Berichten aan de recreatievaart 2016


Bass 152/2016

Vaarweg: van Vaarwater langs Hoofdplaat km 9.5 tot Springergeul km 3.2
Omschrijving: Westerschelde – Vaarwater langs Hoofdplaat; Verondieping

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat er een verondieping is geconstateerd in Vaarwater langs Hoofdplaat.

De verondieping bevindt zich 275 meter zuidoost van de VH-6. De minst gepeilde diepte bedraagd 36dm t.ov. LAT.

BASS 152/2016

Vlissingen,  15 december 2016


Bass 149/2016

Vaarweg: van Vaarwater langs Hoofdplaat km 9.5 tot Springergeul km 3.2
Omschrijving: Westerschelde – vaarwater langs Hoofdplaat; wijziging betonning

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat: in het “vaarwater langs Hoofdplaat” de volgende betonningswijziging is uitgevoerd.

Omwisselen de VH1 (positie ongewijzigd):

Onverlichtte (blinde) groene spitse sparboei VH1 in een:.

verlichtte groene spitse sparboei VH1 met karakter:  Iso 4s (G).

Vlissingen,  2 december 2016


2016.13886.0
Kanaal door Walcheren – Roompot; mededeling
Ivm overige geldt het volgende:
Informatie:
– informatiepunt marifoonkanaal 18, Nautische Centrale Vlissingen, Zeelandbrug
– informatiepunt marifoonkanaal 22, Nautische Centrale Vlissingen, bruggen over het Kanaal door Walcheren.
Op zondag 11 december 2016 wijzigen de openingstijden van de bruggen over het Kanaal door Walcheren en de Zeelandbrug. Meer informatie over gewijzigde de openingstijden van de bruggen over het kanaal door Walcheren en de Zeelandbrug vindt u vanaf 30 november 2016 op de website van de Provincie Zeeland;  https://www.zeeland.nl/sluizen-en-bruggen/bedieningstijden-sluizen-en-bruggen
(E-mail RWS-D Zee en Delta , District Noord , 16/16 , 30-11-2016)


Bass 145/2016

Vaarweg: Schaar van de Noord km 2.8
Omschrijving: Westerschelde – Schaar van de Noord; beperking vaargeul en betonningsverlegging
Referte: 133/2016
Vervangt: 133/2016

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:
De verondieping in de Schaar van de Noord zich verder heeft ontwikkeld, dat de diepten in de Schaar van de Noord door natuurlijke fenomenen sterk aan veranderingen onderhevig zijn en dat deze vaargeul uitermate onstabiel en onbetrouwbaar is.
Vanwege de onstabiliteit en de onbetrouwbaarheid van deze vaargeul is na overleg met betrokkenen besloten om met onmiddelijke ingang een diepgangsrestrictie voor de Schaar van de Noord in te stellen.

De minste diepte voor de Schaar van de Noord  bedroeg op 11 november 2016: 13 dm t.o.v. LAT.

Diepgangsrestrictie Schaar van de Noord:

De diepgangsrestrictie is afhankelijk van de actuele waterstand Bath waarbij elk schip om redenen van de onstabiliteit en onbetrouwbaarheid van de vaargeul een kielspeling dient te hebben van tenminste 6 dm. Met andere woorden, de maximum toegestane diepgang op basis van de huidige peilingen is de som van de actuele waterstand Bath t.o.v. LAT  + 7 dm. De GNA kan bij monde van de verkeerscentrale Zandvliet deze formule steeds aanpassen.

Betonningsverlegging:

In verband hiermee wordt de markering in de Schaar van de Noord aangepast.
Bijna de volledige markering wordt opgenomen en terug geplaatst volgens onderstaande tabel:

ALCA-N    51°23′,2328 N    4°11′,1097 E    Kardinale noordboei met lichtkarakter: Q (wit)
SN 2    51°23′,4955 N    4°11′,2148 E    Stompe gele ton met topteken
SN 4    51°23′,4993 N    4°11′,8527 E    Stompe gele boei met topteken en lichtkarakter: VQ Y

SN 1    51°23′,0658 N    4°10′,6141 E    Gele spar met topteken
SN 3    51°23′,2476 N    4°11′,4972 E    Gele spar met topteken
SN 5    51°23′,2625 N    4°11′,9020 E    Spitse gele boei met topteken en lichtkarkater: Q Y
SN 7    51°23′,1503 N    4°12′,2755 E    Gele spar met topteken
SN 9    51°22′,8918 N    4°12′,5796 E    Spitse ton met topteken

De Vlaams Nederlandse Scheldecommissie zal de Schaar van de Noord frequent blijven monitoren en zich nader hierover beraden en zo snel mogelijk met meer permanente maatregelen komen.

Bass 133-2016 is hierbij vervallen.

Deze bekendmaking zal in de Nederlandse Staatscourant en het Belgisch Staatsblad worden geplaatst.

Vlissingen,  28 november 2016

Zie ook afbeelding van de wijziging.


Bass 140/2016

Vaarweg: van Aanloop West entry-punt km 0 tot Boom km 64.4
Omschrijving: Nieuwe flyer marifoonblokindeling en werkprocedures
Referte: 72/2016
Vaarweg: GNB beheersgebied
Omschrijving: Nieuwe flyer marifoonblokindeling en werkprocedures
Ref: Bass 072-2016

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:

Er een nieuwe flyer marifoonblokindeling en werkprocedures versie 5.1 is gepubliceerd op de website  www.vts-scheldt.net .

Hierin staan een aantal kleine noodzakelijke correcties:

Flyer:

·         De grens van de MFBI blokken Wandelaar Approach en Traffic Center Zeebrugge is aangepast aan de nieuwe betonning.
·         De extra melding zeevaart is aangepast; in opvaart zal t.h.v. boei 35 gemeld worden op VHF kanaal 85 i.p.v. 12.

Procedures:

·         Oostdyckboei verandert in OD1
·         Extra melding aan boei 35 gebeurt op VHF kanaal 85 i.p.v. 12
·         Afvarend aan boei S2 enkel melden aan de Westpost.

Vlissingen,  21 november 2016


2016.13716.0
Schelde-Rijnverbinding; gewijzigde markering
Op de Schelde-Rijnverbinding is de lichtopstand SRK 56, ter hoogte van kmr 1032, beschadigd en onder water verdwenen. Ter dekking is uitgelegd een rode lichtboei SRK 2b-1, lichtkarakter ISO.R.4s, in de positie 051° 29’,589 N 004° 13’,200 E.
(E-mail RWS-D Zee en Delta , District Noord , 2016-099 , 24-11-2016)


2016.13645.0
Oosterschelde, Lodijksche Gat; gewijzigde markering
Informatie:
– informatiepunt internet www.vts-scheldt.net
De volgende markering omgewisseld: •Groene, spitse sparboei LG 1 omwisselen voor een groene, spitse ton LG 1, topteken groene kegel •Rode, stompe sparboei LG 6 omwisselen voor een rode, stompe ton LG 6. NB – Voor alle bovengenoemde markering geldt positie ongewijzigd.
(E-mail RWS-D Zee en Delta , District Zuid , 97 , 23-11-2016)


2016.13623.0
Grevelingen; gewijzigde markering
De aanvullende markering (seizoensbetonning t.b.v. de recreatie) en de bijzondere markering van de gebieden voor snelle motorboten in het Grevelingenmeer, is opgenomen.
(E-mail RWS-D Zee en Delta , District Noord , 96 , 22-11-2016)


Oosterscheldestroomgebied Opnemen afmeerboeien

In de Krabbenkreek, in het Tholensche Gat, nabij Yerseke, in het Marollegat en nabij Yerseke, zijn
onderstaande afmeerboeien definitief opgenomen.

Opgenomen:

In de Krabbenkreek, ter hoogte van de haven van St. Annaland, een 3-tal afmeerboeien:
“RWS 1” in positie: 051° 36’,490 N 004° 06’,479 E
“RWS 2” in positie: 051° 36’,432 N 004° 06’,585 E
“RWS 3” in positie: 051° 36’,380 N 004° 06’,692 E

In het Tholensche Gat, nabij de Bergsediepsluis, een 2-tal afmeerboeien:
“RWS 4” in positie: 051° 31’,064 N 004° 09’,321 E
“RWS 5” in positie: 051° 31’,037 N 004° 09’,331 E

Nabij Yerseke, tussen “Stort Yerseke” en meetpaal “YE”, 1 afmeerboei:
“RWS 6” in positie: 051° 30’,639 N 004° 04’,003 E

In het Marollegat, nabij meetpaal “MRG”, 1 afmeerboei:
“RWS 7” in positie: 051° 28’,703 N 004° 11’,199 E

Bij Schelphoek, een 2-tal afmeerboeien:
“RWS 8” in positie: 051° 41’,502 N 003° 48’,661 E
“RWS 9” in positie: 051° 41’,469 N 003° 48’,673 E

Hydr. gr. krt. 1805.6/7 en 10

Goes, 15 november 2016


2016.12423.0
Voorhavens Grevelingensluis; stremming
Ivm werkzaamheden geldt het volgende:
– Stremming Grevelingensluis
· dinsdag 29 november t/m vrijdag 2 december 2016 Dagelijks 07:00 tot 17:00
· maandag 5 december 2016 07:00 tot 17:00
Informatie:
– informatiepunt telefoon 0111 659710, Grevelingensluis
– informatiepunt marifoonkanaal 20, Grevelingensluis
(E-mail RWS-D Zee en Delta , District Noord , 2016/85 , 18-10-2016)


2016.12386.0
Binnenhaven Noordland, Roompotsluis; stremming
Ivm werkzaamheden geldt het volgende:
– Stremming Roompotsluis
· maandag 21 t/m vrijdag 25 november 2016 Dagelijks 07:00 tot 17:00
Informatie:
– informatiepunt marifoonkanaal 18, Roompotsluis
– informatiepunt telefoon 0111-659710, Roompotsluis
Op afroep is het beperkt mogelijk te schutten waarbij rekening gehouden moet worden met een lange wachttijd.
(E-mail RWS-D Zee en Delta , District Noord , 2016-084 , 17-10-2016)


2016.12385.0
Hammen; gewijzigde markering
In de Oosterschelde zijn de gele bolvormige tonnen met A.1 topteken DAM-O A t/m H en DAM-O K t/m N, ten behoeve van de seizoensgebonden afsluiting van de Oliegeul (periode 1 maart – 1 oktober), opgenomen.
(E-mail RWS-D Zee en Delta , District Noord , 2016-083 , 17-10-2016)


Bass 131/2016

Vaarweg: van Westrond 2 (westelijk) km 45.4 tot Wandelaar Zeebrugge km 29.6
Omschrijving: Monding westerschelde – Scheur    Wrak Flinterstar; opheffing verboden vaargebied. Ref. Bass 051-2016
Referte: 51/2016
Vervangt: 51/2016
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:

Het wrak van de Flinterstar is geborgen.
Het verboden vaargebied tussen de S3 en S5 buiten de vaargeul is opgeheven.
De vanwege het incident en de werkzaamheden uitgelegde betonning wordt opgenomen.
Bass 051-2016 is hierbij ingetrokken.

Vlissingen,  14 oktober 2016


2016.11760.0
Kanaal door Zuid-Beveland; geen bediening
– Geen bediening Vlakebrug
· maandag 21 november 2016 08:00 tot 10:00
– Doorvaarthoogte 1050 cm Normaal Amsterdams Peil Vlakebrug vast deel
– Geen bediening Postbrug
· maandag 21 november 2016 10:00 tot 12:00
– Doorvaarthoogte 1050 cm Normaal Amsterdams Peil Postbrug vast deel
Informatie:
– informatiepunt marifoonkanaal 68, VP Wemeldinge
– informatiepunt telefoon 088-7974801, VP Wemeldinge
– informatiepunt marifoonkanaal 22, sluis Hansweert
– informatiepunt telefoon 0113-396200, sluis Hansweert
– informatiepunt internet www.sluisplanning.nl
(E-mail RWS-D Zee en Delta , District Noord , 03-10-2016)


Bass 128/2016

Vaarweg: van Blokgrens Waarde / Saeftinge (Konijnenschor) km 33.7 tot Blokgrens Waarde / Saeftinge (Konijnenschor) km 33.7
Omschrijving: Betonningsverlegging en verondieping
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:

Er een verondieping is geconstateerd in de zuidelijke ingang van de Schaar van Valkenisse. De zuidelijke ingang lijkt zich in zijn geheel richting het westen te verschuiven.
De volgende betonningswijzigingen worden binnenkort uitgevoerd:
Verleggen

Boei 58 naar positie 51° 22’,278 N 004° 05’,999 E
SvV 13 naar positie 51° 22’,361 N 004° 05’,979 E
SvV 16 naar positie 51° 22’,384 N 004° 06’,323 E

Vlissingen, 3 oktober 2016


Bass 127/2016

Vaarweg: van Blokgrens Borssele / Terneuzen (Ever) km 13.3 tot Blokgrens Terneuzen / Hansweert (Middelgat) km 11.4
Omschrijving: Westerschelde – Everingen (Geul van Baarland) – betonningsverlegging en verondieping
Vaarweg: Westerschelde – Everingen (Geul van Baarland)
Omschrijving: Betonningsverlegging en verondieping

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:
De Everingen t.h.v. de Geul van Baarland aan het verondiepen is aan de rode zijde.
Verwacht wordt dat deze ontwikkeling zich doorzet.
De scheepvaart dient dan ook bedacht te zijn op aanzandingen aan de rode zijde in de omgeving van de boeien E10 en E12.

De volgende betonningswijzigingen worden binnenkort uitgevoerd:
Verlegd worden:
E10 naar positie:               51° 21’,892 N  003° 51’,095 E
E12 naar positie:               51° 21’,899 N  003° 51’,646 E
E16 naar positie:               51° 22’,609 N  003° 53’,130 E
E11 naar positie:               51° 21’,761 N  003° 50’,944 E
E13 naar positie:               51° 21’,706 N  003° 51’,738 E
E13A naar positie:             51° 21’,828 N  003° 52’,355 E
E15 naar positie:               51° 22’,054 N  003° 52’,726 E

Tevens zal in de Everingen met deze werkzaamheden de volgende betonning worden verlegd:
E5 naar positie:                51° 22’,711 N  003° 47’,800 E
E/ZE naar positie:             51° 22’,609 N  003° 48’,261 E
E7 naar positie:                51° 22’,420 N  003° 49’,000 E

Vlissingen,  30 september 2016


Bass 123/2016

Vaarweg: van Schaar van de Noord km 2.8 tot Pas van Rilland km 0
Omschrijving: Beperking van de vaargeul
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:

De Schaar van de Noord verondiept en onstabiel is. De minste diepte bedraagt, ten tijde van de uitgifte van deze Bass, 16 dm t.o.v. LAT. Deze verondieping ligt aan de zuidkant van het vaarwater nabij de SN 7 en strekt zich uit tot ongeveer 100 meter noord van deze boei.
De vaargeul Schaar van de Noord wordt om deze reden tot nader order ontraden voor alle scheepvaart van 2 uur voor laagwater Bath tot 2 uur na laagwater Bath.
De Vlaams Nederlandse Scheldecommissie zal de Schaar van de Noord frequent blijven monitoren en zich nader hierover beraden.
Deze bekendmaking zal in de Nederlandse Staatscourant en het Belgisch Staatsblad worden geplaatst.

Vlissingen, 23 september 2016


Bass 122/2016

Vaarweg: van Pas van Terneuzen km 73.3 tot Pas van Terneuzen km 74.6
Omschrijving: Betonningswijziging boeien 15 en 15A
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:

De volgende betonningswijziging in de Pas van Terneuzen binnenkort wordt uitgevoerd:

Boei 15
Lichtkarakter zal wijzigen van Q(1)G 1s naar ISO 4s.

Boei 15a
De kardinale boei wordt vervangen voor een spitse laterale boei van gelijke omvang.
Lichtkarakter VQ G.

De posities van de boeien blijven ongewijzigd.

Vlissingen, 22 september 2016


2016.11127.0
Voorhavens Jachtensluizen; mededeling
Onder verwijzing naar de Bekendmaking aan de Scheepvaart, DZD-BAS-2009/81, d.d. 17 september 2009, aangaande het onder voorwaarden schutten van de beroepsvaart door de Krammer Jachtensluis, wordt bekendgemaakt dat ivm geconstateerde gebreken aan de geleidewerken naar de sluiskolken, de Krammer Jachtensluis tnb niet beschikbaar zal zijn voor de beroepsvaart. De Bekendmaking aan de Scheepvaart, DZD-BAS-2009/81, d.d. 17 september 2009, wordt hiermede ingetrokken.
(E-mail RWS-D Zee en Delta , District Noord , 2016/70 , 16-09-2016)


Bass 119/2016

Vaarweg: van Blokgrens Oostgat / Vlissingen(Oostgat) km 9.4 tot Sardijngeul km 4.1
Omschrijving: Westerschelde – Voorzorgsgebied – Aanpassing begrenzing voorzorgsgebied
Referte: 118/2016
Vaarweg: Westerschelde – Voorzorgsgebied
Omschrijving: Aanpassing begrenzing voorzorgsgebied
Ref: Bass 118-2016

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:
Door de uitvoering van Bass 118-2016 het nodig is om de punten ter begrenzing van het voorzorgsgebied zoals genoemd in artikel 43, lid 2 ondedeel a van het Scheepvaartreglement Westerschelde 1990 aan te passen.
Voor artikel 43, lid 2, onderdeel a van het Scheepvaartreglement Westerschelde 1990 dient gelezen te worden:
aan de noordzijde door de lijn gaande over de boeien W 6, W 8, W 10, SG-W, SG 3, SG 1, OG 21, OG 19 tot aan het snijpunt met de lijn gaande over de boeien «Trawl» en OG 14, vervolgens in ongeveer noordoostelijke richting gaande tot aan de boei OG 14, vervolgens gaande over de boeien OG 14A, OG 16, SG 2, SG 4 en over het worteleinde van het Leugenaarshoofd, vervolgens gaande langs de wal van Walcheren, over de koppen van de havendammen van de Koopmanshaven, vervolgens gaande over de boeien RV 2, RV 4, RV 6, de koppen van de havendammen van de buitenvoorhaven van het kanaal door Walcheren, vervolgens gaande over de boei 2 en de koppen van de havendammen van de Sloehaven;

Deze bekendmaking zal worden gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant en het Belgisch Staatsblad.

Vlissingen,  15 september 2016


Bass 118/2016

Vaarweg: van Blokgrens Oostgat / Vlissingen(Oostgat) km 9.4 tot Sardijngeul km 4.1
Omschrijving: Definitieve markering Oostgat- Sardijngeul
Referte: 109/2012 / 34/2015 / 71/2015 / 118/2015 / 3/2016 / 37/2016
Vaarweg: Westerschelde – Oostgat – Sardijngeul

Omschrijving: Definitieve markering Oostgat- Sardijngeul
Ref. Bass 109-2012, 034-2015, 071-2015, 118-2015, 003-2016 en 037-2016

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat op basis van nieuwe peildata de volgende betonningswijzigingen zullen worden uitgevoerd:

Opnemen

OG10A Iso R. 2s
Westduin

Verleggen

OG-DL VQ (3) 5s naar positie 51° 28’,071 N 003° 30’,616 E
OG19 VQ G. naar positie 51° 27’,501 N 003° 30’,739 E
OG12 Iso R. 2s naar positie 51° 27’,881 N 003° 31’,203 E
OG14 VQR (nieuw karakter) naar positie 51° 27’,431 N 003° 31’,429 E

Uitleggen

OG14A Iso R. 4s in positie 51° 27’,270 N 003° 31’,659 E

Permanent maken van tijdelijke positie (geen wijzigingen)

OG17A Iso G. 8s in positie 51° 28’,501 N 003° 30’,218 E
OG21 Iso G. 4s in positie 51° 27’,047 N 003° 31’,526 E

Na uitvoering van deze Bass komen de volgende Bassen te vervallen: 109-2012, 034-2015, 071-2015, 118-2015, 003-2016 en 037-2016.

Vlissingen, 15 september 2016


Bass 104/2016

Vaarweg: van Pas van Terneuzen km 71.7 tot Ankergebied Springergeul km 71.6
Omschrijving: Westerschelde – Thomaesgeul – betonningswijziging
Vaarweg: Westerschelde – Thomaesgeul
Omschrijving: betonningswijziging
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:
De volgende betonningswijziging  in de Thomaesgeul binnenkort wordt uitgevoerd:
Verleggen:
Ton TG 6 naar positie:              51°21’,741 N  003°43’,466 E
Ton TG 8 naar positie:              51°21’,797 N  003°43’,761 E
Ton TG 1 naar positie:              51°21’,570 N  003°43’,183 E
Ton TG 3 naar positie:              51°21’,704 N  003°43’,519 E
Ton TG 5 naar positie:              51°21’,746 N  003°43’,771 E

Vlissingen, 4 augustus 2016


Bass 98/2016

Vaarweg:
Omschrijving: Vaarweg: Westerschelde – Schaar van Valkenisse- Verleggen betonning
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat de betonning in de Schaar van Valkenisse wordt aangepast.
De posities van de volgende betonning zal worden gewijzigd:

SvV 4 naar positie: 51°24′,391 N  4°03′,804 E
SvV 6 naar positie: 51°24′,005 N  4°04′,467 E
SvV 8 naar positie: 51°23′,614 N  4°05′,146 E
SvV 10 naar positie: 51°23′,171 N  4°05′,608 E
SvV 12 naar positie: 51°22′,737 N  4°05′,857 E
SvV 14 naar positie: 51°22′,492 N  4°06′,113 E
SvV 16 naar positie: 51°22′,379 N  4°06′,401 E
SvV 5 naar positie: 51°23′,852 N  4°04′,256 E
SvV 7 naar positie: 51°23′,488N  4°04′,943 E
SvV 9 naar positie: 51°23′,139 N  4°05′,359 E
SvV 13 naar positie: 51°22′,351 N  4°06′,044 E

De wijzigingen zullen plaatsvinden rond 27 juli 2016.

Vlissingen,  25 juli 2016


Bass 96/2016

Vaarweg: van Vaarwater langs Hoofdplaat km 9.6 tot Springergeul km 3.2
Omschrijving: Westerschelde / Vaarwater Langs Hoofdplaat . Betonningswijziging
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat de volgende boeien worden verlegd.

VH 4          naar positie:         51°23,’88 N             003°34,’85 O
VH 6          naar positie:         51°23,’65 N             003°35,’37 O
VH 6a        naar positie:         51°23,’47 N             003°36,’00 O
VH 9          naar positie:         51°22,’89 N             003°40,’00 O
VH 11        naar positie:         51°22,’72 N             003°40,’80 O

Vlissingen,  21 juli 2016


Bass 95/2016

Vaarweg: van Nauw van Bath km 3.3 tot Pas van Rilland km 0
Omschrijving: Westerschelde / Schaar van de Noord . Verleggen betonning
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat met name de Oostelijke invaart van de Schaar van de Noord zal worden verruimd.
De posities van de volgende tonnen worden gewijzigd:
SN 6         200m om de NW  naar:                         51°23,’5019 N          004°12,’1113 O
SN 1          50m om de O      naar:                          51°23,’0658 N          004°10,’6141 O
SN 3         100m om de ZO  naar:                          51°23,’2314 N          004°10,’9718 O

Ton SN 6 wordt een lichtboei met karakter VQY.

Boei SN 4 wordt een ton.

De wijzigingen zullen plaatsvinden rond 27 juli 2016.

Vlissingen,  21 juli 2016


Bass 91/2016

Vaarweg: van Scheur Wielingen (Wielingen) km 3.5 tot Blokgrens Ribzand / Vlissingen (oude CA/VL) km 99.8
Omschrijving: Uitleggen betonning tbv jachthaven Cadzand
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:
Voor de aanloop van de nieuwe jachthaven Cadzand 2 rode spartonnen zijn uitgelegd, Cadzand 2 en Cadzand 4.

De posities van de nieuwe tonnen zijn:
Cadzand 2                       51°22,’8669 N                 003°22,’9780 O
Cadzand 4                       51°22,’8411 N                 003°22,’9603 O

Vlissingen,  13 juli 2016


Bass 65/2016

Vaarweg: van Overloop van Hansweert km 0 tot Blokgrens Hansweert / Waarde km 42.1
Omschrijving: Westerschelde – Zuidergat – Betonningswijziging Vaarweg: Westerschelde – Zuidergat
Omschrijving: Betonningswijziging
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:

De volgende betonningswijziging op 15 juni 2016 wordt uitgevoerd:

Verleggen:

Sparton F 49 naar positie:                          51o-25’,748  N   004o-00’,732 E

Uitleggen

Spartonf F 51 naar positie:                         51o-25’,351 N   004o-01’,370 E

Vlissingen,  14 juni 2016


Bass 62/2016

Vaarweg: van Blokgrens Vlissingen / Borssele km 6.3 tot Schaar Spijkerplaat km 4.3
Omschrijving: Westerschelde – Schaar van Spijkerplaat; Betonningswijziging

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat: in week 24 er betonning aan de ingang van de Schaar van Spijkerplaat wordt aangepast.

Opnemen betonning:
SS 5 en SS 7

Uitleggen betonning:
SS 5        in positie: 51° 24’,7068 N 003° 38’,0437  E
SS 7 Iso.G 8s    in positie: 51° 24’,8470 N 003° 38’,7160  E

Vlissingen, 7 juni 2016


Bass 46/2016

Vaarweg: van Honte km 88.5 tot undefined
Omschrijving: GNB beheersgebied – Betonning parallelle routes – ref Bass 018-2016
Referte: 18/2016
Vaarweg: GNB beheersgebied
Omschrijving: Betonning parallelle routes
Ref: Bass 018/2016

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:
De betonningswijzigingen zoals vermeld in Bass 018/2016 zijn uitgevoerd met de volgende aanpassingen:

De gele ton F 24 ligt in positie: 51° 21’,201 N  003° 51’,841 E
De gele ton F 42 ligt in positie: 51° 25’,665 N  004° 01’,956 E

Aanvullend is uitgelegd:

Spar ton 20A in positie: 51° 20’,912 N  003°’ 50’,003 E

Deze bekendmaking is tevens te downloaden op www.vts-scheldt.net

Vlissingen,  26 april 2016


2016.04299.0
Schelde-Rijnverbinding; gewijzigde markering
Ivm herstelwerkzaamheden geldt het volgende:
– Bijzondere voorzichtigheid Schelde-Rijnverbinding thv kmr 1033.0
· dinsdag 26 april 2016 14:51 tot nader bericht
Lichtopstand SRK 58 is beschadigd en gedoofd. Ter dekking is uitgelegd een rode lichtboei SRK 2B, topteken rode cilinder, lichtkarakter ISO.R.4s, in de positie 051° 29’,089 N – 004° 13’,308 E. In verband hiermede omgenummerd de bestaande rode lichtboeien: SRK 2B – topteken – lichtkarakter ISO.R.4s, in de positie 051° 30’,829 N – 004° 13’,131 E, naar SRK 2 C; SRK 2C – lichtkarakter ISO.R.4s, in de positie 051° 31’,189 N – 004° 13’,315 E, naar SRK 2 D.
(E-mail RWS-D Zee en Delta , District Noord , 2016-25 , 26-04-2016)


Bass 35/2016

Vaarweg:
Omschrijving: betonningswijziging
Vaarweg: Westerschelde- Overloop van Hansweert
Omschrijving: Betonningswijziging

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat in de tweede heflt van april 2016 de volgende betonningswijziging zal worden uitgevoerd;

Verleggen:

Boei 41 naar positie 51° 24’,705 N   003° 57’,909 E

Deze bekendmaking is tevens te downloaden op www.vts-scheldt.net

Vlissingen, 6 april 2016


Bass 28/2016

Vaarweg: Blokgrens Ribzand / Vlissingen (oude CA/VL) km 99.8
Omschrijving: Westerschelde – Wielingen – Jachthaven Cadzand

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat op 1 april 2016 de volgende havenlichten van de jachthaven van Cadzand in gebruik worden genomen:

Op de Westelijke havendam een Groen vast licht in Positie: 51° 22’,860 N   003° 22’,898 E

Op de Oostelijke  havendam een Rood  vast licht in Positie: 51° 22’,823 N   003° 22’,920 E

Deze bekendmaking is tevens te downloaden op www.vts-scheldt.net

Vlissingen, 24 maart 2016


Bass 36/2016

Vaarweg: van Everingen km 3.8 tot Blokgrens Terneuzen / Hansweert (Middelgat) km 11.4
Omschrijving: Westerschelde – Everingen – Geul van Baarland; Betonningswijziginge
Referte: 17/2016

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat in april 2016 de volgende betonningswijzigingen zullen worden uitgevoerd:

Verleggen

Ton E7 naar positie 51° 22’,276 N   003° 49’,168 E
Ton E9 naar positie 51° 22’,049 N   003° 49’,930 E
Boei E11 naar positie 51° 21’,808 N   003° 50’,839 E
Boei E13 naar positie 51° 21’,715 N   003° 51’,592 E
Ton E19 naar positie 51° 22’,810 N   003° 54’,046 E

Boei E10 naar postie 51° 21’,947 N   003° 50’,955 E
Boei E12 naar positie 51° 21’,947 N   003° 51’,623 E
Boei E14 naar positie 51° 22’,233 N   003° 52’,402 E

Verleggen en omnummeren

Boei E15 (oude E17) naar positie 51° 22’,034 N   003° 52’,512 E
Ton E17 (oude E15) naar positie 51° 22’,386 N   003° 53’,370 E

Nieuw uitleggen

Ton E13A in positie 51° 21’,874 N   003° 52’,198 E

Een kaart van de nieuwe situatie kan worden gedownload van www.vts-scheldt.net

Na uitvoering van deze betonningswijzigingen komt Bass 017-2016 te vervallen.

Vlissingen, 7 april 2016


2016.02190.0
Oosterschelde; gewijzigde markering
In de Oosterschelde zijn de gele bolvormige tonnen met A.1 topteken DAM-O A t/m H (Geul van de Roggenplaat) en DAM-O K t/m N (Hammen), ten behoeve van de seizoensgebonden afsluiting van de Oliegeul (periode 1 maart – 1 oktober), uitgelegd
(E-mail RWS-D Zee en Delta , District Noord , 2016-14 , 07-03-2016)


Bass 18/2016

Vaarweg: van Blokgrens Vlissingen / Borssele km 82.7 tot Beneden Zeeschelde km 22.5
Omschrijving: GNB beheersgebied – betonningswijziging i.v.m. inwerkingtreding GB 01-2016
Referte: 8/2016
Vaarweg: GNB beheersgebied
Omschrijving: Betonningswijziging i.v.m. inwerkingtreding GB 01/2016
Ref: Bass 008-2016

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:
De markering van de parallelle routes (fietspaden) als zijnde een onderdeel van de hoofdvaargeul i.v.m. de inwerkingtreding van GB 01/2016 als volgt wordt aangepast.
De uitvoering hiervan vind plaats gedurende de maand april 2016.

Pas van Borssele:
Opnemen:    FB1
FB3

Omnummeren:    FB5 wordt F9
FB7 wordt F11
FB9 wordt F13
FB11 wordt FPvT

Nieuwe parallelle route (fietspad) thv havens Terneuzen:
Uitleggen:    gele ton F14 in positie: 51°21’,683 N   003° 46’,772 E
gele ton F16 in positie: 51°21’,388 N   003° 47’,678 E
gele ton F18 in positie: 51°21’,010 N   003° 48’,863 E
gele ton F24 in positie: 51°21’,283 N   003° 51’,840 E
gele ton F26 in positie: 51°21’,454 N   003° 53’,078 E
gele ton F28 in positie: 51°21’,771 N   003° 53’,839 E
gele ton F28A in positie: 51°22’,209 N   003° 54’,789 E

Omnummeren:    WPT2 wordt F20
WPT4 wordt F20A
WPT6 wordt F22
FP2 wordt F28B
FP4 wordt F30
FP6 wordt F32
FP8 wordt F34
FP1 wordt F31
FP3 wordt F33
FP5 wordt F35
FP7 wordt F37

Parallelle route (fietspad) Zuidergat
Opnemen:    FZ2
FZ1

Uitleggen:    gele ton F42 in positie: 51°26’,204 N   004° 01’,940 E
gele ton F47 in positie: 51°25’,983 N   004° 00’,082 E

Omnummeren:    FZ3 wordt F49
FZ5 wordt F51
FZ7 wordt F53
FZ9 wordt F53A
FZ11 wordt F55
FZ4 wordt F42A
FZ6 wordt F44
FZ8 wordt F46
FZ10 wordt F48
FZ12 wordt F48A

Parallelle route (fietspad) boven Valkenisse inclusief wijzigingen in de laterale markeing
Opnemen:    SvV18

Wijzigen:    rode boei SvV16 in Zuid Cardinale boei SvV16
Zuid Cardinale boei FM-SvV in gele ton F60

Omnummeren:    FM2 wordt F62
FM4 wordt F64A
FM6 wordt F64B
FM8 wordt F66
ton 64A wordt ton 64B

Uitleggen:
boei 64A (Iso R 8s) in positie: 51°22’,719 N   004° 08’,891 E
boei 69A (Iso G 4s) in positie: 51°22’,737 N   004° 09’,589 E

Parallelle route (fietspad) boven Saeftinghe
Omnummeren:
S1  wordt F81
S3  wordt F81A
S5  wordt F83
S7  wordt F83A
S9  wordt F83B
S11 wordt F85
S13 wordt F85A

Deze bekendmaking is tevens te downloaden op www.vts-scheldt.net

Vlissingen,  3 maart 2016


2016.01853.0
Eendracht, Schelde-Rijnverbinding; gewijzigde markering
– Bijzondere voorzichtigheid zuid van oostelijk landhoofd Slaakbrug (in N257)
· donderdag 25 februari 2016 11:15 tot nader bericht
Ten zuiden van het oostelijk landhoofd van de Slaakbrug, is de groene paal ‘19’ met radarreflector, beschadigd en onder water verdwenen. Ter tijdelijke dekking is uitgelegd een groene spitse sparboei SRK 31, met radarreflector, in de positie 51° 36’,721 N – 004° 11’,653 E.
(E-mail RWS-D Zee en Delta , District Noord , 2016/12 , 25-02-2016)


2016.01852.0
Schelde-Rijnverbinding; gewijzigde markering
Ivm herstelwerkzaamheden geldt het volgende:
– Bijzondere voorzichtigheid Schelde-Rijnverbinding, lichtopstand SRK 50 (thv kmr 1030.0)
· donderdag 25 februari 2016 tot nader bericht
Lichtopstand SRK 50, thv kmr raai 1030.0, is beschadigd en gedoofd. Ter dekking is uitgelegd een rode lichtboei SRK 2B, topteken rode cilinder, lichtkarakter ISO.R.4s, in de positie 51° 30’,829 N – 004° 13’,131 E. In verband hiermee is de ‘oude’ rode lichtboei SRK 2B, lichtkarakter ISO.R.4s, thv de invaart vluchthaven Tholen, in de positie 51° 31’,189 N – 004° 13’,315 E, omgenummerd naar SRK 2C.
(E-mail RWS-D Zee en Delta , District Noord , 2016/11 , 25-02-2016)


Bass 8/2016

Vaarweg: van Honte km 88.5 tot Boom km 64.4
Omschrijving: GNB beheersgebied – Begrenzing parallelle routes langs de hoofdvaargeulen
Vervangt: 10/2013
Vaarweg: GNB Beheersgebied
Omschrijving: Begrenzingen parallelle routes langs de hoofdvaargeulen

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit publiceert hierbij de in bijlage gevoegde Gezamenlijke Bekendmaking:

Nr. 01-2016 Begrenzingen parallelle routes langs de hoofdvaargeulen.

Deze Gezamenlijke Bekendmaking vergt de nodige aanpassingen aan de betonning.
De uitvoering hiervan zal nader bekend worden gemaakt in een aparte Bass.

Deze bekendmaking wordt in de Nederlandse Staatscourant en het Belgisch Staatsblad geplaatst.

Deze bekendmaking is tevens te downloaden op www.vts-scheldt.net

Vlissingen,  15 februari 2016


Bass 1/2016

Vaarweg: van Passage Hansweert km 47.1 tot Bocht van Walsoorden, Zuidergat km 0.4
Omschrijving: Westerschelde – Zuidergat – Voormelding dwarsstroomwaarschuwingen 2016
Referte: 71/2008

Vaarweg: Westerschelde – Zuidergat
Omschrijving: Voormelding dwarsstroomwaarschuwingen 2016
Ref: Bass 071/08

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit publiceert hierbij de voormeldingen
dwarsstroomwaarschuwingen voor het jaar 2016.
Deze voormeldingen zijn met data, tijdvensters en inschaling van sterkte waarop de dwarsstroom astronomisch gezien kan optreden, weergegeven in de bijlage bij deze Bass.
In deze dwarsstroomprognose, welke gebaseerd is op het astronomisch getij, zijn effecten van meteorologische omstandigheden niet meegenomen. Deze kunnen nog aanvullende dwarsstroomwaarschuwingen opleveren gedurende het jaar (zie hieronder).

Het Hydro Meteo Centrum bewaakt 6 tot 12 uur van te voren de criteria betreffende het wel of niet uitbrengen van een dwarsstroomwaarschuwing.
Bij een aantal uren wind (4-6 Bf) uit westelijke richting wordt het water in de Westerschelde opgestuwd.
Hierdoor kan het voorkomen dat enkele malen per jaar de criteria overschreden worden.
Op het laatste moment wordt er dan een waarschuwing voor dwarsstroming uitgebracht.
Bij een aantal dagen oostenwind kan het voorkomen, dat (bij een datum op de lijst) de criteria net niet gehaald worden. De waarschuwing wordt dan ingetrokken.

Omdat de effecten van meteorologische omstandigheden een jaar van te voren nog niet bekend zijn, is de inschatting dat de jaarlijkse lijst voor ongeveer 95 % correct zal zijn.

Deze bekendmaking is tevens te downloaden op www.vts-scheldt.net

Vlissingen, 4 januari 2016

Voormelding dwarsstroomwaarschuwingen 2016 PDF