Navigo

 Page Menu

Online Guides, Navtex, Notice to Mariners, Navigation, ENC


Nautin.nl

Berichten aan de scheepvaart in Zeeland van belang voor de recreatievaart (nautin.nl)

Zeeuwse ENCs (nautin.nl)

Zeeuwse wateren (nautin.nl)


Online Guides

World

Noonsite.com

English Cannel to Baltic

Channelpilot.info


Danmark

Sejlnet.dk

Deutschland

Wattenschipper.de

Wattsegler.de

España

Puertoscanarios.es

France

Figaro Nautisme

Great Britain

Deben Estuary Pilot

EastCoastPilot

TideTimes

VisitMyHarbour

HarbourGuides

Ports and Harbours of the UK

Scottish Canals

Ireland

Waterways Ireland

Nederland:

ANWB Watersport

Nautin.nl/Vaargebieden

Staandemastroute

Varen doe je samen

Wadvaarders

Norge

Kartverket – The Norwegian Pilot Guide series (free download)

The Swedish and Norwegian canals

Portugal

Portos Da Açores

Portos Da Madeira

Sverige

Göta Canal

Stockholm Radio

The Swedish and Norwegian canals

Suomi


Navtex

On the web (www.iho.int)

NAVAREA I United Kingdom

NAVAREA I Baltic Sea & Sub Area

NAVAREA II France

NAVAREA III Spain

NAVAREA XIX Norway


Notice to Mariners

 België / Belgique

Berichten aan Zeevarenden

 Danmark

Søkortrettelser

Deutschland

Nachrichten fuer Seefahrer

 France

D’avis aux navigateurs

 Great Britain

Admiralty Notices to Mariners

 Nederland

Berichten aan Zeevarenden

 Norge

Oppdatere sjøkart

 Sverige

Underrattelser for sjöfarande


Navigation

United Kingdom Hydrographic Office

Reeds Nautical Almanac

Imray

TheNauticalAlmanac.com


ENC

Elektronische vaarkaarten (ENC’s)

OpenCPN

O-chart

VisitMyHarbour.com

Antares Charts

ChartWorld

Sailoog

Navionics ChartViewer