Berichten aan de recreatievaart 2014


 

Kaart 1801.5 Uitgave: jun 2013
Week 48 van 2014
*402/14 NOORDZEE. BOLLEN VAN HET NIEUWE ZAND. Vorig BaZ: 208/14
Schrappen:
BZ 6 gele stompe ton op 051°43.18N 003°35.72E
BZ 8 gele stompe ton op 051°42.85N 003°36.38E
BZ 10 gele stompe ton op 051°42.53N 003°36.98E
Aanbrengen:
BZ 6 gele stompe ton op 051°42.81N 003°35.27E
BZ 8 gele stompe ton op 051°42.38N 003°35.83E
BZ 10 gele stompe ton op 051°41.92N 003°36.35E
Bron: RWS MD 455/2014; PNR 2264-2014-1.


Bass 126/2014
Vaarweg: van Overloop van Hansweert km 0.6 tot Blokgrens Terneuzen / Hansweert (Libo 35/32) km 52.6
Omschrijving: Westerschelde – Overloop van Hansweert; Betonningswijziging
Referte: 118/2014
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat de volgende betonningswijziging is uitgevoerd:
Gele ton  ”ADCP-1” is  verlegd naar positie:  51° 23’,737 N 003° 56’,753 E
De stroommeter blijft wel op de bodem (blind) verankerd in de positie zoals genoemd in Bass 118-2014.
Vlissingen, 7 november 2014


Bass 125/2014
Vaarweg: van Pas van Terneuzen km 6.9 tot Passage Terneuzen km 65.4
Omschrijving: Westerschelde – Pas van Terneuzen; Betonningswijziging
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat de volgende betonningswijziging is uitgevoerd:
Ton “K”  in positie: 51° 21,067 N  003° 47,120 E is opgenomen.
Vlissingen, 7 november 2014


Bass 122/2014
Vaarweg: van Pas van Rilland km 26.4 tot Nauw van Bath km 3.1
Omschrijving: Westerschelde – Nauw van Bath; : Betonningswijziging
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat: de volgende betonningswijziging is uitgevoerd.
De blinde ton 66D is voor proef vervangen door een verlichte kunststof sparboei met karakter Iso.4s.
Vlissingen, 23 oktober 2014


Bass 121/2014
Vaarweg:
Omschrijving: betonningswijziging
Referte: 92/2014
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat: binnenkort de werkzaamheden aan de oostenlijke havendam van Breskens zullen worden hervat.
In verband met bovenstaande werkzaamheden wordt de volgende lichtboei uitgelegd:
gele lichtboei “Werk A” met karakter FL (5) Y in positie: 51° 24’,012 N   003° 34’,224  E
Start werkzaamheden zal per Schelde Scheepvaartbericht bekend gesteld worden.
Vlissingen, 20 oktober 2014.


Bass 116/2014
Vaarweg: Overloop van Hansweert km 47.9
Omschrijving: betoningswijziging Gat van Ossenisse
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat er in het Gat van Ossenisse aan beide zijden van de hoofdvaargeul fietspaden worden aangelegd t.b.v. de mogelijkheid tot scheiding van de verschillende verkeersstromen. Hiertoe wordt binnenkort de volgende betonningswijziging uitgevoerd:
Verleggen:
Boei 29 naar positie: 51° 21’,671 N 003° 54’,652 E
Ton 31 naar positie: 51° 22’,139 N 003° 55’,662 E
Boei 35 naar positie: 51° 23’,073 N 003° 57’,218 E
Ton 37 naar positie: 51° 23’,494 N 003° 57’,438 E
Boei 39 naar positie: 51° 23’,976 N 003° 57’,595 E
Uitleggen:
Ton FP 1 in positie: 51° 22’,057 N 003° 55’,755 E
Ton FP 3 in positie: 51° 22’,393 N 003° 56’,567 E
Ton FP 5 in positie: 51° 23’,030 N 003° 57’,422 E
Ton FP 7 in positie: 51° 23’,452 N 003° 57’,594 E
Ton FP 2 in positie: 51° 22’,522 N 003° 55’,240 E
Ton FP 4 in positie: 51° 22’,962 N 003° 55’,903 E
Ton FP 6 in positie: 51° 23’,256 N 003° 56’,346 E
Ton FP 8 in positie: 51° 23’,684 N 003° 56’,725 E
Opnemen:
Ton STORT 1 in positie: 51° 22’,989 N 003° 57’,436 E
Ton STORT 3 in positie: 51° 23’,451 N 003° 57’,674 E
Vlissingen, 7 oktober 2014


Bass 114/2014
Vaarweg: van Schaar van Waarde km 2.7 tot Blokgrens Waarde / Saeftinge (Konijnenschor) km 33.7
Omschrijving: Westerschelde – Schaar van Valkenisse; Betonningswijziging
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:
In verband met het verlopen van de geul “Schaar van Valkenisse” om de zuid, wordt de betonning binnenkort aangepast:
Verleggen:
Boei SvV 13 naar positie:   51°22’,456 N  004°06’,071 E
Boei SvV 15 naar positie:   51°22’,370 N  004°06’,311 E
Boei SvV 14 naar positie:   51°22’,552 N  004°06’,224 E
Boei SvV 16 naar positie:   51°22’,466 N  004°06’,463 E
Uitleggen:
Ton SvW 18 in positie:       51°22’,454 N  004°06’,830 E
Vlissingen, 6 oktober 2014


Bass 106/2014
Vaarweg:Omschrijving: Publicatie GB 01-2014 Wijziging Marifoonblokindeling VTS-Scheldegebied
Vaarweg: GNB beheersgebied
Omschrijving: GB 01-2014 Wijziging Marifoonblokindeling VTS-Scheldegebied
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit publiceert hierbij de in bijlage gevoegde Gezamenlijke Bekendmaking:
GB 01-2014  Wijziging Marifoonblokindeling VTS-Scheldegebied
Deze bekendmaking wordt in de Nederlandse Staatscourant en het Belgisch Staatsblad geplaatst.
Vlissingen, 23 september 2014
Bijlage:
GB 01-2014 MFBI
Bijlage Bass  106.pdf


Bass 100/2014
Vaarweg: Blokgrens Oostgat / Vlissingen(Walvisstaart) km 22.4
Omschrijving: Plaatsing meetframe
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat in verband met een meetonderzoek, in de monding van de Westerschelde de in Bass nr. 082-2014 genoemde meetframes met de bijbehorende betonning zijn opgenomen.
Een meetframe met de bijbehorende betonning wordt uitgelegd in de volgende posities:
BMM1        Frame                                                            51° 32.289 N   003° 18.340 E
BMM1A      Spar – Geel/Zwart/Geel – Topteken West          51° 32.279 N   003°  18.309 E
BMM1B      Spar – Zwart/Geel/ Zwart – Topteken Oost       51° 32.299 N   003° 18.371 E
Bass 082-2014 komt hiermee te vervallen.
Vlissingen, 5 september 2014


Bass 99/2014
Vaarweg: van Vaarwater langs Hoofdplaat km 9.5 tot Vaarwater langs Hoofdplaat km 9.6
Omschrijving: Wijziging betonning zinkerleiding vaarwater langs Hoofdplaat
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat de betonning van de afgezonken zinkerleiding in de schaar van “Vaarwater langs Hoofdplaat” is gewijzigd.
De betonning aan de uiteinden van de zinkerleiding is gewijzigd in:
Zinker West.
Spitse gele ton voorzien van topteken: in positie:      51°22,766N      003°38,139’E
Zinker Oost.
Spitse gele ton voorzien van topteken: in positie:      51°22,664N     003°38,734’E
Bass 044-2014 komt te vervallen.
Vlissingen, 2 september 2014


Bass 98/2014
Vaarweg: van Everingen km 3.8 tot Passage Terneuzen Everingen km 6.2
Omschrijving: betonningswijziging Everingen (E14 en E16)
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat: de volgende betonningswijziging is uitgevoerd:
Verlegd zijn:
E 14   naar positie: 51° 22’,339 N  003° 52’,320 E
E 16   naar positie: 51° 22’,689 N  003° 53’,084 E
Bass 096-2014 is vervallen.
Vlissingen, 2 september 2014


Bass 93/2014
Vaarweg:
Omschrijving: Bestortingswerkzaamheden Ellewoutsdijk – Gat van Borssele en Hoek van Borssele
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat er bestortingswerkzaamheden aan de vooroever van de dijk tussen Ellewoutsdijk en Gat van Borssele en bij Hoek van Borssele worden uitgevoerd van 29 september 2014 tot en met 30 november 2014.
Werkzaamheden Everingen – Gat van Borssele:
De werkzaamheden worden 24/7 uitgevoerd gedurende de werkperiode.
Bestortingen voor de stroomzone, worden van 3 oktober tot en met 4 november 2014 uitgevoerd door een zijsteenstorter.
Bestortingen voor de golfzone, worden van 27 oktober tot en met 30 november 2014 uitgevoerd vanaf een werkponton.
Instellen werkzone / verboden vaargebied Everingen – Gat van Borssele (bijlage 1):
Drie gele tonnen voorzien van liggend kruis worden uitgelegd om een werkzone voor de werkvaartuigen  met overslagzone voor stortsteen af te bakenen:
“Werk C”            in positie:            51° 24’,274  N           003° 46’,379  E
“Werk D”            in positie:            51° 23’,926  N           003° 47’,150  E
“Werk E”            in positie:            51° 23’,541  N           003° 47’,969  E
De afgebakende werkzone (zie bijlage) is een verboden vaargebied voor alle scheepvaart uitgezonderd voor de bij het werk betrokken werk- en patrouille vaartuigen.

Bestortingswerkzaamheden  Hoek van Borssele (zie bijlage 2):
Deze bestortingswerkzaamheden worden gezamenlijk met die van Everingen – Gat van Borssele uitgevoerd.
Bestortingen worden uitgevoerd door de zijsteenstorter op het kenteren van het tij gedurende 3 dagen 24 uur klokrond. Verwacht wordt de stortingen uit te voeren van 30 september 2014 tot en met 2 oktober 2014.
Aangezien deze steenstortingen weersafhankelijk zijn kan er worden uitgeweken naar andere tijden, de bestortingswerkzaamheden zullen dan bekend gemaakt worden door middel van Extra Schelde Scheepvaartberichten door de Verkeerscentrale Vlissingen en (indien nodig) door de Verkeerscentrale Terneuzen.
Tijdsduur voor het storten van steen op de locatie Hoek van Borssele  0,5 – 1 uur.

De scheepvaart dient de werkzaamheden met aangepaste vaart te passeren om hinderlijke waterbewegingen, die de werkzaamheden kunnen verstoren, te voorkomen.
Nadere informatie is te verkrijgen bij:Verkeerscentrale Terneuzen op Marifoonkanaal 3 (Centrale Terneuzen) of telefonisch 0115-682400.
Vlissingen, datum 26 augustus 2014


Bass 84/2014
Vaarweg: Blokgrens Oostgat / Vlissingen(Walvisstaart) km 22.4
Omschrijving: Westerschelde – Geul van de Walvischstaart; Betonningswijzigingen en uitleggen virtuele betonning (Pilot virtuele vaarwegmarkering)
Referte: 73/2014
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat: betonning van de vaarroute Geul van de Walvischstaart wordt aangepast.
Wijzigingen in de betonning aan de rode zijde van de Geul van de Walvischstaart
Verleggen:
GvW2             naar:               51° 31’,022  N        003° 20’,387  E
GvW4             naar:               51° 30’,350  N        003° 21’,774  E
GvW6             naar:               51° 29’,887  N        003° 23’,359  E
Uitleggen virtuele betonning aan de groene zijde van de vaarroute Geul van de Walvischstaart, dit betekent dat er aldaar geen fysieke markering aanwezig is maar alleen een AIS-symbool!
GvW1             AtoN:             51° 30’,006  N        003° 21’,504  E
GvW3             AtoN:             51° 29’,848  N        003° 22’,634  E
GvW6             AtoN:             51° 29’,300  N        003° 23’,730  E
Zie de 2 bijlages voor de bijzonderheden.
Raadpleeg voor bijzonderheden m.b.t. de presentatie van de virtuele betonning op AIS , ENC’s en papieren navigatiekaarten de eerder uitgegeven Bass:  073-2014

Bijlagen:

NaamOmschrijvingGrootte
084 bijlage 1 – GvdW West.pdf084 bijlage 1 GvdW West490 kb
084 bijlage 2 – GvdW Oost.pdf084 bijlage 2 GvdW Oost521 kb

Vlissingen, 12 augustus


Bass 83/2014
Vaarweg:
Omschrijving: Westerschelde Bocht van Walsoorden – Platen Valkenisse – Plaatval en verondieping
Vaarweg: Westerschelde – Bocht van Walsoorden – Platen van Valkenisse
Omschrijving: Plaatval en verondieping
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat, na de recente plaatval van de Platen van Valkenisse het volgende is geconstateerd:
Tussen de rode boeienlijn 52 – 56 en de Platen van Valkenisse, is plaatselijk een diepte van ca. 25 dm gemeten ter hoogte van de ton 54.
In de vaargeul zijn nog geen verondiepingen geconstateerd.
Vanwege de plaatselijke onvoorspelbare morfologische veranderingen dient de scheepvaart te vermijden de ton 54 om de noord te passeren.
Vlissingen, 7 augustus 2014


Bass 59/2014
Vaarweg: Wielingen km 13.2 Omschrijving: zinkerleiding
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat: een zinkerleiding wordt afgezonken t.h.v. Cadzand.
De coördinaten van de uiteinden van de zinkerleiding zijn als volgt:
Koppelpunt landzijde: 51° 22’,960 N  003° 24’,810 E
Koppelpunt zeezijde: 51° 23’,763 N  003° 23’,619 E
Het koppelpunt zeezijde wordt gedekt door een Noord-cardinale pilaarboei met karakter Q genaamd: “Zinker Cadzand” in positie:
51° 23’,811 N  003° 23’,592 E
Vlissingen, 20 juni 2014


BASS 50/2014
Vaarweg: van Blokgrens Oostgat / Aanloop Noord (Roompot) km 3.2 tot Roompotsluis km 43.6
Omschrijving: Noordzee – Oude Roompot; Betonningswijziging
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat de volgende betonningswijziging is uitgevoerd:
Verleggen:
OR 1 naar positie 51 39, 197 N 003 33, 546 E
OR 3 naar positie 51 38, 950 N 003 34, 657 E
OR 5 naar positie 51 38, 721 N 003 35, 559 E
Vlissingen, 7 mei 2014


Nr. DZD–BAS–2014 / 23
In de Oosterschelde zijn drie gebieden gewijzigd waarbinnen mosselzaadinvanginstallaties zijn aangebracht
of verwijderd.
– In de Geul van de Roggenplaat, buiten de groene tonnenlijn:
Opgenomen:
Spar “RP-A” geel – spits + verbodsteken A.1 positie: 51° 38’,917 N 003° 46’,859 E
Spar “RP-B” geel – spits + verbodsteken A.1 positie: 51° 38’,921 N 003° 47’,119 E
Spar “RP-C” geel – spits + verbodsteken A.1 positie: 51° 38’,797 N 003° 47’,123 E
Spar “RP-D” geel – spits + verbodsteken A.1 positie: 51° 38’,791 N 003° 46’,863 E

– In de Oosterschelde, buiten de rode tonnenlijn, ten noorden van de Vondelingsplaat:
Uitgelegd:
Spar “VN-A” geel – stomp + verbodsteken A.1 in positie: 51° 36’,194 N 003° 55’,482 E
Spar “VN-B” geel – stomp + verbodsteken A.1 in positie: 51° 36’,335 N 003° 55’,331 E
Spar “VN-C” geel – stomp + verbodsteken A.1 in positie: 51° 36’,438 N 003° 55’,857 E
Spar “VN-D” geel – stomp + verbodsteken A.1 in positie: 51° 36’,292 N 003° 55’,761 E

– In de Oosterschelde, buiten de rode tonnenlijn, ten westen van de Vondelingsplaat:
Verlegd:
Spar “VW-C” geel – stomp + verbodsteken A.1 van positie: 51° 35’,141 N 003° 55’,188 E naar positie:51° 35’,273 N 003° 55’,179 E
Spar “VW-D” geel – stomp + verbodsteken A.1 van positie: 51° 35’,135 N 003° 54’,971 E naar positie:51° 35’,246 N 003° 54’,933 E

Goes, 18 maart 2014


2014.01814.0
Grevelingen; gewijzigde markering
In verband met het beëindigen van een project oesterkweekinstallaties, is in het Grevelingenmeer, oostelijk van de Stampersplaat, ter hoogte van de G 40, de volgende bijzondere markering opgenomen:
Ton “GM-A” geel – stomp + liggend kruis in positie: 051° 44’,514 N 003° 58’,196 E
Ton “GM-B” geel – stomp + liggend kruis in positie: 051° 44’,554 N 003° 58’,184 E
(E-mail RWS Zee en Delta , District Noord , 2014/20 , 06-03-2014)


BASS 30/2014
Vaarweg: van Passage Terneuzen Everingen km 6.2 tot Blokgrens Terneuzen / Hansweert (Middelgat) km 11.4
Omschrijving: Westerschelde – Everingen – Geul van Baarland; Betonningswijziging
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat de volgende betonningswijziging binnenkort word uitgevoerd.
Verleggen de boeien:
E 14    naar positie:              51° 22’,338 N            003° 52’,182 E
E 16    naar positie:              51° 22’,694 N            003° 53’,024 E
E 18    naar positie:              51° 22’,996 N            003° 53’,436 E
E 20    naar positie:              51° 23’,315 N            003° 53’,904 E
E 15    naar positie:              51° 22’,219 N            003° 52’,419 E
E 17    naar positie:              51° 22’,575 N            003° 53’,261 E
E 19    naar positie:              51° 22’,876 N            003° 53’,776 E
Opnemen de boeien:
Ariana-N
Ariana-Z

Vlissingen, 26 februari 2014


BASS nr 29/2014
Vaarweg: van Pas van Terneuzen km 59.4 tot Overloop van Hansweert km 0.6
Omschrijving: Westerschelde – Gat van Ossenisse; Betonningswijziging
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat in verband met het aanpassen van de stortzones Gat van Ossenisse, de volgende betonningswijziging wordt uitgevoerd:
Opnemen de tonnen:
Stort 1, Stort 3, Stort 5 en Stort 7.
Verleggen de boeien:
29   naar positie     51°21,701 N 003°54,603 E
31   naar positie     51°22,246 N 003°55,831 E
Hernoemen de tonnen:
Stort 9    wordt   Stort 1
Stort 11  wordt   Stort 3
Vlissingen, 25 februari 2014


Oosterschelde; gewijzigde markering
In het Brabantsche Vaarwater is de volgende betonningswijziging doorgevoerd:
Verleggen:
BV 21 groen-spits naar positie: 51° 32´836 N-003° 58´817 E
BV 18 rood-stomp naar positie: 51° 33´538 N- 003° 58´452 E
BV 20 (LFL 5s) rood-stomp naar positie: 51° 33´171 N-003° 58´780 E
Posities zijn in WGS 84 – Hydr. gr. krt. 1805.5.
(E-mail RWS Zee en Delta , District Noord , 2014-15 , 24-02-2014)


2014.01120.0
Brabantsche Vaarwater; gewijzigde markering
BV 19 (LFL 5s)  naar positie: 51° 33’1520 N  003° 58’5790 E
BV 21               naar positie: 51° 32´8370 N  003&d