. Dit voorzorgsgebied wordt met een tweerichtings-verkeersbaan “Schouwenbank NW” verbonden met voorzorgsgebied “North Hinder Junction”;  met een tweerichtings-verkeersbaan “Schouwenbank NE” verbonden met voorzorgsgebied “Maas Junction”; met een tweerichtings-verkeersbaan “Westpit” verbonden met voorzorgsgebied “At Gootebank” en met een tweerichtings-verkeersbaan “Schouwenbank SE” verbonden met vaarwater “Oostgat”.
b. Ankergebied “Schouwenbank” zal worden aangepast aan de nieuwe tweerichtings-verkeersbaan “Schouwenbank NE”.

Extra informatie is te vinden in de Berichten aan de Zeevarenden.

Nederlandse Dienst der Hydrografie:
https://www.defensie.nl/onderwerpen/berichten-aan-zeevarenden/inhoud/weekedities
Zie uitgifte week 5/2017

Vlaamse Hydrografie
http://www.afdelingkust.be/nl/berichten-aan-zeevarenden
Zie uitgifte nummer 3/2017, 4/2017, 5/2017,  6/2017

Nieuwe kaarten:
Nieuwe (gedrukte) zeekaarten en ENC’s worden vanaf medio april 2017 gepubliceerd en zijn via de gebruikelijke kanalen aan te schaffen.

Voor aanloop Westerschelde     Voor doorgaand verkeer en routeplanning
NL/BA 110 (INT 1473)                  NL 1970
NL/BA 116 (INT 1477)                  NL 1035 (INT 1046)
NL/BA 120 (INT 1479)
NL/BA 1630 (INT 1416)
BE 102 (INT 1480)
BE 101 (INT 1474)
BE D11

Deep Draught Planning Guide
HP8

Op de website  www.vts-scheldt.net kan een Nederlandse en Engelse informatiefolder worden gedownload.

Vlissingen,  21 april 2017

Bijlagen:

Naam                                                    Omschrijving                                   Grootte
plaatje bij meldig routering.docx     plaatje behorende bij de Bass    1911 kb
RWS_ZD_EN v2 web.pdf                  informatie folder Engels               1360 kb
RWS_ZD_NL v2 web.pdf                  informatie folder Nederlands       1362 kb


Rijkswaterstaat.2017.04011.1
Oosterschelde; informatieservice;

In het Oosterschelde stroomgebied is de volgende markering omgewisseld voor sparboeien:

Krammer: Geel/zwarte Zuid cardinale ton ‘Stortsteen’ omwisselen voor een geel/zwarte Zuid cardinale spar
Brabantsche Vaarwater: Rode, stompe lichtboei BV 24 omwisselen voor een rode, stompe verlichte sparboei BV 24
De posities zijn, evenals het lichtkarakter, ongewijzigd.
Het vorige bericht Rijkswaterstaat.2017.04011.0 van 13-04-2017 is vervallen.
(E-mail Zee en Delta , District Noord , 2017-050 , 13-04-2017)


Bass 35/2017
Vaarweg: van Schaar van Waarde km 2.7 tot Nauw van Bath km 3.3

Omschrijving: verondieping Schaar van Valkenisse

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:

De minst gelode diepte in de boeienlijn F 60 – SvV 16 bedraagt 23 dm; 235 m bovenwaarts boei SvV 16. De 30dm LAT-lijn bevindt zich circa 20 m uit de lijn F 60 – SvV 16.
De minst gelode diepte in de boeienlijn SvV 16 – SvV 14 bedraagt +4 dm; circa 145 m benedenwaarts boei SvV16. De 30dm LAT-lijn bevindt zich circa 50 m uit de lijn SvV 16 – SvV 14.
De minste gelode diepte in de vaargeul circa 50 m uit de lijn SvV14 – SvV 12, circa 300m benedenwaarts boei SvV 14, 50 m uit de lijn SvV 14 – SvV 12 bedraagt 27 dm.
In de bijlage is een tekening opgenomen welke kan worden gedownload.

Vlissingen,  11 april 2017

bijlage:  Zuiderlijke uitvaart Schaar van Valkenisse


Rijkswaterstaat.2017.03724.0

Brabantsche Vaarwater; informatieservice;

Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:
Een bekendmaking betreffende wijziging markering is te downloaden via  https://www.vaarweginformatie.nl/fdd/main/download?fileId=171601914
(E-mail Zee en Delta , District Noord , 2017/45 , 06-04-2017)


Rijkswaterstaat.2017.03601.0

Oosterschelde; informatieservice;

Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:
Een bekendmaking betreffende gewijzigde markering is te downloaden via  https://www.vaarweginformatie.nl/fdd/main/download?fileId=170824074
(E-mail Zee en Delta , District Noord , 041 , 04-04-2017)


Bass 27/2017

Vaarweg: van Blokgrens Hansweert / Waarde km 42.1 tot Bocht van Walsoorden, Zuidergat km 0.4

Omschrijving: Oeverlicht Oude Hoofd Walsoorden – aanpassen sectorrichtingen

Vaarweg:  Westerschelde – Zuidergat
Omschrijving: Oeverlicht Oude Hoofd Walsoorden – aanpassen sectorrichtingen

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:

de sectorrichtingen van het oeverlicht Oude Hoofd Walsoorden als volgt zijn gesteld:

rood:         van 132° tot in 175°,5         (van over de wal tot over de groene lichtboei 53A)
wit:            van 175°,5 tot in 271           (over de rode lichtboei 48)
groen:       van 271° tot in 323°,5         (over de rode lichtboei 50)
wit:            van 323°,5 tot in 336°,5      (over de groene lichtboei 59)
rood:         van 336°,5 tot in 012°         (over de wal)

Vlissingen,  23 maart 2017


Rijkswaterstaat.2017.03107.0

Kanaal door Walcheren; mededeling;

Informatie:
– informatiepunt telefoon 0118-412372, NC Vlissingen
– informatiepunt marifoonkanaal 22, NC Vlissingen
Op zaterdag 15 april start de ” Blauwe Golf ” voor de recreatievaart tot 31 oktober 2017. De informatie over de Blauwe Golf staat op   www.zeeland.nl/blauwegolf
(E-mail Zeeland , 12-17 , 22-03-2017) 


Rijkswaterstaat.2017.03036.0

Brabantsche Vaarwater; informatieservice;

Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:
In het Brabantsche Vaarwater is de volgende lichtboei omgewisseld voor een verlichte sparboei: Groene, spitse lichtboei BV 19 omwisselen voor een groene, spitse verlichte sparboei BV 19 De positie is, evenals het lichtkarakter, ongewijzigd
(E-mail Zee en Delta , District Noord , 2017-32 , 21-03-2017)


Rijkswaterstaat.2017.02814.0

Noord-Volkerak – Zuid-Vlije; informatieservice;

Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:
Een bekendmaking betreffende wijziging markering Noord-Volkerak en Zuid-Vlije is te downloaden via  https://www.vaarweginformatie.nl/fdd/main/download?fileId=165430912
(E-mail Zee en Delta , District Noord , 2017/30 , 15-03-2017)


Rijkswaterstaat.2017.02358.0 

Keeten, Brabantsche Vaarwater, nw uitloop naar het Keeten; mededeling;

Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:
Een bekendmaking betreffende gewijzigde markering mosselzaadinvanginstallaties in het Oosterscheldestroomgebied is te downloaden via  https://www.vaarweginformatie.nl/fdd/main/download?fileId=164025338
(E-mail Zee en Delta , District Noord , 25 , 06-03-2017)


Bass 21/2017

Vaarweg: van Everingen km 3.8 tot Everingen km 8.2

Omschrijving: Betonningswijziging Geul van Baarland
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat de volgende betonningswijziging wordt uitgevoerd:
Wegens een natuurlijke verplaatsing van de vaargeul is er een betonningswijziging noodzakelijk in de Geul van Baarland. De markering zal gewijzigd worden conform het onderstaande schema:

Verplaatsen:

 • E7       51°22′,47 N      003°49′,01 O
 • E9       51°22′,10  N     003°49′,77 O
 • E11     51°21′,70  N     003°51′,05 O
 • E13     51°21′,69  N     003°51′,77 O
 • E15     51°22′,03  N     003°52′,56 O
 • E8       51°22′,30  N     003°50′,22 O
 • E10     51°21′,87  N     003°51′,04 O
 • E12     51°21′,86  N     003°51′,66 O
 • E14     51°22′,18  N     003°52′,39 O

Plaatsen:

 • E9a     51°21′,85 N      003°50′,39 O

Verwijderen:

 • E13a

Vlissingen,  06 maart 2017


Bass 19/2017

Vaarweg: van Blokgrens Ribzand / Vlissingen (oude CA/VL) km 99.8 tot Wielingen km 13.2

Omschrijving: Betonningswijziging jachthaven Cadzand-Bad
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat de volgende betonningswijziging wordt uitgevoerd:

De betonning van Cadzand-Bad wordt naar verwachting in week 13 (27 maart 2017 – 31 maart 2017) verlegd naar de volgende posities.

 •    CZ 2   51°22′,94 N   003°23′,04 E
 •    CZ 4   51°22′,87 N   003°23′,00 E

Kaart is als bijlage te downloaden.  019_bijlage_kaartje.pdf

Vlissingen,  3 maart 2017
Cadzand haven


Rijkswaterstaat.2017.02195.0 

Roompot; informatieservice;

Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:
In het Oosterscheldestroomgebied is een gebied gewijzigd waarbinnen mosselzaadinvanginstallaties zijn angebracht of verwijderd. • In het Groot Vuilbaard, buiten de rode tonnenlijn, ter hoogte van de Neeltje Jans: Verlegd: Spar “NJ-F”geel – stomp + verbodsteken A.1 naar positie: 51° 36’,853 N 003° 43’,258 E
(E-mail Zee en Delta , District Noord , 19 , 02-03-2017)


Rijkswaterstaat.2017.02033.0 

Noord-Volkerak – Zuid-Vlije; informatieservice;

Een bekendmaking betreffende wijziging markering Noord-Volkerak en Zuid-Vlije is te downloaden via  https://www.vaarweginformatie.nl/fdd/main/download?fileId=161454111
(E-mail Zee en Delta , District Noord , 2017/16 , 27-02-2017)


Bass 18/2017

Vaarweg: van Blokgrens Steenbank / Oostgat km 18.1 tot Beneden Zeeschelde km 2.4

Omschrijving: Westerschelde – Gebieden die ontheven zijn van verbod tot Kitesurfen
Vaarweg: Westerschelde
Omschrijving: Gebieden die ontheven zijn van verbod tot kitesurfen.

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt gelet op artikel 50c, lid 5 van het Scheepvaartreglement Westerschelde 1990 bekend dat:
De volgende gebieden worden aangewezen als gebieden die ontheven zijn van het verbod tot kitesurfen en waar dit derhalve toegestaan wordt:

1. Cadzand-bad west, begrensd door de lijn lopend over de hoogwaterlijn, van daar de lijn volgend loodrecht op de hoogwaterlijn naar het coördinaat:
51°22′,41 N 003°21′,72 O, van daar naar het coördinaat:
51°22′,56 N 003°21′,93 O, van daar de lijn volgend loodrecht op de hoogwaterlijn, tot de hoogwaterlijn.

2. Cadzand-bad oost, begrensd door de lijn lopend over de hoogwaterlijn, van daar de lijn volgend loodrecht op de hoogwaterlijn naar het coördinaat:
51°22′,67 N 003°22′,38 O, van daar naar het coördinaat:
51°22′,81 N 003°22′,79 O, van daar de lijn volgend, loodrecht op de hoogwaterlijn, tot de hoogwaterlijn.

3. Nieuwvliet-bad, begrensd door de lijn lopend over de hoogwaterlijn, van daar de lijn volgend loodrecht op de hoogwaterlijn naar het coördinaat:
51°23′,55 N 003°25′,30 O, van daar naar het coördinaat:
51°23′,63 N 003°25′,71 O, van daar de lijn volgend loodrecht op de hoogwaterlijn, tot de hoogwaterlijn.

4. Breskens west, begrensd door de lijn lopend over de hoogwaterlijn.
Van daar de lijn volgend loodrecht op de hoogwaterlijn naar het coördinaat:
51°24′,60 N 003°32′,01 O, van daar naar het coördinaat:
51°24′,51 N 003°32′,64 O, van daar de lijn volgend, loodrecht op de hoogwaterlijn, tot de hoogwaterlijn.

5. Breskens oost, begrensd door lijn lopend vanaf het westelijk havenhoofd van de Handelshaven te Breskens  over de hoogwaterlijn tot het oostelijk havenhoofd van de Veerhaven te Breskens, van daar de lijn volgend terug naar het westelijk havenhoofd van Handelshaven te Breskens.

6. Paulinapolder, begrensd door de lijn lopend over de hoogwaterlijn, van daar de lijn volgend loodrecht op de hoogwaterlijn naar het coördinaat:
51°21′,17 N 003°43′,95 O, van daar naar het coördinaat:
51°21′,15 N 003°44′,79 O, van daar de lijn volgend, loodrecht op de hoogwaterlijn, tot de hoogwaterlijn.

7. Terneuzen, begrensd door de lijn lopend over de hoogwaterlijn, van daar de lijn volgend loodrecht op de hoogwaterlijn naar het coördinaat:
51°20′,33 N 003°50′,19 O, van daar naar het coördinaat:
51°20′,24 N 003°50′,87 O, van daar naar het coördinaat:
51°20′,24 N 003°51′,40 O, van daar de lijn volgend loodrecht op de hoogwaterlijn, tot de hoogwaterlijn.

8. Baarland, begrensd door de lijn lopend over de coördinaten
51°23′,44 N 003°53′,92 O               51°23′,41 N 003°53′,69 O
51°23′,60 N 003°53′,65 O               51°23′,64 N 003°53′,72 O
51°23′,69 N 003°54′,05 O               51°23′,64 N 003°54′,09 O
51°23′,44 N 003°53′,92 O

9. Kaloot, begrensd door de lijn lopend over de hoogwaterlijn,  van daar de lijn volgend loodrecht op de hoogwaterlijn naar het coördinaat:
51°26′,24 N 003°41′,88 O, van daar naar het coördinaat:
51°25′,87 N 003°42′,37 O, van daar de lijn volgend loodrecht op de hoogwaterlijn, tot de hoogwaterlijn.

Kitesurfen wordt in genoemde gebieden toegestaan onder de volgende voorwaarden:

1. Er mag niet gekitesurfd worden onder nautisch slechte weerscondities, hiermee wordt in ieder geval verstaan een aflandige wind van 8 bft of meer en een zicht van minder dan 2000 meter
2. Scheepvaart mag op geen enkele manier gehinderd worden.
3. Onder geen beding mag bij het kitesurfen in deze gebieden buiten de genoemde grenzen gekomen worden.
4. Kiters dienen ten allen tijden te zorgen dat er voldoende reddingsmiddelen aanwezig zijn. Hiertoe behoort ook een KNRM stcker met contactgegevens op het kitebord.

Tevens wordt erop gewezen dat de Westerschelde een druk bevaren gebied is met veel stroming. Er wordt dan ook aangeraden om slechts te kitesurfen bij voldoende ervaring en kunde.

Ter markering van een aantal gebieden wordt de volgende betonning uitgelegd:

———————————————————————————————————————–
|Kitesurfgebied          Opschrift  Omschrijving                            Positie NB Positie OL
|———————————————————————————————————————-
|Cadzand-bad west  CA A         Spitse gele spar                      51°22′,41  003°21′,72
———————————————————————————————————————-
|Cadzand-bad oost   CA C         Spitse gele spar                     51°22′,67  003°22′,38
———————————————————————————————————————–
|Nieuwvliet-bad         NB A          Spitse gele spar                     51°23′,55  003°25′,30
———————————————————————————————————————–
|Breskens west          BR A          Spitse gele spar                     51°24′,60  003°32′,01
|                                      BR B          Spitse gele spar                     51°24′,51  003°32′,64
|———————————————————————————————————————-
|Paulinapolder          Kite A         Spitse gele spar met kruis    51°21′,16  003°44′,24
|                                      Kite B         Spitse gele spar met kruis    51°21′,15  003°44′,79
|———————————————————————————————————————-
|Baarland                   BA A           Stompe gele spar                   51°23′,35  003°53′,84
|                                      BA B          Stompe gele spar                    51°23′,64  003°54′,09
| ———————————————————————————————————————-
|Kaloot                        KL A           Stompe gele spar                   51°26′,22  003°41′,91
|                                      KL B          Stompe gele spar                    51°25′,87  003°42′,37
————————————————————————————————————————

Alle coordinaten in deze bekendmaking zijn volgens WGS’84

De betonning wordt naar verwachting in week 13 (27 maart 2017 – 31 maart 2017) uitgelegd.
Kaartjes kunnen worden gedownload op www.vts-scheldt.net

Deze bekendmaking wordt gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant en het Belgisch Staatsblad.

Vlissingen,  27 februari 2017


Rijkswaterstaat.2017.01863.0 

Roompot – Schaar van Colijnsplaat; informatieservice;

Ivm bijzondere markering geldt het volgende:
Een bekendmaking betreffende gebieden mozzelzaadinvanginstallaties is te downloaden via  https://www.vaarweginformatie.nl/fdd/main/download?fileId=161349758
(E-mail Zee en Delta , District Noord , 2017/12 , 22-02-2017)


Rijkswaterstaat.2017.01737.0 

Zoommeer, Schelde-Rijnverbinding; waarschuwing; bijzondere voorzichtigheid

Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:
– Bijzondere voorzichtigheid Zoommeer, Schelde-Rijnverbinding, kmr 1031.0
· maandag 20 februari 2017 tot nader bericht
De lichtopstand SRK 52 is beschadigd en gedoofd. Ter dekking is uitgelegd een rode stompe lichtboei SRK 52, lichtkarakter ISO.R.4s, in de positie 51° 30’,323 N – 004° 13’,065 E.
(E-mail Zee en Delta , District Noord , 2017-11 , 20-02-2017)


Rijkswaterstaat.2017.00890.2 

Zoommeer, Schelde-Rijnverbinding; mededeling; bijzondere voorzichtigheid

Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:
– Bijzondere voorzichtigheid kmr 1032.0
· woensdag 25 januari 2017 16:05 tot nader bericht
Informatie:
– informatiepunt internet www.vts-scheldt.net
Op de Schelde-Rijnverbinding is de lichtopstand SRK 54–TG 27, thv. kmr 1032, beschadigd en gedoofd. Ter dekking is uitgelegd een stompe, rood/groene scheidingsboei SRK 54-TG 27, lichtkarakter QR, in de positie 51° 29’,797 N 004° 13’,160 E Het vorige bericht Rijkswaterstaat.2017.00890.1 van 25-01-2017 is vervallen.
(E-mail Zee en Delta , District Zuid , 05 , 25-01-2017)


Rijkswaterstaat.2017.00889.1 

Eendracht, Schelde-Rijnverbinding; mededeling; bijzondere voorzichtigheid

Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:
– Bijzondere voorzichtigheid kmr 1018.5
· woensdag 25 januari 2017 16:05 tot nader bericht
Op de Schelde-Rijnverbinding is de lichtopstand SRK 23, thv. kmr 1018,5, beschadigd en gedoofd. Ter dekking is uitgelegd een groene spitse sparboei SRK 31, lichtkarakter ISO.G.4s, in de positie 51° 36’,372 N – 004° 11’,507 E. Het vorige bericht Rijkswaterstaat.2017.00889.0 van 25-01-2017 is vervallen.
(E-mail Zee en Delta , District Noord , 04 , 25-01-2017)


Bass 2/2017

Vaarweg: Sardijngeul km 4.1

Omschrijving: Betonningswijziging
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat de volgende betonningswijziging wordt uitgevoerd:

 • SG3    Verlegd naar:    51°26′,621 N 3°33′,404 O

Vlissingen,  12 januari 2017


Bass 1/2017

Vaarweg: Zuidergat km 43.7

Omschrijving: Voormelding dwarsstroomwaarschuwingen 2017
Referte: 71/2008
Vervangt: 1/2016

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit publiceert hierbij de voormeldingen dwarsstroomwaarschuwingen voor het jaar 2017.
Deze voormeldingen zijn met data, tijdvensters en inschaling van sterkte waarop de dwarsstroom astronomisch gezien kan optreden, weergegeven in de bijlage bij deze Bass.
In deze dwarsstroomprognose, welke gebaseerd is op het astronomisch getij, zijn effecten van meteorologische omstandigheden niet meegenomen. Deze kunnen nog aanvullende dwarsstroomwaarschuwingen opleveren gedurende het jaar (zie hieronder).
Het Hydro Meteo Centrum bewaakt 6 tot 12 uur van te voren de criteria betreffende het wel of niet uitbrengen van een dwarsstroomwaarschuwing.
Bij een aantal uren wind (4-6 Bf) uit westelijke richting wordt het water in de Westerschelde opgestuwd. Hierdoor kan het voorkomen dat enkele malen per jaar de criteria overschreden worden. Op het laatste moment wordt er dan een waarschuwing voor dwarsstroming uitgebracht.
Bij een aantal dagen oostenwind kan het voorkomen, dat (bij een datum op de lijst) de criteria net niet gehaald worden. De waarschuwing wordt dan ingetrokken.
Omdat de effecten van meteorologische omstandigheden een jaar van te voren nog niet bekend zijn, is de inschatting dat de jaarlijkse lijst voor ongeveer 95 % correct zal zijn.

Vlissingen,  2 januari 2017

Dwarsstroomprognose_2017.pdf