Berichten aan de recreatievaart 2021

Deze pagina is bijgewerkt op 13 april 2021


Van : Betonningsvaartuig Scheldestroom
Datum : 12-04-2021
Kenmerk : MD 243-21
Onderwerp : Wisselen markering in het Brabants vaarwater

Ter informatie en voor berichtgeving:

Verwisseld:

Rode stompe ton BV 22, vervangen door een rode stompe sparboei BV 22 Positie: 51º 32,8450’ N 003º 59,0470’ E

Rode stompe ton BV 18, vervangen door een rode stompe sparboei BV 18 Positie: 51º 33,5383’ N 003º 58,4521’ E

Rode stompe ton BV 14, vervangen door een rode stompe sparboei BV 14 Positie: 51º 34,1702’ N 003º 58,0190’ E

Rode stompe ton BV 10, vervangen door een rode stompe sparboei BV 10 Positie: 51º 34,9070’ N 003º 57,8580’ E

Rode stompe ton BV 6, vervangen door een rode stompe sparboei BV 6 Positie: 51º 35,6717’ N 003º 57,3302’ E

Rode stompe ton BV 4, vervangen door een sparboei BV 4 Positie: 51º 36,0450’ N 003º 56,9807’ E

Groen/rode ton KT3/BV2 , vervangen door een groen/rode sparboei KT3/BV2 met
lichtkarakter Q(G), Topteken: Groene kegel, positie: 51º 36,4288’ N 003º 56,6133’ E

Stuurman Scheldestroom


Van : Betonningsvaartuig Merwestroom
Datum : 09-04-2021
Kenmerk : MD 239-21
Onderwerp : Aanpassen Brabants Vaarwater en Witte Tonnen Vlije

Ter informatie en voor berichtgeving:

De groene spitse ton genaamd BV 1 is vervangen voor een groene spitse spar en verlegd naar positie: 51° 36.3737’ N 003° 56.4099’ E

De groene spitse ton genaamd BV 3 is vervangen voor een groene spitse spar en verlegd naar positie: 51° 36.0073’ N 003° 56.7821’ E

De groene spitse ton genaamd BV 5 is vervangen voor een groene spitse spar en verlegd naar positie: 51° 35.6394’ N 003° 57.1426’ E

De groene spitse ton genaamd BV 7 is vervangen voor een groene spitse spar, voorzien van een topteken en verlegd naar positie: 51° 35.2366’ N 003° 57.4563’ E

De groene spitse ton genaamd BV 9 is vervangen voor een groene spitse spar en verlegd naar positie: 51° 34.8598’ N 003° 57.4949’ E

De groene spitse spar genaamd BV 11 is verlegd naar positie: 51° 34.4765’ N 003° 57.5800’ E

De rode stompe spar genaamd BV 12 is verlegd naar positie: 51° 34.5151’ N 003° 57.8373’ E

De rode stompe ton genaamd BV 14 is verlegd naar positie: 51° 34.1702’ N 003° 58.0190’ E

De groene spitse ton genaamd BV 13 is vervangen voor een groene spitse spar

De groene spitse ton genaamd BV 15 is vervangen voor een groene spitse spar

De groene spitse ton genaamd BV 17 is vervangen voor een groene spitse spar

De groene spitse ton genaamd BV 21 is vervangen voor een groene spitse spar

De rode stompe ton genaamd WTV 4 is vervangen voor een rode stompe spar met lichtkarakter LFL8S en verlegd naar positie: 51° 35.8211’ N 003° 58.1014’ E

De rode stompe spar genaamd WTV 6 is verlegd naar positie: 51° 35.6341’ N 003° 58.0161’ E

De rode stompe spar genaamd WTV 8 is vervangen voor een rode stompe spar.

De groene spitse ton genaamd WTV 7 is vervangen voor een groene spitse spar

Gezagvoerder Merwestroom.


Rijkswaterstaat.2021.02237.0
Schelde-Rijnverbinding; informatieservice;
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:
De volgende markering is aangepast.

-Groene spitse lichtspar verlegd met opschrift SRK-43, lichtkarakter Iso 4s. Verlegd naar positie : 051° 30.3220’ N 004° 13.2180’ E.
-Rode stompe lichtspar uitgelegd met opschrift SRK-82 en lichtkarakter Iso 4s. Uitgelegd in positie : 051° 37.3682’ N 004° 12.1385’ E.

(Zee en Delta , District Noord , 220/21 , 31-03-2021)


Bass 30/2021

Vaarweg: van Overloop van Hansweert km 53.1 tot Blokgrens Terneuzen / Hansweert (Libo 35/32) km 52.6

Omschrijving: Westerschelde – Gat van Ossenisse – Vervanging onverlichte sparboei 31 door een groene lichtboei 31

Vaarweg: Westerschelde – Gat van Ossenisse

Omschrijving: Vervanging onverlichte sparboei 31 door een groene lichtboei 31

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:

Op 30 maart 2021 de onverlichte sparboei 31 vervangen wordt door een groene lichtboei 31.

Lichtkarakter: Iso.4s

Positie blijft ongewijzigd.

Vlissingen, 29 maart 2021


Bass 29/2021

Vaarweg: van Blokgrens Oostgat / Vlissingen(Walvisstaart) km 7.7 tot Blokgrens Oostgat / Vlissingen(Walvisstaart) km 22.4

Omschrijving: Westerschelde – Vlakte van de Raan – Geul van de Walvischstaart; Permanente virtuele vaarwegmarkering Geul van de Walvischstaart

Referte: 73/2014

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat de virtuele vaarwegmarkering (v-AtoNs) in de Geul van de Walvischstaart (cf. BASS 073-2014) permanent van aard wordt en dat de status van proef voor deze vaarweg met onmiddellijke ingang beëindigd is.

Het betreft de volgende virtuele vaarwegmarkeringen:

· GvW 1 (MMSI 992442132) in positie: 51° 30’,000N – 003° 23’,500E

· GvW 3 (MMSI 992442131) in positie: 51° 29’,840N – 003° 22’,640E

· GvW 5 (MMSI 992442130) in positie: 51° 29’,300N – 003° 23’,730E

De proef is geëvalueerd. Uit deze evaluatie is gebleken dat de vaargeul Geul van de Walvischstaart regelmatig gebruikt wordt door beroeps- en recreatievaart en dat de bedoelde virtuele vaarwegmarkering helpt bij het markeren van het vaarwater en de navigatie in dit vaarwater. Daarom is besloten de genoemde markering permanent virtueel uit te laten liggen.

Bass 073-2014 komt bij uitgifte van deze Bass te vervallen

Vlissingen, 25 maart 2021


Bass 25/2021

Vaarweg: van Terneuzen DOW-Scheldesteiger(rivier) km 67.4 tot Blokgrens Terneuzen / Ned. ged. KGT km 3.8

Omschrijving: Plaatsing noord-kardinale boei en tijdelijk groen havenvuur i.v.m. werkzaamheden Westbuitenhaven Terneuzen, doven bermlichten, aanvullende voorschriften en instellen verboden vaargebied.

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat in verband met de werkzaamheden in en nabij de Westbuitenhaven Terneuzen met ingang van 19 maart 2021 het groene havenvuur van de Westbuitenhaven Terneuzen gedoofd en tijdelijk verplaatst wordt. Daarnaast wordt er ook een noord-kardinale boei uitgelegd.

Uitleggen:

  • Vast brandend groen licht op metalen paal in positie: 51° 20’,641 N – 003° 48’,597 E
  • Noord-kardinale boei (lichtkarakter VQ Fl. W) in positie: 51° 20’,701 N – 003° 48’,449 E

De noord-kardinale boei en het tijdelijke groene havenvuur zullen tot 1 oktober 2021 in de genoemde posities liggen, of zoveel korter of langer dan mogelijk of nodig is.

Tevens maakt de GNA bekend dat de meest noordelijke vier (4) bermcontourlichten aan de westzijde in de Westbuitenhaven Terneuzen met ingang van 19 maart 2021 gedoofd zullen worden.

Als aanvullend voorschrift geldt dat, wanneer de Verkeerscentrale Terneuzen dit noodzakelijk acht, schepen betrokken bij de werkzaamheden hun werkzaamheden dienen te staken en ruimte moeten maken wanneer schepen vanaf 180m LOA en/of 91dm diepgang de Westbuitenhaven Terneuzen op gaan draaien.

In het kader van deze werkzaamheden wordt van 19 maart 2021 tot 1 oktober 2021 een verboden vaargebied ingesteld voor alle schepen (m.u.v. schepen betrokken bij de werkzaamheden). Dit is aangegeven met het rood gearceerde gebied op het kaartje in de bijlage. Verkeerscentrale Terneuzen zal hier handhavend op toezien.

Deze BASS wordt in de Nederlandse Staatscourant gepubliceerd.

Vlissingen, 17 maart 2021


Rijkswaterstaat.2021.01662.0
Slijkgat; informatieservice;
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:
Verlegd:
Spitse groene verlichte boei SG 7 met karakter ISO 2 naar positie: 51º 50.6794‘N 003º 55.7030‘ E;
Stompe rode verlichte boei SG 8 met karakter ISO 4 naar positie: 51º 50.7922‘ N 003º 55.9252‘ E.

(West Nederland Zuid , 135 , 05-03-2021)


Rijkswaterstaat.2021.01628.0
Veerse Meer; informatieservice;
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:
Definitief verwijderd:
kribbaken A-R met een rode kegel als topteken uit positie 051°32,9918 N 004°49,2075E; – kribbaken B-R met een rode kegel als topteken uit positie 051°32,9340 N 004°48,9918E.

(Zee en Delta , District Noord , 2021/128 , 04-03-2021)


Rijkswaterstaat.2021.01627.0
Zoommeer, Schelde-Rijnverbinding; informatieservice;
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:
Definitief verwijderd,
lichtopstand SRK 43 met het lichtkarakter ISO 4 Sec. uit positie 051°30,3220 N 004°13,2180E.

(Zee en Delta , District Noord , 2021/127 , 04-03-2021)


Rijkswaterstaat.2021.01626.0
Eendracht, Schelde-Rijnverbinding; informatieservice;
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:
Definitief verwijderd,
lichtopstand SRK 82 met lichtkarakter ISO 4 Sec. uit positie 051°37,3682 N 004°12,1385 E.

(Zee en Delta , District Noord , 2021/126 , 04-03-2021)


Bass 19/2021
Vaarweg: van Overloop van Hansweert km 53.1 tot Overloop van Valkenisse, Zuidergat km 36.2
Omschrijving: GNB beheersgebied – publicatie GB 01-2021 Dwarsstromen nabij Hansweert
Vaarweg: GNB beheersgebied
Omschrijving: Dwarsstroom Hansweert
Ref.: GB 02-2018 (Bass 087-2018)

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit publiceert hierbij de in bijlage gevoegde Gezamenlijke Bekendmaking:
GB 01-2021 Dwarsstromen Westerschelde nabij Hansweert

Deze bekendmaking wordt in de Nederlandse Staatscourant en het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Bijlage Bass 019-2021 GB 01-2021 dwarsstromen Hansweert.pdf

Vlissingen, 5 maart 2021


Bass 15/2021
Vaarweg: van Ankergebied Vlissingen Rede km 8.5 tot Pas van Terneuzen km 74.6
Omschrijving: Betonningsverlegging
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:
i.v.m. het uitlopen van de Hooge Platen in noordelijke richting, wordt de vaarwegmarkering als volgt aangepast:
Verleggen:
Boei SS 7, naar positie: 51° 25’,125 N – 003° 38’,610 E in 76 dm. t.o.v. LAT
Boei SS 9, naar positie: 51° 25’,095 N – 003° 39’,806 E in 115 dm. t.o.v. LAT
Boei SS 11, naar positie: 51° 24’,691 N – 003° 40’,580 E in 94 dm. t.o.v. LAT

Vlissingen, 19 februari 2021


Rijkswaterstaat.2021.01316.0
Oosterschelde; informatieservice;
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:
Verlegd:
Gele stompe spar NJ-E, topteken A1, positie: 051º 36,9070’ N 003º 44,3747’ E
Gele stompe spar NJ-F, topteken A1, positie: 051º 36,8437’ N 003º 43,2593’ E

(Zee en Delta , District Noord , 2021/100 , 18-02-2021)


Rijkswaterstaat.2021.01315.0
Schaar van Colijnsplaat; informatieservice;
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:
Verlegd:
Gele stompe spar SC-B, topteken A1, positie: 051º 37,2760’ N 003º 50,4803’ E
Gele stompe spar SC-C, topteken A1, positie: 051º 37,1044’ N 003º 50,4734’ E

(Zee en Delta , District Noord , 2021/099 , 18-02-2021)


Rijkswaterstaat.2020.03975.1
Wielingen; informatieservice;
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:
Een rectificatie Kitegebied Cadzand Ter hoogte van het strand van Cadzand is het Kite gebied verplaatst ongeveer 1000 meter in zuid westelijke richting en heeft een andere benaming gekregen.
De gele stompe spar NB-A vernaamd in CV-A en verlegd naar:
positie 51° 23.2300 N, 003° 24.2350 E
De gele stompe spar NB-B vernaamd in CV-B en verlegd naar:
positie 51° 23.4110 N, 003° 24.8580 E

Informatie:
informatiepunt internet www.vts-scheldt.net
(Zee en Delta , District Zuid , 256-20-2021 , 10-02-2021)


Bass 11/2021
Vaarweg: van Sardijngeul km 4.1 tot Oostgat km 15.3
Omschrijving: Westerschelde – Oostgat – Lichtenlijn Kaapduinen – aanpassing openingshoeken (witte sector)
Vaarweg: Westerschelde – Oostgat
Omschrijving: Lichtenlijn Kaapduinen – aanpassing openingshoeken (witte sector)
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat de openingshoeken (witte sector) van het Hoge en Lage Licht van de lichtenlijn Kaapduinen als volgt zijn aangepast.

Lage Licht
Lichtenlijst: 0060
Openingshoek (witte sector): 15°, zichtbaar van 122°,5 tot 137°,5

Hoge Licht
Lichtenlijst: 0062
Openingshoek (witte sector): 15°, zichtbaar van 122°,5 tot 137°,5

Vlissingen, 4 februari 2021


Bass 11/2021

Vaarweg: van Sardijngeul km 4.1 tot Oostgat km 15.3

Omschrijving: Westerschelde – Oostgat – Lichtenlijn Kaapduinen – aanpassing openingshoeken (witte sector)

Vaarweg: Westerschelde – Oostgat

Omschrijving: Lichtenlijn Kaapduinen – aanpassing openingshoeken (witte sector)

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat de openingshoeken (witte sector)

van het Hoge en Lage Licht van de lichtenlijn Kaapduinen als volgt zijn aangepast.

Lage Licht

Lichtenlijst: 0060

Openingshoek (witte sector): 15°, zichtbaar van 122°,5 tot 137°,5

Hoge Licht

Lichtenlijst: 0062

Openingshoek (witte sector): 15°, zichtbaar van 122°,5 tot 137°,5

Vlissingen, 4 februari 2021


Rijkswaterstaat.2021.00674.0
Aanloop Wemeldinge; informatieservice;
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:
t.h.v. de haven Wemeldinge is de volgende testbetonning opgenomen:

Gele spitse blinde sparren;
TW-A positie : 51° 31.3409’ N 004° 00.4629’ E
TW-B positie : 51° 31.3162’ N 004° 00.5871’ E
TW-C positie : 51° 31.2765’ N 004° 00.5652’ E
TW-D positie : 51° 31.2998’ N 004° 00.4429’ E

Groen-wit repeterende spitse blinde spar
TW-1. positie : 51° 31.3211’ N 004° 00.4919’ E

Rood-wit repeterende stompe blinde spar
TW-2.positie : 51° 31.3103’ N 004° 00.5389’ E

(Zee en Delta , District Noord , 062 , 01-02-2021)


 

Bass 125/2020

Vaarweg: van Passage Hansweert km 47.1 tot Blokgrens Hansweert / Waarde km 42.1
Omschrijving: Voormelding dwarsstroomwaarschuwingen 2021
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit publiceert hierbij de voormeldingen

dwarsstroomwaarschuwingen voor het jaar 2021.

Deze voormeldingen zijn met data, tijdvensters en inschaling van sterkte waarop de dwarsstroom astronomisch gezien kan optreden, weergegeven in de bijlage bij deze Bass.

In deze dwarsstroomprognose, welke gebaseerd is op het astronomisch getij, zijn effecten van meteorologische omstandigheden niet meegenomen. Deze kunnen nog aanvullende dwarsstroomwaarschuwingen opleveren gedurende het jaar (zie hieronder).

Het Hydro Meteo Centrum bewaakt 6 tot 12 uur van te voren de criteria betreffende het wel of niet uitbrengen van een dwarsstroomwaarschuwing.

Bij een aantal uren hardere wind uit westelijke richting wordt het water in de Westerschelde opgestuwd.
Hierdoor kan het voorkomen dat enkele malen per jaar de criteria overschreden worden.
Op het laatste moment wordt er dan een waarschuwing voor dwarsstroming uitgebracht.

Bij een aantal dagen oostenwind kan het voorkomen, dat (bij een datum op de lijst) de criteria net niet gehaald worden. De waarschuwing wordt dan ingetrokken.

Omdat de effecten van meteorologische omstandigheden een jaar van te voren nog niet bekend zijn, is de inschatting dat de jaarlijkse lijst voor ongeveer 95 % correct zal zijn.

Bijlage Bass 2020-125 WS – Zuidergat – Voormelding dwarsstroom.pdf

Vlissingen, 3 november 2020